Araştırmacı, Yazar

ANASAYFA
BİZE ULAŞIN
AMACIMIZ
KUR'AN DİNLE
KİTAPLARIMIZ
DERS VİDEOLARI ARŞİVİ
NOT DEFTERİ
Bir arkadaşımız, Nûr: 31. Âyetin, وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ cümlesini, aşağıdaki gibi açıklamıştır: "Yadribne bi humurihinne alâ cüyûbihinne” Yadribne: Salsınlar, sarkıtsınlar, vursunlar. Bi humurihinne: Saçlarını Alâ cüyûbihinne: Cüyuplarına Bi-Humuri-Hinne Bi: Sanskiritçe bir ek, besmelenin başındaki “Bi” gibi. Humur: “Saçlar” demek, Sanskiritçe bir kelimedir, Arapça değildir. Hinne: -ını, -unu şeklinde ektir. “Saçlar” kelimesini “saçlarını” yapar. Bu açıklamalarından sonra, Kur'ân'da, Müslüman kadınlar için kesinlikle saç, baş örtme emri olmadığını ısrarla belirtiyor. Âyetin de "onlar saçlarını cuyûblarına (göğüslerine vb) sarkıtsınlar" tarzında bir anlamı olduğunu belirtiyor!

 

MÜ'MİN HANIMLARIN SAÇLARINI ÖRTMELERİ MEVZUU:

Bir arkadaşımız,

Nûr: 31. Âyetin, وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ cümlesini, aşağıdaki gibi açıklamıştır: 

"Yadribne bi humurihinne alâ cüyûbihinne”

Yadribne: Salsınlar, sarkıtsınlar, vursunlar.

Bi-humurihinne: Saçlarını

Alâ cüyûbihinne: Cüyûplarına

Bi-humuri-hinne

Bi: Sanskiritçe bir ek, besmelenin başındaki “Bi”gibi.

Humur: “Saçlar” demek, Sanskritçe bir kelimedir, Arapça değildir.

Hinne: -ını, -unu şeklinde ektir. “Saçlar” kelimesini “saçlarını” yapar.

Bu açıklamalarından sonra, Kur'ân'da, Müslüman kadınlar için kesinlikle saç, baş örtme emri olmadığını ısrarla belirtiyor. Âyette de "onlar saçlarını cuyûblarına (göğüslerine vb) sarkıtsınlar" şeklinde bir anlam bulunduğunu belirtiyor! 

Nûr: 31'deki Tahrifâta Cevap:

Aman Allah'ım, bunlar nasıl açıklamalardır! Sözde, Âyetlerin, Arapçalarından açıklama yapılıyor, ama hepsi yanlış! Arapça bilmeyen arkadaşların sakın kafası karışmasın, mealleri beğenmeyip, sözde Arapça'dan açıklama yapan arkadaşımızın, Arapça bilmediğine ben eminim! Normal bir Arapça bilen, sıradan bir Arapça talebesi bile buradaki hurafe fikirleri, Kur'ân ve Arapça adına gerçekleştirilen iftiraları ve tahrifatları anında fark eder.

Saç örtmek farz değilse, kadınların başörtülerini nerelerine sarkıtacaklarına dair muhkem bir Âyetin Kur'ân'da yer almasına gerek var mıydı, sorusu bile bu arkadaşın açıklamalarını çürütmeye yeterli olur ama biz yine de cevap vermek istiyoruz.

Bir kere Âyetin ilk kelimesi; yadribne değil "ve'l yadribne" şeklindedir. Ve emr-i ğaibtir. 

Ve'l yadribne'nin kökü da-ra-be fiilidir, "bi" ve "alâ" harfi cerleriyle kullanıldığında; "bi", ismin -i hâlini,"alâ" da ismin -e hâlini verir. Yani bir şey-i bir şey-e sarkıttı, kapattı demektir.

Âyetin anlamı:

"Başörtüleringerdanlarına (göğüslerine) kapatsınlar (sarkıtsınlar)" demektir. 

