Araştırmacı, Yazar

ANASAYFA
BİZE ULAŞIN
AMACIMIZ
KUR'AN DİNLE
KİTAPLARIMIZ
DERS VİDEOLARI ARŞİVİ
NOT DEFTERİ
İLK KİTABIMIZ:
"Putperest Çağlarda Müslüman Olmak" adlı eserimiz, Allah'ın izniyle, 7 Şa'bân 1435 tarihinde (miladi olarak 5 Haziran 2014 Perşembe günü itibariyle) çıkmıştır. Temin etmek isteyen arkadaşlarımız bizimle irtibata geçebilirler. Hayırlara vesile olmasını dileriz.

 


5 HAZİRAN 2014 PERŞEMBE GÜNÜ İTİBARİYLE KİTABIMIZ ÇIKMIŞTIR...


Kitap temini konusunda zorluk çekenler sitemizden iletişime geçebilirler.


BİLGİ İÇİN:

Kitap almak isteyen arkadaşlarımız, 

“Bize Ulaşın” linkimizden bize ulaşabilirler.

Daha detaylı bilgi için:

TIKLA!     Rahmân ve Rahîm Olan Allah’ın Adıyla.

a) Kitabımızın ilk baskısı Hicrî 7 Şa'bân 1435, Milâdî 5 Haziran 2014 tarihinde Ramazan ayının arefesinde bulunduğumuz bir dönemde Allah'ın izniyle çıkmıştır.

Kitabımız genel yapısı itibariyle akîdevî konuları içermektedir. Akîde’nin yanında muhtelif ilmî meselelere de yer verilmiştir.

b) Açıklamalarımız ilmî dirâyetle yapılmıştır. Genellikle günümüzde yazılan kitapların hacmi bazı kitaplardan yapılan gereksiz ve yersiz nakillerle şişirilmektedir. Bu durum okuyucuyu sıkmaktadır. Bu nedenle biz, konuları izah ederken gereksiz uzatmalardan, boş yere sayfa isrâf etmekten sakındık ve konunun özüne odaklandık. Meseleleri özlü olarak, ana hatlarıyla verdik, yer yer özetlemeler ve gerekli oldukça da nakiller yaptık. Böylece pek çok konuya yer verebildik. Her konunun, müstakil bir kitapçık olacak şekilde genişletilmesi ya da genişçe anlatılarak ders olarak mütalâa edilmesi mümkündür.

c) Bütün meselelerin Âyet ve Hadîslerle delillendirilmesine a’zamî ölçüde titizlik gösterdik. Kitabımızın bâriz özelliklerinden bir tanesi, Nasslar ile delillendirmenin öne alınmış olmasıdır. Böylece, söylediğimiz her sözün mutlaka vahye uygun olması gerektiği mesajını vermek istedik.

d) İlmî dirâyet istikâmetinde meseleleri izâh etmenin yanında, âlimlerden yer yer nakiller yapılarak konular delillendirilmiştir. İlmî meseleleri ispat etmenin zorunlu olduğu yerlerde temel kaynaklardan nakillerde bulunduk.

e) Bütün konular, bize yöneltilmiş olan çok önemli sorulara verdiğimiz cevaplardan oluşmaktadır. Bu nedenle açıklamalarımız, toplumun farklı kesimlerinin soru ve sorunlarına verilen canlı ve somut cevaplardır; hayâlî, âfâkî, toplumun ihtiyaç ve beklentilerinden kopuk, masa başı makaleleri değildir.

f) Kitabımızdan toplumun tüm kesimlerinin okuyup istifade etmesi maksadıyla, kendimize hâs, özgün bir metod takip ettik. Okuyucu özelliği olan kardeşlerimiz bu durumu fark edeceklerdir.

g) Kur’ânî terimleri ve ilmî ıstılâhları aynen koruyup, bu kavramların açıklamalarını verdik. Ama anlaşılmaz ifadelerden ve felsefî yaklaşımlardan uzak durduk. İlmi olmamasına rağmen, kendisini entelektüel göstermek için, halkın anlamını bilmediği yabancı kelimeler kullanan, Batı’ya özenen yazarların üslubunu tekrar etmedik. Zira amacımız; insanlarla aramıza uçurum koymak değil, insanlarla bir, beraber ve kardeş olmak adına sağlıklı bir iletişim tesis etmektir.

h) İleriki yıllarda, bu çalışmamızın, kendi sahasında temel bir kaynağa dönüşmesi ümidini taşımaktayız.

i) Kitabımız, ders kitabı olarak okunabilecek ve okutulabilecek bir niteliktedir.

j) Kitabımız, bölüm bölüm olduğu için, okuma alışkanlığı olmayan kimseler açısından da, okunması kolay bir özellik taşımaktadır. Dileyen, dilediği konuyu açıp okuyabilir. Tabii ki bizim tavsiyemiz; Allah’ın ilk emri olan “Oku!” İlâhî fermanına uyup, Allah’tan gelenleri, Allah adına ve Allah rızâsı için okumayı; yemek, içmek, nefes almak gibi, hayatımızın olağan bir ameli hâline getirmemizdir.

