Aratrmac, Yazar

ANASAYFA
BZE ULAIN
AMACIMIZ
KUR'AN DNLE
KTAPLARIMIZ
DERS VDEOLARI ARV
NOT DEFTER
Bu durumda, bir eylerin eksik olduu anlalyor O halde, ne yapmalyz? Ya da acaba neleri ihml ediyoruz? Ticrette dikkat edilmesi gereken hususlar balca u ekilde sralayabiliriz:
Balant | kategori: FIKIH | tarih: 09/12/2015 | Yorum(2) | Yorum yaz
Allaha hamd ve Onun Raslne Salt-u Selm olsun. Bu yazmzda ana hatlaryla emanet ve vasiyet kavramlar zerinde duracaz. Baz sorulara cevaplar arayacaz: Emanet ne anlama gelir ve neler emanettir? Vasiyet nedir ve nasl olmaldr? Emanetleri ve vasiyetleri nasl eda etmeliyiz? Emanet; bir kimseye korumas iin braklan madd ve manev hak demektir. Emanete, emanet sahibinin haklarn zyi etmeyecek ekilde vefl olmak gerekir. Peygamberlerin ortak sfatlarndan bir tanesi de yine emanettir. Allahn elileri, Allahtan aldklar Ayetleri, gizlemeden ve deitirmeden insanlara tebli etmiler ve aklamlardr. Geni anlamda Allahn tm tekliflerine emanet denir. Allahn insanlara ykledii sorumluluklar da emanettir. Peygamberimiz, nbvvetten nce toplum iinde el-Emn yani gvenilir ve emanete vef gsteren kimse olarak tannmaktayd. Herkes ekinmeden emanetlerini Peygamberimize teslim ediyorlard. Emanete riyet etmek, mminlerin de bir sfatdr. Onlar emanetlerine ve ahitlerine riyet ederler.[Mnfikn: 8] Dost dman herkesin Emn kabul ettii bir Peygamberin mmetine emanetlere kar gvensiz bir tavr iinde olmas kabul edilemez.
Balant | kategori: FIKIH | tarih: 16/01/2014 | Yorum(0) | Yorum yaz
Bu yazmzda, boazlanmas ve eti yenmesi hell hayvanlarn erat'a uygun kesiminde "dindarlk" ve "besmele" artlarnn gerei zerinde durduk. Yani hayvan boazlayan kimsenin ya Mslman (Ehl-i Tevhd) ya da Hristiyan veya Yahudi (Ehl-i Kitap) olmasnn zorunlu olduunu delillerle akladk. Bu konunun daha iyi anlalmasn salayan nemli konulardan bir tanesi de "Ehl-i Kitap Kimdir?" sorusunun cevabn vermektir. Kur'n- Kerm'e gre, kimlere Ehl-i Kitap denildii anlaldktan sonra, konu akla kavumaktadr. Zira Allah, kendilerine kitap verilenlerin kestiklerinin bize hell olduunu belirtmitir. Ehl-i Kitap dnda kalan kimselerin -besmele ekseler dahi- boazlad hayvanlarn yenemeyecei, yetlerden aka anlalmaktadr. Ayrca hayvan boazlarken gerek Mslmanlarn ve gerekse Kitap Ehli insanlarn besmele ekmelerinin art olduunu vurguladk. Konu ok detayl olduu iin, sadece gnmzde renilmesi gereken ve uygulamas ihmal edilmi ynlere temas ettik.
Balant | kategori: FIKIH | tarih: 12/11/2013 | Yorum(1) | Yorum yaz
Aranzda selm yaynz Hads-i erfi gerei, selmlamann fazilet ve dbn bilmek zorundayz Yolda karlatklarnda, selm birbirlerinden bekleyip, aklar gibi birbirlerine bakanlara tekrar sylemek lazmdr ki, kk bye, ayaktaki oturana, binitli yayaya, yksekteki alaktakine, yryen durana, bir kii iki kiiye, az olanlar ok olanlara ve talebe hocaya selm verir. Selm konusunda birok aksaklklarla, hayat ierisinde ska karlayoruz... Somut rnekler vermeden baz kimseler meseleleri tam olarak anlayamyor. Bu nedenle basit rnekler verelim.
