Araştırmacı, Yazar

ANASAYFA
BİZE ULAŞIN
AMACIMIZ
KUR'AN DİNLE
KİTAPLARIMIZ
DERS VİDEOLARI ARŞİVİ
NOT DEFTERİ
YENİ VİDEO! Bu dersimizde; İmam Müslim rahımehullâh’ın es-Sahîh'inin “Îmân” kitâbının 53. bâbında yer alan üç adet Hadîsi, İmam Nevevî rahımehullâh’ın şerhleri istikâmetinde açıklamaktayız. Dersimizin “Arapça Şerh” kısmı, İmam Nevevî’nin “el-Minhâc” adlı eserinin 2. Cildinin 135 ve 136. Sayfaları arasından da takip edilebilir.
Bağlantı | kategori: DERS VİDEOLARI | tarih: 23/01/2022 | Yorum(0) | Yorum yaz
__ YENİ VİDEO! __ Peygamberimizin Kabrini Ziyâret Meselesi – Putperest Çağlarda Müslüman Olmak – Sesli Kitap – 41. Bölüm… Bu dersimizde; Peygamberimizin Kabr-i Şerîf’ini ziyâret meselesiyle irtibâtlı birçok konuya yer verdik. DERSİMİZİN BAŞLIKLARI: 00:00 Neşîd 01:18 Giriş 01:55 Üçüncü Bölüm: Peygamberimizin Kabrini Ziyâret Meselesi 03:04 Şedd-i Rihâl Nedir? 05:54 "Ziyâret" Kelimesinin Kabr-i Nebî'ye İzâfesi Meselesi 08:35 Peygamberimizin Kabrini Ziyâret Hakkında Ulemânın Görüşleri 09:16 Peygamberimizin Kabrini Ziyârete Teşvik Eden Hadîslerin Hepsi ya Zayıftır ya da Uydurmadır! 09:51 Peygamberimizin Kabrini Ziyârete Teşvik Eden Hadîslere Örnekler! 15:22 “Darda Kaldığınızda Kabir Ehlinden (Kabirdekilerden) Yardım İsteyiniz” Meâlindeki Uydurma Söz Hakkında Açıklama 18:48 Peygamberimizin Kabrini Ziyâret Bahsinde İbn-i Teymiyye'nin Fetvâsını Doğru Anlamak 22:34 Meşrû Şekilde Kabr-i Şerîf Nasıl Ziyâret Edilir? 25:26 "Salât" Kelimesinin Anlamı ve Peygamberimize Salât-ü Selâm Getirmenin Önemi 28:38 Hücre-i Saâdet’te Salât-ü Selâm Nasıl Söylenir ve Orada Nelere Dikkat Edilmelidir? 29:35 Mescid-i Nebevî'nin Genişletilmesinden Sonra Kabr-i Şerîf'in Konumu ve Ravza-i Mutahhara'da İbâdetin Fazileti 31:04 Peygamberimizin: "Evim ile Minberimin Arası Cennet Bahçelerinden Bir Bahçedir" Buyruğunun Anlamı Hakkında Ulemânın Görüşleri 32:30 Peygamberimizin: "‘Minberim de Havzımın Üzerindedir" Buyruğunun Anlamı 33:10 Bir Uyarı! Dinleyip istifâde etmeniz, paylaşıp hayırlara vesîle olmanız dilek ve duasıyla…
Bağlantı | kategori: DERS VİDEOLARI | tarih: 15/01/2022 | Yorum(0) | Yorum yaz
YENİ VİDEO! Mîlâdî yeni yılın hemen başında zamanın kıymetine dair tefekkürle iç içe kıymetli bir paylaşım yapıyoruz. Dinleyip istifâde etmemiz ve paylaşıp/tavsiye edip hayırlara vesîle olmamız dilek ve duasıyla.
Bağlantı | kategori: DERS VİDEOLARI | tarih: 09/01/2022 | Yorum(0) | Yorum yaz
YENİ VİDEO! Çok iyi bilinmesi gereken önemli bir konu: Mü’min Sabahlayıp Kâfir Akşamlamak veya Mü’min Akşamlayıp Kâfir Sabahlamak! Bu dersimizde; İmam Müslim rahımehullâh’ın es-Sahîh'inin “Îmân” kitâbının 51. bâbında yer alan önemli bir Hadîsi, İmam Nevevî rahımehullâh’ın şerhleri istikâmetinde açıklamaktayız. Dersimizin “Arapça Şerh” kısmı, İmam Nevevî’nin “el-Minhâc” adlı eserinin 2. Cildinin 133. Sayfaları arasından da takip edilebilir. Paylaşmak başta olmak üzere videonun/hayrın daha geniş kitlelere ulaşması için ne gerekiyorsa yapabilirsiniz! Rabbim, hayırlara ve hidâyetlere vesîle kılsın.
