Aratrmac, Yazar

ANASAYFA
BZE ULAIN
AMACIMIZ
KUR'AN DNLE
KTAPLARIMIZ
DERS VDEOLARI ARV
NOT DEFTER
Muhtelif konularda 86 adet makale... "Nasihatler 12" adl almamzda 64 farkl konuyu ele almtk; "Nasihatler 13" adl almamzdaki konu adedi ise, Allah'n izni ve tevfki ile 86'ya bli olmutur. Hamdolsun... Hayrlara vesile olmas duas ile.NASHATLER 13

1- R HAKKINDA BRKA MLHAZA:

Ubeyy b. Ka'b radyallhu anh'dan rivyet edildiine gre; Raslullah aleyhisselm yle buyurmaktadr:

إنَّ مِنَ الشِّعْرِ حِكْمَةً "phesiz iirin bir ksm hikmettir." (Buhr, Edeb, 90, Hads No: 6145)

Eb Hureyre radyallhu anh'n haber verdii bir Hads-i erf'de ise Peygamber Efendimiz:

أَلاَ كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلاَ اللَّهَ بَاطِلٌ "ir (snfn)n syledii en doru sz, Lebd'in: "yi bilin ki, Allah'tan baka her ey btldr, szdr." (Buhr, Edeb, 90, Hads No: 6147)

Lebd, chiliye devrinin mehr irlerinden idi. Mrikler, Kur'n yerine onun iirlerini dinlemeyi tercih ederdiler. Lebd, Kur'n'n i'czn grnce ok etkilenmi ve bunun bir iir olamayacan anlayp iman etmitir. bn Sa'd, bn Kuteybe gibi limler, Mslman olduktan sonra, onun iir sylemeyi braktn sylemilerdir. Baz aratrmaclara gre, o az da olsa iir sylemitir. slam dnemindeki az saydaki iirlerinin slubu merhamet ve efkate dnm, temalar ise; iman, slih amel, takv, lm, hiret, lme hazrlk, dnyann fnilii, gzel tler ve hikmetli szlerden olumutur. Tarih iinde Kur'n'la tanan gerek irler, Kur'n'n o muhteem beyn, belat, derin anlaml, ruhlara ileyen, inkrclar ciz brakan ve herkesi kendisine hayran brakan o feshat ve hitbeti karsnda ya iman nuruyla ereflenmilerdir ya da Kur'n'n asla 'insan sz', 'iir', 'by' ya da 'kehnet' olamayacana kesin olarak kanaat etmilerdir. nsanlarn ruhlarn ve nefislerini etkileyen szler konusunda mhir olan irler ok iyi bilirler ki, iirin ve hitbetin insanlar zerinde bir tesiri vardr.

Peygamberimiz bu konuda yle buyurmaktadr:

إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا أوْ إنَّ بَعْضَ الْبَيَانِ لَسِحْرٌ "phesiz ki beyan'n bir ksm sihirdir" ya da "Muhakkak beyan'n bazs elbette sihirdir (ruhlar sihirler)." (Buhr, Tbb, 51, Hads No: 5767)

Rabbimiz, Kitb- Kermi hakknda yle buyurmaktadr:

وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ "O (Kur'n), bir ir sz deildir. Ne kadar az inanyorsunuz!" (Hkka: 41)

Maalesef ki, cahiliyye toplumlarnda iir, hitbet gibi meziyetleriyle dnyalk kazanan pek ok insan, insanlar ssl ve tesirli olan chil bo szlerle sihirlemekte ve onlar slm gereinden uzak iklimlere srklemektedir. irler, bazen doru syleseler de, genelde bo ve btl eyler konuurlar. ir Lebdin, chiliyye dneminde syledii bo ve btl szlerinin arasnda Raslullah aleyhisselmn da iret ettii gibi bir doru veya en doru sznn bu olduunu dnrsek, birka doru sznn bulunabilmesi gibi.

Gnl istiyor ki, gnmz chiliyyesindeki irler ve hatipler de, bo laflarla hem kendi ruhlarn hem de insanlarn ruhlarn karartmay ve daraltmay braksnlar da, Kur'n ile tanp iman etsinler; hikmetli szler sylesinler ve ilim, iman, slih amel, takv, ahlk, lm, hiret, cennet, cehennem gereklerinin dier kuru sz kalabalklarndan daha hayrl olduunu anlasnlar inAllah! Aynen Lebd gibi.

2- AACIN R ZNDEN, ADAMIN R SZNDEN BELL OLUR!

Ne kadar gzel bir sz...

Baz szler kaliteye,

Baz szler az rkle,

Baz szler ok rkle,

Bazlar hamla, ilie,

Bazlar toylua,

Bazlar katla, kabala,

Bazlar efendilie, nezkete,

Bazlar yzeysellie ve basitlie,

Bazlar oturaklla ve salam karaktere,

Bazlar ezbercilie,

Bazlar tahkke,

Bazlar ilme, hikmete,

Bazlar ise cehlete ve hamakata dellet eder.

Bu nedenle insann, bin dnp bir sylemesi; konumak gerekmiyorsa, susmann da bir erdem olduunu bilmesi gerekir. nsan bilmeli ki, iki kula, bir az vardr. Rabbimizin bu yaratnda -zerinde dnmemiz gereken- hikmetler bulunmaktadr. nsan, iki kat dinlemeli, ok dnmeli, hayrl iler yapmal; gerekiyorsa, sylemelidir. Unutmayalm ki, istireyi sevmeyen, dinlemesini bilmeyen, dn(e)meyen, ibret almayan, hayatndan dersler karmayan, hayrl iler yapmayan kimselere sadece konumak kalr! O konumalarn ounda da ilim, hikmet ve hayr yoktur. nk alclar bozuk ya da almayan kimseler sadece vermeye koullandklar iin, bakalarna kendi karakteristik zelliklerinden, huylarndan, kiisel dorularndan ve s-i edeplerinden baka bir ey yanstamazlar. Sz dinlemesini bilmeyenin, konumaya da hakk olamaz. nk vermek iin nce d/olmak gerekir. Tpk su testisi gibi. Misafire, ierisinde su olmayan, ii bo testiden su ikrm edenimiz var m? nsanlara neden bo szleri sunarz yleyse? Buras, tefekkre deer bir hayat gereidir...

3- EN BYK KURTULU MU YOKSA MTHAN SEBEPLER KARISINDA SIZLANMAK MI?!

Dnyada imtihan sebeplerine kzp Allaha isyn edenler, tbir-i cizse pireye kzp yorgan yakanlar bilsinler ki, aslnda kendilerini yakp, hiretlerini hsrna evirmektedirler!

lemlerin Rabbi, melen yle buyurmaktadr: Andolsun ki, sizi biraz korku, biraz alk, (biraz da) mallardan, canlardan ve rnlerden yana eksiltme ile mutlaka imtihan edeceiz. Sabredenleri mjdele! (Bakara: 155)

Bu dnyann imtihan iin yaratldn, cinlerin ve insanlarn da yalnzca Allah'a iman ve ibdet etmeleri iin var edildiklerini unutanlar, nefislerine ve arzularna uymayan trden imtihan sebepleriyle denendiklerinde, srekli faydasz ve zararl bahaneler uydururlar ve onlarn arkasna snarak kendilerini hakl gstermeye alrlar! Oysa Allah Tel kullarn bilmektedir ve grmektedir. O hli insana veren de zaten dil-i Mutlak olan Allah Tel'dr. Yani hayr da err de Allahtandr. Evrende, Allah'n irdesi dnda hibir ey gerekleemez. O halde bu itiraz, bahaneci yaklam ve srekli szlanma, imtihan olmaya mdr, imtihan sorularna mdr?! Yoksa Allah'a mdr?! Allah, kullarna zulmetmez, ama insanlar kendilerine zulmetmektedirler! Yce Rabbimizi tm noksanlklardan tenzh ederiz; O, o mriklerin nitelediklerinden mnezzehtir.

"L LHE LLALLH, MUHAMMEDUN RASLULLH" hakikatini tam olarak kavrayan ve bu hakikate iman eden bir kimse iin; bu hayatn tek ve terk edilemez gerei, SADECE ALLAH'A MAN VE YALNIZCA O'NA BDET ETME erefine mazhar olmak ve bu fazileti korumaktr. Allah'a iman, O'na ibdet ve O'na imana ve ibdete gtren tm ma'rftlar mer', O'na irk komaya, O'nun yetlerini inkr etmeye ve her trl isyna gtren mnkertlar ise btnyle gayrimer'dur. Allah, insanlar kendisine imana, rzsn, rahmetini ve cennetini kazanmaya davet eder ama insanlarn ou, chilce nefislerinin peinden fn, geici, az ve deersiz dnya mal, dnya serveti ve dnya saltanat iin kouturur, bunlar iin yarr ve rekabet eder. Allaha isyn pahasna irki iselletirir, pek ou da Allahn var ettii dnya nimetlerinden birkan elde etmek iin yeryznde bozgunculuk yapar, kan dker (Bkz: Bakara: 30). bana getii zaman ise, ekini ve nesli yok etmeye alr (Bkz: Bakara: 205).

lh buyruklara kulak verelim:

Onlar (mrikler) cehenneme arrlar. Allah ise, kendi izniyle, cennete ve mafirete arr ve iyice dnp t alsnlar diye, insanlara yetlerini aklar. (Bakara: 221)

Rabbinizden bir mafiret ve takv sahipleri iin hazrlanm, eni gklerle yer (kadar) olan cennete kouun. (l-i mrn: 133)

Muhakkak iman edip slih ameller ileyenler iin altlarndan rmaklar akan cennetler vardr. te byk kurtulu budur. (Burc: 11)

phesiz ki bu, byk kurtuluun ta kendisidir. (Sfft: 60)

Haberiniz olsun ki, Allahn vellerine hibir korku yoktur, onlar zlmeyeceklerdir de. Onlar; iman edip, takvl davrananlardr. Onlar iin dnya hayatnda da hirette de bir mjde vardr. Allahn szlerinde asla deiiklik olmaz. te bu en byk kurtuluun ta kendisidir. (Ynus: 62-62)

Vel: ݒtikd- slih ile itikd eden, amel-i slih ile amel eden, evmire imtisl edip, nevhden ictinb eden kimsedir. Yani vel; sahh bir itikd ile inanp iman eden, Allah ve Raslnn haber verdikleri istikmette slih ameller ileyen, bylece lh emirlere uyup, yasaklardan ve haramlardan da saknp uzak duran kimsedir. te bunlar iin hem dnyada hem de hirette mjde vardr. Bu kimseler iin, Allahn rahmet ve mafireti ve altlarndan rmaklar akan cennetler vardr. Bu ise en byk kurtuluun ta kendisidir. Tm insanlarn, bunun iin kouturmalar gerekir.

Ebed kurtulua nil olmamz duas ile.

4- NFK, BR SLH AMELDR, ML CHDDIR; SLH OLMAYANLAR BU HAYRA NL OLAMAZ!

Fakirlerin, garibanlarn ve ihtiya sahiplerinin bir ksmnn; gzlerinin iine bakarlarken, haklarnda: Bu adam, zekt verse, infk etse de, u u ihtiyalarm karlasam diye dnd baz ticret ehli kimseler, borcum var! diyerek, zekt vermedikleri gibi, infk da etmemektedirler. Hem de gnlk, haftalk, aylk binlerce liralk ciro ellerinin altndan gemekte olmasna ramen; bu kimseler gnlk, haftalk, aylk ve yllk belli oranlarda infk etmekten ciz durumdadrlar. Zekt; bir yl sonra yzde iki buuk orannda -ferd anlamda- az bir mebladr. Hep birlikte herkes, zekt messesesini tam anlamyla ihy etmi olsalar; o baka! Ama gnmzde insanlarn zekt vermemek iin krk takla attklarn ve satlmayan ticret emtiasndan zekt verdiklerini, bu durumda bile mallarnn piyasa sat fiyatna gre hesap yaptklarn ya da zekt verilemeyecek yerlere zekt verdiklerini yahut da ncelikli ve daha faziletli yerleri gzetmediklerini biliyoruz. Bu saha olduka vahmdir! Geiyoruz... Dier taraftan, ticret yapp da borlarn bahane edip, zekt vermekten kanan kimseler, bilsinler ki, zaten istemeye istemeye verecekleri o yzde iki buuk hem ok az bir bedeldir, hem de ihtiya sahipleri, o zektnz iin sizi bir yl bekleyecek durumda deillerdir. Bari, her ay en azndan yzde iki buuk orannda infk edin. Allah yolunda, Allahn kullarna vereceiniz parann ille de zekt ad altnda elinizden kmas art deildir. Bir kimse zekt verecek artlar tamadn iddia ediyorsa, infk ad altnda verebilir. Hem bilelim ki, ecddn tabiriyle, yzde iki buuk cimrinin zektdr. Bu sz; bir sene sonunda sadece yzde iki buuk verip de, baka zamanlarda -cebinde, czdannda, kasasnda, kesesinde akrep varm gibi- infk diye bir gndemi olmayanlar iin sylenmitir. Zengin kimse diyor ki: Nereden biliyorsun, infk etmediimi? Anlalyor ki, bu insanlar kendilerini byle aldatmaktadrlar! Fakirler ve ilim sahipleri byle diyenlere sadece ac ac glmekte ve sormaktadrlar: Kime veriyorsunuz? Uzayllara m?! Kimileri de, Allahn verdii nimetleri azmsayarak ve ekonomik ynden kendilerinden daha sttekilere bakarak, zengin olmadklarn sylyorlar. Bu kimselere de: Allah gnlnze gre versin; sizi zenginlik belsndan kurtarsn! diyoruz. Daha ne syleyelim... u k gnlerinde bile fakir, yetim, ksz, dul, hasta, yal, madur, mazlm ve muhta kimselerin evlerine gidip de, hane ehlini rencide etmeden, gzellikle onlarn ihtiyalarn karlayamayan kimselerin ticretinden, kazanmasndan, harcamasndan, yemesinden, imesinden, lksnden, isrfndan, arabasndan, yatndan, katndan kime ne?! Zekt vermekten ve infk etmekten ciz olan kimsenin kazandklar eyler, kendileri iin bir hayr deil, bilkis onlarn hesabn zorlatracak ve azaplarn artracak olan imtihan vesileleridir. Fakirlik imtihan olduu gibi, zenginlik de bir imtihandr. nemli olan, o imtihan kazanabilmektir. Hi unutmam; dardan baknca zengin imaj olan bir kimse, bir Ramazan ay ncesi, kendisinin fitre vermesinin gerekip gerekmediini sormutu. nsan hatrlaynca bile yuh! diyesi geliyor. Tabii ki o esnada demedim ama insanlar hangi lemde yayorlar; garipsememek, armamak mmkn deil! yerin olacak, evin, araban olacak; ticr borlarm var diye fitre vermen gerekip gerekmediini merak edeceksin! Bu kimseleri grdke; insann Allaha iman, tevekkl, onur, haysiyet ve iffeti artmaktadr. Kullara dayanmann boluu da anlalmaktadr. Allah Azze ve Celle, biraz nce bahsettiimiz dnce yapsndaki kimseleri slh etsin ve yeni nesilleri de bylesi bir kafa yapsndan muhafaza buyursun! mn.

5- KLAVYE MCTEHDL!

Raslullah aleyhisselm yle buyurdu:

Kim, Kurn (yetleri) hakknda ilimsizce konuur (ve hkm verir) ise, cehennemdeki yerine hazrlansn. (Tirmiz, Tefsr, 1, Hads No: 2950)

 Kim, Kurn (yetleri) hakknda gr ve tahminine gre konuur (ve hkm verir) ise; doruya isbet etse dahi hata etmitir. (Tirmiz, Tefsr, 1, Hads No: 2952; Eb Dvd, lm, 5, Hads No: 3652)

Neb aleyhisselm baka bir Hadslerinde de yle buyurmutur:

الْمِرَاءُ فِي الْقُرْآنِ كُفْرٌ "Kur'n- Kerm hakknda (ahs kanaate dayanarak) mnkaa etmek kfrdr." (Eb Dvd, Snnet, 5, Hads No: 4603)

Hads-i erflerde iret edildii gibi, bir mctehid, iyice mtallaa edip yeterince istire etmeden ayakst, var olan birikimiyle ve o anki ahs kanaatiyle fetv verip de doruya isbet etse bile, hatal kabul ediliyor da, ya bir de, ilmi olmayan ve ictihd salhiyeti bulunmayan kimselerin, ilimsizce, geliigzel syledikleri o szlerin ve fikirlerin hakka isbet edememesinin durumu, mes'liyeti, vebali ve azb ne olur acaba?

Fetv, limlerin iidir.

Ne lim ne de avm mevcd ma'lmtlaryla her soruya cevap veremez!

Mctehidin ictihdnda doruya isbetine iki sevap, yanlna da bir sevap verilir.

ctihd ehliyetine hiz olan mctehide iki sevap verilmesinin nedeni; bir meselede beer taktin son haddine kadar kendisini zorlayp, aba sarf ettii, yorulduu, terledii ve bunun sonunda da doruya isbet ettii iindir. Yani hem abasnn hem de isbetinin ayr ayr sevabn hak etmektedir.

Mctehidin yanlna dahi bir sevap verilmesinin nedenine gelince; bir mctehid, beer taktin son raddesine kadar alr, abalar, yorulur, gnlerce, gecelerce, Allahtan yardm isteyerek, geceleri namazla, seher vakitlerinde dua ve istifrlarla, deta can veriyormuasna souk terler dker ve sonunda fetvy verir ama insan hata ve nisynla mall olduu iin doruya isbet edemeyebilir. te dil-i Mutlak olan Yce Allah, isbet etmemi bile olsa, bu kulunun cehdine, cihdna, abasna, almasna, niyet ve ihlsna bir sevap vermektedir.

Ya bizim durumumuz ne olacak?! Maalesef ki, yanllna, doruluuna ve noksanlna bakmadan biraz bir eyler bilen, ehliyet ve vukfiyet sahibi olmayan hemen herkes, neredeyse her konuda konumakta, yazmakta ve tartmaktadr. Hani halk arasnda: Kardeim, sanki allme-i cihnsn, her eye de bir cevap verme yahu! derler ya! Aslnda insan, allme-i cihn dahi olsa, iyice aratrmadan, tam manasyla itminna ermeden ve o konuda deta adm Hdr, elimden gelen budur hissiyatyla zerine deni hasbelkader yaptna inanmadan ve zann- galip ile doru sylediine tam kanaat getirmeden bir konuda fetv veremez! Sonunda isbet etme ihtimli yksek dahi olsa! Zira fetvda asl olan; ilme dayanarak, imkn lsndeki say gayreti ortaya koymaktr, zanna dayanmak deil!

Uyarc bir Hads ile bitirelim:

أَجْرَؤُكُمْ عَلَى الْفُتْيَا أَجْرَؤُكُمْ عَلَى النَّارِ

Sizin fetvya en cretkrnz, atee de en cretkrnzdr. (Snen-i Drim, 1/69)

Bu Hads hakknda el-Bn bir soru zerine yle demitir:

هَذَا حَدِيثٌ ضَعِيفٌ إسْنَادُهُ صَحِيحٌ مَتْنُهُ

Bu, isnd zayf, metni sahh bir Hadstir.

Hads zayf da olsa, terb (tevk), terhb (korkutma, sakndrma) ve fedil-i aml konularnda gereiyle amel edilir. Kald ki, bu Hadsin manas sahhtir.

6- TOPLUMA OKUMA ALIKANLII KAZANDIRMAK BMNDE GZEL VE SOSYAL BR LEV OLAN SINAVLAR, KATILIMCILARI ZAMANLA YARITIRMA PLATFORMUNA DNMEMELDR!

Allah; Kitb- Kerm'ini dura dura, yava yava, dne dne (tertl zere) okumamz ve anlamamz emrederken, Kur'n- Kerm bilgi ve mel snavnda 130+50=180 soru iin sadece iki saat sre verilmesi ve bu sre iinde de her sorudaki hem yet melinin hem seeneklerin okunup, zerinde dnlmesi, tespit edilen doru seenein de cevap anahtarndaki kk kutucuklara uslne uygun ekilde karalanp iretlenmesi ve bylece her soru iin ayr ayr yaplacak bu ilemlerin de ortalama olarak 40ar saniyeyi gememesi, Kur'n yetlerinin yava yava, dne dne ve anlayarak okunmas hikmetiyle rtmez!

stelik hayatnda hi Kur'n meli okumam kimselerin de aralarnda olduu yedisinden yetmiine kadar kadnl, erkekli, ocuklu, gen ve yal niceleri varken, bu vakit uygulamas isbetli ve tevk edici deildir! Snava katlanlarn iki saat iinde normal artlarda 180 soruyu okuyup anladktan sonra, cevap anahtarna onlar tek tek karalamas mmkn deildir! Ya da ka kii iin bu mmkndr? Umma ak bir snavda genelin maslahatnn gzetilmesi esastr. Pek oklar, sorulara sadece gz atarak ya da bir bandan, bir ortasndan bir de sonundan eyrek/yarm okumak sretiyle be seenekten biri zerinde karar klmaktadr! Bu da, ya nceden bilmenin veya ezberciliin sonucudur ya da zamann yetmeyecei endiesiyle bir zorunluluktur. Yzeysel ve l alet tayn kitap okunmayaca gibi, yetler hi -bu ekilde- okunmaz. nsan hem Arapa bilse hem de hfz olsa bile, mutlaka sorularda ve seeneklerde gzden kaan birtakm detaylar ve incelikler olur. Hi kimse de o detaylar atlamak istemez! nsann, arkasndan atl kovalyormuasna acele etme mecburiyeti, onun huzurla ve tedebbrle sorular deerlendirmesini engeller. Bu da salksz bir ortam ve elverisiz artlar demektir! Bu artlarla, baarl olacak kimseleri azaltmak hedefleniyorsa, bu hedef gerekleir! Bu ortamda heyecanlananlar, zamanla yartklar iin stres yapanlar, doru muhkeme yapamad, salkl deerlendiremedii iin yanl seenekleri karalayanlar da hi eksik olmayacaktr. Btn bunlar sadece yeni katlmclar veya gen/yal belirli kesimi ilgilendirmiyor. Kur'n' defalarca okumu kimseler asndan bile, krk saniyede yaplmas gereken btn bu ilemleri, saniyeler iinde yapmak zorunda olmak zordur, salkszdr ve hikmete uygun deildir. Bir de, sorularn seeneklerinde var olan ana eldiricileri fark etmek, soru "nedir?"i mi soruyor, "deildir?"i mi soruyor, maddelerin hepsini mi yoksa soruyla alkas olmayan maddenin tespitini mi istiyor vs. durumlarn sadece krk saniyeye sdrlma zorunluluunun (bu krk saniyeye kutucuk doldurmalarn da dhil olduunu tekrar hatrlatmak artyla) dil ve ideal yani dier bir tabirle yeterli bir sre olduunu syleyemeyiz! Hem de ou uzun olan ve anlalabilmesi iin zerinde dnmenin ve yorum yapmann gerekli olduu sorularda, bilgilerin yarmas gerekirken, katlmcnn bir at gibi zamanla yartrlmas hi ma'kl deildir! En azndan 180 soruya, iki buuk saat vermek gerekir... Bu da, her soru iin elli saniye demektir. Aslnda bu tr snavlara her kesimden insann katldn dnrsek, bunun bile yetersiz olduunu syleyebiliriz. Her soru iin bir dakika verilse, 180 soru iin saat verilmesi gerekir. rnein, sabah saat dokuzda snav balar on ikide biter. Yahut da dokuz buukta balar. Snavn tamamlayan, erken kabilir. Bunda sorun yok ve bunlar ayarlamak o kadar g deildir. Zaman ok nemlidir, nk cevaplarn gzden geirmek isteyene de yarm saatlik sre kalr. Hatrlatmak isteriz ki, imtihanda en esasl ey, yeterli ve dil bir zamandr. O yeterlilik iinde yanl iaretlenen tercihten bile dnlebilecek kadar vakit olmaldr. Ve insan; okuyup, anlayp, kararllkla ve huzurla doru kabul ettii seenei iretleyebilmelidir. Sonuta da, yanl yaptnda, kendisi dndaki olumsuz yan etkenlerin varlndan sz ederek zlmemelidir.

NOT: Snava katlan pek ok arkadamzn ortak sknts olan bu konudaki nasihatimiz am sakz oban armaan kbilinden hayrlara vesile olsun. Duygularna tercman olduumuz gen/yal insanlarmzn okuma alkanl kazanmalar ve zellikle Kur'n, Snnet/Hads ve kaynak eserlerin okunmas konusunda evklerinin artmasna yardmc olmas dileiyle, zaman konusunun deerlendirilmesini ve iyiletirilmesini temenn ederiz. Selm ve dua ile.

7- BDATN HASENES OLMAZ!

Hz. mer'in, teravih namaznn cemaatle klnmasna نِعْمَ الْبِدْعَةُ هَذِهِ "ni'mel-bid'at hzihi" yani bu ne gzel bidat! (Buhr, Tervh, 1, Hads No: 2010) demesi, lgat anlam itibariyledir. Ve Hadslerde vlen ve tevk edilen, slmda gzel bir Snnet, gzel bir r ve mer bir yenilik anlamndadr. Hz. mer, bu szyle bidat kelimesinin lav anlamn kastederek, grd manzarann yeni bir i ve mer bir r olduunu ifade etmek istemitir.

Bid'at'in, dn meselelerde hasenesi/gzeli olmaz. nk bid'at; bir ma'siyettir. Hatta masiyetlerden de byk bir gnahtr. Aralarnda Sfyn es-Sevr rahmehullhn da bulunduu Seleften bir topluluk yle demitir:

اَلْبِدْعَةُ أَحَبُّ إِلَى إِبْليِسَ مِنَ الْمَعْصِيَةِ ، اَلْمَعْصِيَةُ يُتَابُ مِنْهَا وَالْبِدْعَةُ لاَ يُتَابُ مِنْهَا

Bidat, blse masiyetten daha sevimlidir; zira gnahtan tevbe edilir ama bidatten tevbe edilmez. (Mecmul Fetv, C: 11, S: 684)

Bunun sebebi ise; bidatinin, amelini gzel grerek, bunun kendisini Allaha yaklatracak yol sanmasndan dolaydr. Dolaysyla da o kimse, o bidatten tevbe etmeye kalkmaz. Bilkis gzel sand o ameli hakknda Allahtan sebt ister ve karlnda da hayr umar!

 Peygamberimiz bidatler hakknda yle buyurmutur:

"lerin en errlisi sonradan ortaya kartlan (bidatler)dir. Her bir bidat sapklktr. Her sapklk da atetedir." (Mslim, Cumua, 43; Nes, Iydeyn, 22)

Bilelim ki, her bidat, bir marfu ve bir Snneti ortadan kaldrr. Bidatilik; kemle erdirilmi dine mdhale demektir. Kimileri bu yolla slma bir eyler sokuturmaya alrlarken, kendi inanlar dorultusunda pek ok eyleri de slmdan kartp atmaktadrlar! Bidatler; itikd ve amel olarak iki ksma ayrlr. Kurn ve Snnete bihakkn/hakkyla uyan, Slih olan Selefe ihsn ile ittib eden kimse, itikden ve amelen bidat masiyetlerine dmekten korunmu olur. Ama kltre, geleneklere, detlere, modaya, atalara, evreye, ounlua, nefsine ve eytana uyan kimse ise, bidat belsndan yakasn kurtaramaz! Bidat; o kadar byk bir beldr ki, rivyetlerde bidatiler hakknda ok byk tehdtler ve lnetler sz konusudur. Bu minvalde bidatleri, hasene/gzel ve seyyie/kt diye ikiye ayrp da, bidat-i hasene ad altnda birok bidati merulatrma abasnn, Nasslardan dayanlacak bir delili yoktur. Az nce zikrettiimiz gibi, Peygamberimiz ak ekilde: Her bir bidat sapklktr. Her sapklk da atetedir" buyurmutur. yet ve Hadslerde bu Hadsin umm manasn tahss edici bir delil ve kayda deer bir ifade bulunmamaktadr. Bu da, bidati, ikiye taksm eden limlerin salam bir delillerinin olmadn gsterir. Bu, onlarn bir zellesi/yanlgs saylr. Raslullah, bu Hadsini btn aklyla mutlak ve umm anlamda beyn etmitir. Allah en iyi bilendir.