Ve'l yadribne'nin sonundaki "ne" eki; cem'i, müennes, ğâibe zamiridir. Her hâlükârda fiile bitişik olur.

"Humur" kelimesine "saçlar" anlamı veren bir Arap dili otoritesi varsa, söyleyin de biz de öğrenelim. Ve o adama ilmî cevap verelim. Lisânu'l Arab eserini temel kaynak alarak... Zira Arap dilinde, İbn-i Manzûr'un Lisânu'l Arab'ı, en temel ve en kapsamlı eserdir. Okuyabiliyorsanız, açın bakalım bu kelimeye “saç” anlamı veriliyor mu?

Humur kelimesi çoğul bir kelimedir ve Hımâr kelimesinin cem'idir; başörtüsü demektir. “Kitâb-Kütüb” veznindedir. Hımâr; Mufâa'le bâbından olan Hâ-me-ra fiilinin masdarıdır. Bu kelime, "Hamr" (şarap, içki) kökünden gelir. Bu fiil (خَمَرَ يَخْمُرُ), Binâsı itibariyle "feale-yef'ulu" sîğasında birinci bâbdandır ve "örtmek, gizlemek" anlamına gelir.

Peygamberimiz bir Hadiste; والْخَمْرُ ماَ خاَمَرَ الْعَقْلَ "Hamr, aklı örten şey (içki)dir" (Buhâri, Eşribe, 5, H. No: 5588) buyurmuştur. Hamr, aklı örten (saklayan, perdeleyen, gideren) şey; hımâr ise saçı, başı örten ve perdeleyen şeydir. Başka anlamı varsa nerede yazıyor ve kim söylemiş, gösterin? Ben söylüyorum diyorsanız, biz almayalım. Bektâşî’nin abdestsiz namaz kılıp da "ben yaptım oldu" demesine benziyor, sizin işiniz!

Humur kelimesinin anlamını ben size yazayım. Hem sizin, hem de okuyucular için açıklayıcı bilgi olsun.

والخمر : جمع خمار وهو ما تغطى به المرأة رأسها

Âyetler üzerinde bu kadar pervasızca konuştuğunuza göre, yazdığımı harekesiz de okursunuz diye, hareke koymadım! Zira siz bırakın Arapça'yı, Sanskritçe’den bile haberdarsınız! 
Anlamını biz verelim: "Humur: Hımâr'ın çoğul halidir. O da, kadının kendisiyle başını örttüğü şeydir." Başı örten şeye ne denir sizce? Tabii ki, başörtüsü denir. Başta da, saçlar bulunur. Dolayısıyla Allah, mü’mine hanımlara saçlarını örtmelerini emretmektedir.

Siz de bize bir Humur tarifi yapar mısınız? Arapça, Sanskritçe ya da Türkçe fark etmez. Yeter ki kaynağı olsun! Bu kelimenin Sanskritçe olduğunu neye göre söylüyorsunuz? Arapça'da "saç" anlamına gelen kelimenin "şa'r" olduğunu söylemişsiniz ve "bu kelime, Arapça değil" demişsiniz! Yani demek istediğiniz şey, bu Âyette "saç" kelimesi geçmediği için, "saç" örtme emri de yok, diyorsunuz. Buna gerekçe olarak, birebir "saç" anlamını ifade eden kelimenin olmadığını söylüyorsunuz, bu iddianız, Arapça'yı bilmemenizden kaynaklanmaktadır. Diğer bir iddianız da, "şa'r" kelimesi "saç" anlamına gelen bir kelime olduğuna göre, o kelime de burada yok şeklinde sathî (yüzeysel) bir yaklaşım ortaya koyuyorsunuz! Oysa bu yaklaşımların ne kadar yanlış olduğu erbâbınca ma'lûmdur!