Balant | kategori: FIKIH | tarih: 27/10/2013 | Yorum(0) | Yorum yaz
Ehven kelimesi daha hafif, ehven erreyn terkibi ise; mer olmayan iki iten, zarar bakmndan daha hafif olan ktlk demektir. Ehven-i erreyn; iki zarar verici durumla kar karya kalndnda daha az zararl olan eyi tercih etmek, byk zarar nlemek yahut ortadan kaldrmak iin gerekli tedbirleri almak demektir. Yani baka bir seenek yoksa, zarret sebebiyle iki ktlkten daha hafif olann semektir. Mecelle'de bu konuyla alakal, "ehven-i erreyn ihtiyr olunur, iki errden en ehveni tercih olunur; nk haram ilemek ancak ztrr (zarret) ile ciz olur, byk zarar (zarar- eedd) daha hafif zarar (zarar- ehaff) ile giderilir, umm zarar (zarar- mm) nlemek iin ksm zarar (zarar- hss) seilir, iki zarar teruz ettii (birbirine zt olduu) zaman, en hafif ilenerek byk olann aresine baklr, zarar imkn lsnde ortadan kaldrlr" gibi maddeler bulunmaktadr.
Balant | kategori: FIKIH | tarih: 11/10/2013 | Yorum(0) | Yorum yaz
CEVAP: Hanefi mezhebine gre, alaca zekata saymak uygun grlmemitir. nk zekatta temlik art vardr. Yani parann zekat verecek kiinin mlkiyetinde olmas gerekir. Bu nedenle en gzel olan; alacaklnn borluya zekatn vermesidir. Borlu kiinin de, eline para getii iin borcunu demesidir. Ama bu art olarak ileri srlemez. Yani "ben sana zekatm vereyim, sen de bana borcunu de" denilemez. "Bana borcunu deyeceksen, sana zekat veririm" diyerek zekat verilirse, bu ciz olmaz.
Balant | kategori: FIKIH | tarih: 29/09/2013 | Yorum(0) | Yorum yaz
Toplumda binde bir orannda da olsa, sakalnn uzunluuyla yani bir tutam olmasyla kendini n plana karmaya alan ve devaml Mslmanlarn sakalnn bir tutam olmas gerektiini syleyen hatta sakal bir tutam olmayan Mslmanlarn arkasnda namaz dahi klmayan ar fikirli ve bilgisiz insanlar bulunabilmektedir. Onlara birka szmz var...
Balant | kategori: FIKIH | tarih: 28/09/2013 | Yorum(0) | Yorum yaz
msk Vakti, Fecr-i Kzib ve Fecr-i Sdk Konular: msk konusu zerinde zellikle son yllarda ilim ve bilim evrelerinde cidd tartmalar grlmektedir. Biz inAllah bu konunun hakikatini ortaya koymak istiyoruz. u an itibariyle mevcut uygulamada, imsk vaktinin doru olup olmad asndan konuyu incelersek, o saatte gkyzne baktmzda zifiri karanlk ve o esnada gecenin devam etmekte olduunu grrz. lde, dada ya da ormanda olan bir kimse o vakitte sabah vakti girdiine hkmedip namaz klar m, diye dnmek gerekir. Bakara Suresinin 187. yetinde de getii gibi, "Fecrin beyaz iplii, siyah ipliinden sizce ayrt edilinceye kadar yeyin, iin, sonra orucu geceye kadar tamamlayn" buyrulmutur. yette geen "beyaz iplik"ten maksat; fecr-i sdk'tr. "Fecr-i sdk" konusunu birazdan aklayacaz.