Bağlantı | kategori: DERS VİDEOLARI | tarih: 04/01/2022 | Yorum(0) | Yorum yaz
__ YENİ VİDEO! __ Tarihte Putperestlik Nasıl Başladı? - Putperest Çağlarda Müslüman Olmak – Sesli Kitap – 40. Bölüm… Bismihi teâlâ… Hamden lillâh…. Vessalâtü vesselâmu alâ Nebiyyillâh… Ve mâ tevfîkî illâ billâh… Bu dersimizde; “Tevessül ve Kabr-i Nebî’yi Ziyâret” ana başlığı altında yer alan ikinci bölüm olan “Türbe ve Kabirleri Ziyâretin, Bid’at Olan Tevessülle İlişkisi” konusu çerçevesinde; tarihte putperestliğin nasıl başladığı, kabirlerin nasıl yapılacağı, kabirlerin yer seviyesinden yükseltilmesi, kabirlere yazı yazılması, Peygamberimiz defninde gösterilen titizlik ve ihtiyât, şirk ve bid’attan sakınma ve sakındırma gibi meseleleri/mevzuları işlemekteyiz. Hâlis (katışıksız, şirksiz) Tevhîd ehli olanlar ve Hâlis Tevhîd’e, Allah’ın râzı olduğu akîdeye/hidâyete tâlip olanlar Tevhîd’in teblîğine ve Allah’ın dinine yardım adına paylaşsınlar ki, -biiznillâh- Tevhîdî akîde üzere ölsünler ve Allah’a sunacakları sâlih amelleri bulunsun! Paylaşırsan daha geniş kitlelere ulaşır!
Bağlantı | kategori: DERS VİDEOLARI | tarih: 29/12/2021 | Yorum(0) | Yorum yaz
Bu dersimizde; İmam Müslim rahımehullâh’ın es-Sahîh'inin “Îmân” kitâbının 28. bâbında yer alan iki Hadîsi, İmam Nevevî rahımehullâh’ın şerhleri istikâmetinde açıklamaktayız. Dileyenler, bu dersimizi İmam Nevevî’nin “el-Minhâc” adlı eserinin 2. Cildinin 53-55. Sayfaları arasından da takip edebilirler.
Bağlantı | kategori: DERS VİDEOLARI | tarih: 22/12/2021 | Yorum(0) | Yorum yaz
__ YENİ VİDEO! __ Türbe ve Kabirleri Ziyâretin, Bid’at Olan Tevessülle İlişkisi – Putperest Çağlarda Müslüman Olmak – Sesli Kitap – 39. Bölüm… Bu dersimizde; “Tevessül ve Kabr-i Nebî’yi Ziyâret” ana başlığı altında yer verdiğimiz ikinci bölümde “Türbe ve Kabirleri Ziyâretin, Bid’at Olan Tevessülle İlişkisi” ve “Yakınlarının Yüksek Sesle Ağlayıp Ağıt Yakmaları Sebebiyle Ölüye Azap Edilmesi Meselesi” konularını ve bu konularla irtibâtlı meseleleri işlemekteyiz. Çalışma ve gayret bizden; muvaffakiyet ve bereket Allah’tan… Derslerimizin daha geniş kitlelere ulaşması için PAYLAŞ! Hayırlı bir amele aracılık etmeyi, hayra vesîle olmayı küçük görme, tembellik etme ve gaflete dalma! Çünkü Rabbimiz meâlen şöyle buyurmaktadır: “Ey iman edenler! Eğer siz Allah’a (dinine) yardım ederseniz, O da size yardım eder (nusret verir) ve ayaklarınızı sâbit kılar.” (Muhammed: 7)
Bağlantı | kategori: DERS VİDEOLARI | tarih: 15/12/2021 | Yorum(0) | Yorum yaz
Bu dersimizde; İmam Müslim rahımehullâh’ın es-Sahîh'inin “Îmân” kitâbının 25. bâbı olan "Münâfığın Hasletlerinin Beyânı" Bâbında yer alan beş Hadîsi, İmam Nevevî rahımehullâh’ın "el-Minhâc" adlı eserindeki şerhleri istikâmetinde açıklamaktayız. Bu dersimiz, İmam Nevevî’nin “el-Minhâc” adlı eserinin 2. Cildinin 46-48. Sayfaları arasından da takip edilebilir. Muvaffakiyet Allah’tandır.