8- "LERN TADI TUZU YOK, YATIYORUZ..."

Gnmz esnafndan inciler:

ler ok durgun, ilerin tad tuzu yok, yatyoruz, piyasa ok durgun, masraflar karamyoruz...

nsan, byle alayp szlananlara acyp sadaka veresi geliyor! Yazk, adamn ileri kesatm, karn da atr imdi, unun karnn doyursam diyesi geliyor!

Bu ne nankrlktr yahu! Allah kendisine saysz nimetler vermi; bunu diyenlerin kaplarnn nnde son model arabalar duruyor ve hayatlarnda lks ve isrf eksik olmuyor! Ama ilerini sorduunuzda alamakl hle geliveriyorlar! Nedenini Rabbimiz, Kitbnda haber vermitir. (Bkz: Meric: 20, 21; Fecr: 15-20) Allah bol bol verdike insan sevinir; biraz ksnca szlanmaya balar. Byle yapacana, nceki kazanp biriktirdikleri yiyip, Allaha kretsene! Bollukta da darlkta da infk ederek kreden kul olsana! Sonra da bu kimselere 20-30 yl boyunca iler nasl? diye sorsanz; borlar var. Borlar ok. Bor dyoruz. Alacakllara alyoruz demekten baka bir sz kmaz azlarndan. Kusura bakmayn ama, dost ac da olsa gerekleri syler. Siz, bu ekilde nankr ve krsz olduka, bereket ne sizin evinize ne de iyerinize urar! Siz, o azlara ve azalarnza kretmeyi retmedike, o azlarnz hep "iler kesat, borlar ok" szlerini sylemeye devam eder ve azalarnz da cimrilikten baka bir ey yapmaz!

Bu kimseler, Rabbimizin u yetini hi okumadlar m? Yoksa okudular da gereiyle amel etmek mi istemediler?

Andolsun ki krederseniz elbette size (nimetimi) daha ok veririm (artrrm) (brhm: 7)

kr sadece dil ile olmaz; asl kr, verilen nimet cinsinden eda edilecek amel ile gerekletirilir. Parann kr infktr, arabann kr Allah yolunda kullanmak, yolda kalm gidecei yere gtrmek, hastas olann yardmna komak gibi amellerdir. Vaktin kr o vakti Allah iin kullanmaktr. Ticrethne ve tezghn kr mterilerin ve Mslmanlarn iini kolaylatrmak, yardma muhta olanlarn yardmna komaktr vs Yani kr, kebaplar tka basa yiyip, zerine iki ie soda ierken karnn kayarak ok kr demek deildir! O kebab garibanlarla birlikte yemek, ya da ben bunu her zaman yiyebilirim, bugn ben orba ieyim, kebab bir fakire yedireyim diyerek takv yolunun neferlerinin amelini yapabilmektir. te gerek kr budur!.. Takvdan uzak kuru bir kr szyle insan kir/kreden olmaz! Kald ki, az nce bahsettiimiz gibi, kimileri, hayatn deiik sahnelerinde azyla dahi kretmeye muvaffak olamaz!...

9- BEBEKLERN VE MASUMLARIN KANLARININ ZERNE MEDENYET N EDLEMEZ!

Her geen gn ve mtemadiyen, dnyann Suriye, Filistin, Msr, Arakan, Dou Trkistan vb. pek ok corafyalarnda insanlara -hssaten Mslmanlara- uygulanan vahet ve katliamlarla -maalesef ki- insanlk lyor! nsn ftrattan syrlmam kimselerin vicdanlar szlyor. Demokrasi, hukuk ve bar sylemleriyle kan glne evrilen corafyalarda kimyasal, ateli, delici ve kesici silahlarla katledilen ocuklara ve bebeklere, hangi gnahtan dolay ldrldkleri sorulduu gn; o ocuklar ve masum/mazlm insanlar katledenlerin ve o zulmlere destek olanlarn vay haline! Hibir kar ve kazan, bir masumun katledilmesini hakl gsteremez. Tm dnyaya hkmetme ve dnyann tm hazinelerine sahip olma uruna dahi bir mazlmun kan dklemez. Hadslerde getii gibi, Raslullah aleyhisselm, Mslman bir kimsenin haksz yere kannn dklmesindense, Yce Allah katnda tm dnyann zevl bulmasnn/yok olmasnn daha ehven olduunu haber vermitir. Nitekim bir gn kymet kopacak, yer dmdz olacak ve bu dnyann mal, makam, mevki, itibar ve istikballeri uruna yeryznde fesd karanlara, haksz yere kan dkenlere, ekini ve nesli yok edenlere, yaptklarnn bir bir hesab sorulacak! kiyzl Bat ve yardaklar, dnyann drt bir kesinde katledilen bunca Mslmann ve tm mazlmlarn kanlarnn hirette bir hesab olmayacak m sanyor? dil-i Mutlak olan Yce Mevl, o ktillerden ve o katl crmlerine destek olanlardan hesap sormayacak m? nsan, hi dnmez mi bunlar? Hakszlklar yapan o insanlarn vicdanlar, hi kendilerini skmaz m? Az biraz Allah ve hiret inanc olan bir kimse dahi, bunlar yapabilir mi? Kundandaki bebekleri ve kendi hlindeki susuz sivil halk katletmek, hangi dn anlayta ciz olabilir? nsann, can, din, akl, mal, nesil gibi mukaddes deerlerinin dokunulmazl ilkesi, -btn insanlarn kabul ile- insn ve ftr bir zorunluluktur, ihll edilemeyecek haklardr. nsan, anne rahmine dt andan lnceye kadar bu haklar bkdir. Vicdan kurumam ve insanlktan ifls etmemi olan kimselerin yannda, kar ve gelecek hesaplaryla insanla kar gerekletirilen vahetler, hibir maslahat sebebiyle asla ve kata ciz olamaz.

Tarih: 4 Nisan 2017 Sal / 7 Receb 1438. Bugnk haber bltenlerinde ve haber sitelerinde yrekleri dalayan bir haber geiyor... Amerikann desteini arkasna alan Esed rejimi, sabahn erken saatlerinde dlibin Han Seyhun beldesine klor gazyla hava saldrs dzenledi ve resmi kaynaklarn haberine gre, ou ocuk olmak zere en az 100 kii ld ve 500den fazla kimse de yaraland... Ve haber siteleri, katledilmi kundakl bebek ve ocuk resimleri yaynlyor. Haber kaynaklarnda verilen rakamlar genelde ihtiyt olur. Bu rakamlarn, daha yksek olduunu ve olacan da farz edersek, bir sabah vaktinde nice insanlarn canlarnn yandn, yreklerin szladn ve yuvalarn ykldn anlayabiliriz. Dnyann, bu katliamlara neden sesi kmyor acaba? Bir kesim destekliyor, dier kesim susma orucu tutuyor, Mslmanlar ise dua ediyor. Rabbim, o dualara icbet etsin, inAllah. Bu vahetleri nnda durdurma gcne sahip merciler saduyulu bir karar almazlarsa, Kahr ve intikam sahibi Yce Allahn dnya ve hirette kendilerine sularyla mtenasip bir ceza vereceini unutmasnlar!

ehdlere Allahtan rahmet, yarallara cil iflar, geride kalanlara sabr, metnet, g ve kuvvet, bu zulmleri yapanlara ve destek olanlara da nce hidyet, hidyet bulmayacaklar ise, Rabbimizin, o zlimlerin yaptklarnn karln tez zamanda vermesini diliyoruz ki, analar alamasn, yrekler szlamasn.

10- NSANI ANLAMAK:

Dorudur, insan anlamak gtr... nk o; eref-i mahlkttr, Allahn ahsen-i takvm iinde yaratt, kendisine muazzam sfatlar ve nimetler bahedip mkerrem ve stn kld bir varlktr. O, saht, yzeysel ve deersiz bir canl deildir! Her insan; farkl zellik, gzellik ve derinlikleriyle deta bir evren veya evrenin kk bir maketi gibidir. Onu anlamak, anlamaya ve tanmaya almak, bunun iin aba sarf etmek, insann dernundaki ve potansiyelindeki tm gzelliklere ve hazinelere eriimi salayacaktr. Ama ne yazk ki, insan, kendi trnden olan insanla kar bu anlay, sabr ve fedkrl esirgiyor. Aslnda gerekte kendisine iyilii ok gryor. Hem fil hem de mefl anlamnda... Yorulmadan ve kolayca elde edecei kazanlarn peine derek; dnyann ekseninde barolde olan insan unutup, ondan yz evirip, hlylara dalyor, hayl mutluluk araylarna giriyor. Dnyann kendi ekseni etrafnda dndn, tek insann kendisi olduunu farz edercesine, dier insanlar terk ediyor. Sadece nefsini tatmin etmeye; servet, saltanat ve imknlarn artrmaya odaklanyor. Hem de dier insanlarn haklarn ihll etme pahasna! Oysa insana yatrm yapmadan ve onu ihy etmeden elde edilen kazanmlar; ruh, z ve mndan kopuk birikimler olacaktr. nsan kaybetmenin karlnda hibir ey kazan saylamaz. Kald ki, insan kayplarnn faturas da, insanla madd, mnev, rh, toplumsal ve ahlk izmihll olarak dnmektedir. Ve bil-netice; en byk kazan insan, insanca yaatmaktr. Bu nedenle, en byk yatrmlar insana yaplmaldr. Btn mesele insan kazanmak ya da kaybetmektir. Kaybedilen insann, esfel-i sfilne kadar yuvarlanabileceini, brakn en gzel yaratlndan soyutlanmasn, mnev ve ftr zelliklerinin tamamen krelmesiyle, hayvanlarn derekesine kadar hatta onlardan da aalara kadar yuvarlanabileceini unutmayalm. Ve bunun, kymette her iki tarafa da elbet sul ve hisb olur!.. Allah, insana tevecch etmi, ona deer ve imknlar vermi, onu dier varlklardan stn klmken; insan, insandan yz eviremez, evirmemelidir...

11- HAYAT BOYU ALIIP DA, DEVAMLI SRETTE KAZANDIKLARI N YETMYOR! DYENLERE REETE:

- irki terk et, Allah'a iman et,

- syn terk et, Allaha itaat et,

- Nankrl terk et, kret,

- srf terk et, iktisd et,

- Cimrilii terk et, infk et,

- Agzll terk et, kanaat et,

- Maddeye dayanma, gcne, kuvvetine, parana gvenme, Allaha dayanp gven,

- Bo, argo, mstehcen ve ok konumaktan sakn, Allah zikret, tevbe ve istifr et,

- Konuacak bir ey yoksa, tefekkr et, tebessm et,

- Ev ve tezgh arasnda skp kalma, sla-i rahm yap,

- Fizden, haram lokmadan ve pheli gdalardan sakn,

- Yalan syleme ve insanlar aldatma,

- Kazandka infklarn ve cmertliin artsn,

- Anaya, babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakn komuya, uzak komuya, yakn arkadaa, yolda/sokakta kalma ve ellerinin altndaki hizmetkrlara iyilik et,

- nsanlara ilerinde kolaylk sala,

- lim talebelerine infk et, onlara yardmc ol,

- Mteri, misafir ve yaknlarna ikrm et, hediyeler al,

- ten arta kalan vakitlerinin kymetini bil, boa geirme,

- Namazlarn karma, geciktirme ve zyi etme,

- Her gn bir miktar Kurn oku,

- Hlinden ikyet etme,

- Kendinden sttekilere deil, alttakilere bak, ibret al, sahip olduklarnn deerini bil, kadirinas ol,

- nsanlar sulama, knama, azarlama ve ellerindekilerden dolay onlara hased etme,

- Byklenme, kendini beenme ve bakalarn aalama,

- Merhametli, yumuak huylu, tatl dilli ve anlayl ol,

- Yaptn her ii, Allaha ibdetin bir paras bil, ona gre yap ve ona gre yaa!

12- "BEN NCE DODUM AMA O BENDEN BYKTR..."

Rivyete gre; Hz. Abbs'a soruldu: "Sen mi byksn, yoksa Hz. Peygamber mi?" Peygamberimizin amcas Hz. Abbs, u cevab verdi: "Ben ondan nce dodum; ama o aleyhisselm benden byktr." (Trhul-Hams, Diyarbekr, C: 1, S: 165)

Takv, hay ve sayglarndan dolay, ya byk dahi olsa ben bym diyemeyen Mslmanlarla gerekleen bu diyaloglar eminiz slm tarihinde oka yaanmtr. Bugnlerde ise, ya kk olsa bile, ben km diyemeyen, kk gibi davran(a)mayan Mslmanlar tremitir. Nereden nereye gelmiiz?! Sanki Allah beni o kimseden sonra yaratmay takdr etmi olsa da, ben, bana gre yine de ondan bym dercesine tavrlar... Hakikaten olmasa da hkmen... dercesine saygsz edlar... Oysa ashb, yaa birisinden byk olsa dahi, onun faziletine bakarak bym diyemiyordu. Bugn ise, insanlardaki gurur, kibir, ego ve kendini beenme rahatszlklar, kendilerinin kkln kabul etmeye engel olmaktadr.

Allah Rasl buyurdu: "Kklerimize merhamet etmeyen, byklerimize sayg gstermeyen bizden deildir." (Tirmiz, Birr, 15; Bkz: Eb Dvd, Edeb, 66)

Konu balmz olan diyalog, Zeyd b. Hrisenin byk kardei Cebeleden de nakledilmitir. Bilindii gibi, Zeyd, Mekkede kle olarak satldktan sonra Hz. Hatice tarafndan zd edilmi, chiliyyeden kalma evlat edinme deti yasaklanmadan nce Peygamberimiz tarafndan evlatlk edinilmi bir sahbdir. Hz. Zeydin olu sme, ierisinde Hz. Eb Bekir ve Hz. merin de bulunduu ve Bizans zerine yryen ordunun bana henz gen yata olmasna ramen Peygamberimiz tarafndan komutan tayin edilmitir. Daha nceden babas Zeydin komutanlnda da olduu gibi, smenin komutanlndan da honutsuzluk duyanlar olunca, Raslullah bir hutbe rde buyurmu, onun faziletini aklam, ona uyulmasn emretmitir. (Bkz: Mslim, Fedilus Sahbe, 62-64)

Zeydin babas Hrise de abisi Cebele de sahbdir. Radyallhu anhum ecmen.

Rivyete gre, bir gn Cebeleye, Sen mi byksn yoksa Zeyd mi? diye sorulmu, o da, Ben nce dodum, ama o benden byktr diye cevap vermitir. (TDV slam Ansiklopedisi, C: 7, S: 185; C: 44, S: 320)

Baka bir rivyette ise, Kays b. Mahreme radyallhu anhdan rivyete gre, yle demitir: Ben ve Raslullah aleyhisselm, Fl hdisesi olduu yl dnyaya gelmiiz. Osman b. Affn radyallhu anh bir gn Yamer b. Leys Oullarnn adam Kubs b. Eyeme: Sen mi byksn yoksa Raslullah m? diye sordu. Kubs u karl verdi: رَسُولُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِنِّى وَأَنَا أَقْدَمُ مِنْهُ فِى الْمِيلَاد Raslullah benden byktr, ben ise doumda ondan eskiyim (ben ondan daha yalym). Raslullah Fl senesinde dodu. Annem beni Fl olaynn olduu yere gtrmt de fillerin (veya kularn) terslerini/gbrelerini bozulmu ve yeillenmi olarak grmtm. (Tirmiz, Menkb, 2, Hads No: 3619)

13- DUADA NALLAH DEMEK:

Enes radyallhu anhdan rivyete gre, Raslullah aleyhisselm buyurdu: Biriniz dua ettii zaman duasnda kesin bir ifade ile istesin ve Allahm, dilersen bana ver demesin. nk phesiz Yce Allah zorlayabilecek bir kimse yoktur. (Mslim, Zikr, 7; Buhr, Deavt, 21, Hads No: 6338)

Eb Hreyre radyallhu anhdan rivyete gre, Raslullah aleyhisselm buyurdu: Biriniz dua ettii zaman Allahm, dilersen bana mafiret buyur demesin. Ama kesin ve kararl bir ekilde istesin. Rabeti byltsn. nk muhakkak Allaha, verdii hibir ey byk gelmez. (Mslim, Zikr, 8)

Eb Hreyre radyallhu anhdan rivyete gre, Neb aleyhisselm buyurdu: Biriniz: Allahm, dilersen bana mafiret buyur; Allahm, dilersen bana merhamet buyur demesin. Kesin bir dil ile dua etsin. phesiz Allah dilediini yapar ve onu zorlayabilecek yoktur. (Mslim, Zikr, 9)

mam Nevev rahmehullh yle demitir:

ومعنى الحديث استحباب الجزم فى الطلب وكراهة التعليق على المشيئة

Hadsin anlam: Dua ve istekte bulunurken kesin ve kararl olmak mstehab, bunu Allahn meetine (dilemesine) bal olarak istemek mekrhtur. (El-Minhc f erhi Sahh-i Mslim, mam Nevev, Mektebetl azl/Dimek & Messeset Menhilil rfn/Beyrt, C: 17, S: 7)

Yukardaki Hadslerden ve mam Nevevnin aklamasndan da anlalaca gibi, duada kesin bir slup, azm ve kararllk gerekir. Allahtan bir ey isterken; Allahm, dilersen ver, dilersen mafiret et, dilersen merhamet et biiminde, talep, muallakta (askda) braklmamal ve kesin bir dil kullanlmaldr.

 nAllah sz, her eyin, Allahn meetiyle olaca anlamndadr. Bu bakmdan konu genel erevede ele alnarak, aadaki yetler de okunmaldr.

Sonra onlar Ysufun huzuruna girdiklerinde, o babasn ve annesini barna bast, kucaklad ve: nAllah (Allahn irdesi ile), hepiniz emin olarak Msra girin dedi. (12/Ysuf: 99)

O (Ms) da: nAllah, sen beni sabredici bulacaksn. Sana hibir ite kar gelmeyeceim dedi. (18/Kehf: 69)

(uayb, Msya) dedi ki: Sekiz yl bana hizmet etmen zere bu iki kzmdan birini sana nikh edeyim istiyorum. Eer (hizmetini) on (yl)a tamamlarsan, o senin bir ltfun olur. Bununla beraber sana zorluk ektirmek de istemem. nAllah, beni slihlerden bulacaksn. (28/Kasas: 27)

...(sml, babas brhme ) dedi ki: Babacm, emrolunduun eyi yap! nAllah, beni sabredenlerden bulacaksn. (37/Sfft: 102)

Andolsun Allah, Raslne gsterdii ryay hak ile tasdk etmitir. Elbette ve inAllah (Allahn izni ile) Mescid-i Harma korkusuzca, emniyetle, balarnz tra etmiler ve ksaltmlar olarak gireceksinizdir... (Feth: 27)

Eb Hreyreden rivyete gre, Raslullah aleyhisselm kabristana vard ve yle buyurdu: Ey mminler topluluunun yurdu(nda skin olanlar) selm sizlere, biz de inAllah (Yce Allah dilerse) size kavuacaz... (Mslim, Tahret, 39)

Baz yet ve Hadslerde, mer ve marf ilerin inAllah szne balanlm olmas; hayrl ilerin Allahn rzs ile olaca anlamndadr. rnein; sml aleyhisselmn: nAllah, beni sabredenlerden bulacaksn (Sfft: 102) sz, Allahn emrine uyma konusunda kararlla mnf deildir.

14- BLSN LM NASIL OLACAK?

(bls:) Rabbim, yleyse bana (insanlarn) tekrar diriltilecekleri gne kadar mhlet ver dedi. (Allah buyurdu:) Sen, (Allah katnda) bilinen vaktin (vakt-i malmun) gnne kadar mhlet verilenlerdensin. (Hicr: 36-38)

bls aleyhillane, Yce Allahtan, insanlarn diriltilecekleri gne kadar mhlet isteyerek, aklnca lm kbetinden kurtulmay yani lmsz olmay amalamt. Bylece, lmn acsn da tatmam olacakt. eytn zek denen ey bu olsa gerek! Rabbimiz, kendisine mhlet vermitir ama bu mhletin, onun istedii zamana kadar deil, Allah katnda malm olan o kymet gnne yani srfl aleyhisselmn Sra birinci kez frecei vakte kadar olduunu bildirmitir.

Evet, bls-i Lan de lecektir ve lmn acsn tadacaktr. Peki, blsin lm nasl olacak?

Ahmed b. Kays'tan nakledilmitir ki:

O, Medne'ye vardm demi, maksadm emir'l-mminn mer radyallhu anh idi. Bir de vardm ki byk bir cemaat toplanm, orada Ka'bu'l-Ahbr* insanlara vaaz ediyor ve yle diyordu: "dem aleyhisselm'a lm emri geldii zaman 'Ya Rabbi! Dmanm bls, beni lm bir durumda grnce, kendisi kymet gnne kadar mhlet verilmi olmakla sevinecek, bama gelene glecek' dedi. Ona yle cevap verildi: 'Ey dem! Sen cennete geri gideceksin, o lanetlenmi bls ise ncekilerin ve sonrakilerin says kadar lm acsn tatmak iin beklemeye braklacak. 'Sonra dem, lm meleine (Hz. Azrl'e): 'Ona lm nasl tattracaksn? Niteliini anlat.' dedi. lm melei, onun lmn anlatt. dem: 'Ya Rabbi, yeter!' dedi. Bunun zerine insanlar, heyecana geldiler de Ka'b'a: 'Ey Eb shk! O (blsin sonu) nasl (olacak)?' dediler. Ka'b, aklama yapmaktan ekindi, insanlar srar ettiler. Bunun zerine Ka'b dedi ki: 'Allah Sbhnehu ve Tel, ilk frten sonra, lm meleine diyecek ki: 'Sana yedi gk ve yedi yer halknn kuvvetini verdim ve bu gn sana btn fke ve gazab kisvesini giydirdim. fke ve hcmunla in, o talanm bls'e. Artk ona lm acsn tattr. nsan ve cinlerden nce ve sonra gelmi gemilerin aclarnn kat katn kapsayacak ekilde, btn aclar ve hastalklar ona yklet. Beraberinde fke ve kinle dolgun yetmi bin cehennem bekisini (zebn), her biri ile de cehennem zincirlerinden, tomruklarndan zincirler, tomruklar bulunsun. Cehennem, kancalarndan yetmi bin kanca ile o lanetlenmiin, kokmu cann ekip karn. Mlik'i de (Cehennemdeki meleklerin bakan) ar, cehennemlerin kaplarn asn.' Bunun zerine lm melei yle bir ekilde inecek ki, ona gklerin ve yerlerin halk baksa dehetinden derhal lrlerdi. lm melei inecek, bls'e varp: 'Dur, ey habs (iren, pis yaratk)! Artk sana lm tattracam, ok mr srdn, nice nesilleri saptrdn. te bu o vakt-i malmdur (bilinen vakittir).' diyecek. Mel'n douya kaacak, bakacak lm melei gzlerinin nnde, batya kaacak yine gzlerinin nnde, denizlere dalacak, denizler onu kabul etmeyecek, ksacas yeryznn her tarafna kaacak, snacak, kurtulacak hibir snak ve barnacak bir yer bulamayacak. Sonra dnyann ortasnda, Hz. dem'in kabri yannda duracak veya doudan batya, batdan douya topraklarda srnerek en son dem aleyhisselm'n cennetten atlnca indii yere varnca, yer, bir kor gibi olacak, zebnler kancalar takp didikleyecekler de didikleyecekler. "Allah'n diledii zamana kadar" can ekime ve ikence iinde kalacak. O byle can ekitirirken, dem ve Havv'ya da: 'Kalknz, dmannz lm nasl tadyor, baknz' denecek. Kalkacaklar, onun ektii azbn iddetine bakacaklar da: 'Ya Rabbi! Bize nimetini tamamladn' diyecekler." (Hak Dini Kurn Dili, Elmall M. Hamdi Yazr, Eser Neriyat ve Datm, 1979, C: 5, S:3063, 3064, Hicr: 38. yetin Tefsri, Sadeletirilerek Verilmitir.)

* Kabul Ahbr; srloullarnn mehr limlerindendir. Yemenlidir. Tevrt hakknda geni bilgisiyle tannmaktadr. Elinde tahrf edilmemi Tevrt bulunduu sylenir. Kendi kitaplarnda, hir zaman Nebsi Hz. Muhammedin vasflarn bulduu iin Mslman olmu ve Yahd din adamlarn da Mslman olmaya ikna etmeye almtr. 104 yanda veft etmitir.

15- SLM'DA, RUHBNLIIN YER YOKTUR!

slm'da ulem vardr ve m'minler nezdinde, ilim ehlinin fazilet ve deeri Nasslarla sbit olarak msellemdir. Buna aklselim ve fikriselim kimsenin itiraz yoktur. Fakat "ruhbnlk" yani insanlar zerinde mutlak olarak, ferd, toplumsal, ekonomik, siys ve mnev anlamda sz sahibi kabul edilen, szleri Kur'n ve Snnete tercih edilip deta "Nass" gibi grlen, eletiri, tenkd ve itirazdan muf telkk edilen, sonuta da, insan irzeden karan bu serkelikler nedeniyle iyice kendini ve yolunu kaybedip derin ve uzak bir sapkla yuvarland iin, dini, babasnn iftlii gibi kullanarak ululanan, rableen ve ilhlaan "din adamlar" diye bir snf ve meriyeti, Hz. dem'den Hz. Muhammed aleyhimsselm ve bu ikisi arasnda gelmi gemi tm peygamberlerin tebl ettikleri Allah'n hak dini olan slm'da asla sz konusu olmamtr! Olanlarn da, slm ile bir mnasebetleri yoktur; kendilerini bu dine nispet edip Allah'a kar byk bir yalan ve iftirda bulunsalar dahi!.. Allah'n yetlerine srt dnerek kendi yalanlarn "Allah da byle emrediyor" diyerek pazarlamaya yeltenenler ancak kendilerini ve dostlarn saptrrlar! Bir kimsenin; kendisine Peygamber ve Kitb geldikten sonra, irkten ve kfrden sakndrlp Allah'a imana davet edildii halde: "Allah'n dnunda/gerisinde beni de ilh edinin" demesi, hi olacak ey deildir! Kullarn zgrl; Yaratc olan Allah Azze ve Celle'ye ibdet etmektedir. Kullara kul olmak ise, ada ve modern bir kleliktir! Gklerde, yerde, bu ikisi arasnda, topran altnda, denizin iinde, velhsl tm evrende Allah'tan baka hakiki ilh ve rab yoktur. Canl, cansz, yaayan, lm, madde, mn, insan, hayvan, cin, eytan, aa, ta, gne, yldz, ate, toprak, para, makam, itibar, hret, ehvet gibi eylere tapnanlar, yalnzca Allah'a ibdet edilmesi gereine itiraz eden ve Allah'a isyan eden kimselerdir. u dnyada bile otorite sahiplerine isyann cezasndan korkan insan, Allah'a isyann cezasndan hi korkmaz m? Yoksa bu kimselerin yannda, insanlarn korkusu Allah korkusundan daha m byktr! Rabbimiz buyurdu: "...O halde insanlardan korkmayn, Benden korkun. Benim yetlerimi az bir pahaya satmayn. Kim Allah'n indirdii ile hkmetmezse, ite onlar kfirlerin ta kendileridir." (Mide: 44) Allah'n yetlerini satmak; tm dnyay elde etme ve cihna hkmetme karlnda dahi olsa asla ciz olmaz ve bu az bir pahadr! "yetlerimi az bir pahaya satmayn" demek, "yetlerimi asla satmayn, dinimi istismar etmeyin, dinimi aranzda oyun ve elence edinmeyin. Allah katndan size gnderilen hakikatlere uyun" demektir.