Balant | kategori: FIKIH | tarih: 15/07/2013 | Yorum(3) | Yorum yaz
Trke Namaz'n ciz olmadn mctehid limlerin fetvlaryla, kaynakl olarak, ispatlamak ve bu konu zerindeki ibeleri ortadan kaldrmak istiyoruz. nAllah, bu aklamalarmzdan sonra, artk medyada, Tv'lerde yer alan, "Trke Namaz" tantanalarnn "slm'a uygun olmad" akla kavumu olur. fi limlerinden mam Nevev yle der: "Mezhebimizde okuyan kimse namazda olsa da olmasa da Kur'n' Arapa'dan baka bir dilde okumas ciz deildir. Cumhr-u ulem da bunu desteklemilerdir." [1] Mlik mezhebine dair yazlm olan Dusk Hiyesinde yle geer: "Kur'n' Arapasndan baka bir dilde okumak ciz deildir. [2] Hanbel mezhebinden bn-i Kudme yle der: "Arapa okumay bilse de bilmese de, Arapa'dan hri Kur'n okumak ciz deildir, yeterli olmaz."[3]
Balant | kategori: FIKIH | tarih: 12/12/2012 | Yorum(0) | Yorum yaz
Evvbn Namaznn Tanm (Vakti): Akam namazndan sonra veya kuluk vaktinde klnan nfile namazdr. "Evvbn" Kelimesinin Kur'n'da Kullanl ve Anlam: Evvbn kelimesi "dnen, Allah'a ynelen, tevbe eden" anlamndaki 'evvb' kelimesinin ouludur. Kur'n- Kerim'de be yerde tekil kullanlmtr: "nk o (Dvud), Allah'a oka dnen (evvb) birisi idi" (Sd: 17), "Her birisi (Dvud'un emrine verilen kular) ona dnc (evvb) idi" (Sd: 19), "... nk o (Dvud) Allah'a oka dnen (evvb) idi" (Sd: 30), "... O ne gzel kuldur. nk o (Eyyb), Bize oka dnen (evvb) idi" (Sd: 44), "te bu (cennet), itaate dnen (evvb) ve nefsini koruyan herkes iin va'dolunageldiinizdir" (Kf: 32), Bu kelime bir yerde de oul kullanlmtr: "... Eer iyi kimseler olursanz phesiz ki O, kendine dnenler (evvbn)'i gerekten balaycdr" (sr: 25) Bu kelime ile eski peygamberlerin ve slih kullarn her zaman Allah'a yneldikleri, tevbe edip O'na dndkleri anlatlr. Bu kelime, Hads-i erflerde de tekil ve oul olarak yer almakta ve benzeri anlamlar tamaktadr. Yukardaki yetler arasnda zellikle sr sresinde geen evvbn kelimesi mfessirler tarafndan "gnah ilediinde derhal tevbe edip Allah'a ynelen, Allah'a itaat ederek hayr ileyen kimseler" eklinde aklanmtr.
Balant | kategori: FIKIH | tarih: 10/12/2012 | Yorum(2) | Yorum yaz

18.10.2019Cuma
Son Konular • 42- Zlimlerin Yaptklarndan Allah Habersiz Sanma! (Video)
• 41- Ashb- Kehf Hakknda (Video)
• 40- Kur'n'da Peygamberimize 'Ey Muhammed!' Biiminde Hitap Edilmi midir? (Video)
• 39- Neyi Fkhedeceiz? (Video)
• 38- Muavvizeteyn Hakknda bn-i Mes'd'dan Gelen Rivyet Meselesi (Video)
• 37- Rzk Artran ve Bereketlendiren Etkenler Nelerdir? (Video)
• 36- Kime Uyacaz? Kime nanacaz? (Video)
• 35- Ey Yolcu, Dnya Bir Aa Glgesi Gibidir! (Video)
• 34- Kelime-i ehdet'in 'rb (Video)
• 33- Hayata Dair, Hayt tler (Video)
• 32- "Arapa'y Putlatrmak" Deyimi zerine (Video)
• 31- Kime Kulak Vermeli?! -Fkradan Hisse- (Video)
• 30- Evli Kadnlarla Evlenilir mi?! (Video)
• 29- Seyyid Kutub lim midir? (Video)
• 28- Kur'n'a Uymad ddiasyla nkr Edilen Bir Hadsin Mdfaas (Video)
• 27- Gnmzde Genelde Yanl Anlalan Bir yet - Ra'd: 11 (Video)
• 26- Bedevden Al Haberi! (Video)
• 25- Mezhepsizlik Dinsizliin Kprsdr! (Video)
• 24- slm'da Tevhd Olmadan Vahdet Olmaz! (Video)
• 23- Rabbin Kim? Rabb Kimdir? (Video)
• 22- Allah'tan Bakasna bdet Etmede Cehlet Mazeret Deildir! (Video)
• Gnlk Dua ve Zikirler
• KASDE- LAMYYE (eyhu'l-slam bn-i Teymiyye) Pdf ndir!