k) Çalışmamızın, sade, akıcı, anlaşılır ve öğretici olmasına özen gösterdik.

l) Türkçe dilinin gramer ve imlâsına önem verdik. Zira bir kimsenin kendi ana dilinin inceliklerini bilmeden “aydın insan” olması mümkün değildir. Tecrübelerimizle sâbittir ki, maalesef, ana dili Türkçe olan kimselerin çoğunluğu, Türkçe’nin dil bilgisi kurallarını, kelimelerin doğru yazılışlarını, noktalama işaretlerinin nerelerde kullanılması gerektiğini ve cümlenin öğelerini bilmemektedirler. Özellikle de Arapça, Farsça ve Batı kökenli kelimelerin anlamlarının ve yazılışlarının bilinmemesi, az okumaktan kaynaklanmaktadır. Üslubumuzla bu problemlere de dikkat çekmek istedik.

m) Kitabımızın önemli bir başka özelliği de; bir konunun izahı esnasında, o konunun irtibatlı olduğu meselelerin dipnotlarda verilmesiyle, konuların muhtevâsı zenginleştirilmiş ve okuyucunun ufku açılmıştır. Dipnotlarla konuların içeriğinin detaylandırılması ile o konunun farklı boyutlarına temas edilmiş ve okuyucuya kapsamlı bir ilmî açılım sunulmuştur.

n) Kendimize hâs bir metod olarak, dipnotlarda yer alan açıklamalar esnasında gerek gördükçe ‘başlıklar’ kullandık. Böylece, hem kitap okunurken hem de fihriste müracaat edildiğinde o konulara kolayca ulaşılmasını sağladık. Ayrıca ana başlıkların altında yer alan dipnotlarda pek çok kavramın izah edilmesiyle kitabımız ansiklopedik bir mâhiyet kazanmıştır.

o) Kitap çıkartırken ticârî piyasanın ma’kûl olmayan beklentilerini dikkate almadık. Biz, eserimizi Allah rızâsı için ve hakkımızda sadaka-i câriye olması duasıyla kaleme aldık. Kitap piyasasında genelde hacimli kitapların okunmadığı, insanların okumayı sevmediği gibi gerekçelerle, kitabımızın küçük kitapçıklar hâlinde bir set olarak çıkmasını tavsiye eden bazı arkadaşlarımızın görüşlerine itibar etmedik. Zira kitabımız “Akâid” konusunu ele almaktadır ve muhtevâda yer alan konular hem önemlidir, hem de birbirleriyle bütünlük arz etmektedir. Bütünlüğü olan bir çalışmayı, halkın okumayı sevmemesi sâikiyle küçültüp budayamazdık. Bizce, ilmî bir çalışmanın zenginliği ve kalitesi, bütünlüğünün korunmasına bağlıdır. Bu nedenle ilk çalışmamızı kapsamlı bir çalışma olarak, okunması kolay olsun diye de bölümler hâlinde okuyucularımızın istifadesine sunduk. Allah nasip ederse, bu çalışmamızın, -yukarıda da belirttiğimiz gibi- kendi sahasında temel bir çalışma olmasını ümit etmekteyiz.

p) Kitabımızın ikinci baskısını -Allah’ın inâyetiyle- ilk baskısı gözden geçirilmiş, konuları genişletilmiş ve bazı yeni konular eklenmiş halde istifadelerinize sunmaktayız. 

Rabbimiz, rızâsına muvâfık kılsın.

Çalışma bizden, muvaffakiyet ancak Yüce Allah’tandır.

Selâm ve dua ile.