16- KALPTE "ZERRE KADAR BR MAN" VE "ZERRE KADAR BR HAYIR" BULUNDURMANIN ANLAMI NEDR?

"Kalbinde bir arpa arlnca hayr (iman) bulunup da, L lhe llallh diyen kimse cehennem ateinden kacaktr. Kalbinde bir buday arlnca hayr bulunup da, L lhe llallh diyen kimse cehennem ateinden kacaktr. Kalbinde bir zerre arlnca hayr bulunan kimse, L lhe llallh derse cehennem ateinden kacaktr." (Buhr, mn, 33, Hads No: 44)

Kimin kalbinde bir arpa, bir buday veya bir zerre arlnca bir hayr bulunur da, diliyle de "L lhe llallh" derse, cehennemden kar ve cennete girer.

Kalpte zerre kadar bir hayr bulunmasnn anlam; zerre kadar bile olsa, irksiz, erksiz ve phesiz bir imann kalpte bulunmas demektir.

Kalbinde zerre kadar bir hayra sahip olan kimsenin, diliyle de Kelime-i Tevhd'i yani imann ikrr etmesi gerekir. Yani hem kalbiyle irk komadan iman edip tasdk edecek, yani kalbinde en kk seviyede bile olsa iman bulunacak hem de bu imann diliyle ikrr edecek. Sonra da kalbinde ve dilinde olan bu imana aykr davranp irke dmeyecek..te zerre kadar iman olup da nnde sonunda cehennem ateinden kp cennete girmeyi hak edecek m'min budur! Fakat irk koan kimsenin kalbinde, zerre kadar hayr ve iman yoktur. Bu Hads, imann da tarifini vermektedir. man; kalp ile tasdk, dil ile ikrr ve azalarla da kalben itikd edilen ve dil ile ikrr edilen o imana uygun amel etmek, irk ve kfrden saknmaktr.

bn-i Hacer el-Askaln bu Hadsi (Buhr, 44) aklarken unlar kaydetmitir: bn-i Battl yle demitir: (man ve iman edilmesi gerekenleri) tasdk konusunda insanlarn farkl olmas bilgi ve cehlet durumlarna gredir. Bilgisi az olann, (iman edilecek esaslar) tasdki, zerre miktar olabilir. Bilgisi ondan fazla olann tasdki, buday veya arpa miktar olur. Ancak bilginin ve iman edilen eyi grmenin (muyenenin) artmas ile; iman eden her insann kalbindeki tasdk ettii eyin aslnn, eksilmesi ya da artmas mmkn deildir. (Fethu'l Br f erhi Sahhil Buhr, el-Askaln, Mektebet Msr-2001, C: 1, S: 154)

Yani ilim rendike iman edilecek esaslarda artma ve eksilme olmaz. Nasslarda vrid olan imann artmas tabirinin anlam; tasdk edilecek eylerin artmas deil, mminin tasdkinin artmasdr. Bu da ilim ile olur. lmin azl ile de tasdk zayflar.

17- MUHCRLERLE ENSRIN KARDEL:

Enes b. Mlikten rivyete gre, o dedi ki: Abdurrahman b. Avf (Mekkeden Medneye) geldi. Peygamber aleyhisselm onu Ensrdan Sad b. Rab ile karde yapt. Ensrdan olan (Sad)n yannda iki hanm vard. Ona hanmlarn ve maln yar yarya blmeyi teklif etti.

Abdurrahman: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِى أَهْلِكَ وَمَالِكَ دُلُّونِى عَلَى السُّوقِ Allah, hanmlarn da maln da sana mbrek klsn. Bana pazarn yolunu gsteriniz dedi. Pazara gitti. Bir miktar ke (szme yourt kurusu), bir miktar da ya kr etti.

Birka gn sonra Peygamber aleyhisselm onu zerinde evlenenlerin kulland sar bir koku srnm olarak grd. Ne oluyor ey Abdurrahman? diye sordu.

O: Ensrdan bir hanm ile evlendim dedi.

Peygamber: Mehir olarak ne verdin? diye sordu.

O: Bir hurma ekirdei arlnda altn dedi.

Allah Rasl: Bir koyunla dahi olsa, dn yemei ver buyurdu. (Buhr, Nikh, 7, Hads No: 5072)

Abdurrahman b. Avf radyallhu anh yle demitir:

Medneye geldiimizde Raslullah aleyhisselm benimle Sad b. Rabi karde yapt. Sad b. Rab bana: إِنِّى أَكْثَرُ الأَنْصَارِ مَالاً، فَأَقْسِمُ لَكَ نِصْفَ مَالِى، وَانْظُرْ أَىَّ زَوْجَتَىَّ هَوِيتَ نَزَلْتُ لَكَ عَنْهَا، فَإِذَا حَلَّتْ تَزَوَّجْتَهَا Ben, Ensr iinde mal en ok olanlardanm. Malmn yarsn sana vereyim. Bak, iki eimden hangisi houna giderse, ondan boanaym. ddeti bitip de sana hell olunca, onunla evlenirsin dedi.

Ben: لاَ حَاجَةَ لِى فِى ذَلِكَ، هَلْ مِنْ سُوقٍ فِيهِ تِجَارَةٌ Benim buna ihtiyacm yok. Mednede ticret yaplan bir ar var m? diye sordum.

Sad: Kaynuka ars var dedi.

Abdurrahman sabahleyin Kaynuka arsna gitti. Akam gelirken yannda ke ve ya getirdi. Sonra bu arya gitmeye devam etti. ok gemeden Abdurrahman zerinde sar bir eyin izi bulunduu halde geldi.

Raslullah ona: Yoksa evlendin mi? buyurdu.

Abdurrahman: Evet dedi.

Raslullah: Kiminle? diye sordu.

Abdurrahman: Ensrdan bir hanmla dedi.

Raslullah: Ne kadar mehir verdin? diye sordu.

Abdurahman: Bir ekirdek arlnca altn dedi.

Raslullah ona: Bir koyunla da olsa bari bir velme (dn yemei) ver buyurdu. (Buhr, Buy, 1, Hads No: 2048; Bkz: Buhr, Menkbul Ensr, 3, Hads No: 3780; Menkbul Ensr, 50, Hads No: 3937; Tirmiz, Birr, 22, Hads No: 1933; Nes, Nikh, 84, Hads No: 3388)

18- LM- HADS:

slm ilimler iinde en zor, en teferruatl ve en nemli ilimlerden birisi hi phesiz ki, Hads ilmidir. ahsen ilme Akidden sonra Hads ile devam etmi ve Tefsr ile ilim talebini srdrm biri olarak diyebilirim ki, eskiden Hads ilmiyle megul olanlara zel iltift ve alka gsterilirdi. Sbhnallah! Nereden nereye gelmiiz. imdi ise, konuurken Hads... diye azn aanlar ile tartanlar ve onlara nyarg ile yaklaanlar oald! Oysa Hads ilmi; Tefsr, Fkh, Usl ve db gibi ilimlerin de asl delillerindendir. Fakat ne yazk ki gnmzde chil halkn en ok dald ve hakknda en ok akl yrtt bir saha hline gelmitir! Cerh ve tadlin C sini bilmeyen, Ricl ilminin Rsinden anlamayan, Hadslerin sadece sahb boyutuyla rvlerini dahi ismen bilmeyen, Hads Uslnden anlamayan, temel slm kaynaklardan tek satr okuyamayan ama akledebildikleri veya duyduklar kadaryla meselelere ilimsizce ve ahs kanaatlerle yaklap, fetvlar(!) verip ahkm kesen kimseler, Hadslere itibar edilemeyeceini sylyorlarm! Bu kimselere htben deil, yben -ml cmle kurmay evl gryorum! Allahtan korkun! Snnetsiz, Hadssiz din mi olurmu! Hads ilminden nasibi olmayan, lim mi olurmu! Kelm ilminde derya gibi limlerden kabul edilen mam azlnin eletirildii en nemli yn Hads ilmindeki yetersizlii deil midir? Akl, muhkeme, muvzene, kys, diryet ve firset en st seviyelerde dahi olsa, Hads ilmindeki noksanl telfi edemez! Peygamberimizin Hadslerinin dinde delil olduunun Kurnda bile pek ok delilleri bulunmaktadr. Nasl olur da, hir zamanda -ictihd bir konuymu gibi- yeni Snnet anlaylar ve yeni Hads anlaylar uydurulabilir?! Maalesef ki baz kimseler; mctehidlere ve muhaddislere uymak yerine kendi akllarnn erdiine uyuyorlar. ki ekilde de uyuyorlar yani! Hem ahs tahminlerine uymak hem de hakikatten habersiz uyumak anlamnda... Kurn; Raslullaha, Kurn dnda da vahiy geldiine hidlik ediyor demitik. Bu konuyu ispat sadedinde birok rnekler sunabiliriz. Herkesin anlayaca, pratik rnekler verelim: Ezn, abdest ve namaz konular... Rabbimiz, Cuma: 9da: Cuma gn namaz iin arda bulunulduu vakit ve Mide: 58de: Namaza ardnzda (nid ettiinizde) buyurmaktadr. Bu iki yette namaz iin ezn okunmas gerektii bildirildii halde, eznn ne/nasl olduu zikredilmemitir. Kurnn hibir yerinde de eznn szleri gememektedir. Bu konudaki aklamalar, Raslullahn Snneti ile gelmitir. nce kavl sonra da fiil Snneti ile. Abdest konusuna geelim. Rabbimiz buyurdu: Ey iman edenler, namaza kalkacanz zaman yzlerinizi ve dirseklere kadar ellerinizi ykayn. Balarnz meshedin. Her iki topuunuza kadar ayaklarnz da (ykayn). (Mide: 6) Malm olduu zere, abdest, namazn artdr. Bir Mslmann, namaz klmas iin mutlaka abdest almas gerekir. nk namaz klmak iin abdest almak farzdr. Bu yetin devamnda abdest alamayacak durumda olann da teyemmm yapmasna izin verilmektedir. Peki, slmn hibir dnemi namazsz olmad halde, bu abdest yeti ne zaman geldi dersiniz? Cevap: Hudeybiye anlamasndan sonra, Hicr 6 veya 7. ylda. Burada ilgin bir durum ortaya kyor. Mslmanlar t ilk batan itibaren namaz kldklar ve de abdestsiz de namaz olmayacana gre, bu yet, abdesti farz klmak iin gelmemiti. Zaten abdest t batan beri farz idi. Peki, bu durumda, Mslmanlarn, abdestsiz namaz kldklar sylenebilir mi?! lk srede de abdest yeti bulunmadna gre, Yce Rabbimiz, abdesti, Raslne Kurn dndaki bir vahiy yoluyla emretmitir. Namaz konusuna gelelim. Rabbimiz: Bir kulu namaz klarken engelleyeni grdn m? (Alak: 9-10) buyurmaktadr. Hadslerin bildirdiine gre, bu yette namazdan engellenen kul Raslullah, engelleyen de Eb Cehildir. Peygamberimiz, Harem-i erfte namaz klarken, onu engellemeye almtr. Dikkat ederseniz bu Srede, Raslullahn Kabede namaz klarken engellendii bir hdiseden haber verilmektedir. Bilindii gibi, ilk inen yetler, Alak Sresinin ilk be yetidir. Alak Sresinde de daha sonra inen srelerde de namaz klma ekli hakknda -korku namaz dnda- Kurnn hibir yerinde aklama yoktur. Peki, burada soru udur: Tek kaynak Kurn ise, Hadslerin ya da Snnetin balaycl yoksa, Raslullah, Kurn vahyi ile kendisine namaz emredilmedii ya da retilmedii halde, namaz neye gre ve nasl klmtr? Elbette ki, kendisine Kurn dnda da vahiy gnderilerek, namaz klmas emredilmi ve nasl namaz klaca da retilmitir. Ksaca verdiimiz bu rnekle ezn, abdest ve namaz konular, Kurnn dnda da balayc vahiy olduunu ispat etmektedir ki, o da tm Ehl-i Snnetin ittifk ile Kavl, Fiil ve Takrr Snnetlerdir... slm mmetinin, Raslullahn devrinden bu yana on be asrdr zerinde olduklar ve Hak yolunun mntesiplerinin kymete kadar da zerinde olacaklar mminlerin yolundan baka yollara (Nis: 115) sapp, kendimize yazk etmeyelim!

19- NS SRESNN 59. YET:

Rabbimiz buyurdu: Ey iman edenler, Allaha itaat edin. Peygambere de itaat edin. Ve sizden olan emir sahiplerine (Ulu'l-Emr'e) de. Eer Allaha ve hiret gnne inanyorsanz, herhangi bir hususta anlamazla derseniz, onu Allaha ve Raslne gtrnz. Bu, hem daha hayrl, hem de sonu itibariyle daha gzeldir. (Nis: 59)

Bu yetteki emir sahiplerinden maksat; Rabbn limlerdir. Bu tabirin limler anlamnda olduunu u yet-i Kerme akla kavuturmaktadr: Kendilerine gven ve korkuya dair bir haber geldiinde onu hemen yayverirler. Hlbuki bunu Rasle ve ilerinden emir sahiplerine (Ulu'l-Emr'e) dndrm olsalard, ilerinden iin i yzn aratrp karanlar (istinbt edebilecekler), onun ne olduunu elbette bilirlerdi. Allahn zerinizdeki ltfu ve rahmeti olmasayd pek aznz mstesn, eytana uymu gitmitiniz. (Nis: 83) Bu yette, Ulu'l-Emr'in, "istinbt" salhiyeti beyn edilmekle, bu kimselerin "limler" olduuna iret edilmitir. Buradan, idarecilerin de ilm sfatn tamalar gerektii anlalr.

Nis Sresinin 59. yeti, Allah ve Raslne itaati emrederken, ilim sahiplerine itaatin mutlak olmadn vurgulamaktadr. yet-i Kermede, iman edenlere hitap edilirken; Allah ve Raslne, "itaat edin" kaydyla mutlak itaat emredilmektedir. Ulu'l-Emr (slm limlerine ve Mslman idarecilere de), onlar, Allah ve Raslne itaat etmeleri artyla itaat emredilmektedir. Bu nedenle, "Allah'a itaat edin" ve "Rasle itaat edin" diye buyurulurken "itaat edin" lafz zikredilmi ve Rasle itaat emredilirken tekrar edilmi olmasna ramen, Ulu'l-Emr'e de itaat emredilmi olmasna ramen, "itaat edin" lafz tekrar edilmemi ve bu mana atf harfi olan vv ile temin edilmitir. nk kiilere itaat mutlak deildir. Hlik'a isyan hususunda mahlk'a itaat yoktur. taat ancak ma'rf ilerdedir ve Allaha ve Onun Raslnedir. Her kim, Rasle itaat ederse, gerekte Allaha itaat etmi olur (Bkz: Nis: 80). Daha sonra da itaat; Allah ve Raslne itaat eden "Emir Sahipleri"nedir. Bu da, slm'da, limleri ve bilginleri haddinden fazla tazm ederek, onlara itaat ederken Allahn snrlarn aarak onlara tapnmayla sonulanan "Hocaclk" diye bir mezhebin olmadn ak ekilde gstermektedir. Bu yetler ok iyi anlalmadnda, Allah korusun, Yahdlerin ve Hristiyanlarn iine dtkleri, lim, eyh, stad, efendi kabul edilen kimseleri ilhlatrma problemiyle kar karya kalnr (Bkz: Tevbe: 31). in banda Yahdler de Hristiyanlar da, limlerine itaat ederlerken, onlar "ilh" ve "rab" edinmek maksadyla, onlara uymamlard. Fakat sonuta kendileri chil olduklar ve kendilerine emredilmeyen bir yola girip, itaat snrn atklar iin; farkna varmasalar da, itaat ettikleri din adamlar, Allah'n hellini haram, haramn da hell yaptklarnda, o kimselere itaat etmeye devam ettiler. Bylece itaat edilenler, kendilerini ilhlatrrlarken, onlara itaate devam edenler de, bu kimselere ibdet etmi sayldlar. Hatta nceden Hristiyan olan Adiyy b. Hatem, Mslman olduktan sonra, Raslullah, onun yannda Tevbe: 31'i okuduunda; Hristiyanlarn, limlerine, rahiplerine ve Meryem olu s'ya ibdet etmediklerini sylemiti de, Raslullah ona, insanlar ilh ve rab edinmenin ve Allah'n dnunda (gerisinde, berisinde) bakalarna ibdet etmenin ne demek olduunu aklamt (Tirmiz, Tefsr, 9. Sre, 10. Bb). Bu da gsteriyor ki, Adiyy, daha nce saptrc din adamlarna sunulan itaatin, onlara tapnmak olduunu dnememiti. T ki Raslullah, Tevbe Sresinin 31. yeti inip de bu meseleyi kendisine aklayana kadar. O da hemen Allah ve Raslne itaat etmitir. u an Kurn ve Snnet ortadadr. Bunlara ramen; muhkem, kat ve sarh meselelerde kimsenin cehleti mazeret olmaz.

20- KOPYACILIKTAN SAKINALIM!

lmi yaymak bile hikmet gerektirir. Bir hayr ilemek ya da bir hayra yardmc olmak; nefis, ego ve bencillik iin deil, Yce Allah'n rzs iin olmaldr. Bir Mslman bir konuda yaz yazyor/paylam yapyor, bir bakas da -kendisince hakl(!) bir psikoloji ile- yazy kopyalyor ve kendisininmi gibi yaptryor. O yazy yazan kimse, yazdklarn cem' edip de kitaplatrsa, bir bakas da kalkp: "Bu yazy falan yerde grmtm. Neden kaynak belirtmeden, bakasnn yazdklarn motamot iktibas edip de kendisine ml ediyor?" diye dnebiliyor! nsanlar nokta kadar meselelerde bile ikaz etmek art! Hele u dnemde. Gnmzde emek vermeden, emee sayg duymadan ve vefl olmadan ksa yoldan en nazik tabiriyle kopyaclk maalesef ki ok yaygndr. Bu kopyacla hayatmn hibir dneminde prim vermedim.

Bir anm anlataym ki, ibretlere vesile olsun. inAllah... HL dneminde iken, her dersten tez denilebilecek mhiyette dnem devleri olurdu ve talebe eer 9-10 alabilirse, dersin notuna direkt +1 not eklenirdi. ahsen benim dnem devleri de hangi ders olursa olsun, genellikle 8-9-10 olurdu. Bunu fark eden bir snf arkadam, Fkh dersi dnem devimi haberim yokken kitabmn arasndan ()alp gidiyor ve fotokopi ektiriyor!! Akllara ziyan bir i! Sadk hoca da devleri inceliyor ve bana 9 veriyor. Hatta 9 ksur veriyor. Fakat u an itibariyle doent olan o arkadan dnem devini grnce; benim ona devimi verip de fotokopi ektirdiimi sanyor... Fkh hocamz hangi delile veya Fkh kidesine gre byle bir hkm verdi acaba?! Delil olmadan ve taraflar dinlemeden gyb hkm!.. Hadslerde ve Snnet-i Seniyyede byle bir hkm eklinden sakndrma vardr. Neyse devam edelim... Sonra tekrar benim kd eline alyor ve arkasna aynen unlar yazyor: Dnem devine 9 vermiken, baka bir arkadana devini vererek, onun fotokopi/kopya ekmesine sebebiyet verdiinden dolay 3 notunu kryorum ve notunu 6ya dryorum. sim ve imza. Bu ifadeleri o dnemlerde kim bilir ka kez okuyup da zlmtm. Arkadalarm zldm grnce: Git, hocaya durumu anlat, senin suun yok dedikleri iin gittim. Yoksa o kadar zlmenin yannda, hocann davranna da ok alnmtm ve bir vakar (dik duru ve onur) gerei gitmeyecektim. Arkadalarm da srar edince gittim. Hocaya, o arkadan bu yaptndan hi haberim olmadn syledim. Notumu krmanz gerektirecek bir kabahatim yok" dedim ama her nedense dinlemedi ve dnem devine sahip olmalydn; hem sana da sfr vermedim sadece notunu krdm deyip, bana insfl davrandn syleyerek kestirip att meseleyi! Nasl sahip olacaksam?! Okulun elik kasasna m koymam gerekiyordu?! Netice de, bir kopyaclk bir kimseye hakszlk edilmesine, dier kimsenin de yanl hkm vererek hakszlk etmesine sebep olmutur. Bakasnn neden olduu bu olumsuz andan ibret alan bir kii kopyala/yaptr biimindeki kolaycln ve tembelliin lehinde bir prensibi savunabilir mi dersiniz? Hem neden kopyaclk?! almak, retmek, kazanmak, gelitirmek, destek olmak ve Allah iin paylamak varken... Bir btn ya da bir paragraf bir yerden motamot alnnca kaynak belirtilmedir Fakat insan, bir eyler okur, okuduunu kendi diryetine gre yeniden formatlar, yeni eyler katar ve kendisine hs bir slupla ifade eder. Yahut da aratrma yaparken baz kaynaklardan baz cmleleri, kideleri vs. alr. Bu tr durumlarda kaynak belirtmeye gerek olmaz. Bilelim ki, kaynak belirtmek, ilme ve hikmete vefnn bir gereidir. Ve bir hasssiyettir Bu hasssiyeti gzetmek, insann egolarn tatmin edip nefsini pohpohlamasna da mnidir! Bu nasihat asl olarak kopyacl, taklitii ve tembellii benimsemi kimselerin hayrnadr!.. Din nasihattir

21- BABASI HAYATTA OLANLARA TAVSYELER:

Babas hayatta olanlar; babalaryla gzel geinerek, onlarn kalplerini asla krmadan gnllerini almallar ve onlara Tevhd'i tebl edip muvahhid bir babaya sahip olup, hayrl ve mutlu bir evlat olmak iin almallar... M'min evlat babasna, m'min baba da evladna samimi ve itenlikle dua ettike inAllah gnahlar da affedilerek direkt cennete girenlerden olurlar... nsan, elindeki nimetlerin ve frsatlarn kymetini kaybetmeden anlamal. nk nefis ve eytana, ego ve fkelere geit verildike, pimanlk kanlmaz olur. Allah korusun! Gzelliklerin kazanlmas iin, sabr ve zaman gerekir. Bir aa bile, ka mevsim getikten sonra meyve veriyor. O aaca gereken zen ve ilgi gsterilmez ve bakm yaplmazsa da, ya meyve vermiyor ya da verse de; rn az, elimsiz, kalitesiz yahut da rk oluyor. almadan, zahmet ekmeden, yorulmadan ve terlemeden hayr ve sadet olmaz. Dnya imtihan iin yaratlmtr. Kim, nefsi ile hareket ederse, nefsinin gtrd yere (azba, cehenneme ve pimanla) mahkm olur. Onun iin, Allahn dininden tavz vermeden, merhamet, affedicilik, hogr, tevzu, iyilik, ihsn, hikmet, sabr, sebt, gler yz ve gzel szle hareket edilmelidir. Babaya, anaya ve akrabalara kar vazifeleri yapmayp, nefs davranp da yarn piman olup vicdan azb ekmektense, Mslman bir evlat, atasna ve dier insanlara nasl davranmas gerekli ise, o ekilde davranp sonucu Allah'a brakmal ve yalnzca Ona inanp dayanmal ve sadece Ona tevekkl etmelidir. Sonu ne olursa olsun, insann vicdann rahatlatan bir durumdur bu. Sonuta, Allah ne dilerse o olacaktr. Ama bilelim ki, kimsenin kbetini kimse bilemez. Ancak Allah bilir. Kimileri, hayat boyunca cehennem ehlinin amelini iler ve cehenneme bir adm kala, Allah ona hidyet verir ve cennet ehlinin amelini iler yani iman eder ve tertemiz ekilde cennete gider. Kimileri de, hayat boyunca cennet ehlinin amelini iler ve cennete bir adm kala, Allah muhfaza buyursun, cehennem ehlinin amelini ileyerek yani irk koarak ebed olarak cehennem azbna yuvarlanr... Baba, ana ve dier yaknlarmz hayattayken ska ziyret edelim. krmlar edelim, hediyeler alalm, affedelim, gzel szler syleyelim, gler yzl olalm, tebessm etmede ve evremizdekilere glckler datmada cimri olmayalm. Onlara ho ve tatl srprizler yapalm. Bylece kalplerini tekrar tekrar kazanmaya alalm. Kalbini bize aan yaknlarmza da Tevhdi, slm, iman, cenneti, cehennemi, Allahn esm ve sfatlarn, dnyann ve bizlerin yaratl maksadmz aklayalm. Konunun farkl boyutlarnda mnev ve ulv gezintiler yapalm. Her bahis, her fasl ve her bb bir baka gzellik olsun ve bir baka tefekkrn kapsn aralasn. Tatl, scack, sayg, sevgi dolu sohbet ortammz ve muhabbetimiz, aile bireylerinin piirdikleri kahvelerle ve demledikleri aylarla daha da koyulasn. Konuma ve sohbet hi bitsin istemeyelim. Sevdiklerimizin ileri hayrl sohbetin etkisiyle kpr kpr olsun. Hlimizde de klimizde de mahza ihls olsun, Tevhd olsun, slm'n edebi ve Nebev ahlk olsun... Ve biz ne kadar samimi isek, Rabbimiz, szlerimizin tesirini o kadar artrsn, bereketlendirsin. stemez miyiz bunlar? O halde neden birbirimize zaman ayramyoruz? Bunun kabahati kimde? Bizde mi? Onlarda m? Hepimizde mi? Asl sulu kim? Kim balatt bu sorunlar? Cevap verelim mi btn bunlara?! Hani, anlayl, merhametli, affedici, iyi niyetli, yapc, sabrl ve ihlsl olacaktk? Neredeyse yine sulu aramaya kacaktk! Oysa bardan dolu tarafn grmemiz gerekmez mi? nsan kazanmalyz, kazanmak iin almalyz. nsan kazanmak, insann kazancdr, insann zaferidir, insanln baarsdr. Bizim baarmzdr. Bahaneler retmek, sulamak, knamak, ksmek, kzmak, tavr koymak, ilikiyi ve sla-i rahmi kesip koparmak ise; chillik, nefslik ve cizliktir!... Kim ister bunlar?!