Arapça'da elfâz-ı müterâdife (anlamdaş) yani lafızları farklı ama anlamları aynı olan kelimeler vardır. Aynı şekilde elfâz-ı müştereke (sesteş) yani lafzı tek ama anlamı çok olan kelimeler de vardır. Yani bir anlamı ifade etmek için lafızları birbirinden farklı olan birçok kelime de bulunabilir, tek bir lafız birçok farklı anlamları da ifade edebilir. Bu durum, meselenin diğer yanı! Bu bahsettiğimiz durum Kur'ân ve Hadislerde de sıkça geçmektedir. Bundan dolayı da, bu mesele, Usûl ilminin önemli mevzularından birisidir. Biz asıl mevzuumuza devam edelim...

"Bi" harfinin Sanskritçe'de bir harf olduğunu söylemekle bir ilk olmaya mı çalıştınız? Arapça bilenler varsa, onları, “bu kelime Sanskritçe” diyerek mi susturmayı düşündünüz? Bu harfe, harf-i cerr denir ve isimlerin başına gelir, sonlarını kesre harekesine çevirir. Vad' diye bir ilim vardır ki, o ilme göre; harflerin anlamları ve kullanıldıkları yerlerde ne anlam taşıdıkları ele alınır ve ilim talebesine öğretilir. "Bi" harf-i cerrini de, Sanskritçe ilan ettiniz ya? Size ne diyebiliriz ki, çok ilginç fikirler taşıyorsunuz.

"Alâ cüyûbihinne" kelimesine anlam bulamamışsınız sanırım, cuyûplarına demişsiniz! Arapçayı Arapçayla mı anlamlandırıyorsunuz?"Âlâ" harf-i cer ve "üzerini, üzerine" anlamına gelmektedir. Cuyûb kelimesi isim olduğu için de "Âlâ cuyûbihinne" derken kelimenin sonunu yani "ba" harfini kesre yapmıştır. Yani Türkçe'ye göre söylersek "i" sesi verdirmiştir.

Cuyûb kelimesi ceyb kelimesinin çoğuludur ve göğüs, yaka, gerdan anlamlarına gelir.

"Hinne" yani cuyûbihinne'nin sonuna bitişen muttasıl (bitişen) zamir'in hinne şeklinde okunmasının nedeni kelime başındaki harfi cerr denen alâ'dır. Aslı hünne'dir.

"Hinne : -ını, -unu şeklinde ek" demişsiniz!

Bilakis, "hünne"; cem'i, müennes, ğâibe zamiri (çoğul gaip kadınlar zamiri)dir ve "onlar" anlamındadır. Alâ cuyûbihinne'ye kırık mana verirsek "o bayanların göğüslerinin üzerine" demektir. Anlamı toparlarsak, "göğüslerinin üzerine" şeklinde, sondaki zamiri ismin içine derc ederiz. Belağatta da bir kâidedir bu. "Onların kalemi" demeyiz, "kalemleri" deriz.

Bu açıklamalardan sonra, Âyetin doğru anlamı anlaşılmış olmaktadır. Sizin de takdir edeceğiniz gibi, Âyetten; "saçlarını, göğüslerine ya da boyunlarına sarkıtsınlar" gibi ilme zıt olduğu kadar, mantığa da zıt bir mana çıkmaktadır. Bu, yaklaşım tarzı tam bir mantık çıkmazıdır! Bu durumda, saçları, göğüs ya da boyun üzerine sarkıtmanın amacı nedir? Amaç, göğüsleri kapatmak ise, neden bu işlevi tam gören bir örtü emredilmesin? Emrediliyorsa -ki emrediliyor-, bu durumda başörtüsüyle ya da başı örten geniş bir örtüyle göğüs, gerdan, boyun ve yakayı kapatmayı emreden Allah, aynı zamanda o başı örten örtüyle, Müslüman hanımlara, saçlarını da örtmelerini emretmiş olmuyor mu?

“Müslüman kadınların saçlarını örtmeleri farz mıdır?” başlıklı yazımızı da okuyun, lütfen.

O yaptığımız açıklamalar üzerinde bütün ümmetin icmaı vardır ve aksini iddia etmek ise küfürdür.