Bağlantı | kategori: DERS VİDEOLARI | tarih: 10/12/2021 | Yorum(0) | Yorum yaz
YENİ VİDEO! Müslümanı Tekfîr Eden Kimsenin Durumu Nedir? ALLAH İÇİN PAYLAŞ! Bir kişi bile senin vesîlenle dinleyip istifâde ederse bu senin için inşâAllah hayır olur. Ya bir de, birçok kişi senin aracılığınla istifâde ederse Allah katındaki kârın/kazancın ne olur dersin?
Bağlantı | kategori: DERS VİDEOLARI | tarih: 30/11/2021 | Yorum(0) | Yorum yaz
__ YENİ VİDEO! __ Tevessülün Anlamı, Kısımları ve Bid’at Olan Tevessül (1) – Putperest Çağlarda Müslüman Olmak – Sesli Kitap – 38. Bölüm… Bu videodan itibâren -bütünlük açısından üç bölüm hâlinde işleyeceğimiz- önemli bir konuya başlıyoruz… Birinci bölümde, tevessülün ne olduğu, kısımları ve bid’at olan tevessül konuları; ikinci bölümde, türbe ve kabirleri ziyâretin bid’at olan tevessülle ilişkisi; üçüncü bölümde ise, Peygamberimizin kabrini ziyâret meselesini genişçe ve delilli şekilde ele alıyoruz. Ayrıca bu videodan sonraki ikinci ve üçüncü bölümler çerçevesinde paylaşacağımız videolarda; üç mescidden başkasına ziyâretin nefyi, kabir ziyâretlerinin hükmü, meşrû ve bid’at kabir ziyâret şekilleri, kadınların kabir zirâreti yapmaları, türbe ve yatırları ziyâret için kâfileler hâlinde yola çıkmak, mezarları mescid edinmek, türbe ve kabirlerin bulunduğu yerleri bayram yerine çevirmek, kabirlerin yer seviyesinden ne kadar yükseltilebileceği, kabirlerin üzerine oturmak, kabirlere karşı namaz kılmak, kabristanda namaz kılmak, mezar taşlarına yazı yazmak, kabir suâlleri, Peygamberimize salât-ü selâm getirmek, Hz. Ömer’in hılâfeti devrinde “Kül Yılı” olarak bilinen kuraklık senesi içinde Peygamberimizin Kabr-i Şerîf’ine gidip kuraklık sebebiyle onunla tevessülde bulunan hâli meçhul bir adam hakkındaki rivâyetin genişçe açıklaması ve değerlendirilmesi, Peygamberimizin, peygamberlerin, âlimlerin ve evliyânın kabirlerini ziyâret etmeyi adamak, böyle bir adak esnasında yapılan yolculukta namazların kısaltılıp kısaltılamayacağı hususu, ölülere dirilerin hangi amellerinin fayda verip hangilerinin fayda vermeyeceği meselesi, ölü için okunan Kur’ân’ın sevabının ona ulaşıp ulaşmayacağı meselesi, Kur’ân okuma karşılığında ücret almak, Kur’ân öğretmenin mehir sayılıp sayılamayacağı meselesi, rukye karşılığında ücret almak gibi birçok mevzuya da yer vermekteyiz. Bu ve daha fazlası için sonraki bölümleri de mutlaka dinleyiniz. Muvaffakiyet Allah’tandır.
Bağlantı | kategori: DERS VİDEOLARI | tarih: 24/11/2021 | Yorum(0) | Yorum yaz

13.04.2024Cumartesi
Son Konular .: NASİHATLER 17
.: 115- Ebu Hanife Hakkında | Yusuf Semmak
.: 114- Arapça Test Çözümleri – Tesniye'nin (İkilin) İ'rabı | Yusuf Semmak
.: 113- Kur’an Okuma ve Öğretme Karşılığında Ücret Almak, Ölüler için Kur’an Okumak ve Rukye Bahsi - PÇMO – 44
.: NASİHATLER 16
.: 112- Peygamberin Kabrini ve Diğer Kabirleri Ziyaret ve Ölülere Nelerin Fayda Vereceği - PÇMO – 43
.: Muhtelif Konularda Kısa Kısa - 7
.: 111- Kâfir Olarak Ölenlere, Dünyadaki İyi Amelleri Fayda Sağlamaz! | Yusuf Semmak
.: 110- Benim Babam da Senin Baban da Ateştedir! | Yusuf Semmak
.: 109- Hz. Ömer’in Hılâfeti Devrinde Bir Adamın Hz. Nebî'nin Kabrine Gelip Onunla Tevessül Etmesi – 42