Allah Sbhnehu ve Telnn buyruu ile bitirelim:

Rabbin unlar hkmetti: Kendisinden bakasna ibdet etmeyin. Anne ve babaya iyi davrann. Eer onlardan biri veya ikisi yannda ihtiyarla ererse, sakn onlara f (bile) deme. Onlar azarlama; onlara tatl ve gzel sz syle. Merhametinden dolay onlara alakgnlllk kanadn indir ve de ki: Rabbim, onlar beni kkken nasl terbiye ettilerse, Sen de onlara yle rahmet et. Rabbiniz iinizdekini en iyi bilendir. Eer iyi (slih) kimseler olursanz, phesiz ki O, kendine dnenleri (ve ok tevbe edenleri) gerekten balaycdr. (sr: 23-25)

22- TEKFR VE TEKFRCLK HAKKINDA:

Birileri, tekfrinin suyunu karyor, bu konuda ar gidiyor! Birileri de, pireye kzp yorgan yakarcasna biz tekfrci deiliz diyerek, slmda irk ve kfr olan meselelerde bile u irktir, unu syleyen, unu yapan veya yle davranan irke girer diyerek Tevhd akdesini izhr ve ikrr edemiyor. Biz tekfrci deiliz sz dahi uzun uzadya zerinde konuulabilecek bir mevzudur. Tekfrcilik ile; ilimsizce, delili, vkay ve kiiyi tanmadan ayn/muayyen yani bire bir tekfrden kanp, bu ii ilim ehline brakmak, bilip tanmadka bu ie girmemek kastediliyorsa, bu dorudur. Ama kat ve sarh meselelerde ikrh olmadan irki ileyenlere de Mslman deniliyorsa, bu Tevhd anlamda byk bir elikidir! Yine tekfrcilikten kast, mezmm tekfr ise, eyvAllah... Zaten slmda mer dairede tekfr vardr, tekfrcilik diye bir ey yoktur! Hakk hak bilip, ona ittib etmek, btl btl bilip, ondan da ictinb etmek, slm bir btn olarak almay gerektirir. Allaha iman; slm akdesi ne ise, onu sahh bir ekilde renip kabul etmek, o akdeyi tasdk edip itikd etmek, onu ikrr edip yaamaktr... Bunlar olmadan kuru kuruyu slm iddias sahh olmad gibi, bir yalandr da! Allahn bir sfatn baka bir varla vermek, Allahn bir hkmyle alay etmek, onu aalamak, bir yeti iine sindirememek, kfre ve kfirlere muvlt, kfr ve irkten teberr etmemek, ttlardan ictinb etmemek vs. durumlar irk ve kfrdr. Bu tr konular, Raslullahtan bugne ve kymete kadar da kfrdr ve kfr olacaktr! Yahdlerin ve Hristiyanlarn yaptklar gibi, bunlar tartp, slm yeniden yorumlayacak ve nefislerimize uydurduktan sonra, onu muharref hliyle slm diye kabul edecek ve Allaha yalan ve iftirlar isnd ederek nefislerimize zulmedecek deiliz! Bundan Allaha snrz! slm, lh ve ekmel bir dindir; hibir beerin ilve ve karmasna muhta deildir. phesiz baz meseleler de ihtimale ak yani haf meseleler olsa da, asl itibariyle Tevhdin ve imann ilkelerine uygun ikrr ve davran ortaya koymada geveklik olmamaldr. Aksi takdirde insan ve cin eytanlarnn, saptrmalarna kap aralanm olur. slm, iyilik ve takv zerinde yardmlamay emreder. Bu nedenle gnah ve dmanlk zerinde srr edip, sapmaktan ve saptrc olmaktan saknlmaldr! Takvnn hakikati; Tevhd ilkesine iman ederek, Allah ve Raslnn emrettii ve Raslullahn gsterip rettii biimde, deta dikenli bir arazide giderken dikenlere basmaktan saknrcasna gnahlardan saknmak ve dikensiz ve sbit/salam bir zemine basmak iin abalarcasna da slih/marf ameller ilemek iin alp abalamak demektir.

Kelime-i Tevhdin dier baz isimleri hakknda yetler:

l-i mrn: 64 [Kelime-i Sev]; brhm: 24 [Kelime-i Tayyibe]; brhm: 27 [Kavl-i Sbit]; Fetih: 28 [Kelime-i Takv]; Leyl: 6 [el-Husn]

23- CMRLNN FARKINDA OLMAYAN CMRLER!

Mehr bir hocann Mslmanlnn farknda olmayan Mslmanlar diye doru olmayan bir tabiri vardr ya, bu sze uyarlayarak cimriliinin farknda olmayan cimriler szn sylemenin yerinde olduuna knyim.

Potansiyel enerji ile kinetik enerjiyi insanlar ou zaman kartrrlar. Bu nedenle de, kendisinde iyilik potansiyeli olan kimseleri slih/iyi insanlardan sayarlar. Oysa potansiyel enerji; cisimlerin fiziksel durumlarndan dolay kendilerinde depolanm enerjidir. rnein; pil gibi. Pilde bir enerji vardr ama tl durumdadr. O pil bir cihaza taklp da onu altrmadka, o pilin (bataryann, aknn vs.) enerjisinden bir yerde istifade edilmedike, bir kenarda durur ve kimseye fayda salamaz. Kinetik enerji ise, devinmekte ve hareket hlinde olan bir cisimdeki enerjidir. Mmindeki enerji depolanm, istif edilmi ve bir kede tl halde duran enerji olmamaldr. Slih mmin; insanlara ilmiyle, ameliyle, madd ve mnev imknlaryla faydal olan kimsedir. Slih Mslman; duyarldr, dncelidir, anlayldr, duyguludur ve fedkrdr. Kendi nefsi iin isteyip arzuladklar hususlarda bakalarna bgne kalmaz, anlaysz kesilmez! Dier taraftan, iinde bulunduu birka kiiden ibaret arkada evresine bakp da, hayat tozpembe grp, sorumluluktan kamak adna nefsini tatmin de etmez. Bilkis kardelik ve insanlk hassasiyeti ile, dnyaya daha geni bir perspektiften bakmaya alr. Hem baka insanlarn sknt ve sorunlarn grr hem de kendisinin onlara kar nasl ilgisiz ve kaytsz kaldnn ve nasl bir gaflet iinde bulunduunun farkna varr. Allah ve Raslnn; gerek kardelerine ve gerekse de uzak yakn tm tandklarna ve insanla kar nasl ihsn ile emr- fermn buyurduunun uuruna erer. Hem potansiyel bir bilgi anlamnda deil, kinetik ve devinime dnk bir bilin anlamnda! Aksi takdirde bir mr boyu -gereklerden habersiz, grdklerini gerein ve hayrn ta kendisi sanarak- uyumaya ve geveklie mahkm olur! Bilelim ki, insanlara iyilik, nefsin seip beendii eyleri yapmaktan ibret ve onlarla snrl deildir. Asl iyilik; insanlarn muhta olduu istikamette onlara faydal olmaktr. Yoksa muhtabn durumunu dikkate almadan; bir gler yz, birka gzel sz, yazn ikrm edilen dondurma, kn gtrlen baklava insann gznde bydke byr ve bunlarla cennet hayali kurulur! Tabii ki bunlar/bu kadar da yaplyorsa!... Bunlar bile terk edildi ise, insanlar bir araya geldiklerinde; enebazlktan, tartmaktan, birilerini ve fikirlerini eletirmekten, uzman edasyla zmler retmekten baka ne yapabilirler ki?! Buna da birileri iyilik ve samimiyet diyor yle mi? Tartt adam fakr-u zarret iinde kvranyor. Ama ilmiyle(!) tebl yapp da cennet hayali kuran arkada, ev sahibi soda getirmedii iin, iin iin hayflanyor. yle ya, arkada, evden kmadan etlisi, stls, balls, kaymakls ve bilumm nimetlerle donatlm mkellef bir sofrada cihd edip de geldi. Evde itii soda kesmedi. Bir taneye daha ihtiyac var ama gelin grn ki, ev sahibi, odada bulunanlara bir soda ikrm fasl gemesi gerekirken, gaflet ediyor, bylesi bir durumu dnemiyor(!)...

ok yazk! Yazk kere yazk! Bu kiilie, bu kafa yapsna, bu anlaya, bu duyarszla ve bu bencillie!...

24- LM MRASINI KUANMAK:

ou zaman derler: alan, i g sahibi, esnf ve tccrdan ilim talebesi kmaz. Kimden kar peki? Kendini dnyaya kaptrmayan veya dnyalk peinde komayan insan bulmak kolay mdr? Sosyolojik olarak da, almadan olmayacana gre, ilme elveda! denmesi lazm demeye alyorlar. Bunu dilleriyle sylemeseler bile, fiilleriyle ve yorumlaryla savunmaktadrlar. Az nceki sz ele alrsak, ilim talebesi u iki ksm insan tipinden kmaktadr. 1- Hayatn ilme vakfedip, az ile yetinmeye kanaat edebilen iffetli, tokgzl ve ilim a kimselerden, 2- Mirasyediler iinden yani babas, amcas, akrabas zengin olan, ilmi de seven ve devam edebilen kimselerden... Peki, bu ereveyi esas aldmzda, fert baznda bu toplumda ortalama 20-30 yl iinde ilim talebesi, ilim ehli ve lim insanlar kabilir mi? Cevap: Bir kimse fakir ya da zengin iken, ilmi gerekten severse, fakirlik isyan ettirmez, zenginlik de artp azdrmazsa, zorluklar karsnda fakir onursuzlamaz, geni imknlar iindeki zengin de marmaz ve kibirlenmezse, her ikisinde de gerek anlamda ilim adna taleb, azim, sabr, sebt, alma, gayret, uur ve ihls bulunursa, byle kimseler arasndan ilim tlib(ler)i kar. En nemlisi de, ilme sevdl kimselere duyarsz kalnmazsa!.. Yoksa, 50 yl deil, 150 yl gese bile, bir elin parmaklar kadar bile -tarihte saylamayacak kadar rneklerini grdmz niteliklerde- ilim ehli neet etmez. Bunun yerine, vizler, hatipler, panelistler, akademisyenler, prof.lar, eyhler ve din(!) adamlar oalr. limsizce konuurlar hem saparlar hem de saptrrlar. Bu tablodan da, Kurn ve Snnet ilmini renmeyen, retmeyen ve ilmin ihys urunda fedkrlk yapmayan herkes mesl olur!

Sahbe arasnda ve onlardan sonraki asrlardan gnmze kadar saylamayacak kadar Rabbn ve zhid limlerimiz vardr. Ashbdan sonrakilerden birkan hatrlayalm...

mam Mchid, Hasan- Basr, mer b. Abdlazz, Sbeveyh, Sfyn b. Uyeyne, Sfyn- Sevr, Yahy b. Yamer, Zhr, Kis, Eb Hanfe, Mlik, fi, Ahmed b. Hanbel, mam Eb Ysuf, mam Muhammed, Buhr, Mslim, mam Gazl, bn-i Cevz, bn-i Teymiyye, bn-i Kayym el-Cevziyye, bn-i Kesr, Zeheb, bn-i Kudme, bn-i Mflih, Eb Hayyn, Cesss, Tirmiz, Eb Dvd, bn-i Mce, Nes, Drim, Hkim, Nevev, bn-i Hacer el-Askaln, Taber, Kurtub, Suyt, evkn, Tahv, mid, Beydv, Karf, Irk, tb, bn-i bidn, Mevdd (rahmehumullh),... gibi limler yetimedii gibi, onlarn talebeleri seviyesinde ilim ehli grmek dahi hayal olur! Eer ilmin nemini ve limin faziletini kavrayamaz ve ilmin ihys iin almazsak!...

25- GEREK ARKADA KMDR?

Sdk arkadata iki temel zellik bulunmaldr:

1- Bakalar yalanlarken inanp gvenmek ve tasdk etmek,

2- Canyla, malyla koruyup gzetmek, madd ve mnev destek olmak.

Bunun delili, Raslullah aleyhisselmn u Hads-i erfidir:

Ebd Derdnn yle dedii rivyet edilmitir:

Eb Bekir ile mer arasnda bir konuma geti. Bu esnada Eb Bekir, meri kzdrd. Bunun zerine mer fkelenerek meclisi terk etti. Eb Bekir hemen peine dt ve ondan kendisini balamasn istedi. Ancak mer onu affetmedi. Hatta kapsn yzne kapatt. Bundan sonra Eb         Bekir, Raslullahn yanna geldi.

Ebd Derd olayn bundan sonrasn yle anlatmtr:

O esnada biz, Hz. Peygamberin yanndaydk Allah Rasl aleyhisselm: Bu arkadanz hayrda ne gemitir buyurdu.

Ebd Derd olay anlatmaya yle devam etti:

mer de yaptklarna piman olmutu. Kalkp Allah Raslne gelerek selm verdi ve yanna oturdu. Sonra yaanan olay anlatt. Hz. Peygamber ona kzd. Eb Bekir: Ey Allahn Rasl! Hakikaten ben daha hakszdm demeye balad. Bunun zerine Raslullah aleyhisselm yle buyurdu: Arkadam bana braksanza, arkadam bana braksanza... Ben size: Ey insanlar! Ben sizin hepinize gnderilmi Allahn elisiyim, dedim; siz de bana, yalan syledin, dediniz, Eb Bekir ise, doru syledin, dedi. (Buhr, Tefsr, 7. Sre, Bb: 3, Hads No: 4640)

 Ebd Derddan yaplan dier rivyette ise, Raslullah bu hdisenin sonunda yle buyurmutur: Allah beni size (Peygamber olarak) gnderdi. Sizler yalan sylyorsun dediniz. Eb Bekir ise doru sylyor dedi, canyla, malyla beni koruyup gzetti. Benim arkadam bana brakmayacak msnz (onu rahatsz eyler yapmaktan vazgemeyecek misiniz) szn iki defa tekrarlad ve bundan sonra onu rahatsz edecek bir ey yaplmad. (Buhr, Fedilu Ashbin Neb, 5, Hads No: 3661)

Bu Hadsten kan baz hkmler:

a) Bu Hadste, gerek (sdk, samimi) arkadan zellikleri vardr.

b) Hz. Eb Bekir, btn Ashbn en faziletlisidir.

c) Fazilet sahibinin, kendisinden daha faziletli kimseye fkelenmemesi gerekir.

d) Peygamber dnda, hibir kimse ne kadar ileri derecede fazilete ulasa bile, masm deildir.

e) Kiiyi yzne kar vmek, onun fitneye dmeyeceinden ve gurura kaplmayacandan emin olunmas durumunda cizdir.

f) Hakszlk edilen kimseden balanma dilemek mstehabdr.

g) Allah yolunda infk ne kadar ok olursa, fazilet de o derece yksek olur.

26- VAH VAH!...

Mslman olduunu syleyenlerin, etrafndaki ihtiya sahiplerine duyarszlklarndan ikyet edilen bir yaz okudum. Hakk Tel katnda ikyet edilenlerden olmamak iin, hakk tebyn ve ihkk, hayrlar da tevk hassasiyetine matfen aadaki birka satr karaladm. Hakkn tarafnda olmak; doruya doru, eriye eri demeyi, dorunun yannda, erinin de karsnda olmay gerektirir.

Mslmanlk deyince mangalda kl brakmayanlarn cimriliklerini baz insanlar -hakl olarak- eletiriyorlar. Ama bilmiyorlar ki, o kimselerin ou, yan balarndaki kendi kardelerine de ayn ekilde duyarszdrlar! Skntl bir durum! Peki, zm nedir? zm; Allaha dayanp gvenmek, Ona snp, Ondan yardm istemek, iffetli, kanaatkr ve muhsin olmaktr. Bil ki, "hasbunllah..." diyebiliyorsan, kr ve kanaat ehli isen, Allah sana yeter. man ediyorsan bilmelisin ki, Allah var, keder yok! Hayata yle bir seyr-i nazar edin, greceksiniz ki, karde bildiiniz insanlarla yirmi yl hatta daha fazla bir zamanlk bir gemiiniz ve yaanmlnz, en azndan tanklnz vardr da, -aylar, mevsimler, yllar geer de- bir kez bile sizin hlini merak etmezler, arayp sormazlar ve kardelik sorumluluklarn hatrlayp f etmezler! Baz kimseler, kardeini grp gzetmeyi mrnde bir defa yapmakla mkellef olduu hacc ile kartryor olmallar! Bir kez hayr, infk ve ihsn bir mr yetiyor o kimselere! Bir de infk edebilmeleri iin, hacc ibdetinin, zengine ve imkn olana farz olduu gibi, kendilerini fakir, darlk iinde veya imkn kstl grrlerse, bir mr de gese ellerini ceplerine atmazlar! Bu kimselerle, lh tevfuklarla ve geerken uramalarla karlarsanz dahi, hikmetten uzak muallakta (bolukta, havada, askda) konularla vakit doldurup eker giderler. Naslsnz? derken bile lafn gelii sorarlar. Cevabn birka saniye geciktirseniz, sorduklar naslsn? sorusunun cevabn bile almadan baka laflara geerler. nk o soruyu da bilinli olarak sormamlardr. Bu sebeple de -be saniyede azlarndan kan unutuverirler. Bu son dediimi de, -mesaj vermek, nasihat etmek ve uyarmak adna- defalarca tecrbe ettim. Genelde sonu budur! Daha neler neler... Bu tr kimselerle ne paylaabilirsiniz ki?! Islh adna ifade ettiimiz bu ve benzeri szlerimiz; tecrbelerle sbit vkasal hakikatlerdir. Sonra da, duygularn ve anlaylarn aldrmasna hareket eden bu kimseler hakknda, menfaat ilikilerinden dolay baz kimseler bilip bilmeden hsn- ehdette(!) bulunurlar. Yani onlar ver dururlar. Hlbuki hayrl insan, dier insanlarla/herkesle aras ve ilikileri iyi olandr. Sadece seninle ya da benimle iyi olan deildir! Ar vgclk de ar yergicilik de svgclk de mnev bir problemdir. Bunun, psikolojik ve rh yn de bulunmaktadr. hidlikte, Allah iin adletin gzetilmesi gerekir. slmda tam olarak hlini bilmediimiz kimsenin ar vlmesi ve temize karlmas ciz deildir. Sadece, ben yle yle bilirim. Onun hesabn grecek olan Allahtr. Bilmediim konularda verek, onu, Allaha kar temize karmam denilmelidir. Yoksa pratik/amel olarak kardelik, fedkrlk ve yardmlama hasletlerini zhiren zerlerinde tamayan kimselerin, birka amelleri abartlarak, o kimseler duyarszla, tembellie ve cimrilie iyice itilir, bylece hem onlara hem de gariplere hakszlk edilmi olur! Bu bir felket ve helkettir! Kald ki, hitlikte en nemli artlardan biri de, bir kimsenin bildiini sylemesidir. Bilmedii konularda varsaymlarla konumas ciz deildir. Bilmeden konuan, ya yalan syler ya da iftir eder. Sonuta da, fitne, fesd, zulm ve taknla neden olur. Ayrca bilelim ki, insanda nefis vardr. Nefs-i emmre, insana devaml ktl emreder. eytan da cimrilii telkn eder. Kolay kolay kimse, yourdum eki demez ki, benim baz huylarmn tad yok diyerek kusurunu kabul etsin!.. Yourdu eki bile olsa, kalitesindendir. Huyu deiik olmasnn da, benzer bir tevli vardr! Yarn Huzr-u lhde, Allah, mal vererek imtihan ettii kullarn, evrelerindeki fakirlere ve onu tanyanlara sorunca, cimri zenginlerin hli ne olacak acaba?! yle ya, mmet-i Muhammed, hid mmettir. Hem birbirlerine hem de daha nceki mmetlere hidlik edebilecekler. nsan, sadece bunu bile dnse, amelini dzeltir ve slh olur...

Kalbi gzel, gnl gzel, fiili gzel, dili gzel, huyu gzel ve ahlk gzel, kanaatkr ve cmert kullardan olmamz duas ile...

27- BRET ALIR MIYIZ K?!

Bugn, sevdiim bir abiye bn-i Teymiyyenin yeni kmaya balayan Mecmul Fetvsnn tercmesinin 1. Cildini ve Hads ilminde usl ve talebenin hocasna ve ilme kar nasl bir tutum taknaca ve nelere dikkat edecei hususunda gzel bir db kitab mhiyetinde olan zl bir kitab hediye ettim. Beni sevmesi ve duyarll sebebiyle ilk anda kitaplar almak istemedi. Neden byle yapyorsun? Kabul etmek zorunda kalarak beni mahcup ediyorsun dedi. Hediyedir... dedim. Gerekten de smsnda samimiyet ve hay izleri net olarak gzkmekteydi. Ve devamla: Hediye vermek ve hediyelemek iin zengin olmak gerekmiyor dedim. yle ya, yarm hurma ile de olsa, cehennem ateinden korunmaya almalyz. Allah iin ve Allah yolunda hayr ve ihsnlar; hayrllk, nasiplilik, duyarllk ve anlay gerektirir. Sadece zengin olmakla hayra nil olunmuyor! Zenginler nereden bilsin ki, bn-i Teymiyyenin Fetvsnn tercmesi km! Ve nereden bilsin ki, acaba buna yakn/uzak tandklarndan kimin ihtiyac olabilir! Yahut da insanlarn her neye ihtiyac varsa!.. Hayr yolunda ve hayrl kimselerin yaknnda ve istiresinde olmayan kimse hayrlardan haberdar olabilir mi? Kn hamamn gbek tanda keyif atan aann, darda alan marabann, bykba ve kkba hayvanlarn ve obann hlini takdr etmesi o kadar da kolay deildir! Kendi leminde olan byle kimselerin, ileri balarndan akndr ve -kendilerinden baka- kimseyi dnecek halleri de yoktur! Sabah erkenden tezghlarn, dkknlarn ve fakirhnelerini amalar ve mteri bereketinden yararlanmalar ve ok, daha ok, daha daha ok kazanmalar lazmdr! Kazanmalar kimin umurundaysa!.. Zenginlere bugnk bu hdisede sitem etmedim ama gnmzn zenginleri ve imkn sahipleri iin ncelikle hayra ehil olmak, anlayllk, duyarllk ve takv gerektiini sylemekle kim bilir o esnada ka zenginin ve zenginliinin farknda olmayan zenginin kula nlamtr. Kulaklarn, kimin ve neden nlattn dnp ibret almaya bile vakit bulamamlardr belki de! Hep "meguliyet" bahanesine snrlar ya, o bakmdan dedim. mmet-i Muhammedin, hassaten imtihan mal ile olmakta, bu nedenle de Mslmanlar ve tm insanlar cmert insan, daha dorusu cmert zengin grmeye hasret kalmaktadr! Bu deerlendirmeyle, cmert zenginler bsbtn yok demiyoruz. Sadece onlar grmek, yolda elmas bulmaya benziyor diyoruz. Yolda elmas bulmak kolay deildir! Fakat umutluyuz, zira samanlkta ine demedik!...

28- 1 SORU 1 CEVAP:

SORU: Hocam, ben ilimde kendimi ok gelitirmek istiyorum ama hem alyorum akam gelip bir veya iki saat Kur'n- Kerm'i ve Riyzs Slihni okuyorum ama yine kendimi ok eksik gryorum. Kendimi gelitirmek istiyorum. Bana tavsiye edebileceiniz bir kitap ya da bir nasihat olur mu? bn-i Teymiyyenin ilimle ilgili kitaplar da olur. ALLAH rz olsun.

CEVAP: Allaha hamd ve Raslne salt- selm ederek balyorum. Karde, kkl ilim Arapa ilimleri ile balar, let ilimleri, Usl ve Fur ile devam eder. Bu dediiniz ey saatlerce konuulur, yine de yetmez. lim tahsli ayr, dinini gzelce renmeye almak ayr eylerdir. lki ehliyet ve ihtiss yolunda ilerlemektir. kincisi ise, dininin gerektirdii eyleri imkn lsnde renmek iin abalamaktr. Bu ikisinde de ehil kimselerden yararlanmak esastr. nsan, duyduu ve okuduunun dorusunu veya yanln ou zaman bilmeyebilir. Unutma ki, dnyann en byk spermarketine girsen, ne alacan bilmiyorsan, market sahibi sana bir ey veremez. limler tarafndan veya Tevhd ehli kimseler tarafndan yazlm Tevhd kitaplar okuyup kendini gelitirmen gerekir. Okudum anladm benim ihtiyacm yok diye bir ey olmaz. Allah mr verdike Tevhd konusunu okumak, yaamak ve anlatmak gerekir. Dorular anlatabilmek ve hakk mdfaa edebilmek iin de srekli insann kendisini gelitirmesi icap eder. Bu da, bir mr devam eder. Tevhd bozukken, malmatlar artrmak fayda vermez. Takld ve icml iman, iman etmi olmak iin yeterli olsa da, eytan insan rahat brakmaz, delilli bilinmeden kabul edilen bir hakikat salam ve gl olmaz ve tereddtler ve isel terddlerden hl olmaz. mn meselelerde bir kararszlk bir duraksama, Allah korusun, imana zarar verebilir. Delilli olarak meseleleri renen ise, yaknen iman eder, eytan ona kar malup olur. Tevhd; nce insann kalbindeki, kafasndaki ve hayatndaki chil eylerin tamamen temizlenmesi (تخلية) sonra insann iinin ve dnn iman ve slih amellerle ziynetlenmesi (تحلية) demektir. Ben, elimden geldii kadar dediin istikmette ne yaplabilire dair paylamlar yapyorum aslnda. Asl olan, kitap tavsiyesi deildir. Kitap sonraki meseledir. nk kitap aratr, nce niyetimiz hlis, amacmz hayr olmaldr. stifade edebilecein ilim ehli ve slih bir kimse senin iin bin kitaptan daha ok fayda verir. Kitap tavsiyesine balasam, saylamayacak kadar tavsiye edebilirim, ama buna gerek yoktur. Zira ktphanelerde binlerce cilt kitaplar vardr. nemli olan, bir kitab okuyup anlamak ve yaamaktr; bu da aslnda aylar ve yllar srer. nsann byyp gelimesi ve tekml iin de zaman gerektii gibi, ilmi kuanmak iin de zaman gereklidir. Soruna ve ricana istinden tavsiyelerime geeyim inAllah... Ashb'n yani Selefin akdesini ren. Mctehid imamlarn yolunda ol. Felsef ve kelm tartmalardan uzak dur. lmin de slih amelin de ba, ortas ve sonu edebdir. Edebe nem ver; Selefin gzel bir sz vardr. Amelini tuz, edebini un gibi yap. Yani amelinin ok olmas deil, mer istikmette az da olsa devaml olmas yeterlidir ama edebin ok olmaldr. Tpk hamurun iinde unun tuza oran kadar ok olsun. Unutmayalm ki, un kadar ok olmas gereken herkese lazm olan edebdir, takvdr, ihlstr ve zhddr... Tevhd konusunu bir mr boyu oku. Tefsr, Siyer ve Hads kitaplarn birbirinden ayrma. Yani birini terk etme! nk biri dierini erh eder, anlalr klar, ikml eder. Fikir kitaplarndan sakn! Ben okumay ok severim ama -ocukluumdan itibaren belli bir yaa kadar- ehil olmayan hibir kimsenin kitabn okumadm. Bylece zihnin, fikrin ve kalbin temiz kalr. Fakat kim yazarsa yazsn, kitab msbet ise, okunabilir. Aratrma ve cevap verme maksatl her kitab okumann zaman ilm ve mn olgunlua ulatktan sonradr. O da keml yandan sonraki dnemlere rastlar. lim olmayan kimselerin kitaplarnn okunup okunamayacan, ilim ehline ve limlere danmak gerekir. Bu durum bir kiiye ynelik szler deildir. Selef dallet ve bidat ehliyle oturup kalkmay bile kerh grrler ve sakndrrlard. Ehl-i bidatin kitaplarnn okunmasna asla fetv verilmez. Zira en tehlikeli yanl doruyla i ie olan yanltr. Bilmeyen kimse, okuduunda, onlarn dorusunu erisinden ayrt edemez; hepsini doru diye benimser. Farkna varmasa dahi, iine ileyen baz fikir, inan, kanaat ve tercihler, bir tohum gibi zamanla kk salar ve o kimsenin kiiliine ve inanlarna yn verir! Bu da onun kalp ve kafasnn ifsd demektir! Ksaca, ilk aklma geldii kadaryla tavsiye edebileceim kitaplar: Beir Eryarsoy'un Burc yaynlarndan kan Kur'n Kerm ve Trke Meli, bu mel bana gre son dnemde yazlan meller iinde en iyisi, bir de Karnca&Polen yaynlarndan kan Beir Eryarsoyun tercmesi olan Kurn- Kerm Meli ve Tefsri var, kalitelidir. Tefsr olarak, mam Mevdd'nin Tefhmu'l Kur'n aklanmaya muhta yetlerin derli toplu tefsrlerinin yaplmasyla ve konunun datlmadan izah edilmesiyle muhteemdir, Siyer ve slm tarihi iin Mevddnin Tarih Boyunca Tevhd Mcadelesi ve Hz. Peygamberin Hayat isimli eseri bu sahada benzerlerinden ok farkl harika bir kaynak eseri niteliindedir, yine Mevdd'nin akdeden fkha, ekonomiden siyasete kadar farkl dallarda verdii fetvlar kapsayan Fetvlar isimli eseri, yine stad Mevddnin iman, namaz, oru, zekt, hacc ve cihd konularn akc bir slupla ele ald -su gibi bir rpda okuyabileceiniz ve ok yararlanacanz- Hitbeler adl eseri, Hads ilminde piyasada bulunan aklamal Riyz's Slihn, batan sona defalarca okuduum iin tavsiye edebilirim, hsan zkesin tercme ve erhi olan bu alma, Hadsler hakkndaki zl erhleri bir araya topluyor, daha sonra da Beir Eryarsoy'un tercme ettii mam Nevev'nin erhi olan erh-i Mslim (el-Minhc), bir dier kaynak eseri olarak Karnca&Polen yaynlarndan kan bn-i Hacer el-Askalnnin Buhr erhi olan Fethu'l Br isimli eserin muhtasar, bu kitap her evde bulunmaldr, akde konusunda mam Mevddnin Kurna Gre Drt Terim adl eseri lh-Rabb-bdet-Dn kavramlarn aklyor, mutlaka okumalsnz, Seyyid Kutub'un, F Zll'il Kur'n'nn zl bir zeti mesabesinde Ahmed Fiz tarafndan kaleme alnan F Zll'il Kur'n'da Davet Yolu isimli eseri, cizne bizim Putperest alarda Mslman Olmak isimli eserimiz, ikinci basks akde konusunda her evde bulunmas gereken daha geni/detayl bir temel eser niteliinde olacak, knca zellikle onu tavsiye ederim, Fkh'ta eer Hanef iseniz, lmihl konusunun derli toplu renilmesi iin, ncelikle mer Nash Bilmenin Byk slm lmihli adl kitabn okuyabilirsiniz ya da eliniz altnda bulundurup gerektike gerekli konular hakknda yzeysel bilgi sahibi olabilirsiniz, bu ilmihlde tahkk asndan baz konular tartmaya ak olsa da, o tr eyler fazla deildir, zamanla da zaten onlar fark edersiniz ya da farkndasnzdr, istifade edilecek ynleri oktur, daha sonra mam Mavsl'nin el-htiyr adl eseri, Tevhd konusunun herhangi bir mevzuunu aklayan her kitap ya da kitapk elmas gibidir, yeter ki ilim ve iman ehlince yazlm olsun. bn-i Teymiyyenin gemi yllarda tercme edilen eserleri genellikle tercme kalitesi ve istifade edilebilirlii ynyle yetersiz olduu iin, onlar bazlarna ar gelebilir. Bugn paylammda da belirttiim gibi, eyhul slmn pek ok fetvlarndan, rislelerinden ve kitaplarndan derlenip bir araya getirilmi olan ve ierisinde hemen her konunun bulunduu Mecmul Fetvnn ilk cildinin tercmesi kt. Alnp okunabilmesi iin teker teker kmas bir avantajdr, onu alabilirsiniz, bir de 10 ciltlik bn-i Teymiyye Tefsri Beir Eryarsoyun tercmesi olarak kt, kaynak eserdir, alp istifade edebilirsiniz. lmin kayna varken, tl kaynaklara fazla gitmemek gerekir. nk oralardaki su, kaynandaki kadar saf ve temiz olmaz. Rabbim, yardmcnz olsun. Ayaklarnz, Tevhd ve slm zere sbit klsn. Selm ve dua ile.

