Araştırmacı, Yazar

ANASAYFA
BİZE ULAŞIN
AMACIMIZ
KUR'AN DİNLE
KİTAPLARIMIZ
DERS VİDEOLARI ARŞİVİ
NOT DEFTERİ
Sigara içenlerin çoğunluğu, "zenginlerin ve ailesinin nafakasını temin edebilenlerin sigara içmesi tenzîhen mekrûhtur; fakirlerin içmesi doğru değildir" derler... Bu tutarsız söz, sigara içiyor olmanın bir önyargısıdır. Müteahhırûn ulemâdan kimse –şâzz görüşler hariç- bu görüşte değildir. Aksine haram ya da tahrîmen mekrûh olması üzerinde yoğunlaşmışlardır. Her iki fetvâ da sigara içmenin günah olduğu ve azabı gerektirdiği anlamı taşır. Sigaranın zararlarının tanınmadığı dönemlerde sigarayla ilgili, maddî durumu yerinde olanlar için verilmiş olan tenzîhen mekrûh fetvâsı bağlayıcı değildir. Zira o dönemlerde sigaranın binlerce zehir barındırdığı, kişinin kendisine ve çevresine zarar verdiği; dolayısıyla nefislere bir zulüm olduğu, kul hakkını gerektirdiği bilinmemekteydi. Yine o dönemlerde sigara tekelleşmemişti ve bu kadar yaygın bir sektör değildi. Ayrıca sigaranın farzımuhal sağlık yönünden hiç zararı olmadığını bir an düşünsek dahi maddî durumu yerinde olanların sigara içmesinin tenzihî bir mekrûh olduğu görüşüne katılmıyoruz. O fetvâ pek çok yönden geçersiz olduğu gibi, şâzz'dır. Zira lüzumsuz yere harcama yapmak zengin için de fakir için de isrâftır. İsrâf'ın haramlığı ekonomik statüye göre değişmediği gibi, isrâf'ın azı-çoğu da olmaz. Az savurganlık câiz, çok savurganlık isrâf yani haramdır, diyemeyiz.


SİGARA İÇMENİN HÜKMÜ NEDİR?

Sigara İçmek, İsrâf ve Zulümdür:

Sigara içenlerin çoğunluğu, "zenginlerin ve ailesinin nafakasını temin edebilenlerin sigara içmesi tenzîhen mekrûhtur; fakirlerin içmesi doğru değildir" derler... Bu tutarsız söz, sigara içiyor olmanın bir önyargısıdır. Müteahhırûn ulemâdan kimse -şâzz görüşler hariç- bu görüşte değildir. Aksine haram ya da tahrîmen mekrûh olması üzerinde yoğunlaşmışlardır. Her iki fetvâ da sigara içmenin günah olduğu ve azabı gerektirdiği anlamı taşır.

Sigaranın zararlarının tanınmadığı dönemlerde sigarayla ilgili, maddî durumu yerinde olanlar için verilmiş olan tenzîhen mekrûh fetvâsı bağlayıcı değildir. Zira o dönemlerde sigaranın binlerce zehir barındırdığı, kişinin kendisine ve çevresine zarar verdiği; dolayısıyla nefislere bir zulüm olduğu, kul hakkını gerektirdiği bilinmemekteydi. Yine o dönemlerde sigara tekelleşmemişti ve bu kadar yaygın bir sektör değildi. Ayrıca sigaranın farzımuhal sağlık yönünden hiç zararı olmadığını bir an düşünsek dahi maddî durumu yerinde olanların sigara içmesinin tenzihî bir mekrûh olduğu görüşüne katılmıyoruz. O fetvâ pek çok yönden geçersiz olduğu gibi, şâzz'dır. Zira lüzumsuz yere harcama yapmak zengin için de fakir için de isrâftır. İsrâf'ın haramlığı ekonomik statüye göre değişmediği gibi, isrâfın azı-çoğu da olmaz. Az savurganlık câiz, çok savurganlık isrâf yani haramdır, diyemeyiz. 

Kaldı ki günümüzde sigara sanayii en büyük sektörlerden biri olduğu için; genel olarak tüm insanların en büyük ve sürekli isrâfı sigara konusunda olmaktadır. Sigara fiyatları da talebin yoğunluğu sebebiyle hem yüksektir hem de sürekli artmaktadır. Bugün en ucuz sigara 4,5 Lira, en pahalısı 7,5 Lira... 4,5 TL'den günde 2 paket sigara içen ayda 270 TL, yılda 3.240 TL, on yılda 32.400 TL isrâf etmektedir. Onlarca yıldır sigara kullananlar mevcuttur. Bu isrâf edilen paralarla her ihtiyacını karşılayabileceği gibi ev dahi alma imkânına sahiptirler.

