Araştırmacı, Yazar

ANASAYFA
BİZE ULAŞIN
AMACIMIZ
KUR'AN DİNLE
KİTAPLARIMIZ
DERS VİDEOLARI ARŞİVİ
NOT DEFTERİ
Bismihi Sübhânehu ve Teâlâ... Bugün, Hicrî 1 Zilkade 1444 / Mîlâdî 21 Mayıs 2023 - Pazar... İlk bölümünü 1 Ocak 2013’te paylaştığımız “Nasihatler” serimizin on yedincisi… Bundan önceki Nasihatler – 16’nın 115 konu adedi ile bir rekor olduğunu ifade etmiştik. Hamdolsun, Nasihatler – 17 ise, bi-avnillâhi teâlâ yeni bir rekordur. Bu paylaşımımızda 122 adet madde bulunmaktadır. Rabbim, hayırlara ve hidâyetlere vesîle kılsın; imanımızı, azmimizi, şevkimizi ve muvaffakiyetimizi artırsın, sebât ve istikâmet versin.
Bağlantı | kategori: NASİHATLER | tarih: 21/05/2023 | Yorum(1) | Yorum yaz
YENİ PAYLAŞIMIMIZ! Ebû Hanîfe Hakkkında...
Bağlantı | kategori: DERS VİDEOLARI | tarih: 13/02/2023 | Yorum(0) | Yorum yaz
YENİ PAYLAŞIMIMIZ! Arapça'da Test Çözümleri - Tesniye'nin İ'râbı...
Bağlantı | kategori: ARAPÇA | tarih: 17/12/2022 | Yorum(0) | Yorum yaz
__ YENİ VİDEO! __ Kur’ân Okuma ve Öğretme Karşılığında Ücret Almak, Ölüler için Kur’ân Okumak ve Rukye Bahsi – Putperest Çağlarda Müslüman Olmak – Sesli Kitap – 44. Bölüm… Bu dersimizde; ölüler ve ölmek üzere olanlar için Yâsîn Sûresinin okunması hususu, ölüler üzerine Yâsîn okunması hakkında vârid olan Hadîsin anlamı ve sened tenkîdi, Kur’ân’ın sevabının ölüye ulaşıp ulaşmayacağı meselesi ve bu hususta mezhep imamlarının görüşleri, ölümü yaklaşmamış ve şifâ bulacağı umulan kimselere nasıl dua edileceği ve ölümü yaklaşmış kimseler için ne söyleneceği, Kur’ân okutma/öğretme karşılığında ücret almanın câiz olup olmadığı, Kur’ân öğretmenin mehir sayılıp sayılmayacağı, İbn-i Abbâs’tan mervî olan, “Karşılığında ücret aldığınız şeyler arasında en hak olanı Allah’ın Kitâbıdır” Hadîsinin Kur’ân okuma karşılığında ücret almaya delil olup olmayacağı, Ebû Saîd el-Hudrî’nin akrep tarafından sokulan bir kabile reisine Fâtiha’yı okuyarak tedavi uygulaması ve rukye bahsi, Ebû Saîd rivâyetinin ve rukye karşılığında ücret almasının tahlîli, Kur’ân okuma ve okutma karşılığında ücret almayı yasaklayan hükümler içeren Hadîsler ile Ebû Saîd rivâyetinin teâruz etmesi yani zâhiren çelişki arzetmesi ve buna ulemânın hangi şartlarda cevâz verdiğinin izahı, kabirlerde Kur’ân okunması meselesi ve bu konudaki ulemânın ihtilâfı, meşrû’ kabir ziyâretleri, enbiyâ ve evliyânın kabirlerini ziyâret meselesi gibi birbiriyle bir şekilde bağlantılı olan birçok konuyu ele almaktayız. Bu dersimizin kaydını hicrî 18 Ramazan 1443, mîlâdî 19 Nisan 2022 – Salı günü iftâra yakın saatlerde yaptık. Hayırlara vesîle olmasını dileriz.