Yûsuf Semmak

21.06.2021Pazartesi
Son Konular .: 84- Umreden Men Ediliş ve Hudeybiye Antlaşması’nın Önemi – Putperest Çağlarda Müslüman Olmak – 27
.: 83- Kadınların Yüzlerini ve Ellerini Örtmeleri Meselesi – Putperest Çağlarda Müslüman Olmak – 26
.: 82- Câhiliyye Zannı, Hükmü, Teberrücü ve Giyinik Çıplaklık – Putperest Çağlarda Müslüman Olmak – 25
.: 81- Cahiliyye, İlim, Bilgi Edinme Yolları, Alim ve Cahil – Putperest Çağlarda Müslüman Olmak – 24
.: 80- Allah Adına Yemin Etmek ve Cahiliyyenin Aldatıcı Sihri – Putperest Çağlarda Müslüman Olmak – 23
.: 79- Tağutun Hükmüne Başvurmak - Putperest Çağlarda Müslüman Olmak – 22
.: 78- Allah’ın İndirdiğiyle Hükmetmeyenlerin Durumu/3 - Putperest Çağlarda Müslüman Olmak - 21
.: 77- Allah’ın İndirdiğiyle Hükmetmeyenlerin Durumu/2 - Putperest Çağlarda Müslüman Olmak - 20
.: 76- Allah’ın İndirdiğiyle Hükmetmeyenlerin Durumu/1 - Putperest Çağlarda Müslüman Olmak - 19
.: 75- Tağut, Sufizm, İlham, Feyz, Mürşide Bağlanma ve Keldanilerin Sihri! - Putperest Çağlarda Müslüman Olmak - 18
.: 74- “Allah” Kelimesi Yerine “Tanrı” Kelimesinin Kullanımı! - Putperest Çağlarda Müslüman Olmak - 17
.: 73- Meâllerde, Tâğût Konusundaki Çeviri Yanlışları - Putperest Çağlarda Müslüman Olmak - 16
.: 72- İslam Akidesi ve Temel Kavramlar TAĞUT - Putperest Çağlarda Müslüman Olmak - 15
.: 71- Allah'ın Dini - Putperest Çağlarda Müslüman Olmak - 14
.: 70- İslam Akidesi ve Temel Kavramlar DİN - Putperest Çağlarda Müslüman Olmak - 13
.: 69- Rabblik İddia Eden Firavun Ateist miydi? - Putperest Çağlarda Müslüman Olmak - 12
.: 68- Sabah-Akşam Zikirler (Günlük Dua ve Zikirler)
.: 67- İslam Akidesi ve Temel Kavramlar İBADET - Putperest Çağlarda Müslüman Olmak - 11
.: 66- Din Kardeşine “Kafir” Diyenin Durumu - Putperest Çağlarda Müslüman Olmak - 10
.: 65- Kader İnkarcılarına İbn-i Ömer'in Cevabı - Putperest Çağlarda Müslüman Olmak - 9
.: 64- Fevkıyyet (Üstte Oluş) ve Cihet Bahsi - Putperest Çağlarda Müslüman Olmak - 8
.: 63- Allah’ın, Hz. Muhammed’i Arşa Oturtması Rivayeti - Putperest Çağlarda Müslüman Olmak - 7
.: 62- Sahih Akide Tevhid’dir - Putperest Çağlarda Müslüman Olmak - 6
.: 61- İslam Akidesi ve Temel Kavramlar AKAİD - Putperest Çağlarda Müslüman Olmak - 5
.: 60- “Putperest Çağlarda Müslüman Olmak” - Putperest Çağlarda Müslüman Olmak - 4
.: 59- Kur’an-ı Kerim ve Arapça Öğrenmek - Putperest Çağlarda Müslüman Olmak - 3
.: 58- Yöntem Hakkında - Putperest Çağlarda Müslüman Olmak - 2
.: 57- Kitabımız Hakkında - Putperest Çağlarda Müslüman Olmak - 1
.: NASİHATLER 15
.: Muhtelif Konularda Kısa Kısa - 6
.: 56- Hadis Dersleri -9 | “Kafir Olarak Ölmüş Kişiye Hiçbir Ameli Fayda Vermez!” (Ders Videosu)
.: 55- Hadis Dersleri -8 | “Benim Babam da Senin Baban da Ateştedir!” (Ders Videosu)
.: 54- Ruhun Gıdası -5 (Video)
Son Yorumlar
Derya Atan
Ağzınıza, yüreğinize sağlık hocam
Firdevs Sevgi
inş güzeldit.
misafir
⭐⭐⭐⭐&
mustafa
Abi çook teşekküür ederim
Medine
Cenetin kapısın geçmek istiyom
Yusuf Semmak
Namazda Salli-Bârik okurken, Peyg
Yusuf
Allah razı olsun hocam çok anlaşı
Yusuf Semmak
Saçınızı erkeğe kestirmediğiniz,
Meryem
Verdiğiniz bu bilgiler için çok t
Yusuf Semmak
+ Ayrıca Hadîs'in açıklamasında d
Yusuf Semmak
Güzel bir yorum. Fakat biraz açık
metin
hadiste gecen Gölge Arsin gölgesi
Rüya
Çok teşekkür ederim
Şule
Çok teşekkürler
sadullah demircioğlu
abdullah bin mesud (r.a.) ‘’sakın
Yusuf Semmak
Bir kardeşimiz, selâmdan sonra; “
Yusuf Semmak
EVET, YİNE SİGARA! Bugün piyas
İbrahim sarıtaş
Allahrazı olsun
Muhammet ****
Bizim din hocamız başınızı örtmek
Ali Özbek
Hocam Allah razı olsun mükemmel b
fatma
ellerinize yüreğinize sağlık cıdd
Mehmet
Bu site "13.45'de mi 13.45'te mi
iclal
elinize sağlık
misafir
Allah razı olsun .
mutluluk
Çok güzel olmuş ellerinize sağlık
hediye
Esselamün aleyküm Yusuf kardeşim.
Yusuf Semmak
SÜNNETTE BÖYLE BİR PAZARLIK ANLAY
mahmut konur
BİR AYET "Mümin kadınlara da bak
Erkan
Allah razı olsun
ismail
bayildim
Yusuf Semmak
NOT: Bir Hristiyanla tartışan bir
Yusuf Semmak
KİMLER SUÇLU? Bir toplumda ins
Yusuf Semmak
SAHÛR VAKTİNİN SON BULMASI VE SAB
© 2012 YUSUFSEMMAK.COM