Araştırmacı, Yazar

ANASAYFA
BİZE ULAŞIN
AMACIMIZ
KUR'AN DİNLE
KİTAPLARIMIZ
DERS VİDEOLARI ARŞİVİ
NOT DEFTERİ
KLASİK DENEME SINAVI: Emsile kitabını bitirenler ve bu düzeyde olanlar için klasik tarzda hazırlanmış 80 sorudan oluşan deneme sınavıdır. Test usûlü yerine klasik usûlün tercih edilmesinin nedeni, analitik düşünmeyi ve sağlıklı fikir yürütmeyi sağlamak ve bilgiyi ön plana çıkarmaktır. Bu tür sınavlar, bilginin öneminin kavranmasını sağlar. Zira insan, soruyla yüz yüzedir; bilgi dağarcığı, düşüncesi ve mantığı ile soruyu çözmek zorundadır. Test yönteminde olduğu gibi, aralarından seçim yapılacak seçenekler yoktur. Doğru seçim ya da doğru cevap, zihindeki bilgiler arasından olmak durumundadır. Klasik yöntemdeki bu tür tecrübeler, okumanın ve öğrenmenin öneminin daha iyi anlaşılmasını sağlar. Çoğu zaman test usûlünde seçeneklere güvenilir ve onların içerisinden doğrunun tahmin edilebileceği ya da hatırlanabileceği düşünülür. Bu düşünce de, insanı tembelliğe itebilir... Soruların cevapları PDF formatında en sonda yer almaktadır. Sınavdan sonra, "sorular ve cevapları" indirilerek/okunarak başarı seviyesi -mevcut puanlamaya göre- "not olarak" tespit edilebilir. Başarılar dileriz...

İsim : …………………

Not : .………………...

 

باسمه سبحانه وتعالى

الأسئلة الكلاسيكية من كتاب الأمثلة

EMSİLE SORULARI:

1) ”Emsile” (أمْثِلَة) nasıl bir kelimedir ve ne demektir?

 

2) Emsile kaça ayrılır ve isimleri nedir?

 

3) 24 sîğadan oluşan “Emsile” türüne ne ad verilir?

 

4) Fiillerin, Emsile-i …..’si 14 sîğadır. Noktalı yeri doldurunuz.

 

5) Fiilin yapısının ma’lûm ve meçhûl olması ne demektir? Türk Dilindeki karşılıkları nedir?

 

6) Müfred, tesniyye (müsennâ) ve cem’ ne demektir?

 

7)  Müzekker ve müennes ne demektir?

 

8)  Ğâib, ğâibe, muhâtab, muhâtaba ve mütekellim ne anlama gelir?

 

9)  Mütekellim kaça ayrılır ve ne anlamlara gelir?

 

10)  Sülâsî fiil ne anlama gelir?

 

11) Mücerred fiil ve mezîdün fîh fiil ne anlama gelir?

 

12)  “Fâel fiil-aynel fiil-lâmel fiil” ne demektir?

 

13) Ma’lûm olan mâzî fiil nasıl meçhûl yapılır?

 سَجَدَ “Secde etti” fiiliyle açıklayın.

 

14)  Ma’lûm olan muzâri fiil nasıl meçhûl yapılır?

 يَسْجُدُ fiiliyle açıklayın.

 

15)  Mâzî fiil ve muzâri fiil neye denir?

 

16) Muzâraat (muzârilik) harfleri nelerdir?

 

17) Ma’lûm olan mâzî fiilden muzâri fiil nasıl yapılır? Bir örnek vererek, açıklayınız.

 

18) Mücerred olsun mezîdün fîh olsun, ma’lûm ve meçhûl olsun mâzî fiil çekim tablosunda mâzîlerin sonuna gelen ekler nelerdir?

 

..…                      ..…                      ..…

..…                      ..…                      ..…

..…                      ..…                      ..…

..…                      ..…                      ..…

..…                      ..…

19) Mücerred olsun, mezîdün fîh olsun, ma’lûm ve meçhûl olsun muzâri fiil çekim tablosunda muzârilerin sonuna gelen ekler nelerdir?

 

..…                      ..…                      ..…

..…                      ..…                      ..…

..…                      ..…                      ..…

..…                      ..…                      ..…

..…                      ..…

20)  Mâzî fiil hangi zamandır?