Bağlantı | kategori: DERS VİDEOLARI | tarih: 18/05/2022 | Yorum(0) | Yorum yaz
Bismihi Teâlâ... Bugün hicrî 1443 senesinin Ramazan ayının 21'i, günlerden Cuma... "Nasihatler 12" adlı çalışmamızda 64, "Nasihatler 13" adlı çalışmamızda 86, "Nasihatler 14" adlı çalışmamızda 82, “Nasihatler 15” adlı çalışmamızda 114 farklı konuyu ele almıştık. "NASİHATLER 16" adlı çalışmamızdaki ise konu adedi, Allah'ın izni, yardım ve tevfîki ile 115’e ulaştı. Uzun nasihatler serimizde bu kendi sa’y-u gayretimiz çerçevesinde -hamdolsun- yeni bir rekordur. Rabbim, daha hayırlı çalışmalar yapmayı nasip ve müyesser eylesin. Hayırlara vesîle olması duası ile.
Bağlantı | kategori: NASİHATLER | tarih: 22/04/2022 | Yorum(0) | Yorum yaz
__ YENİ VİDEO! __ Peygamberin Kabrini ve Diğer Kabirleri Ziyâret ve Ölülere Nelerin Fayda Vereceği – Putperest Çağlarda Müslüman Olmak – Sesli Kitap – 43. Bölüm… Bu dersimizde; Kabr-i Şerîf’i ve diğer kabirleri ziyâretin meşrû çerçevesi, Müslüman ölülere duanın fayda vereceği, ölmüş Müslüman için yapılacak son görevler ve din kardeşleri için yapılacak en büyük iyilikler, ölmeden önce yapılması gereken vasiyetler, insan öldüğü vakit üç şey dışında amelinin kesileceği, sadaka-i câriyenin neler olduğu, ölülere nelerin fayda verip nelerin fayda vermeyeceği, bu husustaki ittifâklar ve ihtilâflar, ölmüş Müslüman ana-baba ve tüm mü’minler için yapılabilecek iyilikler gibi konular üzerinde duracağız. Hayırlara ve hidâyetlere vesîle olmasını dileriz.
Bağlantı | kategori: DERS VİDEOLARI | tarih: 16/03/2022 | Yorum(0) | Yorum yaz
“Muhtelif Konularda Kısa Kısa” adlı nasihatler serimizin yedincisinde 138 madde hâlinde muhtelif kısa nasihatlere yer vermekteyiz. Hayırlara ve hidâyetlere vesîle olmasını dileriz.
Bağlantı | kategori: NASİHATLER | tarih: 13/03/2022 | Yorum(0) | Yorum yaz
YENİ VİDEO! Bu dersimizde; İmam Müslim rahımehullâh’ın es-Sahîh'inin “Îmân” kitâbının 92. bâbında yer alan bir adet Hadîsi, İmam Nevevî rahımehullâh’ın şerhleri istikâmetinde açıklamaktayız. Dersimizin “Arapça Şerh” kısmı, İmam Nevevî’nin “el-Minhâc” adlı eserinin 3. Cildinin 86 ve 87. Sayfaları arasından da takip edilebilir. Allah için dinleyin, tavsiye edin ve paylaşın!
Bağlantı | kategori: DERS VİDEOLARI | tarih: 24/02/2022 | Yorum(0) | Yorum yaz
Bu dersimizde; İmam Müslim rahımehullâh’ın es-Sahîh'inin “Îmân” kitâbının 92. bâbında yer alan bir adet Hadîsi, İmam Nevevî rahımehullâh’ın şerhleri istikâmetinde açıklamaktayız. Dersimizin “Arapça Şerh” kısmı, İmam Nevevî’nin “el-Minhâc” adlı eserinin 3. Cildinin 86 ve 87. Sayfaları arasından da takip edilebilir.
