Araştırmacı, Yazar

ANASAYFA
BİZE ULAŞIN
AMACIMIZ
KUR'AN DİNLE
KİTAPLARIMIZ
DERS VİDEOLARI ARŞİVİ
NOT DEFTERİ
__ YENİ PAYLAŞIMIMIZ! __ Allah ve Mahlûkât İlişkisi – Putperest Çağlarda Müslüman Olmak – Sesli Kitap – 31. Bölüm… Bu bölümde; Yüce Allah’ın evrenin yaratıcısı olması bakımından hâlikıyyetine, tüm âlemlerin rabbi olması bakımından rubûbiyyetine ve mâlikiyyetine, gökleriyle-yeriyle sahibi olduğu mahlûkâtı üzerinde müdebbir ve emir sahibi olması bakımından da hâkimiyyetine ve ma’bûdiyyetine iman etmenin Tevhîd’in gereği hatta Tevhîd’in kendisi olduğu hususu işlenmekte ve şirkten sakındırılmaktadır.
Bağlantı | kategori: DERS VİDEOLARI | tarih: 28/08/2021 | Yorum(0) | Yorum yaz
Her bir satırı çok anlamlı olan bu güzel şiirin yazarına teşekkür bâbından hidâyet ve hüsn-ü hâtime duasında bulunuyorum. Rabbimiz hepimize hüsn-ü hâtime ile bu dünyadan göçmeyi ve sâlihlere ilhâk olmayı nasip etsin. Selâm ve dua ile.
Bağlantı | kategori: DERS VİDEOLARI | tarih: 25/08/2021 | Yorum(0) | Yorum yaz
__ YENİ PAYLAŞIMIMIZ! __ İmanın Artıp Eksilmesi Meselesi ve Ehl-i Kıble Kimdir? – Putperest Çağlarda Müslüman Olmak – Sesli Kitap – 30. Bölüm… Bu bölümde; imanın artıp eksilmesi meselesinin izahı ile günümüzde çokça polemik konusu olan ve çoğu zaman da karıştırılan ve birçoklarınca hakikati bilinmeyen Ehl-i Kıble konusunu ve Kıble ehlinin aslında kimler olduğunu işlemekteyiz.
Bağlantı | kategori: DERS VİDEOLARI | tarih: 19/08/2021 | Yorum(0) | Yorum yaz
__ YENİ PAYLAŞIMIMIZ! __ Peygamberimiz İslâm’a Davet Metodu – Putperest Çağlarda Müslüman Olmak – Sesli Kitap – 29. Bölüm… Peygamberimizin teblîğ stratejisinin yani teblîğ metodunun nasıl olduğunu, tek ve temel kaynağın ne olduğunu ve Kur’ân neslinin tekrar nasıl inşâ edileceğini öğrenip müstefîd olmak istiyorsan, bu bölümü dinleyebilirsin. İnşâAllah faydalı olacaktır.
Bağlantı | kategori: DERS VİDEOLARI | tarih: 10/08/2021 | Yorum(0) | Yorum yaz
__ YENİ PAYLAŞIMIMIZ! __ Peygamberimiz Döneminin Dünya Konjonktürü ve Peygamberimizin Teblîğ Stratejisi – Putperest Çağlarda Müslüman Olmak – Sesli Kitap – 28. Bölüm… Aslında videoyu Çarşamba gününe yetiştirip o gün paylaşmayı düşünüyordum ama hamdolsun bugüne yetiştiği için hayırlı işlerde acele etme azmi ve heyecanıyla bugün paylaşıyorum. Video içeriğine dair… Peygamberimiz devrinde Arap Yarımadasının ve dış dünyanın toplumsal, ekonomik, siyâsal ve kültürel yönlerden durumu nasıldı? Peygamberimizin teblîğ stratejisi akılcılık ve varsayımlarla hareket etmek miydi yoksa vahye uymaktan mı ibâretti? Bugün ve tüm câhilî toplumlarda çıkar yol olarak sunulmaya çalışan aklî, nefsî ve hevâî teblîğ ve İslâm’ı hâkim kılma yöntemleri o devirde de Peygamberimizin önünde yok muydu? Rasûlullah aleyhisselâm, “şu şekilde hareket edersem daha faydalı olur” türünden varsayımlarla mı yoksa Rabbânî metod ile mi hareket etti? İşte bu bölümde, -biiznillâh- bu ve benzeri soruların cevaplarını bulacaksınız. Hayırlara, faziletlere, hidâyetlere, din kardeşliğine, İslâm ahlâkına ve dolayısıyla da tahkîkî imanlara vesîle olmasını dileriz.