• Peygamberler Tarihi Test Bilgi Yarmas - PDF ndir!
• Muhtelif Konularda Ksa Ksa - 5
• "TEVESSL VE KABR- NEB'Y ZYARET" ADLI KTABIMIZ IKMITIR!
• MUHTELF KONULARDA LM NAKLLER - 1
• NASHATLER 13
• Dinin Aslnda Cehalet Mazeret midir? (PDF Oku/ndir!)
• Muhtelif Konularda KISA KISA - 4
• Allah Tel, Neden Kurnda Baz Yerlerde Biz Zamiri ile Hitap Buyurmutur?
• Vv ve Y Harflerinden nceki Harfi Mefth Olan Emsile-i Hamse'ye Nn-u Sakle'nin Dhil Olmas:
• NASHATLER 12
Son Yorumlar
sadullah demirciolu
abdullah bin mesud (r.a.) sakn
Yusuf Semmak
Bir kardeimiz, selmdan sonra;
Yusuf Semmak
EVET, YNE SGARA! Bugn piyas
brahim sarta
Allahraz olsun
Muhammet ****
Bizim din hocamz banz rtmek
Ali zbek
Hocam Allah raz olsun mkemmel b
fatma
ellerinize yreinize salk cdd
Mehmet
Bu site "13.45'de mi 13.45'te mi
iclal
elinize salk
misafir
Allah raz olsun .
mutluluk
ok gzel olmu ellerinize salk
hediye
Esselamn aleykm Yusuf kardeim.
Yusuf Semmak
SNNETTE BYLE BR PAZARLIK ANLAY
mahmut konur
BR AYET "Mmin kadnlara da bak
Erkan
Allah raz olsun
ismail
bayildim
Yusuf Semmak
NOT: Bir Hristiyanla tartan bir
Yusuf Semmak
KMLER SULU? Bir toplumda ins
Yusuf Semmak
SAHR VAKTNN SON BULMASI VE SAB
ali
Gzel bir anlatm olmu ALLAH(C.C
Yusuf Semmak
MUHCRLERLE ENSRIN KARDEL:
Ece
Harika ok teekkrler
meryemnazyazan
ok gzel anlatmsnz, imdi o
Yusuf Semmak
DLN, BEYNIN, OKUMANIN, YAZMANI
Yusuf Semmak
Bir melde yle geiyor: "Bunun
Yusuf Semmak
Mtevz, mutevaz (م
Yusuf Semmak
Esml Hsn: Yanl el-Esmul
Yusuf Semmak
Mkl: Yanl Mkil (kapal,
Yusuf Semmak
Naslki: Yanl Nasl ki: Doru
Yusuf Semmak
MESS: Deme, dokunma, temas,
Sibel EKNC
Muhterem Hocamz Feriduddin AYDIN
2017
ok detaya girmisiniz ama tr
Melek
ok gzel
© 2012 YUSUFSEMMAK.COM