Sigaranın yaygınlaştığı toplumlar isrâf toplumu olduğu için Rabbimiz, o toplumdan bereketi alıp onları yoksulluğa ve geçim sıkıntısına mahkûm etmiştir. Düşünün; ihtiyaç fazlası olarak ortalama 8.500 TL'si olan bir kimse bir yıl dolunca 200 TL Allah için zekât verirken; sigara içenler her ay bu parayı ve daha fazlasını isrâf ediyorlar. Hesap ortada... Bu en büyük isrâfın lehinde tek kelime söylemek büyük vebâl gerektirir.

Sigaranın zararlı etkileri her bünyede farklı şekilde kendisini göstermektedir. Vücut direnci sağlam bazı gençlerin zâhiren sigaradan zarar görmemeleri onları cesaretlendirmektedir. Ama özellikle orta yaş sonrası ileri yaşlarda vücudun savunma mekanizması zayıflayınca sigaranın neden olduğu hastalıklar kendini göstermekte ve vücuttaki diğer potansiyel hastalıkları tetiklemektedir. Bu bakımdan sigara içmek tedrîcî bir intihardır. İslâm, zarar veren her şeyi ilke olarak yasaklar.

Sigaranın câiz olmadığının diğer bir delili de Peygamberimiz'in Buhârî'deki şu sözüdür:

"Kim sarımsak veya soğan yemişse bizden yahut mescidimizden uzak dursun ve evinde otursun." (Buhârî, Ezân, 160; Müslim; Mesâcid, 73; Ebû Dâvûd, Et’ıme, 41; Ayrıca Bkz: Buhârî, Et’ıme, 49; İ’tisâm, 24; Müslim, Mesâcid, 68-77; Nesâî, Mesâcid, 16; Tirmizî, Et’ıme, 13)

Bu Hadis'e göre, aslen helâl olan bir gıdayı yiyen bir kimse bile sırf kokusuyla Müslümanlara ve meleklere ezâ vermesi illetiyle mescidden ve cemaatten men ediliyorsa; taşıdığı nitelikler sebebiyle helâl olmayan sigarayı içenin kokusuyla ve dumanıyla çevresindeki insanları zehirlemesi ve rahatsız etmesi nasıl câiz olabilir? Beş vakit namazın mâzeret durumu hariç, cemaatle kılınması üzerinde ulemâ ittifâk ettiği halde; soğan ve sarımsak yiyen bir Müslümanın o gıdanın kokusuyla insanları rahatsız etmemesi için, câmiye gelmesi dahi yasaklanmıştır. 

Müslim'in rivâyetinde de bu iki bitkiyi yiyenlerin mescidlerden men ediliş illeti belirtiliyor:

"Çünkü melekler de insanların rahatsız olduğu şeylerden rahatsız olur." (Müslim, Mesâcid, 72)

Sözün burasında sigara içenlerin bir kez daha düşünmelerini istiyoruz. Ama Allah için düşünme yani tefekkür... 

Helâl olan fakat kokusu ağır, rahatsız edici olan bitkileri yiyenlerden melekler rahatsız oluyorsa; pis kokusunun yanında binlerce zararı bulunan sigara içenlerden meleklerin ne kadar rahatsız olduklarını siz düşünün! Soğan ve sarmısağı pişirerek yiyerek insanların arasına çıkmak ise câizdir. Pişirilmeden bu iki bitkiyi yiyenlerin mesciddeki cemaatten uzak durmalarını Peygamberimiz emredince, sahabîler bu bitkiler haram kılındı sandılar. O aleyhisselâm da, Allah'ın helâl kıldığını haram kılamayacağını söyleyerek, bu bitkilerin kokusundan hoşlanmadığını belirtmiştir.

Sigara içen Müslümanlara ve ehl-i ilme soruyoruz; Peygamberimiz hayatta olsaydı yine sigara içmeye devam eder miydiniz? Ya da onun olmadığı yerlerde içip, Efendimizin huzuruna varırken ağzınıza karanfil ve kahve mi alırdınız?

