Araştırmacı, Yazar

ANASAYFA
BİZE ULAŞIN
AMACIMIZ
KUR'AN DİNLE
KİTAPLARIMIZ
DERS VİDEOLARI ARŞİVİ
NOT DEFTERİ
İLK KİTABIMIZ:
"Putperest Çağlarda Müslüman Olmak" adlı eserimiz, Allah'ın izniyle, 7 Şa'bân 1435 tarihinde (miladi olarak 5 Haziran 2014 Perşembe günü itibariyle) çıkmıştır. Temin etmek isteyen arkadaşlarımız bizimle irtibata geçebilirler. Hayırlara vesile olmasını dileriz.

 


5 HAZİRAN 2014 PERŞEMBE GÜNÜ İTİBARİYLE KİTABIMIZ ÇIKMIŞTIR...


Kitap temini konusunda zorluk çekenler sitemizden iletişime geçebilirler.


BİLGİ İÇİN:

Kitap almak isteyen arkadaşlarımız, 

“Bize Ulaşın” linkimizden bize ulaşabilirler.

Daha detaylı bilgi için:

TIKLA!     Rahmân ve Rahîm Olan Allah’ın Adıyla.

a) Kitabımızın ilk baskısı Hicrî 7 Şa'bân 1435, Milâdî 5 Haziran 2014 tarihinde Ramazan ayının arefesinde bulunduğumuz bir dönemde Allah'ın izniyle çıkmıştır.

Kitabımız genel yapısı itibariyle akîdevî konuları içermektedir. Akîde’nin yanında muhtelif ilmî meselelere de yer verilmiştir.

b) Açıklamalarımız ilmî dirâyetle yapılmıştır. Genellikle günümüzde yazılan kitapların hacmi bazı kitaplardan yapılan gereksiz ve yersiz nakillerle şişirilmektedir. Bu durum okuyucuyu sıkmaktadır. Bu nedenle biz, konuları izah ederken gereksiz uzatmalardan, boş yere sayfa isrâf etmekten sakındık ve konunun özüne odaklandık. Meseleleri özlü olarak, ana hatlarıyla verdik, yer yer özetlemeler ve gerekli oldukça da nakiller yaptık. Böylece pek çok konuya yer verebildik. Her konunun, müstakil bir kitapçık olacak şekilde genişletilmesi ya da genişçe anlatılarak ders olarak mütalâa edilmesi mümkündür.

c) Bütün meselelerin Âyet ve Hadîslerle delillendirilmesine a’zamî ölçüde titizlik gösterdik. Kitabımızın bâriz özelliklerinden bir tanesi, Nasslar ile delillendirmenin öne alınmış olmasıdır. Böylece, söylediğimiz her sözün mutlaka vahye uygun olması gerektiği mesajını vermek istedik.

d) İlmî dirâyet istikâmetinde meseleleri izâh etmenin yanında, âlimlerden yer yer nakiller yapılarak konular delillendirilmiştir. İlmî meseleleri ispat etmenin zorunlu olduğu yerlerde temel kaynaklardan nakillerde bulunduk.

e) Bütün konular, bize yöneltilmiş olan çok önemli sorulara verdiğimiz cevaplardan oluşmaktadır. Bu nedenle açıklamalarımız, toplumun farklı kesimlerinin soru ve sorunlarına verilen canlı ve somut cevaplardır; hayâlî, âfâkî, toplumun ihtiyaç ve beklentilerinden kopuk, masa başı makaleleri değildir.

f) Kitabımızdan toplumun tüm kesimlerinin okuyup istifade etmesi maksadıyla, kendimize hâs, özgün bir metod takip ettik. Okuyucu özelliği olan kardeşlerimiz bu durumu fark edeceklerdir.

g) Kur’ânî terimleri ve ilmî ıstılâhları aynen koruyup, bu kavramların açıklamalarını verdik. Ama anlaşılmaz ifadelerden ve felsefî yaklaşımlardan uzak durduk. İlmi olmamasına rağmen, kendisini entelektüel göstermek için, halkın anlamını bilmediği yabancı kelimeler kullanan, Batı’ya özenen yazarların üslubunu tekrar etmedik. Zira amacımız; insanlarla aramıza uçurum koymak değil, insanlarla bir, beraber ve kardeş olmak adına sağlıklı bir iletişim tesis etmektir.

h) İleriki yıllarda, bu çalışmamızın, kendi sahasında temel bir kaynağa dönüşmesi ümidini taşımaktayız.

i) Kitabımız, ders kitabı olarak okunabilecek ve okutulabilecek bir niteliktedir.