Bir de açıklamalarımızı okurken bunları bir tartışma ya da bir mücadele gibi değerlendirmezseniz sevinirim. Zira benim ne öyle bir amacım, ne de niyetim var. Aksi takdirde, haksızlık etmiş olursunuz.

Bu açıklamaları, bir yanlış karşısında, hakkı açıklama olarak görünüz. İnşâAllah, yanlışlarınızı görmenize vesile olur.

NOT 1: Bu açıklamamızdan sonra, en baştaki açıklamaları yapan arkadaşımız, hatalı olabileceğini kabul ederek, gayet iyi niyetle soru sorduğunu, öğrenmek için araştırma yaptığını belirterek, teşekkür etti ve iyi dileklerini sundu. Biz de, iyi niyetinden dolayı teşekkür ediyoruz ve kendisine, bu konunun hakikatini anlaması için Allah'tan hidâyet diliyoruz. Âmin.  

NOT 2: Bazı kimseler bu Âyette geçen “başörtülerini yakalarının üzerine indirsinler” beyanından maksadın, câhiliyye döneminde âdet olan “göğüs ve gerdanları açıkta bırakarak giyinme alışkanlığı”nı ortadan kaldırmak olduğunu söylemektedirler. Yani bu kimselere göre, bu Âyet, göğüs dekoltenizi kapatın, şeklinde bir anlam ifade etmekteymiş! Bu düşünce şekli, eksik olduğu gibi büyük bir tahrîfâttır! Zira Allah, gerdan, göğüs, boyun vb. bölgelerin “humur” denen bir örtü ile kapatılmasını emretmiştir. Amaç sadece göğüsleri kapatmak olsaydı, elbiselerden ayrı olarak başka bir örtü ile o bölgenin kapatılması değil, giyilen dekolteli elbiselerin daha kapalı ve tesettüre uygun olması emredilmekle iktifa edilirdi. “Göğüslerin, humur (başörtüler) ile kapatılması gerekir ama saçlar açıkta kalabilir” diyenler, bu iddialarıyla, sağ kulaklarını sol elleriyle, sol kulaklarını da sağ elleriyle göstermeye çalışan kimselerdir. Oysa Rabbimiz, büyükçe bir başörtüsü ile hem başı, saçı hem de göğüs, gerdan, yaka, boyun gibi o bölgedeki tüm hatları tam olarak kapatmayı ve o bölgelerin dar, şeffaf ve sıkı bağlanmış olmamasını emretmektedir. Allah’ın murâdını kavrayamayan kimselerin dediği gibi, saç örtmek ve tam anlamıyla tesettüre girmek gerekmeseydi ve dahi İslâm’ın emri yalnızca açıkta kalan göğüsleri bir örtü ile kapatmak olsaydı; bu durumda -az önce de dediğimiz gibi- Allah’ın bir örtü ile göğsü kapatmayı emretmesine gerek kalmaz, göğüslerle beraber “tüm vücudu saran daha münasip bir elbise giyin” derdi. Böyle demediğine göre, baş üzerinden gelen örtünün başka görevleri de vardır ki, o da en başta saçları, sonra boynu, yakayı, sonra da göğüsleri tam olarak, en güzel şekilde kapatmaktır. 

Yusuf Semmak

Bağlantı | kategori: SİZİN SORDUKLARINIZ | tarih: 12/12/2012 | Yorum(5) | Yorum yaz
nuranSaç nasıl avret yerleni örtsün .Rapunzelmiyiz biz.Örtüdür manası.Kafadanda sallamıyorum.Arap bi arkadaşa da sordum bende araştırdım.
tarih: 22.07.2014
Yusuf SemmakVe aleyküm selam.

“Hımâr” kelimesinin hem “başörtüsü” hem de “saç” anlamına geldiğini söylemedik. Yazımızın tamamını dikkatle okursanız, orada “humur” kelimesinin saçlar anlamına geldiğini söyleyerek, Nûr Sûresinde bulunan ve kadınların saçlarını örtmelerini emreden 31. Ayeti tahrîf eden bir arkadaşın yanlış fikirlerine cevap veriyoruz.