Son olarak "sigara mekrûhtur" diyenlere şunu ifade etmek isterim, pişmemiş soğan ve sarımsak yiyip Müslümanların yanına gidip onları ve melekleri rahatsız etmek mekrûhtur. Sigara içmek ise ya haramdır ya tahrîmen mekrûhtur. Tahrîmen mekrûh olan fiilleri işlemek haram bir fiili işlemek gibi cezayı gerektirir. Ancak inkârı küfür değildir. 

Müteahhırûn âlimlerin sigaranın haram olduğu üzerinde birleştiklerini, hafif fetvâlarının tahrîmen mekrûh olduğunu ifade edelim ve mûteber âlimlerin sigarayı basite alıcı fetvâ vermediklerini hatırlatalım. Son zamanlarda tiryakilik sebebiyle sigarayı bırakmayan bazı araştırmacı ve yazarların kendi nefisleri için tenzîhen mekrûh diye söyledikleri sözler fetvâ değildir. 

"Tiryakilikten sonra sigarayı bırakmak zor ya da mümkün değil" diyenler de irâdelerine ve bedenlerine söz geçiremeyen kimselerdir. İrâdeye hâkim olabildikten sonra ve azmedince, doktor kontrolünde her tiryaki sigarayı bırakabilir. Sigarayı bırakmak imkânsız değildir... Er veya geç bu kötü arkadaştan kurtulabilirsiniz.

En sağlıklı ve sonuç veren yöntem, İslâm'ın da benimsediği tedrîcî yöntemdir. Yani önce azaltarak ve bir takım merhaleler halinde bu illetten kurtulmaktır.

Ayların en hayırlısı Ramazan ayında bile bugün Müslümanlar sigarayla vedalaşamıyorlar ve iftarı adeta iple çekiyorlar. Kimisi iftarı sigarayla açarken, kimileri de yemekten hemen sonra sigara yakıyor ya da sigara içilmeyen bir evde iseler, balkona kendilerini zor atıyorlar. Kendisinde Kur'ân indirilen bu bereket ayında ya da ilmî sohbet günlerinde hatta kendisi ders anlatanlar bile bir kaç saat, bir kaç gün ya da bir ay sigarayı bırakamıyorlarsa, bu kişiler hangi irâdeyle bu sigara belâsından kurtulacaklar acaba? Bu soruyu sigaraya devam edenler kendi nefislerine sorsunlar... Sigarayı azaltmanız ve içmemeniz için Rabbimiz sizlere fırsatlar veriyor ama siz her ortamda sigara içiyorsunuz.

Sigara içmeyen bir Müslümanın ya da herhangi bir insanın yanında sigara içmeye hakkınız olmadığını düşünseniz bile, içmeye cesaret edemezsiniz... İmanı kuvvetli olanlar sadece şunu düşünsünler; siz sigara içerken ve sizde sigara kokarken melekler sizden uzaklaşmaktadır. "Dünyadan bana (üç şey) sevdirildi: Kadınlar, güzel koku ve gözümün nuru da namazda kılındı" (Nesâî, İşretu’n Nisâ, 1, Hadîs No: 3939; Ayrıca Bkz: Nesâî, 3940) diyen Peygamberimiz, güzel kokuyu sever, pis kokudan hoşlanmazdı. Onun ümmetinden olan birine hele de ilimden nasibi olanlara sigara içmesi yakışıyor mu? En son olarak da Allah'ın affına güvenerek sigaraya devam edenlere küçük bir hatırlatma yapalım.

"Şüphesiz ki Allah çok affedicidir, çok mağfiret edicidir." (Hacc: 60)

"(İşlediği günahları) izhâr edip açığa vuranlar dışında bütün ümmetim âfiyet bulur (affedilir)." (Buhârî, Edeb, 60; Müslim, Zühd, 52)

 Yüce Allah, kullarını dünya ve âhirette rezil etmeyen, onların günahlarını gizleyen, örten ve günahlarından dolayı cezalandırmayandır. Rabbimiz, dünyada iken kullarının günahlarını örter, tevbelerini kabul edip onları bağışlar, âhirette ise onları cezalandırmaz.

Bir Müslüman, günah işlediği zaman, onu insanlardan gizlemeli ve asla açığa vurmamalıdır. Günahlarını yalnızca Allah'a itiraf etmeli ve O'ndan bağışlanma dilemelidir. Bir kimse kendi günahını gizlediği gibi başkalarının günahını da açığa vurmamalıdır. Kim bir Müslümanın hata ve günahını örterse; Allah da dünya ve âhirette o kimsenin hata ve günahını örter.