j) Kitabımız, bölüm bölüm olduğu için, okuma alışkanlığı olmayan kimseler açısından da, okunması kolay bir özellik taşımaktadır. Dileyen, dilediği konuyu açıp okuyabilir. Tabii ki bizim tavsiyemiz; Allah’ın ilk emri olan “Oku!” İlâhî fermanına uyup, Allah’tan gelenleri, Allah adına ve Allah rızâsı için okumayı; yemek, içmek, nefes almak gibi, hayatımızın olağan bir ameli hâline getirmemizdir.

k) Çalışmamızın, sade, akıcı, anlaşılır ve öğretici olmasına özen gösterdik.

l) Türkçe dilinin gramer ve imlâsına önem verdik. Zira bir kimsenin kendi ana dilinin inceliklerini bilmeden “aydın insan” olması mümkün değildir. Tecrübelerimizle sâbittir ki, maalesef, ana dili Türkçe olan kimselerin çoğunluğu, Türkçe’nin dil bilgisi kurallarını, kelimelerin doğru yazılışlarını, noktalama işaretlerinin nerelerde kullanılması gerektiğini ve cümlenin öğelerini bilmemektedirler. Özellikle de Arapça, Farsça ve Batı kökenli kelimelerin anlamlarının ve yazılışlarının bilinmemesi, az okumaktan kaynaklanmaktadır. Üslubumuzla bu problemlere de dikkat çekmek istedik.

m) Kitabımızın önemli bir başka özelliği de; bir konunun izahı esnasında, o konunun irtibatlı olduğu meselelerin dipnotlarda verilmesiyle, konuların muhtevâsı zenginleştirilmiş ve okuyucunun ufku açılmıştır. Dipnotlarla konuların içeriğinin detaylandırılması ile o konunun farklı boyutlarına temas edilmiş ve okuyucuya kapsamlı bir ilmî açılım sunulmuştur.

n) Kendimize hâs bir metod olarak, dipnotlarda yer alan açıklamalar esnasında gerek gördükçe ‘başlıklar’ kullandık. Böylece, hem kitap okunurken hem de fihriste müracaat edildiğinde o konulara kolayca ulaşılmasını sağladık. Ayrıca ana başlıkların altında yer alan dipnotlarda pek çok kavramın izah edilmesiyle kitabımız ansiklopedik bir mâhiyet kazanmıştır.

o) Kitap çıkartırken ticârî piyasanın ma’kûl olmayan beklentilerini dikkate almadık. Biz, eserimizi Allah rızâsı için ve hakkımızda sadaka-i câriye olması duasıyla kaleme aldık. Kitap piyasasında genelde hacimli kitapların okunmadığı, insanların okumayı sevmediği gibi gerekçelerle, kitabımızın küçük kitapçıklar hâlinde bir set olarak çıkmasını tavsiye eden bazı arkadaşlarımızın görüşlerine itibar etmedik. Zira kitabımız “Akâid” konusunu ele almaktadır ve muhtevâda yer alan konular hem önemlidir, hem de birbirleriyle bütünlük arz etmektedir. Bütünlüğü olan bir çalışmayı, halkın okumayı sevmemesi sâikiyle küçültüp budayamazdık. Bizce, ilmî bir çalışmanın zenginliği ve kalitesi, bütünlüğünün korunmasına bağlıdır. Bu nedenle ilk çalışmamızı kapsamlı bir çalışma olarak, okunması kolay olsun diye de bölümler hâlinde okuyucularımızın istifadesine sunduk. Allah nasip ederse, bu çalışmamızın, -yukarıda da belirttiğimiz gibi- kendi sahasında temel bir çalışma olmasını ümit etmekteyiz.

p) Kitabımızın ikinci baskısını -Allah’ın inâyetiyle- ilk baskısı gözden geçirilmiş, konuları genişletilmiş ve bazı yeni konular eklenmiş halde istifadelerinize sunmaktayız. 

Rabbimiz, rızâsına muvâfık kılsın.

Çalışma bizden, muvaffakiyet ancak Yüce Allah’tandır.

Selâm ve dua ile.