Bağlantı | kategori: DERS VİDEOLARI | tarih: 07/02/2022 | Yorum(0) | Yorum yaz
__ YENİ VİDEO! __ Hz. Ömer’in Hılâfeti Devrinde Bir Adamın Hz. Nebî'nin Kabrine Gelip Onunla Tevessül Etmesi – Putperest Çağlarda Müslüman Olmak – Sesli Kitap – 42. Bölüm… Bu dersimizde; Türkçe dilinde te'lîf ve tasnîf edilen kitaplar içinde gördüğümüz kadarıyla bulunmayan veya yeterince yer almayan önemli bir konuyu işleyeceğiz. O konu şudur: Hz. Ömer’in hılâfeti devrinde, hâli mechûl bir adamın Peygamberimizin Kabr-i Şerîf'ine giderek o esnada Müslümanların muzdarip oldukları kuraklıktan şikâyet ederek Nebî aleyhisselâm ile tevessül etmesi hakkındaki rivâyeti seneden ve metnen inceleyip; bu rivâyetin Peygamberimiz başta olmak üzere, diğer peygamberlerle veya ölmüş sâlih zatların mezarları yanında veya farklı yerlerde onlarla tevessül etmenin delili olup olmayacağını göreceğiz. Bu konunun izahı, özellikle sûfîlerin -kendilerince önemli bir delil sayıp, zaman zaman dile getirdikleri- bu rivâyetin, ölmüş kimselerle, kabirleri başında veya başka yerlerde tevessül etme hususunda hüccet olup olmadığını ortaya koyacaktır. Dersimizi mutlaka dinlemenizi ve paylaşmanızı tavsiye ederiz. Muvaffakiyet Allah’tandır.
Bağlantı | kategori: DERS VİDEOLARI | tarih: 31/01/2022 | Yorum(0) | Yorum yaz

26.06.2024Çarşamba
Son Konular .: NASİHATLER 17
.: 115- Ebu Hanife Hakkında | Yusuf Semmak
.: 114- Arapça Test Çözümleri – Tesniye'nin (İkilin) İ'rabı | Yusuf Semmak
.: 113- Kur’an Okuma ve Öğretme Karşılığında Ücret Almak, Ölüler için Kur’an Okumak ve Rukye Bahsi - PÇMO – 44
.: NASİHATLER 16
.: 112- Peygamberin Kabrini ve Diğer Kabirleri Ziyaret ve Ölülere Nelerin Fayda Vereceği - PÇMO – 43
.: Muhtelif Konularda Kısa Kısa - 7
.: 111- Kâfir Olarak Ölenlere, Dünyadaki İyi Amelleri Fayda Sağlamaz! | Yusuf Semmak
.: 110- Benim Babam da Senin Baban da Ateştedir! | Yusuf Semmak
.: 109- Hz. Ömer’in Hılâfeti Devrinde Bir Adamın Hz. Nebî'nin Kabrine Gelip Onunla Tevessül Etmesi – 42
.: 108- İman Edip Müslüman Olmak Tertemiz Bir Sayfa Açmaktır! | Yusuf Semmak
.: 107- Peygamberimizin Kabrini Ziyaret Meselesi – Putperest Çağlarda Müslüman Olmak – 41
.: 106- Zamanın Önemi ve Su Gibi Akan Ömür! | Yusuf Semmak
.: 105- Mü’min Sabahlayıp Kafir Akşamlamak veya Mü’min Akşamlayıp Kafir Sabahlamak! | Yusuf Semmak
.: 104- Tarihte Putperestlik Nasıl Başladı? - Putperest Çağlarda Müslüman Olmak – 40
.: 103- Müslümana Sövmenin ve Onunla Savaşmanın Hükmü Nedir? | Yusuf Semmak
.: 102- Türbe ve Kabirleri Ziyaretin, Bid’at Olan Tevessülle İlişkisi – Putperest Çağlarda Müslüman Olmak – 39