Günahları açıktan işlememek, işlenen günahlardan dolayı da Allah'tan ümit kesmemek, içtenlikle tevbe edip bağışlanma talep etmek gerekir. İçtenlikle günahlardan tevbe eden kişi, sanki hiç günah işlememiş gibidir. Fakat "açıktan günah işleyenler dışında ümmetimin tamamı affedilir" (Buhârî, Edeb, 60; Müslim, Zühd, 52) Hadis'i gereği açıktan günah işlemekten sakınmalıdır.

Allah Celle Celâluh, küçük-büyük tüm günahları bağışlar ancak açıktan günah işleyenler; açıktan günah işlemeyi terk edip içten tevbe etmedikçe bağışlanmazlar.

Maalesef günümüzde sigara açıktan içilir hale gelmiştir. İnsanlar günahlarını, -sigara içmek, övünülecek bir davranışmış gibi- açıkça ifşâ etmektedirler. Sigara konusunda bu noktaya da dikkat çekmek istedik. 

Açıkça işlenen günahların başka insanlar için kötü örneklik teşkil ettiğini ve size imrenerek, sigara içmeyenlerin sigaraya başlamalarına müsebbib olduğunuzu unutmayınız. Bu durumda başkaları için de kötü bir çığır açmış olmaktasınız.

Sigarayı açıktan içmenin günah yönü ve affedilme boyutu bir yana, bir gerçek daha vardır ki, o da; yapılan araştırmalarda sigaraya başlama sebeplerinin başında özenti yani arkadaş ve çevreyi taklit yer almaktadır. 

Sigara içen her bir kimse, çevresinde sigaranın reklam ve tanıtımını yapmaktadır. Yanında sigara içtikleri kişilerin de sağlıklarını bozmaktalar ve onları pasif içici haline getirmektedirler.

Rabbimizin Mâide: 91'de içki ve kumarı yasaklama gerekçesini bildirdikten sonra kullandığı son cümleyi sigara içenlere yöneltmek istiyoruz.

"Artık vazgeçtiniz değil mi?"

24 Kasım 2012

Yusuf Semmak

Bağlantı | kategori: FIKIH | tarih: 24/11/2012 | Yorum(1) | Yorum yaz
Yusuf SemmakEVET, YİNE SİGARA!

Bugün piyasadaki en pahalı sigara 14 lira, en ucuzu da 7 liradır. Orta halli bir hesap yapalım. Bir kişi 10 liradan günde iki paket sigara içse, bu, günde 20 lira, ayda ise 600 lira eder. Bu kişi sosyal biri ise, başkalarına da sigara vereceği ve kendisi de gündelik konuşmaların ve dertleşmelerin tesiriyle efkârlanıp biraz daha fazla sigara içeceği için günde yaklaşık üç sigara paketini tüketir. Bu da ayda 900 lira eder. Üç paketi bulmayıp, 2,5 paket tüketse da, bu da ayda 750 lira eder. Bu kişinin hanımı da ayda en az bir paket sigara içse, o da paketi 10 liradan 300 lira eder. İkisinin ayda sigaraya verdiği rakam 1050 lira olur. Bu çiftin, çocuklarından en az birine bile kötü örnek olup, bu illete müptela olmasına sebep olduklarını ve onun da ayda bir paket sigara içtiğini varsayarsak, gençler daha pahalı sigara tercih ettikleri halde biz yine de onun içtiği paketin adedini 10 liradan farzedelim. Ve tek paket olarak düşünelim. O gencin de ayda sigara için yaktığı para en az 300 lira olur. Ana ve baba isrâfa koşarsa, çocukları bundan geri kalır mı?! Bu basit analizde bile her üçünün ayda sigaranın dumanını üfürmek için 1450 lirayı sokağa attıklarını, ya da ben yiyemedim sen ye dercesine ellerindeki paralarını sigara bayilerinde peşinen çarçur ettiklerini söyleyebiliriz. Bu rakam yılda 17400 lira ediyor. Bu rakamı her ihtimâle karşı yuvarlasak yılda 20000 lirayı sadece sigara için isrâf ettiklerini görürüz. Yıllarca sigara içip de, sürekli fakirlikten, yokluktan ve maddî sıkıntıdan dem vuran bir kimsenin ailece beş yılda sigaraya verdiği para 100 bin lira edeceği için, bu parayla mübrem (zorunlu, elzem) bir veya birkaç ihtiyacını karşılayabilir. Diğer bir ifadeyle, bu hesaba göre, on yılda 200 bin lira isrâf edilmiş olmaktadır. Bu miktara da iyisinden bir ev alınabilir. İsrâfın büyüklüğünü görmek açısından bu tablo gerçekten korkunçtur! Bu durumda bir eve ayda iki tane asgari ücret girse de yetmez, iki maaş girse de yetmez, yüksek bir gelir gelse de, isrâf nedeniyle hem paralar hebâ edilmiş ve hem de kazancın/gelirin bereketi kaybedilmiş olacağından, yetmez! Nice insanların yokluktan, fakirlikten ve borçlardan şikâyet ettiğini görürüz. Oysa onlara sadece şunu sormamız gerekir: “Sigara içiyor musunuz?” Hâlâ günümüz şartlarındaki en yaygın, devamlı ve totalde en büyük isrâfın sigara olduğunu -sigaranın maddî ve mânevî yönden nefse ve nesle zulüm olduğunu- anlamadık mı? Sigarayı içenler, sigarayı bırakmamalı! Bilakis sigarayı atmalı! Bırakırsa, paketi geri alabilir, içmeye geri dönebilir! Artık, Allah için ve kendinizin, çevrenizdekilerin hayrı ve sağlığı için -hiç bir bahanenin ardına sığınmadan- sigarayı attınız değil mi?
Selâm ve dua ile.