Yûsuf Semmak

20.09.2020Pazar
Son Konular .: 56- Hadis Dersleri -9 | “Kafir Olarak Ölmüş Kişiye Hiçbir Ameli Fayda Vermez!” (Ders Videosu)
.: 55- Hadis Dersleri -8 | “Benim Babam da Senin Baban da Ateştedir!” (Ders Videosu)
.: 54- Ruhun Gıdası -5 (Video)
.: 53- Hadİs Dersleri -7 | “İman Edenler ve İmanlarına Zulüm Karıştırmayanlar!” (Ders Videosu)
.: 52- Ruhun Gıdası -4 (Video)
.: 51- Hadis Dersleri -6 | “Müslüman Olan Kimse Cahiliyyedeki Amelinden Sorumlu mudur?” (Ders Videosu)
.: 50- Ruhun Gıdası -3 (Video)
.: 49- Hadis Dersleri -5 | "Mü’min Olarak Sabahlayıp, Kafir Olarak Akşamlamak!" (Ders Videosu)
.: 48- Ruhun Gıdası -2 (Video)
.: 47- Hadis Dersleri -4 "Müslümana Sövmek Fasıklık, Onunla Çarpışmak Küfürdür!" (Ders Videosu)
.: 46- Ruhun Gıdası -1 (Video)
.: 45- Hadis Dersleri -3 "Müslümana 'Kafir' Diyen Kimsenin Durumu!" (Ders Videosu)
.: 44- Hadîs Dersleri -2 "Münâfığın Hasletleri!" (Ders Videosu)
.: MUHTELİF KONULARDA İLMÎ NAKİLLER - 2
.: Namahreme, 'Hoş Geldin!' Demek Caiz midir?
.: 43- Yûsuf Semmak Kimdir?
.: NASİHATLER 14
.: 42- Zâlimlerin Yaptıklarından Allah’ı Habersiz Sanma! (Video)
.: 41- Ashâb-ı Kehf Hakkında (Video)
.: 40- Kur'ân'da Peygamberimize 'Ey Muhammed!' Biçiminde Hitap Edilmiş midir? (Video)
.: 39- Neyi Fıkhedeceğiz? (Video)
.: 38- Muavvizeteyn Hakkında İbn-i Mes'ûd'dan Gelen Rivâyet Meselesi (Video)
.: 37- Rızkı Artıran ve Bereketlendiren Etkenler Nelerdir? (Video)
.: 36- Kime Uyacağız? Kime İnanacağız? (Video)
.: 35- Ey Yolcu, Dünya Bir Ağaç Gölgesi Gibidir! (Video)
.: 34- Kelime-i Şehâdet'in İ'râbı (Video)
.: 33- Hayata Dair, Hayâtî Öğütler (Video)
.: 32- "Arapça'yı Putlaştırmak" Deyimi Üzerine (Video)
.: 31- Kime Kulak Vermeli?! -Fıkradan Hisse- (Video)
.: 30- Evli Kadınlarla Evlenilir mi?! (Video)
.: 29- Seyyid Kutub Âlim midir? (Video)
.: 28- Kur'ân'a Uymadığı İddiasıyla İnkâr Edilen Bir Hadîsin Müdâfaası (Video)
.: 27- Günümüzde Genelde Yanlış Anlaşılan Bir Âyet - Ra'd: 11 (Video)
Son Yorumlar
sadullah demircioğlu
abdullah bin mesud (r.a.) ‘’sakın
Yusuf Semmak
Bir kardeşimiz, selâmdan sonra; “
Yusuf Semmak
EVET, YİNE SİGARA! Bugün piyas
İbrahim sarıtaş
Allahrazı olsun
Muhammet ****
Bizim din hocamız başınızı örtmek
Ali Özbek
Hocam Allah razı olsun mükemmel b
fatma
ellerinize yüreğinize sağlık cıdd
Mehmet
Bu site "13.45'de mi 13.45'te mi
iclal
elinize sağlık
misafir
Allah razı olsun .
mutluluk
Çok güzel olmuş ellerinize sağlık
hediye
Esselamün aleyküm Yusuf kardeşim.
Yusuf Semmak
SÜNNETTE BÖYLE BİR PAZARLIK ANLAY
mahmut konur
BİR AYET "Mümin kadınlara da bak
Erkan
Allah razı olsun
ismail
bayildim
Yusuf Semmak
NOT: Bir Hristiyanla tartışan bir
Yusuf Semmak
KİMLER SUÇLU? Bir toplumda ins
Yusuf Semmak
SAHÛR VAKTİNİN SON BULMASI VE SAB
ali
Güzel bir anlatım olmuş ALLAH(C.C
Yusuf Semmak
MUHÂCİRLERLE ENSÂR’IN KARDEŞLİĞİ:
Ece
Harika çok teşekkürler
meryemnazyazğan
Çok güzel anlatmışsınız, şimdi ço
Yusuf Semmak
DİLİN, BEYÂNIN, OKUMANIN, YAZMANI
Yusuf Semmak
Bir meâlde şöyle geçiyor: "Bunun
Yusuf Semmak
“Mütevâzı’, mutevazı” (م
Yusuf Semmak
Esmâül Hüsnâ: Yanlış – el-Esmâul
Yusuf Semmak
Müşkül: Yanlış – Müşkil (kapalı,
Yusuf Semmak
Nasılki: Yanlış – Nasıl ki: Doğru
Yusuf Semmak
“MESS”: Değme, dokunma, temas,
Sibel EKİNCİ
Muhterem Hocamız Feriduddin AYDIN
2017
çok detaya girmişsiniz ama tşr
Melek
Çok güzel
© 2012 YUSUFSEMMAK.COM