 

21)  Muzâri fiil hangi zamandır?

 

22) يَأكُلُ ve يَشْرَبُ muzâri fiillerinin meçhûllerini yazınız.

 

23)  Kaç çeşit masdar vardır? Birer örnek veriniz.

 

24)  ضَرَبَ fiilinin mîmli masdarının çekimini yapınız.

…               …               …

25) Sarf ilminde semâî ve kıyâsî tabirleri ne anlama gelir?

 

26) Sülâsî fiillerin mîmsiz masdarları semâî midir yoksa kıyâsî midir?

 

27)  İsimler ve fiiller neden türetilmişlerdir?

 

28) Sülâsîlerin ism-i fâillerinin (فَاعِلٌ) ve ismi mef’ûllerinin (مَفْعُولٌ) vezinleri semâî midir yoksa kıyâsî midir?

 

29) Cem-i musahhah (cem-i sâlim) ne demektir? Bir örnek veriniz.

 

30) Cem-i mükesser (kırık çoğul) ne demektir? Bir örnek veriniz.

 

31) نَاصِرَيْنِ ve نَاصِرِيْنَ kelimeleri (sarf ve i’râb yönünden) nasıl kelimelerdir? Açıklayınız.

 

32) Olumsuz (menfî) mâzî manası veren sîğa hangisidir? Bir örnek veriniz.

 

33) Cezm ve nasb edatları muzâri fiilin çekiminde nasıl bir değişikliğe yol açar?

 

34) “Çıktınız sizler cem’ hâzır erler geçmiş zamanda” fiilini yazınız ve çekim tablosundaki yerini yuvarlak olarak işâretleyiniz.

..…   ..…   ..…

..…   ..…   ..…

..…   ..…   ..…

..…   ..…   ..…

..…   ..…

35) ”Oturur iki ğâibe avratlar şimdiki hâlde ya gelecek zamanda” fiilini yazınız ve çekim tablosundaki yerini yuvarlak olarak işâretleyiniz.

…..   …..   ..…

…..   …..   ..…

…..   …..   ..…

…..   …..   ..…

..…   ..…

36) “(O bayan) hâlâ yardım etmedi, henüz yardım etmedi” nasıl söylenir?

 

37) Sülâsî fiillerden  emr-i hâzır nasıl yapılır? Anlatınız.

 

38) Emir ve nehy fiilleri kaç tanedir? Kısaca maddeler hâlinde yazınız.

 

39) Cezm edâtları (cevâzım) hangileridir?

 

40) “(O erkek) yardım etmiyor” ve “(o erkek) yardım etmeyecek/yardım etmez” nasıl denir?

 

41) “(O bayan) yazıyor” ve “(O bayan) yazmıyor” nasıl denir?

 

42)  لاَ يَنْصُرُ ve لاَ يَنْصُرْ  fiillerinin sîğaları nedir?

 

43)  فَتَحَ ، مَا فَتَحَ ، لَمْ يَفْتَحْ ، مَا يَفتَحُ ، لاَ يَفْتَحُ ، لاَ يَفْتَحْ ، لَيَفْتَحُ ، لِيَفْتَحْ fiillerinin anlamlarını kısaca yazınız.

 

44) Muzâri fiilin başına gelen, “gelecek zaman edatları” nelerdir? Örnekle gösteriniz.

 

45) لَنْ يَغْفِرَ anlamı nedir ve لَنْ edatının muzâri fiile kattığı anlam nedir?

 

46) Sülâsîlerde emr-i ğâib nasıl yapılır? Anlatınız.

 

47) ذَهَبَ a fiilinin emr-i ğâibinin ma’lûmunu çekiniz.

…               …               …

…               …               …

48) İki nefy edatı (nâfiyetân) denen harfler nelerdir?

 

49) جَلَسَ ‘nin emr-i hâzırı, nehy-i hâzırı, emr-i ğâibi ve nehy-i ğâibi nasıl gelir?

 

50)  اِضْرِبْ emrinin çekimini yapınız.

..…             ..…             ..…

..…             ..…             ..…

51) “(Cem’ erler) yapmayın” ve “(Cem’ avratlar) yapmayın” cümlesini Arapça’ya çevirin.