29- "BEN YLE YLE DUYDUM..."

Rabbimiz, ilk indirdii be yet iinde, kalemle (yazmay) reten ve insana bilmediklerini reten, en Kerm olan Rabb adna iki kez Oku! buyurmaktadr. Yce Allah, kullarna ilk olarak okumay, yazmay ve bilmediklerini renmeyi emretmi olmasna ramen, hl baz insanlar duyduklarn sylemeye, konumaya ve anlatmaya devam ediyorlar! "Bildiime gre" deil, "duyduuma gre" diye balayan cmlelerle birbirlerine insan sz tayorlar; hem yalan sylyorlar hem gnaha giriyorlar ve hem de insanlar ifsd ediyorlar.

Raslullah aleyhisselm buyurdu:

كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُحَدِّتَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ

Duyduu her eyi anlatmas gnah olarak kiiye yeter. (Eb Dvd, Edeb, 88, Hads No: 4992)

mam Mslim'in Mukaddime'sindeki rivyete gre ise, "...yalan olarak yeter" biimindedir.

Abdurrahman b. Mehdnin yle dedii nakledilmitir: Kii duyduklarnn bir ksmn sylemeyip, iine saklamad srece kendisine uyulacak bir imam olamaz. (Mslim, Mukaddime, 3)

30- BN- TEYMYYENN L-CENBLII:

bn-i Teymiyye, kendisine husmet ve dmanlk yapan kimseleri, kendi nefsine ynelik taknlklar ynyle dnyada cezalandrlmamalar iin affettiini beyan etmitir. Onun bu davran, gerek kendisine byk sevgi ve hrmetleri olan zamann Trk asll Melik'i en-Nsr Kalvnu ve gerekse de kendisine dmanl yaam biimi edinenleri akna evirmitir. Hatta bazlar, bn-i Teymiyye'nin ne kadar l-cenb bir kimse olduunu itirf etmek zorunda kalmlardr. Melik de, bu kimseler daha nce kendisine de hinlik yapp entrikalar evirdikleri iin onlar idam etmek istemesine ramen, bn-i Teymiyye'nin bu tavrndan ve nasihatinden etkilenmi, o da balama yolunu semitir. Yoksa Melik: "eyh, sen kendi hakkn balyor olabilirsin, eyvAllah ama ben, bu kimselerin bana kar evirdikleri dolaplardan dolay onlar affetmeyeceim" diyebilirdi. Burada eyhu'l-slm'n tesirinin ne kadar byk olduuna ahit oluyoruz. Btn bu olanlar hop oturup hop kalkan bn-i Teymiyye muhliflerini o an itibariyle ok etkilemiti. Onlar: "Biz olsak yani elimize bu frsat geseydi, bunu yapmazdk, onu balamazdk" diyerek kendi dncelerini yani katlklarn ve merhametsizliklerini dile getirmilerdi. Fakat o an ve sonraki alarn insanlar unu bilsinler ki, bn-i Teymiyye'nin affnn yannda u ifadeleri de vardr. "Onlar, bu husmetleriyle birok kere Allah'n hukkunu da inemilerdir. Allah dilerse onlar azaplandrr, dilerse affeder..." Evet, bunu demeyi de ihmal etmemitir! Onun iin bir kimseye husmet besleyip iftirlar etmeler, Allah'n hukkunu ineme ve slm'n deerlerine zarar verme noktasna varrsa, mazlm kii hakkn hell etse dahi, Allah o zlim ve mfterilere yaptklarnn hesabn sorar!.. Ya bir de hell etmezse! Bu durumda kul hakkndan dolay da hesap verir. Dier taraftan, bu hengmede, attklar kt admlar ve atklar kt rlarla sonraki nesillerden nicelerini saptrrlarsa, bunlarn hesb ve azb da cabasdr!...

Kmil Miras, Tecrd-i Sarhinde bn-i Teymiyye ile Melik Nsr arasnda geen u konumalara yer vermitir:

"Bu muhteem Msr saraynda Sultan ile bn-i Teymiyye arasnda cereyn eden ve stad'n ulvv-i cenbn gsteren bir muhvereyi bn-i Kesr, tarihinde yle bildiriyor:

Melik Nsr:

- std! Beni istifya mecbr, seni de daim bhuzr eden bu Nasr- Mnc ile arkadalarn idam edeceim, siz ne dersiniz? diye sormu.

bn-i Teymiyye cevben:

- Hayr, bunu yapmaynz. Bunlar lim ve dnimend kimselerdir. Bunlar ldrrseniz bir daha bunlar kadar yksek ilim adamlar bulamazsnz. Nesl-i ilm munkat' olur. Siz, bunlar affediniz. Bana gelince, beni rencde edenlere kar hakkm hell ediyorum. Kimseden intikam almaa heveskr deilim. Bunlar, Allah'a ve Raslne kar kusur etmilerdir. Onun cezasn da Allah verir, diyerek muhliflerini muhakkak bir lmden kurtarmtr.

Vaktiyle bn-i Teymiyye aleyhinde icr-yi faaliyyet edenlerden bn-i Mahlf yle demitir: "Ben, bn-i Teymiyye kadar shib-i kerem bir kimse grmedim. Biz onu ldrtmek istedik, frsat bulup muvaffak olamadk. Hlbuki o frsat buldu, fakat bizi koruyup muhakkak olan bir lmden kurtard." (Sahh-i Buhr Muhtasar Tecrd-i Sarh Tercemesi ve erhi, Kmil Miras, Ank-1985, 8. Bask, C: 4, S: 183, 184)

31- NAMAZ LE ALKALI BAZI HUSUSLAR:

Namazda son teehhdde Peygambere salt okumak fi mezhebine gre rkun/farz, Hanef mezhebine gre ise Snnettir.

"Son teehhdde Raslullah aleyhisselm'a salt (Allahumme salli... ve Allahumme brik...) okumak, namazn rkunlarndan bir rkundur. Her kim son teehhdde Neb'ye salavt terkederse namaz btl olur." (el-Hulsatu'l Fkhyye al Mezhebi's Sdeti' fiyye, Eb Ammr Ysr b. Ahmed b. Bedr b. en-Neccr ed-Dimyt, S: 138)

Farz namazlarda gc yeten kimsenin namazdaki kym yerine getirmesi yani namaz ayakta klmas bir rkundur. Hanef'ye gre, farz namazlarn yannda, vcib namazlarda da g yetirebilenler iin kym (ayakta durmak) bir rkundur. zellikle yolculuklarda farz namazlar, kym ederek namaz klmaya kdir olunduu halde, keyf olarak yani kym, rukyu dolaysyla da ta'dl-i erkn terk etmek sretiyle oturarak klmak asla ciz deildir. fi mezhebine gre, kym farz namazlara hs bir rkundur; g yetirilebildii halde terk edilirse namaz btl olur. Hatta gemilerde bile kym terk edilemez. Kym'da durmaya g yetirilememesi hli mstesndr. Hanef mezhebinde de farz ve vcib namazlarda g yetirebilen iin namazda kym bir rkundur. Yani Hanef mezhebinde vcib namazlar da ayakta klmaz gerekir. Bu sebeple gerek zel aralarda, gerek ehirleraras toplu tamalarda ve gerekse de tren ve gemilerde yolculuk yapanlarn, farz ve vcib namazlarda kym terk etmeden, tadl-i erkn zere namazlarn klmalar gerekir. yle ki: zel ara ve otobs gibi vastalarn durdurulup mnasip bir yerde namazn eda edilmesi, tren ve gemilerde de namazn ayakta klnmas gerekmektedir. Nafile namazlarda ise namaz ayakta klmak mendbdur. Kii ayakta klmaya gc yetse de yetmese de nafile namazlar oturarak klabilir. Ama ayakta klmak daha faziletlidir ve daha sevaptr. Tadl-i erkn, fi mezhebine gre farzdr. mam Eb Ysufa gre, tadl-i erkn bir rkun olduundan farzdr; Eb Hanfe ve mam Muhammede gre ise vcibdir. Birinci gre gre tadl-i erkn terk eden kimsenin o namaz yeniden klmas gerekir. kinci gre gre ise, sehiv secdesi gerekir. Ama tadl-i erkna riyet edilmeden klnan namazn yeniden klnmas daha iyidir; nk bylece insan ihtilftan kurtulmu olur.

32- BRKA MESELEDE AIKLAMALARIM:

1- Eli bo olanlar kendilerine meguliyet bulmak iin akllarna esen sorular, okuyup aratrma zahmetine katlanmadan saa sola sorup durmasnlar! Sorunun da kalitelisi ve r vardr. Bir mesele, asl kaynandan Arapa metniyle ve tahrciyle sorulur. nce anlalan ey ifade edilir, anlalmayan yn ehlinden renilir.

2- yi ki de sesli mer Nesef Akidi dersi yapmm. Baz arkadalar, mer Nesefnin akdesini soruyor, bazlar da benim de onun grlerini benimseyip benimsediimi merak ediyor. Oysa Nesef dersinin ilkinde yarm saatlik mukaddimede bu konuda usl asndan net aklamalarla bilgilendirme yapmtm. Ama gelin grn ki, biz okumay da dinlemeyi de pek sevmiyoruz. Onun yerine itiraz ve phe kokan sorularla soru sormak daha kolaymza geliyor. nsan soruyor gzkyor ama soruyor mu itiraz m ediyor oras bir muamm! nk binlerce ak ifadelerle akdesi malm olana o konuda soru sormak ne derece soru hkmndedir, tartlr!

Ksaca birka noktay ifade edeyim:

Ben, Selefi ile Halefi ile btn slm limlerini seviyor ve onlardan istifade ediyorum. Mslman limleri makbl ve merdd diye ya da bizim limlerimiz ve onlarn limleri eklinde ikiye ayrmyorum. Sadece yanllarndan saknyorum. Dinin, Tevhdin ve imann aslnda olmadka, onlarn yanllar, kendilerine buzetmeme neden olmuyor. nk Mslmanlarn limlerinin, daha limleri ve daha fzllar olduunu kabul ediyorum. Selef limlerinin Halef limlerine stnlkleri gibi. Fakat hibir limi masm da grmyorum. limler hata edebilirler; dilleri ya da fiilleri yanla kayabilir, dolaysyla da baz fetvlarnda isbet edemeyebilirler. Genel bir hakikat olarak, her insann -az ya da ok- yanllar ve dorular olur. Fazilet olan, yanla uymak deil, doruya ittib etmektir. Dorular ve ideal grleri de, limlerin ictihdlarndan bgne kalnarak renmek mmkn deildir. Kald ki, slm limlerine anlamadmz meseleleri arz edip, onlardan sorup renmemiz, Rabbimizin bir emridir.

mer Nesef, Mturd ekolne sahip bir limdir. Metnul Akidinde, baz dallet frkalarna ynelik Ehl-i Hakkn yolunu mdfaa etme abalar takdre yndr. Ama tabii ki yanl yaklamlar ve fetvlar da vardr. En azndan kendisi Mturd olduu iin, pek ok konuda Ear ekol ile ayr dmektedir. Ear ekol de her ne kadar baz kimselerce Selef izgisinde ya da o izgiye yakn olarak nitelense de, onun da, Selefin pek ok yaklamndan uzak dt yorum ve tevlleri bulunmaktadr. Fakat her iki ekol de, Selefe uyma abas, iddias ve ikrr zeredir. Selef dneminden sonra slma girenler oalnca dnyann her tarafna Mslmanlar yaylmlar, yeni corafyalarla, yeni kltrlerle, yeni dillerle ve rklarla tanmlardr. nsanlarn slma bu ekilde fevc fevc girmeleri de beraberinde elbette ksa dnemde yeni yeni sorunlar beraberinde getirmitir. Halef ulems, gerek o gnn Mslmanlarnn ve gerekse de gelecekteki Mslmanlarn akdelerini korumalar, felsef, kelm sapkn grlere iltifat etmemeleri iin vahyin rhuna ve slma uygun ekilde birtakm illet, hikmet ve maslahatlara istinden pek ok fetvlar vermilerdir. Onlar, slma ynelik muhtemel akdev tehlikelere kar teyakkuzda olup, mminlerin, sapkn grlerle dallete dmemeleri iin ellerinden geleni yapmlar ve Ehl-i Hakkn yolunu savunmak adna pek ok reddiyelerde bulunmulardr. lm nitelikteki bu fetv ve izahatlar, yine ilm bir ehliyetle tedkk ve tahkk edilmedike, bu dorudur, u yanltr diyerek, zar atar gibi limlerin grlerinin eletirilmesi doru deildir!

Hi phesiz, mam Mturdnin de, mer Nesefnin de, mam Ernin de -muhakkk limlerce tespit edilen- dorularna uyarz, yanllarn almayz. Zira bir limin veya bir fzln ya da slih bir kimsenin yanlna uymak erdem deildir! mer Nesef konusunda nyargl olanlara, Metnul kidini, Ear ekolne mensb mam Teftznnin erh ettiini, bu erhul Akidinin asrlarca Osmanl medreselerinde ders kitab olarak okutulduunu, Teftzn kendisi Ear olmasna ramen n yargl davranmayp Mturd ekolnde olan bir kimsenin Akid metinlerine tevecch ettiini, ahsen benim de, sesli baz derslerde o metni esas aldm, tercme ve erhini ise, Selef akdesine ve tahkkt ile ortaya konulan dorulara gre yaptm hatrlatmak isterim. Bunlar dnmeye deer!

3- nc bir mesele ise, bn-i Teymiyyenin Allaha cisim nispet edip etmedii ya da Onu mahlkta benzetip benzetmedii hususunda baz evrelerde dolaan dedikodudur! Bu kadar apl ve derin ilme sahip olan bir mctehidin maalesef ki muhlifleri gemiten bu yana ortalama sekiz asrdr hi bo durmadan, eyhi itibarszlatrmak iin var gleriyle alyorlar. Hem de Mebbihe ve Mcessime frkalaryla en ok mcde eden ve onlar hakknda kitap ve risleler yazp, fetvlar veren limlerden biri olmasna ramen! Hem de kitaplarnda binlerce kez ak ve net ifadelerle hatta bn-i Teymiyyenin ilm vukfiyeti erevesinde uzun aklamalaryla Allah iin tecsm ve tebhi yeri geldike defalarca reddetmi ve nefyetmi olmasna ramen!

lim sahiplerinin az olduu, kaynak kitap bulmann pek mmkn olmad ve aratrma yapmak iin de internet gibi bir frsatn bulunmad yakn gemite, iftirdan prim elde etmeye alanlar, bn-i Teymiyyenin Dimek mescidinde hutbeden inerken, bir basamak inince: te Allah da, benim bu iniim gibi, dnya semasna iner dedi yalanlarn uyduran ve bu iftirlarn bayrak gibi her gittikleri yerde dalgalandran ve rm sakz gibi habire o yalan ineyen kimseler olduu gibi! imdi bu yalan ve iftirlar ortaya kt. Baka amur peinde dolayorlar!

Unutmayalm ki, her limin hatalar da, zelleleri de ve szleri iinde mtebih beyanlar da bulunur. Bu durum herkes iin geerlidir. Hatta Kurn ve Hadslerin de bir ksm mtebihtir. Mtebihler konusunda salkl tavr ve vcib olan, onlar muhkemlere yani sarh ifade ve aklamalara irc etmektir. Mulak ve mbhem meseleleri mutlak ve kat bilgilere gre anlamak gerekir. Dier taraftan, Kurnda nasl ki vuch ve nezir varsa, insanlarn konumalarnda da bu ayrntya dikkat etmek gerekmektedir. Vuch, bir kelimenin farkl anlamlarda kullanlmas; nezir ise, farkl kelimelerin ayn anlam ifade etmesi durumudur. Dolaysyla Usl ilmini bilmeyen bir kimsenin bir metni sahh olarak anlamas mmkn deildir. Ayrca arz edilen bir btnlkteki konunun ana fikrini yakalamayan kimse, dallar asl yani kk ve z zanneder, o teferruatlar zerine aklnca mutlak anlamlar ykler. Bu fasl ksa kesmek istiyorum. Zira anlaldn tahmin ediyorum.

Son sz olarak derim ki, bn-i Temiyyeyi severiz, ama hakk ondan daha ok severiz. Ne bn-i Teymiyye ne de dier limler masmdur! limlerin yanllarna uymamak, Mslmanlarn imamlarna nasihat cmlesindendir. Bir kimseye olan muhabbetimiz, bizi, onun yanlna uymaya gtrrse, bunun ad taassuptur, fanatizmdir. Bunu yapanlar gemite ve gnmzde mevcuttur. Bu kimselerin tutucu dnce biimlerinden de, amellerinden de Allaha snrz. Ama bilip bilmeden, sadece duyuma dayanarak bir Mslman hakknda ileri geri konumak, dahas da ona iftir etmek, hem gnahtr hem de zulmdr. ftir edilen kimse, Mslmanlarn imam ise, bu gnah ve zulm daha da katmerlidir! Kiiye her duyduunu konuup anlatmas yalan ve gnah olarak yeter! Vesselm.

33- SEFERLK KONUSUNDA BR SORUYA VERDMZ CEVAP:

SORU: Es-selamu aleykm. Hocam, sizinle tanmyoruz ama yazlarnz devaml takip ediyorum. Ben, Avrupada yayorum. 1985te, Kitb ve Snnetle tantm. Rabbime ne kadar hamd etsem azdr. Hocam, bizim, iinden bir trl kamadmz bir sorumuz olacak size... Biz, Avrupadan Trkiyeye izine gittiimizde bir ay, bazen iki ay kalyoruz. Bizim asl ikmet yerimiz Avrupada. Trkiyede kendimize ait evimiz var, orada kaldmzda mukm mi olacaz yoksa seferi mi? Baz hocalar evet, sefersin diyorlar, bazs da oradaki ev senin, kendi evindesin, rahatsn, seferlik olmaz diyorlar. Bu konuda bildiklerinizi bize aktarrsanz memnun olurum.

CEVAP: Ve aleykm selm. Rabbim kendi rzs istikmetinde sebt versin.

ncelikle meseleyi zetleyelim, sonra da sizin sorunuza cevap verelim, inAllah.

Fkhta vatan kavram e ayrlr: Vatan- asl, vatan- ikmet ve vatan- skn.

Vatan- asl; asl vatan, asl yerleim yeri, kiinin kendi memleketi demektir. nsann doup byd, evlendii, geimini salamak iin yerleip devaml kald yerdir. Asl vatannda olan kimseye mukm denilir. Vatan- asl ancak vatan- asl ile bozulur. Yani kiinin doup byd vatann terk ederek baka bir vatana yerleip orada yaamaya balamasyla vatan- asl deimi olur. Dolaysyla bu kimse eski memleketine geldiinde 15 gnden az kalacak ise, namazlarn sefer klar. Bu durumun atasznde de zl ifadesi vardr: nsann vatan doduu yer deil, doyduu yerdir. Yani insan doup byd memleketten ayrlp baka bir ehre veya baka bir lkeye tansa ve orada devaml yaamaya balasa, o kimsenin asl vatan doduu yer deil, doyduu yani i g tutup yerleip yaamaya balad yer olmu olur; doduu yer ise vatan- asl olmaktan kar... Fakat temelli kalmak niyetiyle deil de, i icab ya da tayin nedeniyle geici olarak baka bir memlekette yaayan kimsenin doup byd asl memleketi asl vatan olmaya devam eder. rnein; evi ve ailesi doduu memlekette iken, baka bir lkede geici olarak alan kimseler gibi. O alt yer ise, ikmet yurdu olur... Vatan- ikmet; bir kimsenin kendi memleketinden ayrlp, 15 gn ya daha fazla kalmaya niyet ettii ve asl vatanndan en az 90 km. uzaklkta olan herhangi bir yerdir. Dn grevler asndan vatan- ikmet ile vatan- asl arasnda fark yoktur. Yani en az 15 gn kalma niyetiyle gidilen ve en az 90 km. uzaklkta olan bir yerde kii sefer saylmaz. Bu mesafe, Hanef mezhebine gredir. Dier mezheblerde sefer olmak iin gidilecek asgar mesfe ve kalnacak azm sre hususunda farkl grler vardr. Vatan- skn ise; bir kimsenin, 15 gn tamamlamadan ayrlmak niyetinde olduu yerdir. Burada sefer hkmnde olur. bn-i bidnin Reddul Muhtrnda geen bu bilgilerden sonra, imdi sizin durumunuza dair bilgi verelim. Bir kimsenin birden fazla asl vatan olabilir. rnein; bir yerde evi ve ei olan bir kii, baka bir beldede oturmak zere ikinci bir e ile evlenecek olsa, her iki belde de asl vatan olur. mkn olanlarn, aldklar yazlklar bulunan yer de onlarn vatan- aslsidir. Bu nedenle kii, farkl memleketlerde bulunan kendisine ait olan yazlk ve klk evlerinde iken namazlarn tam klar. Kald ki siz, bir ya da iki ay iin Trkiyeye geliyorsunuz. Buras vatan- aslniz olmasa ya da baka bir ehirde kalsanz dahi en az 15 gn iin geldiiniz ya da en az 15 gn kaldnz srece, oras sizin ikmet yurdunuz olur ve namazlarnz tam klmanz gerekir. Fakat siz, dediimiz gibi, iinde eviniz bulunan asl memleketinize geliyorsunuz. Ne kadar sre iin gelirseniz gelin, mukm saylrsnz... Fakat vatan- asl ile vatan- ikmet arasnda en nemli faktr niyettir. Bu yzden asl vatanndan g eden bir kimsenin geride brakt ev, ba, bahe gibi gayrimenkln, o yerin vatan- asl olarak kalp kalmamasnda etkisi niyete baldr. ayet bir kimse kendi memleketindeki evini barkn satmad halde, terk ettii bu diyara bir daha dnmeyecei eklinde bir niyet tayarak g etmise, o yer onun asl vatan olmaktan kar. Zira bir kimsenin bir yerde mlknn olmas orasnn onun vatan olduu anlamna gelmez. Mmkndr ki, durumu elverili olan kimseler birden ok ehirlerde yatrm amal daire, tarla vs. alp daha sonra onu satmay dnebilirler. Fakat doduu memleketindeki evini, barkn, tarlasn vs. neyi varsa satp da baka bir yere g eden kimseler, o yere bir daha geri dnp orada yaamay kastetmezler. Yaad yeri bu ekilde terk edenler, gnn birinde o yere ziyaret amal tekrar dnecek olsalar, oras onlarn asl vatan saylmaz. Ancak Trkiyeden yurtdna g giden kimse, Trkiyeden ev satn alyorsa, buraya dnmeyi dnd iindir. Yahut da doup byd memleketinde evi varsa ve bir gn geri dnmek iin satmadysa, oras da onun asl vatandr. Allah en iyi bilendir. Selm ve dua ile.

34- ALLAH'IN VEL KULLARI, ANILDIKLARI HER YERDE HZIR VE NZIR MIDIR?!

Bugn bir radyo frekansnda u szleri duydum:

Allah her yerde hzr ve nzrdr. Allahn vel kullar da anldklar yerde hzrdr.