Bağlantı | kategori: DERS VİDEOLARI | tarih: 03/08/2021 | Yorum(0) | Yorum yaz
__ YENİ PAYLAŞIMIMIZ! __ Umreden Men Ediliş ve Hudeybiye Antlaşması’nın Önemi – Putperest Çağlarda Müslüman Olmak – Sesli Kitap – 27. Bölüm… Mübârek Ramazan ayının beşinci ve son paylaşımı... 18 Ramazan 1442’de iftâra yakın saatlerde kaydettiğimiz bu bölümde, “İslâm Akîdesi ve Temel Kavramlar – CÂHİLİYYE” ana başlığı altında “Müşriklerin Câhiliyye Hamiyyetleri Sebebiyle, Müslümanları Umreden Men Etmeleri ve Hudeybiye Antlaşması’nın Önemi” konusuyla birlikte bu bölümü ikmâl etmekteyiz. Hayırlı Ramazanlar…
Bağlantı | kategori: DERS VİDEOLARI | tarih: 10/05/2021 | Yorum(0) | Yorum yaz
__ YENİ PAYLAŞIMIMIZ! __ Kadınların Yüzlerini ve Ellerini Örtmeleri Meselesi – Putperest Çağlarda Müslüman Olmak – Sesli Kitap – 26. Bölüm… Mübârek Ramazan ayının dördüncü paylaşımı... “İslâm Akîdesi ve Temel Kavramlar CÂHİLİYYE” ana başlığı altında bu bölümde; “Teberrücü’l Câhiliyye Konusunun Devamı, Kadınların Yüzlerini ve Ellerini Örtmeleri Meselesi, Mürsel Hadîs Hakkında Kısa Açıklama, Fitne Nedir?, Hamiyyetü'l Câhiliyye (Câhiliyye Hamiyyeti), ‘Hudeybiye’ Kelimesinin Telaffuzu Nasıldır? ve ‘İtâat’ ile ‘Edeb’ Birbirine Zıt Olursa Nasıl Hareket Edilir?” konularını işlemekteyiz… Hayırlı Ramazanlar…
Bağlantı | kategori: DERS VİDEOLARI | tarih: 04/05/2021 | Yorum(0) | Yorum yaz
__ YENİ PAYLAŞIMIMIZ! __ Câhiliyye Zannı, Hükmü, Teberrücü ve Giyinik Çıplaklık – Putperest Çağlarda Müslüman Olmak – Sesli Kitap – 25. Bölüm… Mübârek Ramazan ayının üçüncü paylaşımı... 7 Ramazan 1442’de iftâra yakın saatlerde kaydettiğimiz bu bölümde, “İslâm Akîdesi ve Temel Kavramlar – CÂHİLİYYE” ana başlığı altında “Zannu’l Câhiliyye, Hükmü’l Câhiliyye ve Teberrücü’l Câhiliyye” konularını işlemekteyiz. Ayrıca “Teberrücü’l Câhiliyye” kapsamında “Giyinik Çıplaklık” konusunu da ele almaktayız. Hayırlı Ramazanlar...