 

52) Sülâsî fiilin emr-i hâzırının meçhûlü nasıl gelir?

 نَصَرَ fiilini esas alarak söyleyin.

 

53) نَزَلَ ve خَرَجَ fiillerinin ismi zaman, ism-i mekân ve masdar mîmî’leri nasıl gelir? Açıklayınız.

 

 

54) مَنْصُورَانِ ile مَنْصُورَيْنِ arasında i’râb yönünden ne gibi bir fark vardır?

 

55)  مِكْتَاب kelimesinin sîğası ve anlamı nedir?

 

56) ضَرْبًا ، ضَرْبَةً ، ضِرْبَةً ، مَضْرَب kelimelerinin sîğalarını ve anlamlarını yazınız.

 

57) ”Küçük adam, adamcağız”, “küçük nehir, nehircik, dere, çay”, “küçük yazar, yazarcık” ve “küçük serçe, serçecik” kelimelerini Arapça’ya çeviriniz.

 

58)  مَكَّةُ ve عِيسَى isimlerinin ism-i mensûb sîğalarını -kısaca anlatarak- yapınız.

 

59) كَاذِبٌ / كَذَّابٌ ve عَالِمٌ / عَلاَّمٌ kelimeleri arasında ne gibi bir fark vardır?

 

60) طَبَّاخٌ ، خَبَّازٌ ، بَوَّابٌ ، حَدّادٌ ، نَجَّارٌ kelimelerinin anlamlarını yazınız.

  

61)  مَسْكُونٌ ve مِسْكِينٌ kelimelerinin sîğaları nedir?

 

62)  عَلِم “bildi” ve جَهِلَ “câhil oldu” fiillerinin ism-i tafdîlleri nasıl gelir?

 

63)  كُبْرَى nasıl bir kelimedir?

 

64)  أسْوَدُ “siyah” gibi renk, أبْكَمُ “dilsiz” gibi uzuv noksanlığı,  أَشْهَلُ “ela gözlü” gibi şekil, sûret yahut da güzellik ve çirkinlik manası bulunan kelimelere ne nedir?

 

65) مَا أصْبرَ عَلِيًّا ، مَا أصْبَرَهُ  ve أصْبِرْ بِهِ ، أصْبِرْ بِعَلِىٍّ cümlelerinin anlamlarını yazınız.

 

66) Munfasıl (ayrı) zamirleri yazınız.

 

..…                     …..                     ..…

…..                     …..                      ..…

…..                     …..                      ..…

…..                     ..…                      ..…

..…                      ..…

67)  بِ bâ harf-i cerrine muttasıl (bitişen) zamirleri bitiştirerek çekimini yapınız.

 

…..                      …..                      ..…

…..                      …..                      ..…

…..                      …..                      ..…

…..                      ..…                      ..…

…..                      …..

68) “Acep câhillik ettiler cem’ ğâip avratlar/o kadınlar acâip câhillik ettiler” ve “ne acep câhillik ettim ben/ben ne acâip câhillik ettim” sözlerini Arapça’ya çevirin.

 

69)  مَا أجْمَلَ هَذَا الْبَيْتَ sözünü tercüme edin.

 

70)  جَلسَةً ve جِلسَةً kelimelerinin anlamları nedir?

 

71) Emsile’de 24 sîğanın kaçı isim, kaçı fiildir?

 

72) كَذَبَ i “Yalan söyledi” fiilinin, fiil-i muzâri nefy-i istikbâli ve te’kîd-i nefy-i istikbâli nasıl gelir?

 

73) Dilbilgisinde nefy ile nehy arasındaki anlam farkı nedir?

 

74) Fâil ve mef’ûl ne anlama gelir? Cümle içinde harekeleri nedir?

 

75) Cümlede nâibu’l fâil neye denir? Türkçe’de hangi adla anılır?

  “Kur’ân okundu”  قُرِئَ الْقُرْآنُ  cümlesine göre açıklayınız.

 

76)  عَطْشَانُ ، جَوْعَانُ ، كَسْلاَنُ ، غَضْبَانُ ، سَكْرَانُ sıfat-ı müşebbehe kelimelerin anlamları nedir ve müennesleri hangi vezinde gelir?