Bu sz irktir!..

ki noktada aklama yapalm:

"Allah her yerde hzr ve nzrdr" sz sylenilecek olsa, mecz olarak anlamak gerekir. Yce Allah zamansz ve meknsz hibir yerde olmayarak hzrdr yani vardr ve bulunur, nzrdr yani grr demektir. Bu ifade, Allah'n el-lm, el-Sem', el-Basr, el-Habr, el-Mucb, el-Kdir isimlerinin muhtevsnn kast ile sylenirse, mecz olarak ciz olaca sylenmitir. Ama her ne kadar dnya zerinde dilleri, deyimleri, sluplar ve ifade biimleri farkl insanlar ve toplumlar bulunsa da, imkn lsnde Nasslarda vrid olan er' stlhlardan baka ifade ve sylemlerden saknma konusunda hassasiyet gstermeliyiz. Bu aklamamz, bu sz, Allah'a zaman ve mekn nispeti olmadan, O'nun isimlerinin muhtevsna uygun bir anlam kastederek syleyenin tekfr edilmeyeceini ifade etmeye yneliktir. Dier ynden, bu sz sakncaldr. Zira Allahn zaman ve mekna mahkm olduu kastedilirse ve yle inanlrsa insan irke der. Onun iin ancak slih bir niyetle insan mazr hle getiren bu trden yanl anlamaya msait szlerden kanlmas, Selef'in ve takv ehlinin yoludur. Syleyen, doru anlam ve itikd kastedip benimsemi olsa bile, ou zaman bilmeyen kimse, o szlere yanl anlamlar ykleyebilir ve dallete debilir. Fakat dediimiz gibi, mer bir anlamla ifade edildiinde de, bu szn sahibi tekfr edilmemelidir. Ancak konu hakknda bilgilendirme yaplr... Peki, yukardaki szde irk olan nedir? Kendilerine Allah'n vel kullar denilen ya da evliyullh'tan olduklar hususunda hsn- zann yaplan baz kimselerin, anldklar her yerde hazr bulunup, iitip, grdklerini, duyup icbet ettiklerini sylemek, o kimselere Allah'n baz isimlerini vermektir yani onlar ilhlatrmaktr ki, bu da irk olur. Zaten bu sz syleyenlerin maksad, evliy olduklar iddia edilen kimselerin adn anarak, "meded y falan" ya da "yeti y filan" demek sretiyle onlardan -l dahi olsalar- istine ve istimdd'da bulunmann cizliini ve faziletini(!) beyan etmek sadedindedir. Byle syleyenler; l veya ib olup, kendisine aran duymayan, duysa bile icbet edip yardmna koamayan o mezarndaki lleri ve kendi hlindeki kimseleri, bilen, iiten, gren, haberi olan, dualara icbet eden ve isteklere karlk veren, g, kuvvet ve iktidar sahibi kimseler olarak kabul etmektedirler. Bu durum da, her gn en az krk kez namazlarmzda: Yalnz Sana ibdet ederiz, yalnz Senden yardm dileriz (Ftiha: 5) Kelm- lhsine zddr. Akladmz ekilde bir itikd, sylem ve davran biimi, imana zulm (irk) kartrmak demektir!

"(Onlara) de ki: Allah'tan gayr (ilh diye) iddia ettiklerinize (istediiniz kadar yalvarn) dua edin bakaym. Onlar gklerde de yerde de zerre arlnca bir eye sahip deildirler. Onlarn bu ikisinde hibir ortakl yoktur ve O'nun (Allah'n) bunlardan hibir yardmcs da yoktur." (34/Sebe': 22)

"Geceyi gndze bititirir, gndz de geceye bititirir. Gnee ve aya da boyun edirdi. Hepsi de belirli bir sreye kadar akp giderler. te bunlar yaratan Rabbimiz Allah'tr. Mlk (hkimiyyet) yalnz O'nundur. O'nun gayr ardklarnz ise, bir hurma ekirdeinin zarna bile mlik deildirler. Onlara dua etseniz, dualarnz iitmezler. itseler dahi istediinizi yerine getiremezler. stelik onlar kymet gnnde ortak komanz inkr da edeceklerdir. Her eyden haberdar olan (Allah) gibi kimse sana haber veremez." (35/Ftr: 13, 14)

35- ALLAHIN DNYA SEMSINA NZL:

HER GECENN TE BR GENCE YA DA SON TE BR KALINCA ALLAHIN DNYA SEMSINA NECE (NZL) HUSUSUNDA SAHH HADSLER VARKEN, NSAN HER GECESNN KIYMETN BLMEZ DE, HAKKINDA SAHH BR NASS BULUNMAYAN EYLER YAPMA KONUSUNDA HIRS GSTERR!

1- Eb Hreyre radyallhu anhden rivyete gre, Raslullah aleyhisselm yle buyurdu:

يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ كُلَّ لَيْلَةٍ فَيَقُولُ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ ‏"‏ ‏.‏ فَلِذَلِكَ كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ صَلاَةَ آخِرِ اللَّيْلِ عَلَى أَوَّلِهِ

Gecenin (te ikisi geip) te biri kalnca, her gece Rabbimiz Tebreke ve Tel (keyfiyeti bizce mehul bir durumda dnya semsna) iner ve afak sknceye kadar yle buyurur: Kim Benden bir ey istiyor ki Ben ona vereyim? Kim Bana dua ediyor ki onun duasna icbet edeyim? Kim Benden mafiret diliyor ki ona mafiret edeyim? Bunun iindir ki sahbler gece sonunda namaz klmay, gecenin evvelinden daha ok severlerdi." (bn-i Mce, Hads No: 1366; Bkz: Buhr, Hads No: 7494; Mslim, Saltul Musfirn, 168, 170, 171, 172; Hadsler Sahhtir.)

2- Eb Hreyre radyallhu anhden rivyete gre, Raslullah aleyhisselm yle buyurmutur: 

‏يَنْزِلُ اللَّهُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا كُلَّ لَيْلَةٍ حِينَ يَمْضِي ثُلُثُ اللَّيْلِ الأَوَّلُ فَيَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ مَنْ ذَا الَّذِي يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ ذَا الَّذِي يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ مَنْ ذَا الَّذِي يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ فَلاَ يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يُضِيءَ الْفَجْرُ

Gecenin ilk te biri geince, Allah dnya semsna inerek yle buyurur. Ben Melikim (mlkn sahibiyim, otorite benim), kim Bana dua ederse karln veririm, kim Benden isterse ona veririm. Kim Benden balanma dilerse onu balarm. Bu durum, fecir etraf aydnlatncaya kadar devam eder. (Mslim, Saltul Musfirn, 169; Tirmiz, Hads No: 446; Hadsler Sahhtir.)

3- Eb Hreyre radyallhu anhden rivyete gre, Raslullah aleyhisselm yle buyurdu: 

إِذَا كَانَ النِّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ فَلاَ صَوْمَ حَتَّى يَجِيءَ رَمَضَانُ

aban ay yarlannca, artk Ramazan ay gelinceye kadar oru yoktur. (bn-i Mce, Hads No: 1651; Bkz: Tirmiz, Hads No: 738; Eb Dvd, Hads No: 2237; Hadsler Sahhtir.)

4- Ali b. Eb Tlib radyallhu anhden rivyete gre, Raslullah aleyhisselm yle buyurmutur: 

إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا يَوْمَهَا ‏.‏ فَإِنَّ اللَّهَ يَنْزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ أَلاَ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ أَلاَ مُسْتَرْزِقٌ فَأَرْزُقَهُ أَلاَ مُبْتَلًى فَأُعَافِيَهُ أَلاَ كَذَا أَلاَ كَذَا حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ

aban aynn on beinci gecesi olduu zaman, gecesinde ibdete kalkn ve o gecenin gndznde de {on beinci gn) oru tutun. nk o gece gne batnca, Allah Tel (keyfiyeti bizce mehul bir halde) dnya semsna inerek, (o andan) fecir douncaya kadar: Benden mafiret dileyen yok mu, ona mafiret edeyim. Benden rzk isteyen yok mu, onu rzklandraym, (bir bel ile) mbtel olan yok mu, ona fiyet vereyim (beldan kurtaraym.) yle olan yok mu, byle olan yok mu, buyurur. (bn-i Mce, Hads No: 1388, Hads Mevd yani uydurmadr.)

36- USL- HADSTE UYDURMA, ASILSIZ, MNKER VE ZZ NE DEMEKTR?

Hads Uslnde "uydurma" (مَوْضُوعٌ) ile "aslsz" (لاَ أَصْلَ لَهُ) tabirleri arasnda fark vardr. Uydurma hads (حَدِيثٌ مَوْضُوعٌ), hem metin hem de isnd uydurulduktan sonra bir kaynakta yer alan rivyettir. Aslsz hads (حَدِيثٌ لاَ أَصْلَ لَهُ) ise, herhangi bir kaynakta gemeyen asl astar ve isnd bulunmayan szlerdir. Aslsz hadsi ksaca yle tanmlayabiliriz: حَدِيثٌ لاَ أَصْلَ لَهُ أَيْ لاَ إِسْنَادَ لَهُ أَصْلاً Asl olmayan bir hads; asla bir isnd olmayan rivyettir... Gerek uydurma ve gerekse aslsz rivyetlerin her ikisi de, rivyetin, kendisine nispet edildii kimseye kar yalan ve iftirdr! Bunlar gerekte hads hkmnde deildir! Bu ikisinden baka bir de Mnker Hads (الْحَدِيثُ الْمُنْكَرُ) vardr. Mnker Hads; zayf Hads ksmlarndandr. Manas ise; zayf bir rvnin, sika yani adlet ve zabt ynnden gvenilir, emin bir rvye muhlefet ederek rivyet ettii Hadstir. Mnker, zzn zdddr; nk zzn rvsi sika olduu halde, Mnkerin rvsi sika olmayp adlet ve zabt ynyle zayf kimsedir.

Etiket kelimeler: Hads Usl, mevd, uydurma, l asle leh, aslsz, mnker, zz.

37- MUHTEEM BULU!

Nefis, ego, gsteri, kibir, hev ve heveslerin kendisiyle tatmin edildii yle bir cihz icat edilmeli ki, dnyann drt bir kesindeki farkl rk, renk, dil, din ve kltrdeki insanlarn hemen hepsi asla onu elinden drmesin, onunla gezsin, onunla yrsn, onunla uyusun, onunla uyansn, bir an bile gzlerini ondan ayrmasn, baka ilerle megulken, biriyle konuurken hatta araba kullanrken dahi, gz, akl, fikri hep onda olsun denilse; bilim adamlar nasl bir cihaz icat ederlerdi dersiniz?

- "Mkil bir meseledir; byle bir icat yaplamaz" m derlerdi,

Yoksa;

- "O icat, deiik marka, model, grnm, renk ve zellikleriyle, el kadar byklkte olan, elde ve cepte tanp asla kendisinden kopulmamas gereken ve kopulamayacak olan AKILLI TELEFONdur" mu derlerdi!

Bu, ok iddial bir cevap olurdu deil mi?

Ama sonuta vka ve durum bu cevab hakl karmad m?!

Evet, gnmzde, insan kendinden, evresinden ve hayattan soyutlayp atletin, tembelliin, gafletin ve duyarszln kucana iten o icat, AKILLI(!) TELEFON'dur!

DEERLENDRME:

Orta ve lise dnemlerinde ahit olduum ve yadrgadm bir ey vard. Baz insanlar bir eyleri eletirirken, o eyi kendileri yaparlard. rnein; insanlar lksten sakndrrlard ama kendileri az ya da ok lks hayat yaarlard. nceden u ihtiya deil, bu ihtiya deil deyip de sonradan onlardan da alsn alanlar hi saymyorum. Yapmadklarn syleyenlere itiraz edildiinde de, "dorusu sylediimizdir, biz yapamyoruz" derlerdi. imdi deiik slup ve grntlerde o ocukluk yllarnda yadrgadm rnekler daha da oald. Ya da bu istikmetteki insan tipi zaten toplumda ok yaygnd da, yaadka grdk. Bu eletiriyi yaparken ayn itirazla muhatap olmak istemem. Cep telefonu ilk ktnda koa koa on bin dolara telefon alan insan tipleri grdm. Nedir bu zenti, taknt, gsteri ve hrs kardeim! nsanlar, Kapitalizmin piyasaya srecekleri smr materyallerini satn almak iin deta gndemi takip ediyorlar ve birbirleriyle yar ediyorlar! O yllarda, kimileri de birka sene daha fiyatlarn dmesini bekleyip telefon satan yerlerde deta sra oluturmutular. Hatta kendilerini akll, erken davrananlar da aklsz olmakla sulayanlara ahidim. Birka bin dolara telefon mu alnr yahu diyenler, be sene bekleyip be yz liraya, bin liraya aldlar! ahsen ben yaadm evrede en son telefon alan kimseyim. Telefon alan sz bile yanltr. Telefon almak zorunda braklan!.. Aylardr, yllardr telefon diye diye kendisini telefon almaya motive edip duran bir arkada, kendisine telefon ve hat almaya gidince, bana da hediye olarak bir hat almt. Ben de daha sonra telefonu da almak zorunda kalmtm. Sesli ve makl dnce: Madem alyorsun, ikisini de al, ikisini almyorsun, hat niye alyorsun kardeim... : ) Telefon, daha pahal olduu iin sanrm, byle bir tercih yapmt. Neyse akll telefona gelelim. Yaadm evrede akll telefonu olmayan kimse yok sanrm. Bu telefonun girmedii ev ise hi yoktur herhalde... Toplum nazarnda fakir bilinen ailelerde bile en lks ve en pahal telefonlarn bulunmas olduka dikkat ekici bir durumdur. Belki de her evde birka tane birden bulunmaktadr. Hatta bazlar, ka kez model deitirdiler. Kimileri, akll telefonlarnn zelliklerini yetersiz buluyorlar. Yeni model alma hesabndalar vs... Beni ilgilendirmez btn bunlar tabii ki!.. Ben, kendime dneyim; ilk ktktan sonraki yllarda cep telefonunu en son alan kii olduum gibi, artk akllsn da alabilir miyim acaba?! Muhteem Bulu! paylamn yapan ve orada verilmek istenen hikmetin nemine inanan ve insan megul edip tembelletirmek ve asosyalletirmek anlamnda zararnn daha fazla olduunu bilen bir kimse olarak, hepsinden nemlisi de zenticilii ve taklitilii sevmeyen biri olarak, u an itibariyle o telefona heveslenmeye hi de niyetim yok!.. ou kimse diyecektir: "Hocam, genellemeyin..." Ben: stisnlar olabilir... dediim de, sanki bu nasihat istisn olarak genellenmeden ve yaygnlamadan uygulanacak m?! nsanlarn nefs isteklerine ve arzularna kim gem vurabilir?! Sanki Kapitalizmin albenili ve czibeli ambalajlarla piyasalara srd ve vitrinlerde yerlerini alan son model rnlere insanlar ihtiya yaklamyla bakp, bunlar, lks ve isrftr; bizim bunlara ihtiyacmz yok mu diyecekler! Deseler ne gzel olur diyen her bir kimseye nce sen desene demek de hikmet ehlinin ii olsa gerek! nsanlar, nefs arzularna mer bir snr izmedikleri ve o isteklerinin peinden hayat boyu kouturduklar srece, bu arzulara ve uzun emellere kim gem vurabilir?! Hem de bu imtihan dnyasnda!...

38- SOSYAL MEDYADAK NSN LKLER HAKKINDA GENEL SLPLU KISA BR TEFEKKR!

Raslullah aleyhisselm buyurdu: Kklerimize merhamet etmeyen, byklerimizin ilim erefini tanmayan, biz(im Snnetimiz)den deildir. (Tirmiz, Birr, 15, Hads No: 1920)

nternet demek; yeenlerine bile "abi" diyecek kimselerin, sana akranym gibi (halk tabiriyle, asker arkada gibi) senli benli hitap etmesidir. Cr'etkr szlerine cevap verildiinde de, soru, yorum ve itiraz ile balatt tartmay srdrp fra atmas, eletirmesi ve sulamasdr! Daha da olmad konuyu hak ihlline kadar getirmesidir... HasbunAllh!.. lgintir ki insan, birka sene yalannca ya da baz konularda bir eyler okuyarak kendini gelitirdiini sannca, bir eyler kefedince, bir yerlere gelince, trnak iinde vali olunca adam olduunu sanyor! Oysa adamlk, bundan ok farkl ve ok nemli bir deerdir, fazilettir, erdemdir, haysiyettir, mrvvettir! Hikmet ve db eksikliinden kaynaklanan cehlet bu olsa gerek! nsan, eksik ynn dahi bilmiyor ve de kabullenemiyor! Nefis, insana kendisini Kf danda gsteriyor. O da, byne hrmet edemiyor, kne efkt gsteremiyor! Adam, senden en az be ya kktr ama kk kardeine hitap eder gibi slup kullanyor. Yahu sen o kiiye gre -yanl anlama ama- ocuk gibisin. Burada ocuk kelimesi asla aalama anlamnda deil, bir hakikatin tasrhi iin msbet bir tebhtir. Bu anlamda byklk de izfdir. Hakikatte byk olan ise lemlerin Rabbidir; biz ise kz, ciziz, Rabbimizin rahmetine ve ltfuna muhtcz. Devam edersek; biz ocukluumuzda aramzda bir ya fark olanlar byk bilirdik, hrmet ederdik, ona gre davranrdk hatta ay olarak hangimiz yaa byz diye hesap yapardk. Benim abim ile aramda yaklak iki yl var, abi diyorum. Baz arkadalar, en az 3-5 ya, kimileri de ok daha fazlasyla kkler; ama ne hocam, ne de abi diyebiliyorlar! Trnak iinde sylemek gerekirse, nefsinden dolay sana hocam demeyi gururuna yediremeyen ve dememek iin nefsinden trl trl bahaneler reten kimseye belki 30-40 yl ilim retebilirsin. O da ayr bir konu! Ama tabii ki bu kiilik yapsndaki kimseyi, -dnyay verse bile- ehliyet sahibi bir lim, talebe olarak kabul eder mi, bu da meselenin ayr bir yndr! Burada nemli vurgu, ehliyet ve lim kelimelerindedir. Bu kimseler ne limciktir, ne makam ve mevki peindedir, ne hret ve ilgi oda olma derdindedir ve ne de paragz ve karcdr! Neyse!.. nsan, kendisinden yaa ve ilimce byk biriyle nasl konuur ya da nasl konumal? in banda daha bunu bilmiyoruz ve de renmek iin aba gstermiyoruz. Genelde nefis, bu yndeki uyarlar cs, gereksiz ve lks gsterdii iindir belki de! Bu nedenle oumuz, bu tr db konularn nemsiz say(n)yoruz! Edebi nemsemeden de, soru sorarak veya tartarak ilim renmeye alyoruz! L havle!.. nternetin olumsuz yanlarndan ve ynlerinden biri budur! Nice ilm meseleler varken, Hikmetler, bretler, tler bal ile neden kitap kardmz anlayamayanlara da bu cevap, ibret almaya vesile hikmetli bir t olsun. Gerekten bu konu, Tevhd hakikatler kadar nemlidir! Kald ki, Tevhd ile Nebev ahlk i iedir ve bir btndr. Szn burasnda kendime ait iki szm hatrladm. Msaadenizle paylamak isterim:

nsanlara hitp ekli, kiiliin aynasdr. (Hayatn inden zl Szler, 181. Sz, S: 166)

lmin ba edeptir; edebi olmayana ilim ne gerektir!

39- BN- TEYMYYE BAZI KMSELER TARAFINDAN U NOKTADA ELETRLMTR!

1- Mteheyyic (متهيّج) (heyecanl, cokun),

2- Cehru's-savt (جهير الصوت) (sesi yksek),

3- Dncelerini savunmada mufrit/ar (مفرط فى أفكاره).

Allah'n yaratltan verdii kiiliksel zellikler eletirilebilir mi? Bu vasflar normalde bende de var. Pek ok kimsede de olabilir. Bir insann, hakikatleri anlatrken heyecanl olmas, yksek sesle konumas ve grlerini ispat ederken gsterdii srar ve kararllk, onu sulamay m gerektirir?! Amac zm yemek deil de, bacy dvmek olan kimse, bacnn verdii zmde bahane bulup, onu sular! Kardeim, sen, sana anlatlanlarn hak olup olmadna baksana! O hakk tebyn ve mdfaa edenin yahut da bir yanl iptal edenin heyecanl ya da sessiz olmas, yksek sesli ya da alak sesli olmas, dncelerini kararllkla savunmas ya da dncesini savunmada pasiflii senin neyine?! nsanlarn farkl farkl karakteristik zellikleri vardr. Bunlarn bazlar ftrattan gelir, bazlar da ilim, iman ve ihlsla alkaldr. Akll insan odur ki, bakalarnn kiisel zelliklerini eletireceine kendisine bir eyler retene mteekkir olur ve hakka uyar!

bn-i Teymiyyenin grlerini savunurken gsterdii tavrn ar olduunu dnenlerin, Mizznin: Drt yz seneden beri onun gibisi grlmemitir ve bn-i Recebin: Sahh yoldan bana ulatna gre, bn-i Zemlekn, bn-i Teymiyye hakknda yle demitir: Onun gibisi be yz yldr grlm deildir. (ez-Zeyl al Tabaktil Hanbile, 4/503)

Hicr 661 (m.1263) senesinde dnyaya gelen, 19 yana gelmeden fetv vermeye balayan, babasnn veft etmesi zerine Skkeriye medresesinde onun yerine geip 21 yanda Hads dersleri vermeye balayan bir limi, daha alt seviyelerdeki baz kimselerin eletirmesi taaccup edilmekle beraber ok da mnidardr!

Tbin asr, Hicr 181 ylnda, tebe-i tbin asr ise Hicr 220 ylnda sona ermitir. (Ulmu'l-Hads ve Mustalahuh, Subh es-Slih, S: 357, 358)

Mizznin, drt yz senedir bn-i Teymiyye gibisi grlmemitir, szn ele alrsak, sahbe, tbin ve tebe-i tbin asrlarndan sonra her asr kastettii sonucunu karabiliriz. bn-i Zemleknnin, be yz yldr onun gibisi grlmemitir, szn esas alacak olursak, bu zaman dilimine tebe-i tbin dnemi de dhil olmu olur. Bu hitlii yapanlar mctehidlerdir. Hams duygularla bir heyecan ya da cezbe annda sylenmi szler deildir. Kald ki bn-i Zemlekn baz meselelerde bn-i Teymiyyeye muhlefet etmitir. Gerek limler ancak hakka hitlik ederler.

bn-i Zemlekn, baz konularda bn-i Teymiyyeye muhlefet etmi olmasna ramen, be yz senedir onun gibi birisinin grlmediini sylemitir. Bundan daha dil bir hitlik olabilir mi? Ayrca yine o, bn-i Teymiyye hakknda u vc szleri sylemitir: limlerin limi, imamlarn rehberi, mmetin rnei, peygamberlerin vrisi, Allahn hcceti, mctehidlerin hiri (sonu). (er-Reddul Vfir, S: 108, 109)

Bu nitelemede yer alan mctehidlerin hiri ifadesiyle, ondan sonra mctehid gelmeyecei anlam kmaz. Bilkis bu sz, onun seviyesinde bir mctehid gelmez ya da gelmesi zor eklinde anlalmaldr. Yedi asr gemi olmasna ramen, onun gibi bir lim gelmediine hepimiz hidiz.

rencisi mam Zeheb (v.748/1348) hocasn birok eserinde hayrla yd etmi ve onun hakknda unlar sylemitir: bn-i Teymiyye tefsrde ulalmas mmkn olan son mertebeye ulam, Hadsin hfz, ricli, shhati ve zayfl noktasndaki ilimde herkesi gemiti. Drt mezhebe ilaveten sahblerin ve tbinin de mezheblerini bildii iin Fkhta bir rnei yoktu. Dinler, mezhebler, Uslud-Dn ve Kelm alannda bir benzerinin olduunu bilmiyorum. Arapas ok kuvvetli, Tarh ve Siyer ilimlerinde alacak kadar bilgisi vard. Cihd, mertlik ve cesareti ise dillere destand. O, benim gibi birisinin onu vasfetmesinden ok daha byk biridir. Eer bana Rkn ile Makam arasnda Kabeye kar durup: u gzlerim onun gibisini grmemitir diyerek yemin ettirilseydi, bu yemini muhakkak ederdim. Hatta vallhi, o kendisi gibisini bile grm deildir derdim. (er-Reddul Vfir, S: 80, 81)  

Hfz mam Zeheb gibi mnekkid bir limin bu szlerinden daha dil bir hitlik olabilir mi? limde derinlemenin yani rush sahibi olmann bedellerinden biri de, o seviyede bir ilme, fkha ve anlaya sahip olmayan baz kimselerce eletirilmek olsa gerektir!

Son olarak da, Hfz bn-i Kesr rahmehullha sz brakalm. O, bn-i Teymiyyeden uzunca bahsettikten sonra unlar sylemektedir: Sonu olarak, bn-i Teymiyye rahmehullh hata ve isbet edebilen byk limlerden birisidir. Ancak hatalar dorularna nispetle derin bir denizdeki nokta gibidir. Ayrca onun bu hatalar da balanmtr. nk Neb aleyhisselm, Sahh-i Buhrde geen bir Hadste: Hkim ictihd edip de isbet ederse, ona iki ecir vardr. Eer ictihd eder de hata ederse, onun iin bir ecir vardr (Buhr, 7352; Mslim, 1716; Tirmiz, 1326; Eb Dvd, 3574; bn-i Mce, 2314; Nes, 5381) buyurmutur. (el-Bidye ven Nihye: 14/160)

40- LLE VE GL:

Tasavvufta "Allah" (الله) kelimesi ile "lle" (لاله) kelimesinin Osmanlca yazlnn ebced deeri "66" yani ayn olduu iin; lle'nin Allah' sembolize ettii gr, slm'a gre btl bir anlaytr. Maalesef ki baz yrelerde halk arasnda "ii altm altya balamak" deyimi bile kullanlmaktadr! Oysa Allah, varlklarla nitelenemez, temsl edilemez ve mahlktna benzetilemez. Dier taraftan Allah, varlklarn uydurduklar sembollerle de vasfedilemez! Onun benzeri hibir ey yoktur. O her eyi iitendir, grendir. (r: 11) ayet insanlar, Yce Allahn, hakknda hibir delil indirmedii ve kendilerinin de hibir bilgileri olmayan eylerin peine derlerse dallete derler ve her admlarnda da kendilerini daha byk felketlerin iinde bulurlar! rnein; Tasavvuf Edebiyatnda baz iirlerde, vahdet-i vucd anlaynn tesiriyle, Yaradann, yaratt lle'de tecell ettii safsatasn syleyip savunmak gibi! Baknz, Allah bir varlkla sembolize etme ve O Yce Yaratc hakknda temsl getirme creti, baz kimseleri vahdet-i vucd safsatasna kadar srklemektedir!

Tevhd; Allah' ztnda, isimlerinde, sfatlarnda, fiillerinde ve hkmnde birlemeyi, byk bilmeyi, O'nu noksanlklardan tenzh etmeyi, O'nun kendisini nitelendirirken haber verdii isimlerinden, sfatlarndan ve fiillerinden birini dahi bir bakasna vermemeyi, O'na ortak komamay, O'nu tek ve hakiki ma'bd bilmeyi gerektirir.

Krmz gln de, Raslullah'n terinden yaratld ve gl kokusunun Peygamberimizin kokusu olduu konusunda gelen rivyetlerin tamam uydurmadr. Maalesef ki tasavvufta gln de Peygamberimizi temsl ettii savunulmutur. Bu konularda hibir delilleri olmad halde insanlar, Allah ve Rasl hakknda nasl da cr'etkrca temsller getirmektedirler.