Biz, bu açıklamamızda o Ayetin kelimelerinin tahlillerini yaparak, Ayetin doğru anlamını ortaya koyuyoruz ve kadınların saçlarını örtmelerinin farz olduğunu belirtiyoruz.

Nûr: 31. Ayette geçen “humur” kelimesi, “hımâr” kelimesinin çoğul hâlidir ve anlamı; “kadının kendisiyle başını örttüğü şey” demektir. Başı örten şeye de “başörtüsü” denir. Bütün Selef ve onlara ittibâ eden İslâm âlimleri bu Ayeti aynı şekilde anlamışlardır ve bu konuda hiçbir ihtilâf yoktur.

Bazı insanların şöyle itiraz ettiğine şahit oluyoruz... “Ayetin kendisinde ‘saç’ ya da ‘baş’ anlamına gelen bir kelime yoktur; o kelimenin anlamı nasıl ‘başörtüsü’ olur?” şeklindeki sorularda şayet art niyet yok ise, bu söz cehâletten kaynaklanmaktadır! Bu tarz itirazlar yapmak; bırakın Arapça'yı bilmeyi, insanın kendi dilini de bilmediğini gösterir bir durumdur. Bilindiği gibi, her dilde belirli anlamlar içeren kelimeler başka dillerde ifade edilirken, o dilin kendi yapısı içinde telaffuz edilir. Yani bizim söylediğimiz bir anlamın birebir, kelimesi kelimesine ecnebî kelimede bulunması çoğu zaman aranmaz. Zira bazen bir dilde tek kelimenin anlamı başka dillerin kendi yapısı içinde birleşik kelimelerle yani iki kelimeden mürekkep kelime hâlinde ifade edilebilmektedir. Bu durum sadece Arapça için değil, tüm diller için geçerlidir. Hatta Türkçe’de bile durum aynıdır. Konunun daha iyi anlaşılması için bir örnek vermemiz gerekirse; Türkçe'de “eşarp, tülbent, yazma, yaşmak, yemeni, bürgü, çar, atkı” gibi kelimeler bulunmaktadır. Bunların hiçbirisinde “baş” kelimesi geçmez ama bunların hepsi de başa örtülür. Bu başörtülerinin kendi aralarında her ne kadar yöresel olarak biçim farklılıkları bulunsa da, bu kelimelerden birini yabancı bir dile çevirirseniz, “kadınların başını, saçını örttükleri şey” yani “başörtüsü” diye tercüme edersiniz. Hiç kimse size kalkıp da "efendim bu kelimelerin aslında ‘baş’ kelimesi yok; bu anlamı siz nasıl verebilirsiniz?" diye itiraz etmez. İşte aynen bunun gibi, Arap dilinde "hı" harfi ile yazılan hımâr kelimesi de tüm müfessirlerin ittifakıyla başı örten örtü için kullanılır. Yani Allah kadına tesettürü emretmiştir. Kadının tesettürü de saçlarını örtmesiyle tamamlanır. Bu örtüş biçimi de Selef'in uygulamaları ile malumdur. Yani baş örtmenin keyfiyetinin nasıl olacağı da kişisel tercihlere ve yöresel âdet ve geleneklere bırakılmamıştır. Bizzat Peygamberimiz gerek kendi hanımları ve gerekse mü'minlerin hanımlarının şahsında, Müslüman hanımların nasıl örtülmeleri gerektiğini öğretmiştir.