Bağlantı | kategori: DERS VİDEOLARI | tarih: 28/04/2021 | Yorum(0) | Yorum yaz
__ YENİ PAYLAŞIMIMIZ! __ Câhiliyye, İlim, Bilgi Edinme Yolları, Âlim ve Câhil – Putperest Çağlarda Müslüman Olmak – Sesli Kitap – 24. Bölüm… Yirmi dördüncüsünü yayınladığımız "SESLİ KİTAP" çalışmamızın, “İslâm Akîdesi ve Temel Kavramlar – CÂHİLİYYE” başlığı altındaki ikinci bölümü… Mübârek Ramazan ayının da ikinci paylaşımı... Bu vesîleyle, bütün İslâm âleminin Ramazan ayını tebrîk eder; hidâyetlere, âfiyetlere, selâmetlere, esenliklere, uhuvvet ve vahdete vesîle olmasını dileriz.
Bağlantı | kategori: DERS VİDEOLARI | tarih: 21/04/2021 | Yorum(0) | Yorum yaz
__ YENİ PAYLAŞIMIMIZ! __ Tâğûtun Hükmüne Başvurmak – Putperest Çağlarda Müslüman Olmak – Sesli Kitap – 23. Bölüm… “İslâm Akîdesi ve Temel Kavramlar – TÂĞÛT” ana başlığı altındaki son konumuz, Nisâ Sûresinin 60. Âyeti çerçevesinde “Tâğûtun Hükmüne Başvurmak” konusudur. Hayırlara ve hidâyetlere vesîle olması duasıyla.
Bağlantı | kategori: DERS VİDEOLARI | tarih: 13/04/2021 | Yorum(0) | Yorum yaz

22.09.2021Çarşamba
Son Konular .: 89- Allah ve Mahlukat İlişkisi – Putperest Çağlarda Müslüman Olmak – 31
.: 88- O Büyük Mahkeme'de! (Şiir)
.: 87- İmanın Artıp Eksilmesi Meselesi ve Ehl-i Kıble Kimdir? – Putperest Çağlarda Müslüman Olmak – 30
.: 86- Peygamberimiz İslam’a Davet Metodu – Putperest Çağlarda Müslüman Olmak – 29
.: 85- Peygamberimiz Döneminin Dünya Konjonktürü ve Peygamberimizin Tebliğ Stratejisi – Putperest Çağlarda Müslüman Olmak – 28
.: 84- Umreden Men Ediliş ve Hudeybiye Antlaşması’nın Önemi – Putperest Çağlarda Müslüman Olmak – 27
.: 83- Kadınların Yüzlerini ve Ellerini Örtmeleri Meselesi – Putperest Çağlarda Müslüman Olmak – 26
.: 82- Câhiliyye Zannı, Hükmü, Teberrücü ve Giyinik Çıplaklık – Putperest Çağlarda Müslüman Olmak – 25
.: 81- Cahiliyye, İlim, Bilgi Edinme Yolları, Alim ve Cahil – Putperest Çağlarda Müslüman Olmak – 24
.: 80- Allah Adına Yemin Etmek ve Cahiliyyenin Aldatıcı Sihri – Putperest Çağlarda Müslüman Olmak – 23
.: 79- Tağutun Hükmüne Başvurmak - Putperest Çağlarda Müslüman Olmak – 22
.: 78- Allah’ın İndirdiğiyle Hükmetmeyenlerin Durumu/3 - Putperest Çağlarda Müslüman Olmak - 21
.: 77- Allah’ın İndirdiğiyle Hükmetmeyenlerin Durumu/2 - Putperest Çağlarda Müslüman Olmak - 20
.: 76- Allah’ın İndirdiğiyle Hükmetmeyenlerin Durumu/1 - Putperest Çağlarda Müslüman Olmak - 19
.: 75- Tağut, Sufizm, İlham, Feyz, Mürşide Bağlanma ve Keldanilerin Sihri! - Putperest Çağlarda Müslüman Olmak - 18
.: 74- “Allah” Kelimesi Yerine “Tanrı” Kelimesinin Kullanımı! - Putperest Çağlarda Müslüman Olmak - 17