Rabbimizin yetlerini okuyalm:

"Artk Allah hakknda (temsller, misaller getirerek ve nna uymayan benzetmeler yaparak) rnekler bulmaya kalkmayn. nk Allah bilir, siz bilmezsiniz." (Nahl: 74)

"Bilmediin bir eyin ardna dme! nk kulak, gz ve kalp, bunlarn her biri ondan sorumludur." (sr: 36)

41- MAM-I AZAM EB HANFE (RAHIMEHULLH)

Nu'mn b. Sbit rahmehullh'n knyesi Eb Hanfe'dir. Hicr 80de Kfede domutur ve 150'de veft etmitir. mam- A'zam diye mehr olmutur. O, hem tbindendir hem de Fkh'ta muteahhrn ulemnn imamdr. nk adalar arasnda ok sekin bir konumdadr, ictihd metodunda byk bir r amtr ve dneminden itibaren pek ok fakh, onun at r etrafnda kmelenmi ve ondan istifade etmilerdir. Bu bakmdan da kendisine "mam- A'zam" denilmitir. Onun Hanfe diye bir kz olmamasna ve Hammddan baka da ocuu bulunmamasna ramen ona Eb Hanfe (Hanfenin babas) knyesi verilmitir. Bunun nedeni; Irakllar arasnda hanfe ad verilen bir divit yahut yaz hokkasn devaml yannda tamas nedeniyle Eb Hanfe diye tannm ve anlmtr. Gnmzde anlayacamz biimde ifade edersek, yannda devaml kt ve kalem tad iin kendisine Eb Hanfe denilmitir. imdi ne yazk ki, Hanef mezhebinde olan kimselerde kalem olsa, kt yok, kt olsa kalem yok! Hepsinden kts de ou zaman ikisi de yok! Eb Hanfe diye anlmasnn nedeni olarak, Hanf kelimesinin szlk anlamndan hareketle, haktan ve istikmetten ayrlmayan bir kimse olduu iin bu ekilde sylendii de ifade edilmitir. mrnn 52 yl Emevler, 18 yl da Abbsler dneminde gemitir. O, sahbe ve tbin dnemlerinde Irak blgesinde gelien zengin ilm ve fikr bir ortamda yaam ve pek ok ilim ehlinden dersler alm ve grmeler yapmtr. Yaklak krk bin talebesi olduu, bunlardan krk tanesinin ictihd seviyesinde bulunduu rivyet edilir. Eb Hanfe, sadece Fkh fetvlar veren bir kimse deil, ayn zamanda Allah yolunda bir mcdele adam, mmetin rnei ve imamdr. O, btn zorlamalara ramen, Emev ve Abbs saltanat sahiplerine boyun ememi, zlim idarecilerin ynetim anlaylarn onaylamamtr. Bu uurda ok ileler ekmitir. Abbs devletinin ikinci halfesi(!) Eb Cafer el-Mansr, Eb Hanfeyi test etmek ve kendi tarafna ekip, onun desteini arkasna almak iin ona Badat kdln (Kdl Kudt) yani kdlarn kds/bakdlk teklif etmitir. Bu mbrek mamn bu teklifi reddetmesi zerine de el-Mansr onu hapse attrm ikenceler ettirmitir. Hayatnn son demlerindeki bu lmcl ikenceler altnda da -inAllah- ehd olmutur. Zindanda zehirlenerek ehd edildii de sylenmitir. Rabbimiz, ona rahmet etsin, ondan rz olsun ve onun brakt ilim mirasndan da bizleri faydalandrsn.

42- PEYGAMBERMZN TAVSYES VE EYYM-I BYD ORUCU HAKKINDA:

Eb Hreyre radyallhu anh yle demitir:

 أَوْصَانِى خَلِيلِى بِثَلاَثٍ لاَ أَدَعُهُنَّ حَتَّى أَمُوتَ صَوْمِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَصَلاَةِ الضُّحَى، وَنَوْمٍ عَلَى وِتْرٍ

Dostum (Raslullah) bana eyi tavsiye etti, ben lnceye kadar bunlar brakmam.

1- Her aydan gn oru tutmak,

2- (ki rekat) kuluk namaz klmak,

3- Uyumadan nce vitir namazn klmak. (Buhr, Tehecd, 33, [1178]; Savm, 60, [1981]; Mslim, Saltul Musfirn, 85, 86; Tirmiz, Savm, 54, [760]; Eb Dvd, Vitr, 7, [1432]; Nes, Kymul Leyl, 28, [1677, 1678])

Her aydan gn oru tutmak; kamer aylarn 13, 14 ve 15. gnlerinde tutulur. Bu gnlere Eyym- Biyd (Beyaz, parlak gnler) denilir. Bilindii gibi, ayn ortasna rastlayan bu gnler dolunay gnleridir. Eyym- biydin, kamer aylarn 13, 14 ve 15. gnleri olduuna dair Hadsler bulunmaktadr.

Ms b. Talhadan rivyete gre, o yle demitir: Eb Zerrden iittim, diyordu ki: Raslullah aleyhisselm yle buyurdu: Ey Eb Zerr! Her aydan tutacan oru, o ayn on , on drt ve on beinci gnleri olsun. (Tirmiz, Savm, 54, [761]; Eb Dvd, Savm, 69, [2449])

Her aydan gn oru tutmak, tm seneyi orulu geirmek gibidir. (Bkz: Mslim, Sym, 196; Tirmiz, 761, 762; Eb Dvd, 2449)

Allah Sbhnehu ve Tel yle buyurmutur:

Kim, (Allahn huzuruna) bir hasene (iyilik, bir gzellik) ile gelirse, ona bunun on misli vardr. Kim de bir seyyie (ktlk, gnah) ile gelirse, ancak onun misliyle cezalandrlr. Onlar (yani iyilik edenler de, fenlk yapanlar da) hakszla uratlmazlar. (Enm: 160)

Rabbimiz, bir hasene (bir iyilik) ileyene, on misli sevap olduu mjdesini vermitir. Buna gre bir gn oru, on gn gibidir. Her ayda gn oru tutmak ise, otuz gn oru tutmak gibidir. Dolunay gnlerinde gn oru tutan bir kimse, Ramazan ayn da orulu geirecei iin, tm sene oru tutmu gibi sevap elde eder.

Her aydan gn oru tutmak ittifkla mstehabdr. Baz fi limlerine gre, eyym- biyd, kamer ayn on iki, on ve on drdnc gnleridir. Cumhra gre; dolunay gnlerinde oru tutmak mstehabdr. Baz Mlik limlere gre ise, her aydan gn oru tutmak mstehab olsa da, bu orucu ayn belirli gnlerine tahss etmek mekrhtur. Onlarn, byle bir tahssi, mekrh kabul etmelerinin nedeni, insanlarn bu gnlerde oru tutmay vcib grmeleri korkusundandr. Fakat yukarda da zikrettiimiz gibi, mam Tirmizde geen Hadse gre, her aydan tutulmas gereken bu gn, ayn 13, 14 ve 15. gnleridir. Allah en iyi bilendir.

43- NAMAZIN FAZLET HAKKINDA:

NOT: Namaz hakknda bir soru zerine hzlca aadaki cevab verdik. Hayrlara vesile bir nasihat olmasn dileriz...

CEVAP: Fakhler arasnda ictihd tafslt bir yana, Uslen, cinsu'l amel'i terk kfrdr. Yani namaz btnyle terk etmek muhakkik limlerin fetvsna gre kfrdr. Namazsz Mslmanlk olmaz. Namaz dinin direidir. Kim namaz terk ederse, dinin direini ykm olur. Bu konu ilmen ok teferruatldr. Ama tabii ki, ne kadar yazsak da namaz klmamaya cevz verecek ve namazszl ho grecek deiliz. Selef'in ittifkna ve muteahhrn ulemnn bir ksmna gre, namaz klmamak kfrdr. Dier fetvlar da haff saylmaz. mam fi ve mam Mlik, namaz klmayan kimsenin hadd cezas olarak ldrleceine, mam A'zam da hapsedilip, kan kncaya kadar krbalanacana hkmetmitir... Yani o kimse ya namaz klncaya ya da lm onu alncaya kadar, bu ceza devam edecektir. Namaza balayncaya kadar krbalanarak mr boyu hapis cezas ve toplumdan tecrd! Ahmed b. Hanbele gre, tembelliinden bile olsa namaz klmayan kimse kfre girer. Ahmed b. Hanbel, fi ve Mlik, namaz kasden terk eden kimsenin itikd hakknda farkl grlere sahip olsalar da, byle bir kimseye lm cezasnn uygulanaca hususunda mttefiktirler. Ahmed b. Hanbele gre cezann gerekesi, irtidd iken, fi ve Mlike gre ise, gereke, namaz kasden terk etme suudur. Selef'ten de namazn terkinin kfr olduuna dair sahh nakiller vardr. Hatta Selef, namazdan baka hibir amelinin terkini kfr olarak kabul etmezlerdi. Delil olarak, sahh pek ok Hads'te namaz terk edenin mrik ve kfir olacana dair hkm ifade eden beyanlar mevcuttur. Rabbimiz de: "...Namaz dosdoru kln ve mriklerden olmayn" (Rm: 31) buyurmutur. yette namaz dosdoru klma emri ile mriklikten sakndrmann birbirine mukreneti dikkat ekmektedir.

Ayrca, Sekar cehennemine giren kfirlere, Sizi, Sekara ne srkledi? (Mddessir: 42) diye sorulunca verdikleri cevaplardan biri de, "Biz namaz klanlardan deildik" (Mddessir: 43) demeleridir. Mddessir Sresinin 41-47. yetlerini ve bu blmn tefsrini okuyun. Bu yetlere gre, Yce Allah, kfirleri hem iman etmediklerinden hem de imandan sonra sorumlu olunan kulluk vazifelerini yerine getirmediklerinden dolay, ayr ayr azap edecektir. Yani onlarn iman etmemeleri, hireti, peygamberleri, kitaplar yalanlamalar, kfretmeleri ve isyan etmeleri bir sutur; imandan kap namaz klmam, yetimleri doyurmam olmalar ve bo ilerle urap, hayatlarn vur patlasn al oynasn geirmi olmalar da baka bir sutur. yetten anlaldna gre, Rabbimiz bu iki ynden de onlar azap edecektir. Kfiri, iman etmemesi ve de namaz klmamasyla azap eden Allah, iman iddiasnda olan, yalanclyla, hakk beenmemesiyle, Allaha kulluktan ve secdeden yz evirmesiyle, hakka bilerek hidlik etmemesiyle ve de sahh olarak iman edip sonrasnda da dosdoru namaz klmamasyla azap etmez mi? Hem de Nasslara, Selef'in bu konudaki i'tikdna ve mtekaddim limlerin ounun fetvsna baktmzda konu ok ak ekilde meydanda iken!.. Hl bu iken, gereklere gzn kapatp da namazdan muaf olarak cennet hayali kuran kimselere daha ne sylenebilir ki!

Mddessir Sresinin ilgili yetlerinden unlar karabiliriz. man etmeden namaz klnmaz. Ama namaz klanlardan olmamalar, mrik ve kfirlerin cehenneme gidi sebeplerindendir. Zira Hakk Tel katnda namaz ehlinden olmamak sutur. Buradan anlalyor ki, bir kimse iman etse ama namaz terk edenlerden olsa, cehennemden kurtulamayacaktr. Trik-i saltn, cehenneme gidiinin nitelii hususunda yukarda zetle fakhlerin grlerini serdettik.

Konumuza k tutmas midiyle, slm tarihinden bir kesit sunalm. Mrikler, Huneynde yenildikten sonra, Hevzin kabilesinden bir heyet gelip slma girdiklerini bildirdiler. Onlarn arkasndan, Sakf kabilesinden de bir heyet gelip slma girmek istediklerini ancak baz artlar olduunu sylediler. artlar da; namaz klmamak, zekt vermemek ve Lt ismindeki putlarnn halk arasnda panik olmamas iin bir sre yklmamasn istemekti. Raslullah, bu artl ve putlu imann kabul edilmeyeceini bildirdi. Onlar da ilk iki art kabul ettiler ama putlar konusunda yl, iki yl, bir yl, ay, iki ay ve bir ay msaade isteyip, srarla bu konuda pazarlk yaptlar ama Allah Rasl buna asla izin vermedi. Bu beyhde abalarnn sonu vermediini grnce de, kesin bir imanla teslim oldular. Grld gibi, insanlar amel baz grevleri yapabiliyorlar ama put sevgisinden ve putuluktan kolay kolay vazgemiyorlar! Gnmzde namaz konusundaki geveklii ve tembellii grnce, Peygamberimiz devrindeki bu ibretlik hdise akllara gelmektedir. Fakat bir fark vardr ki, o kimseler henz iman etmedikleri iin namaz klmadan, namazsz ve putlu Mslmanlar olup olamayacaklar konusunda anslarn sonuna kadar zorladlar! Maalesef ki, bugn mmet-i Muhammed olduunu syleyen, slm iddiasnda bulunan baz kimseler, namaz terk etmi olmalarna ramen, Azz ve Cell olan Yce Allah tarafndan affedilme midi ile namaz konusunu hafife alyorlar. Ya klmyorlar ya da ona gereken zeni gstermiyorlar. Oysa Rabbimiz, kullarn uyarmak adna; namazlarn koruyamayan ve onu zayi eden, nefislerine uyan bir nesilden bahsediliyor ve onlarn cehennemdeki "ayy" vadisine yuvarlanacaklarn bildiriyor.

...Bunlardan sonra namaz terk eden, ehvet ve arzularna uyan bir nesil geldi. te onlar, ayy ile karlaacaklardr. (Meryem: 59)

Araplar kt olan her eye ayy derler. bn-i Abbs ve bn-i Mesda gre ise cehennemde bir vadinin ismidir. (Medrikut Tenzl ve Hakikut Tevl, Drun Nefis, Beyrt-1996, 3/64)

ki yet ile bitirelim:

"Ben, evet Ben Allah'm. Benden baka ilh yoktur. O halde Bana ibdet et ve Beni anmak (zikretmek) iin dosdoru namaz kl." (T-H: 14)

"Eer tevbe eder, namaz klar, zekt verirlerse, artk dinde kardelerinizdir. Biz bilen bir kavme yetleri byle uzun uzadya aklarz." (Tevbe: 11)

Bu yet; irk ve kfrden tevbe ve imandan sonra, namazn klnmasn ve zektn verilmesini art komaktadr. yetten, bunlardan sonra, dinde kardeliin tahakkuk edecei anlalmaktadr. Allah en iyi bilendir.

Rabbimiz, hepimizi slh etsin ve u mbrek Ramazan aynn feyz ve bereketinden bizleri mstefd eylesin. mn.

44- CEHENNEMLKLERN ZELLKLER NELERDR?

Rabbimiz buyurdu:

فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى وَلَكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّى ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى

te o, (Peygamberi ve Kurn) tasdk etmemi, namaz klmamt. Fakat (Kurn) yalanlam, (yetlerden ve imandan ) yz evirmiti. Sonra da alm sata sata (inkr ederek kibir iinde) ehline (taraftarlarna) gitmiti. (Kymet: 31-33)

Bir kimseyi cehennemliklerden yapan durumlarn zikredildii bu yetlerden anlalyor ki, Allahn Kitbna ve Onun Raslne teslim olan bir kimsenin hemen namaz klmas gerekir. slmn dier hkmlerini yerine getirmek sonra gelir ama namaz, iman ikrrndan hemen sonra yerine getirilmelidir. Bylece dille ikrr edilen eyin sadece dilde kalmad, tasdk edilen o gerein kalbin derinliklerinden geldii de ortaya km olur.

yetlerde, tasdkin zdd tekzb, namaz klmann zdd ise yz evirmek olarak gelmitir. Yani tasdk etmedi, yalanlad; namaz klmad, yz evirdi demektir...

Cehennem azbna mstahak olanlarn zellikleri unlardr:

1- (PEYGAMBER VE KURNI) TASDK ETMEMEK,

2- NAMAZ KILMAMAK,

3- (PEYGAMBER VE KURNI) YALANLAMAK,

4- (YETLERDEN VE MANDAN) YZ EVRMEK,

5- (SAHP OLDUKLARI, ALES VE TARAFTARLARIYLA) KBRLENMEK.

Rabbimiz bu kimselerin kbetini yle haber veriyor:

أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى

Sana lyktr, (o azb) evet sana lyktr. Sonra yine sana lyktr; tekrar tekrar sana lyktr... (Kymet: 34, 35)

Rabbimiz, bu nitelikleri tayan kimsenin azba, helke ve korkun bir sona lyk olduunu tekrar tekrar sylyor. O lemlerin Rabbi olduu ve Onun bir tek hkm yeterli olduu halde, Sen bu azba lyksn, lyk; (evet, tekrar, sonra ve yine) sen bu azba (helke, byle bir kbete) lyksn, lyk! buyuruyor. Evl leke (أَوْلَى لَكَ) ifadesi helk olasn, perian olasca, tuh sana, yazk sana, sen buna mstahaksn, sana bu yarar gibi anlamlar ierir. Baz mfessirler, Rabbimizin bu ifadesinde bir alay ve istihz olduunu sylemilerdir. Yani sen, seni ve tm lemleri yaratan Yce Allahn hkmlerini inkr etmeye cret ettin; ite sana byle bir tavr ve azap lyktr anlamnda bir alaydr.

Bunun Kurndan rnei u yetlerdir:

Yakalayn onu, sryerek gtrn cehennemin ortasna. Sonra da o kaynar suyun azbndan dkn bann stne. Tat bakalm; nk sen gl ve deerli imisin... (Duhn: 47-49)

Rabbimiz:

ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ

Tat bakalm; nk sen gl ve deerli imisin! buyurarak, kfir kiiyi azap edecektir. Bu bir tr ihtihzdr. Kfirler, dnyada iken Allahla, Onun Rasl ve mminlerle yaptklar alaylarna tam muvfk bir cezayla karlaacaklardr!

45- KESKN ZEKYA NASIL SAHP OLUNUR?

UNUTMANIN SEBEB NEDR?

lk bata unu belirtmemiz gerekir.

nsanlara usl, yol, metod reterek ders vermek ve rehberlik etmek, onlara birka satr bilgi vermekten daha nemli ve ncelikli olmaldr.

Zira yolsuz, uslsz, plansz ve programsz menzile ulalamaz. nsann bir hedefe vsl olmas iin ya nnde bir rehber olmaldr ya da kendisi nceden rehberlik dersi alm, yolu yordam bilen kimse durumunda olmaldr.

Unutuyorum diyen kimseye yahut da keskin zek nasl elde edilebilir? diye soran kimseye bu istikmette cevap verilmelidir. Ezberimizdeki birka malmt sylemekle olmaz!

Zira bilelim ki, her soruya uzun uzadya cevaplar vermek de mmkndr; ksaca, zetle, birka cmle ile karlk vermek de mmkndr.

Ksa cevaba geelim.

Eskilerin naklettiine gre; Osmanl mekteplerine gidenlere, hocalar ilk derste yolda nasl yrnr? konusunu ilerler ve yolda yrme dbn ve kidelerini retirlerdi. yle ya, siz daha yrmeyi renememi bir bebee ders vermeye alr msnz? Genler de; ncelikle yolda, caddede, sokakta, pazarda, mahallede nasl yrneceini, kalabalk ortamlarda ve tama aralarnda nasl hareket edileceini renmelidir.

Dedelerimizin ifadesiyle; dar knca, gz, ayann ucunda olmaldr. Gz kontrol altnda olmaldr ki, bilerek ya da bilmeyerek gnaha girilmesin, trafik kazas gibi, gz kazasna sebebiyet verilmesin!

Eskiden Mslman ecddn gzleri hep ayak ularndayd ve devaml nlerine bakarlard. Bundan dolaydr ki, yanl i yapan kimseye nne bak sz darbmesel haline gelmitir. Ama maalesef ki bu szn gemiteki kullanm sahalar daraltlm sadece yanl hareket yapan kimseleri uyar ile snrlandrlmtr. Oysa ebeveynler ve muallimler, evlatlarna evladm, yolda nne bak derlerdi.

Byle yapnca gz, gnaha dmekten de korunur, insan ilgilendirmeyen eyleri hafzaya doldurmaktan da

evredeki grntleri ve olaylar devaml gz seyrettike insan hfzas bu kaydedilen olaylarla ve grsellerle dolar. Ona bak, una bak; insanda hfza kalmaz. Gnahlar gz iler ama gnl rahatszlanr. Gz harama bakar, insann mneviyat zaafa urar. Gereksiz her eyi dinledike ve izledike hfza lzumsuz eylerle dolar ve hfza zayflar. Sonuta da insanda unutkanlk balar, olaylar ve anlatlanlar hemen kavrayamaz ve anlayamaz hale gelir. Bu durumdan zek da etkilenir.

Hfza ve zeknn selmeti gz korumaktr. Bo iler mdr ya da bo gezenin bo kalfas gibi etraf seyre daldka insann mneviyat zayflar. nsann mneviyat ile gzlerini nasl kullandnn dorudan ba vardr. Yine Mslman ecddn bir szn hatrlatmak isteriz ki o da; bir kimseyi gznden tanmak deyimidir. Firset ehli iin, bir insann gzleri, ok eyler syler. nsann vcut dili, bak, konumas, insanlarla mnasebeti; o kimsenin karakteristik zelliklerini verir.

Modernizm, slm deerlerin hepsine alternatif uydurduu gibi, bu konudaki tercihini de, insanlara, modern ve ada insan olmann daha dorusu yabani, itici ve asosyal olmamann gerei olarak reklam etmekte ve sunmakta gecikmedi. Ve dediler ki; kafan kaldr, dik dur, gsler ne, gzlerini a, konuurken gzlere bak, marr ol

Bylece insana kibri, gururu, gsterii, kendini beenmilii ve ihtilat emrettiler. Oysa bu konularda Allah ve Rasl tam aksi istikmette emir ve tavsiyelerde bulunmaktadr.

Mmin, mtevaz olduu gibi, mtevaz ekilde yrmelidir. Kibirden, enniyetten saknmaldr. Gsteri ve riydan uzak durmaldr. Gzlerini harama bakmaktan ve kulaklarn haram dinlemekten muhfaza etmelidir. Kendisini ilgilendirmeyen eyleri terk etmeli ve bilmedii bir eyin peine dmemelidir. nsanlarla konuurken gzlerine kilitlenmemelidir; kadnlarla konumak zorunda kalnrsa gzler aa indirilmelidir. Btn davranlarda edep ve iffet ile hareket edilmelidir. Bir insann kalitesi yapmack hareketlerinden anlalmaz; karakterinin salam olup olmadndan belli olur. Bu da kaliteli insanlarca grlr. Kalitenin ltn para, pul, araba, yat, kat grenlerce deil!

Unutmamak iin dikkat edilmesi gereken eyleri maddeler halinde her yerden renebilirsiniz. Ama belki de bu dikkat ektiimiz eyi her yerde bulmak mmkn olmayabilir. nk hayat dersleri mesbesindeki slm tecrbeler ancak o gzellikleri yaayan Mslman toplumun fertleri tarafndan dile ve fiile getirilebilir, yaplr ve yaanr. Mslman dedelerimiz bu deerlerle yaadlar ve bu deerle ile bu lemden terk-i diyr ettiler.

O halde son olarak unu syleyebiliriz ki, bir ocuk kklkten itibaren gzn, kulan haramdan korusun, midesine haram lokma girmesin; Rabbine itaat zere yetisin ve gelisin inAllah hfzas salam, zeks keskin, fkh derin, edebi gzel, tavazuu ve efendilii mkemmel olacaktr.

Bizler de unutkanlklarmza areler aryorsak, doktorlardan unutkanl nleyici ilalar talep etmek yerine; arenin, gz, kula, eli, dili ve kalbi haramdan korumak ve Allaha hakkyla itaat etmekte olduunu bilmeliyiz. Bylece, unutkanlk rahatszlmz en azndan kontrol altna alm oluruz, inAllah.

Unutmayalm ki, biz Allahn hakkn korursak Ona kulluu terk etmezsek, Onu unutmazsak, her amelimizde, Onun bizi grdn bilerek adm atarsak; Allah da bizi el-Hafz ismiyle koruyacaktr.

46- NEHY- ANݒL MNKER, EMR- BݒL MARFTAN NCEDR. NK NCE ARINMAK, SONRA BEZENMEK GEREKR SZMZ HAKKINDA KISA AIKLAMA:

Bir yerde ktlk varsa, asl olan, o ktl izle etmektir. nk mazarrt- def', menfaati celd'den evldr. Yani zararl eyleri ve masiyetleri ortadan kaldrmak, faydal eyleri ve menfaatleri elde etmekten nce gelir. rnein; gzleri grmeyen a'm bir kimse nndeki ukura decek ise, o esnada zikir, tesbh, namaz, tebl gibi ibdetlerle uralmaz. Hemen o kimse, olas bir tehlikeden kurtarlr. Ya da pis, kirli veya necis bir kaptan yenmez ve iilmez; nce o kap ykanmaldr. Kap ne kadar kaliteli olursa olsun, temizlemeden iinde bir ey yenmez ve iilmez. Aynen bunun gibi, kfr, irk, ma'siyet ve mnkerin olduu bir yerde, ncelikle bunlarn def'i iin allr; Ma'rftn, emr- tavsiyesi ise, bundan sonra gelir. Kalbinde irk, kfr, dncesinde btl eyler ve fikrinde de dalletler bulunan kimseye abdestten, namazdan, orutan bahsedilmez. Bunu yapmak o kimseye bir iyilik de deildir. Bu durum, bir tabibin, hastal ciddi boyutlarda olan ve hemen uslnce mdhale edilip tedavi uygulanmas gereken bir hastay, hasta olmad sylemiyle aldatarak fuzl avuntularla oyalamas gibidir. Bir doktorun byle davranmas, tm insanln ittifk ile yanl iken, mnen hasta olan bir kimseyi, -reetede yazanlar okumak misali- baz kelimeleri sylemekle yahut da baz fiil amelleri yapmakla avutmak, nasl ciz olabilir? Bu da, tm slm limlerinin ve iman ehlinin ittifk ile ciz deildir. Nasl ki, doktorun ii; nce tehis, sonra tedavi ise; mminler de irk ve masiyeti tehis ettikten sonra, en ksa zamanda o ktl ortadan kaldrma konusunda samimiyetle bir azim ortaya koymaldrlar. Nasl ki pis bir KAP nce temizlenmeliyse, irk ile kirlenmi bir KALP de nce irk kirinden ARINMALIDIR! Yine nasl ki, doktor hasta semez ve hastann, hastal ne olursa ve de hangi boyutlarda olursa olsun, kmam candan mit kesmez ise, muttak bir mmin de, insanlarn mnev hastalklar hangi boyutlarda olursa olsun, onlarn hidyetlerini istemeli, bunun iin almal ve u adam kesin irk ve kfr ile lr dememelidir. Demek oluyor ki, gzelliklerle bezenmek, shhatten sonra geliyor. Hasta bir dostunuzun rahatszl ciddi iken, ona gel seninle kra, piknie, tatile gidelim; gezelim, elenelim, yiyelim, ielim... demezsiniz deil mi? Aksine sen bir salna kavu, seninle ne gzel eyler yapacaz dersiniz. te mnev rahatszlklarda da bu tavr gstermeliyiz. Ama hastann moralinin iyi ve yksek olmas nasl ki, nsfus-shhat yani shhatin yars ise; moralini kaybetmesi de, zaten hastalkla direnci iyice zayflayan bir hastay iyice ykma uratmak demektir. Unutmayalm ki, moralsizlik, stres ve tevekklszlk hastalnn yarsdr. Bu nedenle insanlara madd, mnev ve beden hangi konuda yardmc olursak olalm, bunu gzellikle ve uslnce yapmalyz. zetle, ihtiya sahiplerine sadaka vermenin ilminin hikmet ve takv boyutunda bilinmesi gerektii gibi, tebl yaparken de kavga edercesine hikmetten uzak dengesiz davranlar sergilenmemeli ve bir hasta tedavi ederken veya hasta ziyaretinde bulunurken de nasl hareket edileceinin db iyice renilmelidir... renilmelidir diyoruz, nk -istire edilmedii iin- bu meselelerin ve pek ok meselenin yeterince talm ve terbiye edilmedii, hikmet, iffet, ihls ve takv boyunda bilinmedii maalesef ki vk olarak sbittir.  