Selâm ve dua ile...
tarih: 15.06.2014
NevraSelamun Aleyküm,
Benim bir sorum olacaktı. Hımar kelimesine hem başörtü hemde şa'r kelimesi gibi saç anlamına geliyor diyorsunuz. Hımar saçmı başörtümü anlayamadım. Şimdiden teşekkür ediyorum,
Allah'a emanet olun.
tarih: 14.06.2014
Yusuf SemmakVe aleyküm selâm. Yazımızdan istifâde ettiğinize ve sizin açınızdan, Arapça'yı öğrenmenin önemini vurgulamış olmasına sevindik. Her Müslüman, Allah'ın Kitabını ve Rasûlullah'ın Hadislerini öğrenmek için Arapça öğrenmeye zaman ayırması gerekir. Bu sözümüzü daha iyi anlamak için, şu soruyu kendimize sorabiliriz: Öncelikle dünyada kendilerine zaman ayırdığımız işlerin listesini çıkaralım ve bakalım kaç tanesi Arapça'yı öğrenmekten daha hayırlı sonuçlar veriyor? O kadar çok şeye zaman ayırıyor ki insanoğlu... Zaman israflarına bir dur dese, o katledilen vakitlerin yerine nice hayırlı salih ameller konabilir...

Allah, kendi rızası istikametinde muvaffakiyetler versin.
tarih: 21.07.2013
BüşraSelamun Aleyküm,
Gerçekten açık ve net bir açıklama olmuş. Benim zihnimdeki ufak tefek soru işaretlerini de giderdi, Allah razı olsun. Arapça öğrenmeyi zaten çok istiyordum, bu yazıyı okuduktan sonra gerçekten çok ama çok büyük bir gereklilik olduğunu anladım. Elinize, yüreğinize sağlık. Allah'a emanet.
tarih: 20.07.2013
YORUM YAZINIZ
İSMİNİZ

E-Posta (Gizli)