NOT: Ucuz tütün alınabileceğini söylemek, “bahanesi suçundan büyük” kâbilinden bir sözdür. Çünkü bu durum öncelikle istisnâdır ve hüküm istisnâlar üzerine binâ edilmez. Ayrıca zararlı bir işten sakındırılan kimse, sağlık yönünden daha zararlı bir yöntemi çözüm olarak sunamaz! Zira bu tütünler daha zehirleyicidir. Özellikle ucuz olanları. Ucuz etin suyu misâli! Diğer taraftan, isrâfın miktarı az (!) olunca, isrâf câiz olmaz! Kaldı ki, eski zamanlarda olduğu gibi, sigara kâğıdı ile tütün ve tabaka taşıyıp, kâğıda tütün sarıp içen gençler ve orta yaşlılar kaldı mı? Demek istediğimiz şey, bu yöntem daha sakıncalıdır, yani alternatif olamaz. Olduğunu düşünenler de bilmeliler ki, bunu yapan insanların sayısı azdır. Ve bu durum sürdürülebilir de değildir! Her köşe başında hazırı, pratiği ve pahalısı varken, para da varken, sigara içen herkes gidip o astronomik fiyatlı sigaraları alır/almaktadır. Hem de akşama, yarına, tatile, pikniğe sigaram yok diyerek kartonla alır!

16 Aralık 2018 – Pazar
tarih: 16.12.2018
YORUM YAZINIZ
İSMİNİZ

E-Posta (Gizli)