.: 108- İman Edip Müslüman Olmak Tertemiz Bir Sayfa Açmaktır! | Yusuf Semmak
.: 107- Peygamberimizin Kabrini Ziyaret Meselesi – Putperest Çağlarda Müslüman Olmak – 41
.: 106- Zamanın Önemi ve Su Gibi Akan Ömür! | Yusuf Semmak
.: 105- Mü’min Sabahlayıp Kafir Akşamlamak veya Mü’min Akşamlayıp Kafir Sabahlamak! | Yusuf Semmak
.: 104- Tarihte Putperestlik Nasıl Başladı? - Putperest Çağlarda Müslüman Olmak – 40
.: 103- Müslümana Sövmenin ve Onunla Savaşmanın Hükmü Nedir? | Yusuf Semmak
.: 102- Türbe ve Kabirleri Ziyaretin, Bid’at Olan Tevessülle İlişkisi – Putperest Çağlarda Müslüman Olmak – 39
.: 101- Münafıkların Özellikleri Nelerdir? | Yusuf Semmak
.: 100- Müslümanı Tekfir Eden Kimsenin Durumu Nedir? | Yusuf Semmak
.: 99- Tevessülün Anlamı, Kısımları ve Bid’at Olan Tevessül – Putperest Çağlarda Müslüman Olmak – 38
.: 98- Ehl-i Kıble Kime Denir? | Yusuf Semmak
.: 97- Hz. Yusuf’un Mısır’daki Konumu (3) – Putperest Çağlarda Müslüman Olmak – 37
.: 96- Bir Mezhebe Uymak Zorunda mıyız? | Yusuf Semmak
.: 95- Hz. Yusuf’un Mısır’daki Konumu (2) – Putperest Çağlarda Müslüman Olmak – 36
.: 94- Hz. Yûsuf’un Mısır’daki Konumu (1) – Putperest Çağlarda Müslüman Olmak – 35
.: 93- Ru'yetullah (Allah'ın Görülmesi) Meselesi | Yusuf Semmak
.: 92- Allah’tan Başka Kanun Koyucu Yoktur! (2) - Putperest Çağlarda Müslüman Olmak – 34
.: 91- Allah’tan Başka Kanun Koyucu Yoktur! (1) – Putperest Çağlarda Müslüman Olmak – 33
.: 90- Hz. İbrahim’in Nemrud’a, Babasına ve Kavmine Tebliği – Putperest Çağlarda Müslüman Olmak – 32
.: 89- Allah ve Mahlukat İlişkisi – Putperest Çağlarda Müslüman Olmak – 31
.: 88- O Büyük Mahkeme'de! (Şiir)
.: 87- İmanın Artıp Eksilmesi Meselesi ve Ehl-i Kıble Kimdir? – Putperest Çağlarda Müslüman Olmak – 30
.: 86- Peygamberimiz İslam’a Davet Metodu – Putperest Çağlarda Müslüman Olmak – 29
Son Yorumlar
İsmail
Yüce ALLAH cc razı olsun sizden h
Yusuf Semmak
Ve aleyküm selâm kardeşim. Tâbi
Bekir Yetginbal
Canım kardeşim selamualeykum GÜN
Bekir Yetginbal
Ey Rabbim bu kulunun gayretlerini
Mahmut
Selamünaleykum Yusuf peygamberin
Ufuk
Çok güzel
Şeyma
Bu nadide soru ve cevapları için
Ahmet
Doyurucu bir yorum Teşekkürler
Yusuf Semmak
Son mısralar/dizeler hep "Lâm" ha
Baraa
Bence çoooook güzel bir site
ali
İlmî Arapça Sayfası http://www
ali
Faydalı Bir Maksud Programı http
ali
Faydalı Bir Emsile Programı http
Yusuf Semmak
BU DERSTE İŞLENEN BAŞLICA MEVZULA
Derya Atan
Ağzınıza, yüreğinize sağlık hocam
Firdevs Sevgi
inş güzeldit.
misafir
⭐⭐⭐⭐&
mustafa
Abi çook teşekküür ederim
Medine
Cenetin kapısın geçmek istiyom
Yusuf Semmak
Namazda Salli-Bârik okurken, Peyg
Yusuf
Allah razı olsun hocam çok anlaşı
Yusuf Semmak
Saçınızı erkeğe kestirmediğiniz,
Meryem
Verdiğiniz bu bilgiler için çok t
Yusuf Semmak
+ Ayrıca Hadîs'in açıklamasında d
Yusuf Semmak
Güzel bir yorum. Fakat biraz açık
metin
hadiste gecen Gölge Arsin gölgesi
Rüya
Çok teşekkür ederim
Şule
Çok teşekkürler
sadullah demircioğlu
abdullah bin mesud (r.a.) ‘’sakın
Yusuf Semmak
Bir kardeşimiz, selâmdan sonra; “
Yusuf Semmak
EVET, YİNE SİGARA! Bugün piyas
İbrahim sarıtaş
Allahrazı olsun
Muhammet ****
Bizim din hocamız başınızı örtmek
© 2012 YUSUFSEMMAK.COM