Web siteniz

Yorumunuz

Güvenlik kodu
27.01.2023Cuma
Son Konular .: 114- Arapça Test Çözümleri – Tesniye'nin (İkilin) İ'rabı | Yusuf Semmak
.: 113- Kur’an Okuma ve Öğretme Karşılığında Ücret Almak, Ölüler için Kur’an Okumak ve Rukye Bahsi - PÇMO – 44
.: NASİHATLER 16
.: 112- Peygamberin Kabrini ve Diğer Kabirleri Ziyaret ve Ölülere Nelerin Fayda Vereceği - PÇMO – 43
.: Muhtelif Konularda Kısa Kısa - 7
.: 111- Kâfir Olarak Ölenlere, Dünyadaki İyi Amelleri Fayda Sağlamaz! | Yusuf Semmak
.: 110- Benim Babam da Senin Baban da Ateştedir! | Yusuf Semmak
.: 109- Hz. Ömer’in Hılâfeti Devrinde Bir Adamın Hz. Nebî'nin Kabrine Gelip Onunla Tevessül Etmesi – 42
.: 108- İman Edip Müslüman Olmak Tertemiz Bir Sayfa Açmaktır! | Yusuf Semmak
.: 107- Peygamberimizin Kabrini Ziyaret Meselesi – Putperest Çağlarda Müslüman Olmak – 41
.: 106- Zamanın Önemi ve Su Gibi Akan Ömür! | Yusuf Semmak
.: 105- Mü’min Sabahlayıp Kafir Akşamlamak veya Mü’min Akşamlayıp Kafir Sabahlamak! | Yusuf Semmak
.: 104- Tarihte Putperestlik Nasıl Başladı? - Putperest Çağlarda Müslüman Olmak – 40
.: 103- Müslümana Sövmenin ve Onunla Savaşmanın Hükmü Nedir? | Yusuf Semmak
.: 102- Türbe ve Kabirleri Ziyaretin, Bid’at Olan Tevessülle İlişkisi – Putperest Çağlarda Müslüman Olmak – 39
.: 101- Münafıkların Özellikleri Nelerdir? | Yusuf Semmak
.: 100- Müslümanı Tekfir Eden Kimsenin Durumu Nedir? | Yusuf Semmak
.: 99- Tevessülün Anlamı, Kısımları ve Bid’at Olan Tevessül – Putperest Çağlarda Müslüman Olmak – 38
.: 98- Ehl-i Kıble Kime Denir? | Yusuf Semmak
.: 97- Hz. Yusuf’un Mısır’daki Konumu (3) – Putperest Çağlarda Müslüman Olmak – 37
.: 96- Bir Mezhebe Uymak Zorunda mıyız? | Yusuf Semmak
.: 95- Hz. Yusuf’un Mısır’daki Konumu (2) – Putperest Çağlarda Müslüman Olmak – 36
.: 94- Hz. Yûsuf’un Mısır’daki Konumu (1) – Putperest Çağlarda Müslüman Olmak – 35
.: 93- Ru'yetullah (Allah'ın Görülmesi) Meselesi | Yusuf Semmak
.: 92- Allah’tan Başka Kanun Koyucu Yoktur! (2) - Putperest Çağlarda Müslüman Olmak – 34
.: 91- Allah’tan Başka Kanun Koyucu Yoktur! (1) – Putperest Çağlarda Müslüman Olmak – 33
.: 90- Hz. İbrahim’in Nemrud’a, Babasına ve Kavmine Tebliği – Putperest Çağlarda Müslüman Olmak – 32
.: 89- Allah ve Mahlukat İlişkisi – Putperest Çağlarda Müslüman Olmak – 31
.: 88- O Büyük Mahkeme'de! (Şiir)
.: 87- İmanın Artıp Eksilmesi Meselesi ve Ehl-i Kıble Kimdir? – Putperest Çağlarda Müslüman Olmak – 30
.: 86- Peygamberimiz İslam’a Davet Metodu – Putperest Çağlarda Müslüman Olmak – 29
.: 85- Peygamberimiz Döneminin Dünya Konjonktürü ve Peygamberimizin Tebliğ Stratejisi – Putperest Çağlarda Müslüman Olmak – 28
.: 84- Umreden Men Ediliş ve Hudeybiye Antlaşması’nın Önemi – Putperest Çağlarda Müslüman Olmak – 27
Son Yorumlar
Ufuk
Çok güzel
Şeyma
Bu nadide soru ve cevapları için
Ahmet
Doyurucu bir yorum Teşekkürler
Yusuf Semmak
Son mısralar/dizeler hep "Lâm" ha
Baraa
Bence çoooook güzel bir site
ali
İlmî Arapça Sayfası http://www
ali
Faydalı Bir Maksud Programı http
ali
Faydalı Bir Emsile Programı http
Yusuf Semmak
BU DERSTE İŞLENEN BAŞLICA MEVZULA
Derya Atan
Ağzınıza, yüreğinize sağlık hocam
Firdevs Sevgi
inş güzeldit.
misafir
⭐⭐⭐⭐&
mustafa
Abi çook teşekküür ederim
Medine
Cenetin kapısın geçmek istiyom
Yusuf Semmak
Namazda Salli-Bârik okurken, Peyg
Yusuf
Allah razı olsun hocam çok anlaşı
Yusuf Semmak
Saçınızı erkeğe kestirmediğiniz,
Meryem
Verdiğiniz bu bilgiler için çok t
Yusuf Semmak
+ Ayrıca Hadîs'in açıklamasında d
Yusuf Semmak
Güzel bir yorum. Fakat biraz açık
metin
hadiste gecen Gölge Arsin gölgesi
Rüya
Çok teşekkür ederim
Şule
Çok teşekkürler
sadullah demircioğlu
abdullah bin mesud (r.a.) ‘’sakın
Yusuf Semmak
Bir kardeşimiz, selâmdan sonra; “
Yusuf Semmak
EVET, YİNE SİGARA! Bugün piyas
İbrahim sarıtaş
Allahrazı olsun
Muhammet ****
Bizim din hocamız başınızı örtmek
Ali Özbek
Hocam Allah razı olsun mükemmel b
fatma
ellerinize yüreğinize sağlık cıdd
Mehmet
Bu site "13.45'de mi 13.45'te mi
iclal
elinize sağlık
misafir
Allah razı olsun .
© 2012 YUSUFSEMMAK.COM