Web siteniz

Yorumunuz

Güvenlik kodu
26.06.2024Çarşamba
Son Konular .: NASİHATLER 17
.: 115- Ebu Hanife Hakkında | Yusuf Semmak
.: 114- Arapça Test Çözümleri – Tesniye'nin (İkilin) İ'rabı | Yusuf Semmak
.: 113- Kur’an Okuma ve Öğretme Karşılığında Ücret Almak, Ölüler için Kur’an Okumak ve Rukye Bahsi - PÇMO – 44
.: NASİHATLER 16
.: 112- Peygamberin Kabrini ve Diğer Kabirleri Ziyaret ve Ölülere Nelerin Fayda Vereceği - PÇMO – 43
.: Muhtelif Konularda Kısa Kısa - 7
.: 111- Kâfir Olarak Ölenlere, Dünyadaki İyi Amelleri Fayda Sağlamaz! | Yusuf Semmak
.: 110- Benim Babam da Senin Baban da Ateştedir! | Yusuf Semmak
.: 109- Hz. Ömer’in Hılâfeti Devrinde Bir Adamın Hz. Nebî'nin Kabrine Gelip Onunla Tevessül Etmesi – 42
.: 108- İman Edip Müslüman Olmak Tertemiz Bir Sayfa Açmaktır! | Yusuf Semmak
.: 107- Peygamberimizin Kabrini Ziyaret Meselesi – Putperest Çağlarda Müslüman Olmak – 41
.: 106- Zamanın Önemi ve Su Gibi Akan Ömür! | Yusuf Semmak
.: 105- Mü’min Sabahlayıp Kafir Akşamlamak veya Mü’min Akşamlayıp Kafir Sabahlamak! | Yusuf Semmak
.: 104- Tarihte Putperestlik Nasıl Başladı? - Putperest Çağlarda Müslüman Olmak – 40
.: 103- Müslümana Sövmenin ve Onunla Savaşmanın Hükmü Nedir? | Yusuf Semmak
.: 102- Türbe ve Kabirleri Ziyaretin, Bid’at Olan Tevessülle İlişkisi – Putperest Çağlarda Müslüman Olmak – 39
.: 101- Münafıkların Özellikleri Nelerdir? | Yusuf Semmak
.: 100- Müslümanı Tekfir Eden Kimsenin Durumu Nedir? | Yusuf Semmak
.: 99- Tevessülün Anlamı, Kısımları ve Bid’at Olan Tevessül – Putperest Çağlarda Müslüman Olmak – 38
.: 98- Ehl-i Kıble Kime Denir? | Yusuf Semmak
.: 97- Hz. Yusuf’un Mısır’daki Konumu (3) – Putperest Çağlarda Müslüman Olmak – 37
.: 96- Bir Mezhebe Uymak Zorunda mıyız? | Yusuf Semmak
.: 95- Hz. Yusuf’un Mısır’daki Konumu (2) – Putperest Çağlarda Müslüman Olmak – 36
.: 94- Hz. Yûsuf’un Mısır’daki Konumu (1) – Putperest Çağlarda Müslüman Olmak – 35
.: 93- Ru'yetullah (Allah'ın Görülmesi) Meselesi | Yusuf Semmak
.: 92- Allah’tan Başka Kanun Koyucu Yoktur! (2) - Putperest Çağlarda Müslüman Olmak – 34
.: 91- Allah’tan Başka Kanun Koyucu Yoktur! (1) – Putperest Çağlarda Müslüman Olmak – 33
.: 90- Hz. İbrahim’in Nemrud’a, Babasına ve Kavmine Tebliği – Putperest Çağlarda Müslüman Olmak – 32
.: 89- Allah ve Mahlukat İlişkisi – Putperest Çağlarda Müslüman Olmak – 31
.: 88- O Büyük Mahkeme'de! (Şiir)
.: 87- İmanın Artıp Eksilmesi Meselesi ve Ehl-i Kıble Kimdir? – Putperest Çağlarda Müslüman Olmak – 30
.: 86- Peygamberimiz İslam’a Davet Metodu – Putperest Çağlarda Müslüman Olmak – 29
Son Yorumlar
İsmail
Yüce ALLAH cc razı olsun sizden h
Yusuf Semmak
Ve aleyküm selâm kardeşim. Tâbi
Bekir Yetginbal
Canım kardeşim selamualeykum GÜN
Bekir Yetginbal
Ey Rabbim bu kulunun gayretlerini
Mahmut
Selamünaleykum Yusuf peygamberin
Ufuk
Çok güzel
Şeyma
Bu nadide soru ve cevapları için
Ahmet
Doyurucu bir yorum Teşekkürler
Yusuf Semmak
Son mısralar/dizeler hep "Lâm" ha
Baraa
Bence çoooook güzel bir site
ali
İlmî Arapça Sayfası http://www
ali
Faydalı Bir Maksud Programı http
ali
Faydalı Bir Emsile Programı http
Yusuf Semmak
BU DERSTE İŞLENEN BAŞLICA MEVZULA
Derya Atan
Ağzınıza, yüreğinize sağlık hocam
Firdevs Sevgi
inş güzeldit.
misafir
⭐⭐⭐⭐&
mustafa
Abi çook teşekküür ederim
Medine
Cenetin kapısın geçmek istiyom
Yusuf Semmak
Namazda Salli-Bârik okurken, Peyg
Yusuf
Allah razı olsun hocam çok anlaşı
Yusuf Semmak
Saçınızı erkeğe kestirmediğiniz,
Meryem
Verdiğiniz bu bilgiler için çok t
Yusuf Semmak
+ Ayrıca Hadîs'in açıklamasında d
Yusuf Semmak
Güzel bir yorum. Fakat biraz açık
metin
hadiste gecen Gölge Arsin gölgesi
Rüya
Çok teşekkür ederim
Şule
Çok teşekkürler
sadullah demircioğlu
abdullah bin mesud (r.a.) ‘’sakın
Yusuf Semmak
Bir kardeşimiz, selâmdan sonra; “
Yusuf Semmak
EVET, YİNE SİGARA! Bugün piyas
İbrahim sarıtaş
Allahrazı olsun
Muhammet ****
Bizim din hocamız başınızı örtmek
© 2012 YUSUFSEMMAK.COM