.: 73- Meâllerde, Tâğût Konusundaki Çeviri Yanlışları - Putperest Çağlarda Müslüman Olmak - 16
.: 72- İslam Akidesi ve Temel Kavramlar TAĞUT - Putperest Çağlarda Müslüman Olmak - 15
.: 71- Allah'ın Dini - Putperest Çağlarda Müslüman Olmak - 14
.: 70- İslam Akidesi ve Temel Kavramlar DİN - Putperest Çağlarda Müslüman Olmak - 13
.: 69- Rabblik İddia Eden Firavun Ateist miydi? - Putperest Çağlarda Müslüman Olmak - 12
.: 68- Sabah-Akşam Zikirler (Günlük Dua ve Zikirler)
.: 67- İslam Akidesi ve Temel Kavramlar İBADET - Putperest Çağlarda Müslüman Olmak - 11
.: 66- Din Kardeşine “Kafir” Diyenin Durumu - Putperest Çağlarda Müslüman Olmak - 10
.: 65- Kader İnkarcılarına İbn-i Ömer'in Cevabı - Putperest Çağlarda Müslüman Olmak - 9
.: 64- Fevkıyyet (Üstte Oluş) ve Cihet Bahsi - Putperest Çağlarda Müslüman Olmak - 8
.: 63- Allah’ın, Hz. Muhammed’i Arşa Oturtması Rivayeti - Putperest Çağlarda Müslüman Olmak - 7
.: 62- Sahih Akide Tevhid’dir - Putperest Çağlarda Müslüman Olmak - 6
.: 61- İslam Akidesi ve Temel Kavramlar AKAİD - Putperest Çağlarda Müslüman Olmak - 5
.: 60- “Putperest Çağlarda Müslüman Olmak” - Putperest Çağlarda Müslüman Olmak - 4
.: 59- Kur’an-ı Kerim ve Arapça Öğrenmek - Putperest Çağlarda Müslüman Olmak - 3
.: 58- Yöntem Hakkında - Putperest Çağlarda Müslüman Olmak - 2
.: 57- Kitabımız Hakkında - Putperest Çağlarda Müslüman Olmak - 1
Son Yorumlar
Derya Atan
Ağzınıza, yüreğinize sağlık hocam
Firdevs Sevgi
inş güzeldit.
misafir
⭐⭐⭐⭐&
mustafa
Abi çook teşekküür ederim
Medine
Cenetin kapısın geçmek istiyom
Yusuf Semmak
Namazda Salli-Bârik okurken, Peyg
Yusuf
Allah razı olsun hocam çok anlaşı
Yusuf Semmak
Saçınızı erkeğe kestirmediğiniz,
Meryem
Verdiğiniz bu bilgiler için çok t
Yusuf Semmak
+ Ayrıca Hadîs'in açıklamasında d
Yusuf Semmak
Güzel bir yorum. Fakat biraz açık
metin
hadiste gecen Gölge Arsin gölgesi
Rüya
Çok teşekkür ederim
Şule
Çok teşekkürler
sadullah demircioğlu
abdullah bin mesud (r.a.) ‘’sakın
Yusuf Semmak
Bir kardeşimiz, selâmdan sonra; “
Yusuf Semmak
EVET, YİNE SİGARA! Bugün piyas
İbrahim sarıtaş
Allahrazı olsun
Muhammet ****
Bizim din hocamız başınızı örtmek
Ali Özbek
Hocam Allah razı olsun mükemmel b
fatma
ellerinize yüreğinize sağlık cıdd
Mehmet
Bu site "13.45'de mi 13.45'te mi
iclal
elinize sağlık
misafir
Allah razı olsun .
mutluluk
Çok güzel olmuş ellerinize sağlık
hediye
Esselamün aleyküm Yusuf kardeşim.
Yusuf Semmak
SÜNNETTE BÖYLE BİR PAZARLIK ANLAY
mahmut konur
BİR AYET "Mümin kadınlara da bak
Erkan
Allah razı olsun
ismail
bayildim
Yusuf Semmak
NOT: Bir Hristiyanla tartışan bir
Yusuf Semmak
KİMLER SUÇLU? Bir toplumda ins
Yusuf Semmak
SAHÛR VAKTİNİN SON BULMASI VE SAB
© 2012 YUSUFSEMMAK.COM