  

77) سَوْدَاءُ ، صَفْرَاءُ ، حَمْرَاءُ ، زَرْقَاءُ ، خَضْرَاءُ kelimelerinin müzekkerleri nasıl gelir yani hangi vezindedir?

 

78) فُضْلَى ve بَيْضَاءُ kelimelerinin sîğalarını yazınız.

 

79) عَبْدُ اللَّهِ ، فَاتِحٌ ، فَارُوقٌ ، مَحْمَدٌ ، عُبَيْدٌ  isimlerinin sîğalarını ve anlamlarını yazınız.

  

80) فَتَحَ a fiilinin “24 Emsile” sîğasını yazınız.

 

..…             ..…             ..…             ..…             …..             ..…

…..             ..…             …..             …..             …..             …..

…..             ..…             ..…             ..…             …..             …..

…..             ..…             ..…             …..             ..…             …..

 

AÇIKLAMA:

Soruların cevaplarının değerlendirilmesinde, Emsile dersinde öğretilen ve ortalama öğretilebilecek konulara göre bir seviye gözetilmiştir.

PUANLAMA:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 20, 21, 26, 27, 28, 32, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 48, 51, 62. Sorular doğru cevabı “1 puan”, 13, 14, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 33, 37, 38, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 78. Soruların doğru cevabı “1,25 puan”, 76, 77, 79. Soruların doğru cevabı “3 puan”, 80. Sorunun doğru cevabı ise “3,5 puan”dır.

Başarı ve muvaffakiyet Allah’ın yardımı iledir.

31 Temmuz 2015 - Cuma / 15 Şevvâl 1436

BAŞARILAR…

يوسف السماك

DİKKAT!

Soruların cevaplarını görmek için tıklayın! 

Bağlantı | kategori: ARAPÇA | tarih: 03/08/2015 | Yorum(1) | Yorum yaz
ŞeymaBu nadide soru ve cevapları için teşekkürler.
tarih: 14.03.2022
YORUM YAZINIZ
İSMİNİZ

E-Posta (Gizli)