.: 101- Münafıkların Özellikleri Nelerdir? | Yusuf Semmak
.: 100- Müslümanı Tekfir Eden Kimsenin Durumu Nedir? | Yusuf Semmak
.: 99- Tevessülün Anlamı, Kısımları ve Bid’at Olan Tevessül – Putperest Çağlarda Müslüman Olmak – 38
.: 98- Ehl-i Kıble Kime Denir? | Yusuf Semmak
.: 97- Hz. Yusuf’un Mısır’daki Konumu (3) – Putperest Çağlarda Müslüman Olmak – 37
.: 96- Bir Mezhebe Uymak Zorunda mıyız? | Yusuf Semmak
.: 95- Hz. Yusuf’un Mısır’daki Konumu (2) – Putperest Çağlarda Müslüman Olmak – 36
.: 94- Hz. Yûsuf’un Mısır’daki Konumu (1) – Putperest Çağlarda Müslüman Olmak – 35
.: 93- Ru'yetullah (Allah'ın Görülmesi) Meselesi | Yusuf Semmak
.: 92- Allah’tan Başka Kanun Koyucu Yoktur! (2) - Putperest Çağlarda Müslüman Olmak – 34
.: 91- Allah’tan Başka Kanun Koyucu Yoktur! (1) – Putperest Çağlarda Müslüman Olmak – 33
.: 90- Hz. İbrahim’in Nemrud’a, Babasına ve Kavmine Tebliği – Putperest Çağlarda Müslüman Olmak – 32
.: 89- Allah ve Mahlukat İlişkisi – Putperest Çağlarda Müslüman Olmak – 31
.: 88- O Büyük Mahkeme'de! (Şiir)
.: 87- İmanın Artıp Eksilmesi Meselesi ve Ehl-i Kıble Kimdir? – Putperest Çağlarda Müslüman Olmak – 30
.: 86- Peygamberimiz İslam’a Davet Metodu – Putperest Çağlarda Müslüman Olmak – 29
Son Yorumlar
İsmail
Yüce ALLAH cc razı olsun sizden h
Yusuf Semmak
Ve aleyküm selâm kardeşim. Tâbi
Bekir Yetginbal
Canım kardeşim selamualeykum GÜN
Bekir Yetginbal
Ey Rabbim bu kulunun gayretlerini
Mahmut
Selamünaleykum Yusuf peygamberin
Ufuk
Çok güzel
Şeyma
Bu nadide soru ve cevapları için
Ahmet
Doyurucu bir yorum Teşekkürler
Yusuf Semmak
Son mısralar/dizeler hep "Lâm" ha
Baraa
Bence çoooook güzel bir site
ali
İlmî Arapça Sayfası http://www
ali
Faydalı Bir Maksud Programı http
ali
Faydalı Bir Emsile Programı http
Yusuf Semmak
BU DERSTE İŞLENEN BAŞLICA MEVZULA
Derya Atan
Ağzınıza, yüreğinize sağlık hocam
Firdevs Sevgi
inş güzeldit.
misafir
⭐⭐⭐⭐&
mustafa
Abi çook teşekküür ederim
Medine
Cenetin kapısın geçmek istiyom
Yusuf Semmak
Namazda Salli-Bârik okurken, Peyg
Yusuf
Allah razı olsun hocam çok anlaşı
Yusuf Semmak
Saçınızı erkeğe kestirmediğiniz,
Meryem
Verdiğiniz bu bilgiler için çok t
Yusuf Semmak
+ Ayrıca Hadîs'in açıklamasında d
Yusuf Semmak
Güzel bir yorum. Fakat biraz açık
metin
hadiste gecen Gölge Arsin gölgesi
Rüya
Çok teşekkür ederim
Şule
Çok teşekkürler
sadullah demircioğlu
abdullah bin mesud (r.a.) ‘’sakın
Yusuf Semmak
Bir kardeşimiz, selâmdan sonra; “
Yusuf Semmak
EVET, YİNE SİGARA! Bugün piyas
İbrahim sarıtaş
Allahrazı olsun
Muhammet ****
Bizim din hocamız başınızı örtmek
© 2012 YUSUFSEMMAK.COM