Web siteniz

Yorumunuz

Güvenlik kodu
27.09.2023Çarşamba
Son Konular .: NASİHATLER 17
.: 115- Ebu Hanife Hakkında | Yusuf Semmak
.: 114- Arapça Test Çözümleri – Tesniye'nin (İkilin) İ'rabı | Yusuf Semmak
.: 113- Kur’an Okuma ve Öğretme Karşılığında Ücret Almak, Ölüler için Kur’an Okumak ve Rukye Bahsi - PÇMO – 44
.: NASİHATLER 16
.: 112- Peygamberin Kabrini ve Diğer Kabirleri Ziyaret ve Ölülere Nelerin Fayda Vereceği - PÇMO – 43
.: Muhtelif Konularda Kısa Kısa - 7
.: 111- Kâfir Olarak Ölenlere, Dünyadaki İyi Amelleri Fayda Sağlamaz! | Yusuf Semmak
.: 110- Benim Babam da Senin Baban da Ateştedir! | Yusuf Semmak
.: 109- Hz. Ömer’in Hılâfeti Devrinde Bir Adamın Hz. Nebî'nin Kabrine Gelip Onunla Tevessül Etmesi – 42
.: 108- İman Edip Müslüman Olmak Tertemiz Bir Sayfa Açmaktır! | Yusuf Semmak
.: 107- Peygamberimizin Kabrini Ziyaret Meselesi – Putperest Çağlarda Müslüman Olmak – 41
.: 106- Zamanın Önemi ve Su Gibi Akan Ömür! | Yusuf Semmak
.: 105- Mü’min Sabahlayıp Kafir Akşamlamak veya Mü’min Akşamlayıp Kafir Sabahlamak! | Yusuf Semmak
.: 104- Tarihte Putperestlik Nasıl Başladı? - Putperest Çağlarda Müslüman Olmak – 40
.: 103- Müslümana Sövmenin ve Onunla Savaşmanın Hükmü Nedir? | Yusuf Semmak
.: 102- Türbe ve Kabirleri Ziyaretin, Bid’at Olan Tevessülle İlişkisi – Putperest Çağlarda Müslüman Olmak – 39
.: 101- Münafıkların Özellikleri Nelerdir? | Yusuf Semmak
.: 100- Müslümanı Tekfir Eden Kimsenin Durumu Nedir? | Yusuf Semmak
.: 99- Tevessülün Anlamı, Kısımları ve Bid’at Olan Tevessül – Putperest Çağlarda Müslüman Olmak – 38
.: 98- Ehl-i Kıble Kime Denir? | Yusuf Semmak
.: 97- Hz. Yusuf’un Mısır’daki Konumu (3) – Putperest Çağlarda Müslüman Olmak – 37
.: 96- Bir Mezhebe Uymak Zorunda mıyız? | Yusuf Semmak
.: 95- Hz. Yusuf’un Mısır’daki Konumu (2) – Putperest Çağlarda Müslüman Olmak – 36
.: 94- Hz. Yûsuf’un Mısır’daki Konumu (1) – Putperest Çağlarda Müslüman Olmak – 35
.: 93- Ru'yetullah (Allah'ın Görülmesi) Meselesi | Yusuf Semmak
.: 92- Allah’tan Başka Kanun Koyucu Yoktur! (2) - Putperest Çağlarda Müslüman Olmak – 34
.: 91- Allah’tan Başka Kanun Koyucu Yoktur! (1) – Putperest Çağlarda Müslüman Olmak – 33
.: 90- Hz. İbrahim’in Nemrud’a, Babasına ve Kavmine Tebliği – Putperest Çağlarda Müslüman Olmak – 32
.: 89- Allah ve Mahlukat İlişkisi – Putperest Çağlarda Müslüman Olmak – 31
.: 88- O Büyük Mahkeme'de! (Şiir)
.: 87- İmanın Artıp Eksilmesi Meselesi ve Ehl-i Kıble Kimdir? – Putperest Çağlarda Müslüman Olmak – 30
.: 86- Peygamberimiz İslam’a Davet Metodu – Putperest Çağlarda Müslüman Olmak – 29
Son Yorumlar
Yusuf Semmak
Ve aleyküm selâm kardeşim. Tâbi
Bekir Yetginbal
Canım kardeşim selamualeykum GÜN
Bekir Yetginbal
Ey Rabbim bu kulunun gayretlerini
Mahmut
Selamünaleykum Yusuf peygamberin
Ufuk
Çok güzel
Şeyma
Bu nadide soru ve cevapları için
Ahmet
Doyurucu bir yorum Teşekkürler
Yusuf Semmak
Son mısralar/dizeler hep "Lâm" ha
Baraa
Bence çoooook güzel bir site
ali
İlmî Arapça Sayfası http://www
ali
Faydalı Bir Maksud Programı http
ali
Faydalı Bir Emsile Programı http
Yusuf Semmak
BU DERSTE İŞLENEN BAŞLICA MEVZULA
Derya Atan
Ağzınıza, yüreğinize sağlık hocam
Firdevs Sevgi
inş güzeldit.
misafir
⭐⭐⭐⭐&
mustafa
Abi çook teşekküür ederim
Medine
Cenetin kapısın geçmek istiyom
Yusuf Semmak
Namazda Salli-Bârik okurken, Peyg
Yusuf
Allah razı olsun hocam çok anlaşı
Yusuf Semmak
Saçınızı erkeğe kestirmediğiniz,
Meryem
Verdiğiniz bu bilgiler için çok t
Yusuf Semmak
+ Ayrıca Hadîs'in açıklamasında d
Yusuf Semmak
Güzel bir yorum. Fakat biraz açık
metin
hadiste gecen Gölge Arsin gölgesi
Rüya
Çok teşekkür ederim
Şule
Çok teşekkürler
sadullah demircioğlu
abdullah bin mesud (r.a.) ‘’sakın
Yusuf Semmak
Bir kardeşimiz, selâmdan sonra; “
Yusuf Semmak
EVET, YİNE SİGARA! Bugün piyas
İbrahim sarıtaş
Allahrazı olsun
Muhammet ****
Bizim din hocamız başınızı örtmek
Ali Özbek
Hocam Allah razı olsun mükemmel b
© 2012 YUSUFSEMMAK.COM