47- MSLMAN HER GN BR SADAKA VERMELDR:

HER ET MARF N SADAKA KELMES KULLANILABLR:

Raslullah aleyhisselm buyurdu: Her marf (iyilik) bir sadakadr. (Buhr, Edeb, 33, [6021]; Mslim, Zekt, 52; Tirmiz, Birr, 45, [1970]; Eb Dvd, 68, [4947])

Raslullah aleyhisselm, her bir insann 360 tane eklem ile yaratldn haber vermitir: Gerek u ki, demoullarndan her bir insan 360 eklemli olarak yaratlmtr... (Mslim, Zekt, 54; Bkz: Eb Dvd, Edeb, 173, [5242])

Eb Zerr radyallhu anhn nakline gre Neb aleyhisselm yle buyurmutur: Her sabah sizden her birinizin her bir eklemi iin bir sadaka gerekir. Bu sebeple her bir SbhnAllah demek bir sadakadr. Her bir Elhamdulillh bir sadakadr. Her bir L lhe llallh bir sadakadr. Her bir Allahu Ekber demek bir sadakadr. yilii emretmek bir sadakadr. Ktlkten alkoymak bir sadakadr. Kuluk vakti klnan iki rekat namaz bunlarn yerini tutar. (Saltul Musfirn, 84; Eb Dvd, Tatavvu, 12, [1285, 1286]; Edeb, 173, [5243, 5244])

Eb Hureyre radyallhu anhn rivyetine gre, Raslullah aleyhisselm yle buyurmutur: Gnein doduu her gnde insanlarn btn eklemleri zerine bir sadaka der. (Devamla) buyurdu ki: ki kii arasnda dil davranrsan bir sadakadr. Binei hususunda bir adama yardm edip de onun zerine binmesini salaman yahut da onun zerine onun ykn kaldrman bir sadakadr. (Yine) buyurdu ki: Gzel sz bir sadakadr. Namaza gitmek iin yrrken attn her bir adm bir sadakadr. Yolda rahatszlk veren eyleri kaldrman bir sadakadr. (Mslim, Zekt, 56; Bkz: Buhr, Sulh, 11, [2707]; Cihd, 72, [2891]; Cihd, 128, [2989]; Mslim, Zekt, 55)

وَدَلُّ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ ...Yol gstermek bir sadakadr. (Buhr, 2891)

48- EN UMUT BALADIINIZ AMELNZ NEDR?

Eb Hureyre radyallhu anhtan nakledilmitir. Neb aleyhisselm sabah namaznda Bille yle dedi: Bill! Mslman olduktan sonra yaptn ve en ok (menfaatini) mit ettiin amelini bana syle. Zira ben (mirc gecesi) cennette senin ayakkablarnn sesini benim nmde duydum.

Bill: Benim en ok umut baladm amelim udur: Ben gece veya gndzn hangi vaktinde abdest alsam mutlaka bu abdest ile benim iin takdir edildii kadar (nfile) namaz klarm dedi. (Buhr, Teheccd, 17, [1149]; Fedilus Sahbe, 108)

Bill radyallhu anh, gece gndz abdest alp, o abdestle gece gndz klabildii kadar namaz klmtr. deta gece gndz mmkn olduu kadaryla abdestli olmu, sadece abdestli olmakla da kalmam o abdest ile klabildii kadar nfile namaz klm, abdestli olarak nice marf iler yapmtr. Abdesti bozulduunda tekrar abdest alp yine o hayrl hle devam etmitir. Bu ameli sebebiyle de Allahn afv- mafiretini ve cennete Bbus Salt yani Salt kapsndan girmeyi mit edebiliyor. Yahut da Raslullahn u Hadsteki mjdesine gre, btn kaplarndan davet edilmeyi ve herhangi birinden girmeyi mit edebiliyor:

"Sizden biriniz abdest alp da abdestini eksiksiz alr -yahut abdest organlarn tamamen ykar- sonra da 'ehdet ederim ki Allah'tan baka hibir ilh yoktur ve Muhammed O'nun kulu ve Rasldr' diyecek olursa; mutlaka ona cennetin sekiz kaps alr ve hangisinden dilerse ondan girer." (Mslim, Tahret, 17; Ayrca Bkz: Eb Dvd, 169; Tirmiz, 55; bn-i Mce, 469, 470)

Peki, sizin/bizim Allah iin ilediimiz ve Allahn da o amelimiz sebebiyle bizi balamasn umduumuz hangi amelimiz vardr?

Cennetin kaplar hakknda bir Hads-i erf:

Eb Hureyreden rivyete gre, Raslullah aleyhisselm yle buyurmutur: Kim Allah yolunda bir ift mal (herhangi bir mal) infk ederse, cennet kaplarndan (cennet bekileri tarafndan) yle seslenilir: Ey Allahn kulu, senin bu yaptn gerekten bir hayrdr. Namaz ehlinden olanlar, namaz kapsndan arlrlar. Cihd ehlinden olanlar, cihd kapsndan arlrlar. Oru ehlinden olanlar, Reyyn kapsndan davet edilirler. Sadaka ehlinden olanlar, sadaka kapsndan davet edilirler.

Raslullah byle buyurunca, Hz. Eb Bekr: Anam babam sana fed olsun ey Allahn Rasl! Bu kaplardan arlan kimselere hibir sknt olmayaca belli. Peki, bahsettiiniz kaplarn hepsinden (ayn anda) arlan biri olacak m? diye sordu.

Bunun zerine Raslullah aleyhisselm yle buyurdu:

Evet, umarm sen onlardan biri olursun! (Buhr, Savm, 4, [1897]; Bkz: Bedul Halk, 6, [3216]; Fedilu Ashbin Neb, 5, 3666; Mslim, Zekt, 85, 86; Tirmiz, Menkb, 16, [3674]; Nes, Sym, 43, [2238]; Cihd, 45, [3184])

49- 1 SORU 1 CEVAP:

NOT: u mbrek Ramazan aynda ve iftrn yaklat u dakikalar iinde, genel olarak birok kimseyi ilgilendirdii iin bir kardeimizin sorduu soruyu ve verdiimiz ksa cevab paylamak istiyoruz. Soru iin kendisine teekkr ederiz.

SORU: Esselmu aleykm ve rahmetullhi ve beraktuh. Hayrl Ramazanlar, naslsnz Yusuf hocam.

Hocam size bir sorum olacak, yeni doan ocuumuz ok kk olduu iin eim bu sene Ramazan orucunu tutamyor, emzirdiinden dolay. Tutmad her gn iin bir fakir doyurmak gerekiyor inAllah. Benim sorum, Ramazan aynn tamamn tutamayacan bildiimiz iin daha Ramazan bitmeden paras verilip fakir doyurulur mu? Yoksa sadece tutmad gnleri verip geri kalan iin de Ramazan'n bitmesi mi gerekir? Bu konuyla ilgili bir bilginiz varsa, bizi de bilgilendirebilir misiniz ltfen... Allah rz olsun hocam.

CEVAP: Ve aleykm selm ve rahmetullhi ve beraktuh kardeim. Hamdolsun, iyiyim.

Bu konuyla ilgili bilginiz varsa... nAllah biliyoruzdur, sorunun cevabn... : ) Ayrca bilmediimiz bir ey olursa, onu bilmemiz farzdr.

Rabbim, hakk bilenlerden, o bilginin hakkn verenlerden ve ilmiyle amel edenlerden eylesin hepimizi...

Her eyden nce, Rabbimiz, kk yavrumuza hayrl uzun versin; Rabbine bid ve kir bir kul, Raslullah'a lyk bir mmet, ana babas, akrabalar, tm Mslmanlar ve herkes iin hayrl bir mmin eylesin. Erkek ise slihlerden, kz ise slihalardan olmasn nasip etsin. Dilerim ki, lim olsun...

ocuk emziren bir kadn, -kendisince kuvvetli bir zanna ya da Mslman bir doktorun szne dayanarak- oru tuttuunda gsz dp, st eksiliyorsa, oru tutmamasnda ruhsat vardr. Ama bu kimse tutamad o gnler iin fidye (bir fakirin bir gnlk yiyecei veya bedelini) vermez; kadn, ocuk da emzirse, lohusa da olsa, tutamad o gnleri dier gnlerde tutar. Bu durum, eskilerin tabiriyle gnne gn tutmak diye ifade edilir. Bir kimsenin hastal veya rahatszl geici ise yahut da yolcu ise, Ramazanda tutamad orular kaza etmesi gerekir. Fidye vermek; hastal geici olmayp, ar olan kimseler iin geerlidir. Bunlar (iyileme midi olmayan) mzmin hastalar ve ihtiyar kimselerdir.

Bakara Sresinin 184. yetinin son cmlesinde: Eer bilirseniz, oru tutmanz sizin iin daha hayrldr buyurulmaktadr. Bebeini emziren bir kadn, oru tuttuunda zayf dmeyecekse, stten kesilmeyecekse ya da stnde azalma olmayacaksa, oru tutabilir. Hasta olup da, oru tutmas hastalna zarar vermeyen kimseler ve yolcular iin de bu durum geerlidir.

Sorduun sorunun son ksmnda fidye vermek gerektiinde nasl hareket edilecei konusuna da ksaca cevap verelim. Oru fidyesi, Ramazan aynn sonunda topluca verilebilecei gibi, Ramazan aynda gnlk olarak veya ayn banda da verilebilir. Bakara Sresinin 184. yetinde de bildirildii gibi, fidye verilirken gnlden fazla miktarda hayr yaplrsa, bu elbette daha hayrldr. Yani bir yoksulu gnlk doyurulabilecek miktar konusunda alt seviyeden fidye vermede srarc olmamak gerekir. Durumu iyi olanlarn fazla vermesi daha sevaptr. Fidyenin ne zaman verilecei ile alkal olarak; Hanef Fkh kitaplarnda, iyileme midi olmayan hastalar ve oru tutmaya gleri yetmeyen ihtiyarlar, ileride oru tutacak bir duruma gelseler ama fidyelerini de daha nceden vermi olsalar bile, oru tutmaya g yetirebildikleri iin orularn tutmalar gerekir. nceden verdikleri fidyeler de nfile ba olur. Fidye ile fitre bedeli ayndr.

Rabbimiz yle buyuruyor:

Sizden her kim, hasta veya seferde olursa, tutamad gnler saysnca baka gnlerde tutsun. Oruca gc yetmeyenler de bir yoksulu doyuracak fidye versinler. Bununla beraber kim gnlden bir hayr yaparsa; bu, kendisi iin daha hayrldr. Eer bilirseniz, oru tutmanz sizin iin daha hayrldr. (Bakara: 184)

Rabbim, yardmcnz olsun.

50- 1 SORU 1 CEVAP:

SORU: Selmn aleykm hocam. Kusura bakmayn rahatsz ediyorum. MAllah hocam, ne zaman soru sorsam, sorularma en gzel ekilde cevap veriyorsunuz, hakknz hell edin. Hocam, size imdi zekt konusunda bir sorum olacak. Benim 17 bin lira param var; bunun zektn vermem gerekiyor mu? Kime sorduysam, sen o parayla evlenecein iin, zekt gerekmez diyorlar. Biz kirada yayoruz normalde... Bir de 25 altnn zekt gerekiyor mu? Hocam, evi olmayan, bir de daha bekr olan bir insan bu kadar altn ve paraya sahip olursa, zekt vermesi gerekiyor mu? Gerekiyorsa, bu miktardan ne kadar zekt vermelidir? ALLAH ilminizi artrsn.

NOT: Kardeimizden gelen soru, gncel ve de pek ok kimseyi ilgilendirdii iin, verdiimiz ksa cevab paylayoruz. Sorunun aslna, iml tashhleri dnda dokunmamaya gayret ettik.

CEVAP: Ve aleykm selm, mn ecmen.

Karde, sizin bu sorunuzu esas alarak, konu hakknda biraz detayl/rnekli cevap vermek istiyorum ki, sadece sorunuzun cevab deil, bu nitelikteki pek ok sorularn da cevaplar anlalm olsun.

Rabbim, dilerim ki, sana hayrl bir evlilik nasip etsin. Tevhd ve slm yoluna tevfk etsin; seni, mustakbel eini/ehlini de slm yolunda mustakm eylesin.

Bir Mslman, asl ihtiyalar dnda, nisb miktarnda (hakikaten veya hkmen artan) bir mala sahip olursa, bu nisb miktarn da er lnn altna drecek kadar borcu bulunmazsa ve -misl olarak- bu para, altn, gmn zerinden de tam bir yl geerse; ona %2,5 (1/40) zekt der. Zektn farz olabilmesi iin evlilik art yoktur; evli veya bekr fark etmez, zekt verebilir. Ayrca bir kimsenin elindeki paray ne iin tasarruf ettii de nemli deildir; o paraya/tasarruflara zekt der. Mesel; diyelim ki, bir adam ev satn almak iin para biriktirmi ve elinde 50-100 bin lira para var; bu adam, o parann zerinden bir yl geince zektn vermesi gerekir. Zektn verilmesinde bir yln sonuna itibar edilir. Mesel; bir adamn 100 gr altn olsa, sene iinde o altn 60 grama dse ama sene sonunda yine 100 grama ksa; adam, 100 gramn zektn verir. Bu altn 120 grama km olsa, 120 gramn zektn verir. Yani itibar, bir senenin sonuna gredir. Yine diyelim ki, sene banda adamn 100 gram altn var ama sene sonunda altn 60 grama dt, bu adam zekt vermez. nk nisb miktar mal, sene dolunca nisb miktarnn altna dmtr. Sanrm anlatabilmiimdir. rnek olarak verdiim 60, 100, 120 gram sadece rnek vermek iindir. Hanef mezhebine gre altnda nisb miktar -baz gr farkllklar olmakla beraber- 85 gramdr. Yani borcu olmayan bir kimsenin, ihtiyac dnda bir kede bu kadar altn olursa, onun zerinden bir yl geince yzde iki buuunu zekt olarak verir. 85 gram altnn yzde iki buuu 2,125 gr altn eder. Altnn gramnn 132 lira olduunu dnrsek, 85 gram altn, 11,220 lira eder. Bunun da yzde iki buuu 280,5 lira eder. Bu kadar zekt vermesi gerekir. filere gre, altnda nisb miktar 72 gramdr; bu kadar altn olana zekt der. Bir kimse iin barnma ve tanma temel ihtiyalardan olsa da, bu ihtiyalar karlamay salayan minimum her imkn, bu ihtiyalarn karland anlamndadr. Binek ihtiyalarn zel araba da karlar, toplu tamalar da karlar, bisiklet de. Barnma ise, ister kendine ait bir ev ile olsun isterse de kirada yaayarak olsun, barnma sorunu karlanm demektir. Dier taraftan ihtiya olan ve zerinde para kazanlmayan ev ve arabaya zekt dmez. Sizin nisb miktarnda altna ve paraya mlik olmanza ramen, kirada yayor olmanz, zekt vermenize engel deildir. Rabbim, hayrlsyla size ev nasip etsin. Unutmayalm, zekt vermek byk bir fazilettir ve o n frsat bilip sevinmek gerekir. Rabbimiz, hayatmzn hangi nnda bu frsat bize ltfederse hemen zekt vermeliyiz. Bu konuda hilelere bavuran kimseler, Hakk Tel katnda niyetlerine gre karlk alrlar. Bu konuda art niyetli kimselerce pek ok hile yollar vardr. Ama bilelim ki, Allah asla aldatamayz! Kardeim, 17 bin lira paranza, zerinde tam bir yl geti ise ve bu miktar yukarda 85 gramn karlk geldii para deerinden aa dren bir borcunuz yoksa; 425 lira zekt der. 25 altnn zekt gerekiyor mu? ifadeniz ak deil. Sanrm 25 adet veya 25 gram... Nisb miktarnda ise zekt der; 25 gram ise dmez.

 Gnmzde gramajna riyet ederek altn olarak zekt vermenin zorluu sebebiyle, tedavldeki para olarak verilebilir. Fakat burada da -her konuda olduu gibi- takvya uygun hareket etmek gerekir. zellikle al fiyat, satn fiyat konularnda... Ederine ve sat fiyatna dair fetv olsa dahi, muttakce davran tavsiye ederiz. Bu konuda u hkm hatrlatalm. Bir kimsenin elinde 100 gram altn bulunsa, bunun 30 gram bakr olsa; altn, bakra galip geldii iin, hepsi altnm gibi zekt hesaplanr ve 100 gram altn zekt verilir. Tersi bir durum olmas durumunda bu karma altn hkm verilmez; ticaret mal hkmnde deerlendirilir. Yani deeri ne ise odur. Allah en iyi bilendir.

51- NS: 59DAN IKAN BAZI HKMLER:

 Ey iman edenler, Allaha itaat edin. Peygambere de itaat edin. Ve sizden olan emir sahiplerine (Ulu'l-Emr'e) de. Eer Allaha ve hiret gnne inanyorsanz, herhangi bir hususta anlamazla derseniz, onu Allaha ve Raslne gtrnz. Bu, hem daha hayrl, hem de sonu itibariyle daha gzeldir. (Nis: 59)

1- Mutlak itaat; Allah ve Raslnedir.

2- Snnet-i Nebevye uymak farzdr.

3- yetteki emr kelimesi i anlamndadr. Bu kelime, hem dnyev hem de uhrev byk kk tm ilere mildir. nk yette hakknda ihtilfa dlen ey فِى شَيْءٍ biiminde nekre olarak gelmitir; nekre de umma dellet eder.

Dnyev ilerin reisleri sultanlar, krallar, emrler ve vlilerdir. Dn ilerin reisleri de mctehid limlerdir. Rabbimiz bu yette, Allah ve Raslne itaat eden reislere itaat emretmektedir. Demek ki, Allahn kullar hem din hem de dnya ilerinde Kurn ve Snnete uymak zorundadrlar. Allahn hkmne gre, din ile dnya ileri ayr deildir. Hepsinin hkm vahiyle sbittir.

Ayrca buradan da iki sonu kmaktadr:

a) limlere itaatin vcib olmas, onlarn Allah ve Raslne uymalar ile kaydldr. Bu bakmdan kt yani saptrc limlere itaat yoktur.

b) Rabbimiz bu yette, Emir sahipleri anlamndaki Ulul Emr kelimesini oul olarak kullanarak; mctehidler topluluuna itaat etmeyi ve onlarn zerinde ittifk ettikleri gre yani icmya uymay emretmektedir. Bu yet, icmnn da delilidir.

52- CMRLK; AKLI, FKR VE ANLAYII GDERR!

Her ahsiyetli mminin gnlnden geen duas udur ki: Onurlu, faziletli ve ihtiya sahibi Mslmanlara dar ve zor zamanlarnda yardmc olmayan kimselerin, yllar sonra keyifleri ve gnlleri (d)olunca, ftratlarndaki bir gereksinim/zorunluluk nedeniyle ve mnev alklarn doyurmak ve vicdanlarn rahatlatmak maksadyla uzun yllardr tandklar ve ihtiya sahibi olduklarn bildikleri veya ok iyi tahmin ettikleri iffet/onur sahibi kimselerin halleriyle ilgilenmemi ve duyarsz kalm kimselere, onurlu Mslmanlar; nefs ihtiyalar iin olmasa da Allah yolunda hizmet konusundaki duyarllklarndan dolay, onlarn amellerinden rz olmadklar gibi, bu kimselere -dilleriyle olmasa bile- hlet-i rhiyelerinde sitem etmektedirler. Rabbimiz, bu kimseler gn gelip de vicdanlarn rahatlatmak iin cmertlik yapmalar gerektiini fark ederek o mazlmlara ve gariplere kuru vermeye kalkrlarsa; gariplerin i lemlerinde var olan duygu odur ki, bu kimselerin akllarnn balarna gelip de slh olmalarna vesle olacak ve tefekkr srecinin yolunu aacak bir tezkire olmas midiyle, bu kimselerin verdikleri kuruu da almak istememektedirler. Alanlar varsa da; alrlarken, elleri o paraya gitmemektedir. Ne gzel insanlardr onlar! htiya sahibi olmalar, onur ve haysiyetlerini yitirmelerine neden olmamaktadr! Taaffuf ehli olan bu kimseler: Ey Rabbimiz, bize ve birbirimize bu ekilde eli sk ve cimri kimselerden daha hayrl halefler ve dostlar nasip eyle, diye dua etmektedirler. Baknz, yllarca yaptnz cimriliin karlnda bu hid mmetin faziletli fertleri sizin paranza dahi tenezzl etmemektedir. Slih insanlarn yannda, sizin sadakanz ve infknz bile gememektedir. Bu duygu ve hisleri ortaya karan sikler acaba nelerdir diye hi dndnz m? Ya da byle bir durum mu var diye, bu tr eyler olabileceine hi ihtimal vermediniz mi? Neden kimseden istemeyen ve bakasna el amayan ve her hliyle kreden onurlu kimselerin var olabileceini dnmediniz? Kusura bakmayn ama dilenciler karsnda kibrinizi ve riykrlnz artrp, basretinizi kaybettiiniz iin mi sorumluluk duygularnz dumra urad? Unutmayn ki, cmertlik ve infk konularndan siz skldka, sizden de pek ok insan sklmaya devam edecektir! Ve o kardeleriniz sizden gelene/gelecek olana tenezzl etmedikleri gibi, sizden daha hayrl halefler, sebepler ve zden kardeler dileyeceklerdir. Siz, bu hlinizle mi Allahn afv-u mafiretini mit etmektesiniz? Ne abuk unuttunuz siz, hid mmetin arasnda bulunduunuzu! Ne abuk unuttunuz siz, Mslmanlarn birbirlerini sevmede, merhamet etmede ve efkat gstermede, bir bedenin azalar gibi olmalar gerektiini!

u Hadsleri okuyunuz...

Mminler birbirleriyle kenetlenmi binalar gibidir. (Bkz: Buhr, 481, 2446, 6026; Mslim, Birr, 65; Tirmiz, 1928; Nes, 2560)

Mminler, birbirlerini sevmede, merhamette ve efkatte, bir organ rahatszlandnda, btn organlar rahatszlanp uykusuz kalan ve atelenen bir tek beden gibidir. (Bkz: Buhr, 6011; Mslim, Birr, 66)

Mminler bir adam gibidir; ba rahatszlansa dier azalar da rahatszlanr, atelenir ve uykusuz kalr. (Bkz: Mslim, Birr, 67)

53- K, SIFIR, SIFIR!

Bugn bir karde, bandan geen bir ansn anlatt. Hem de tane tane anlatt. Bamdan geen bu hdiseyi yazlarnda ve konumalarndan isim vermeden anlat ve rnek ver ki, insanlar ibret alsnlar dedi. Ben de nAllah dedim. Sca scana hemen imdi ksaca zetlemek isterim. htiya sahibi ve ilim ehli bir Mslman, k mevsiminde dalga dalga stne gelen madd skntlar canna tak ettii bir anda, otuz yldr tand, petrol ii yapan, benzinlii olan bir Mslman hatrlyor ve ona telefon ediyor, madd skntlarndan bahsediyor O kimse de, o tarafa yolum decek gibi; geldiimde beni ara diyor. Neden kendisi ziyret etmeye tenezzl etmiyorsa, bunu da anlamak mmkn deil! Bir mddet geince, benzinlii olan ahs, kardeimize telefon ediyor... Tabii ki bu durumlar gariban Mslmanlar heyecanlandrr ve umutlandrr. Karde, telefonu ayor, kardaki ses: Ptt hesabna 2-0-0 [iki, sfr, sfr] yatrdm diyor. Tabii bunu syleyen kimse benzinlii olan biri olunca, bu sz duyan karde de, hesabna para yatrldn ok iyi anlyor, ama iki, sfr, sfr tabirini de mtevaz bir beyan olarak deerlendiriyor ve: Sanrm, iki bin [iki, sfr, sfr, sfr] yatrm olmal; yirmi bin yatrmaz herhalde diye dnyor. O tr kartlar hi kullanmam biri olarak, burasn tam ifade edemesem de, sanrm kart makineye sokup ifre giriyor ve sonrasnda hesabnda iki yz lira olduunu gryor. O anki hlet-i rhiyesiyle sarf ettii u cmlesini tasvip etmemekle beraber, asl mesaja odakl ibret alalm. Diyor ki: O anda bir tuhaf oldum. Ben ona zarr skntlarmdan bahsettim, o bana gerekten de iki, sfr, sfr gndermi!.. Vallhi, o esnada iimden, Allah bu hayrn kabul etmesin demek geti. Ama demedim, sadece ok zldm ve sana anlatyorum...

Grebiliyor musunuz? Zenginler James Bond gibi konumay seviyorlar, havalarndan hibir ey eksik olmasn istiyorlar ama tebhte hata olmasn, Bondun dedii kadarn bile diyemiyorlar. En azndan Bond, sfr, sfr, yedi diyor! Sen de, sana skntsn arz edecek kadar daralan seni dost bilen/sanan bir Mslmana en azndan yedi, sfr, sfr deseydin ya! Art, yanna bir sfr daha koymana engel olan neydi acaba? Hani derler ya, bu ziyretini saymyoruz, tekrar bekleriz... diye! Bize dmez, hayr yapanlarn muhasebesini ve tenkdini yapmak ama baz kimseler, bu ekilde yaptklar hayrlar sayyorlar m saymyorlar m veya nereye koyuyorlar, iyi dnsnler! Dnsnler ki, daha hayrl amellerden, nefs arzularnn ve hrslarnn penesinde bocalayp mahrm kalmasnlar! Bin ksur kilometre uzaktan iki yz lira ile infk etmek, infk mdr yoksa dilencilerin nne atlan ve dilenciyi batan savan bir sadaka(!) mdr?! steyene bile, bu ekilde davranan zenginleri grdke, iffet ve onur sahibi tm mminler, a kalsalar bile kimseden zrnk istememe hassasiyetlerini gn be gn artrp, Sadece Allaha dayanp gveniyorlar! steyene bile byle davranan bir kimse, istemeyeni hi umursar m? Allah uur versin! Takv, salh, ihls ve uhuvvet deerlerine sahip olan kimse; kendisinden bir ey isteyene, verecek bir eyi olmasa dahi, onun skntsn gidermeye araclk yapmaya ya da -bu imkn bulamazsa- kendi adna borlanp onun derdine merhem olmaya alr! nk bu frsat bir daha eline gemeyebilir. Gese bile ok ge olabilir! Hiss, duygusal ve mnev yorumlarla sz uzatmak istemiyorum. Anlamak isteyene bir iret yeter. Anlamak istemeyene destan yazsanz, hikye gibi gelir!

Mevzumuzu, Rabbimizin Kelm ile bitirelim:

Allah Tel, bizler iin rnek ahsiyetler olarak takdim ettii muhcirlerle ensrn kardeliinden bir tablo sunmaktadr:

Onlardan nce Medineyi yurt edinip imana sahip olanlar, kendilerine hicret edenleri sevenler ve bunlara verilen eylerden dolay kalplerinde bir ihtiya eilimi (ekememezlik, rahatszlk) duymazlar. Kendileri fakirlik iinde bulunsalar dahi, (muhcirleri) z nefislerine tercih ederler. Kim nefsinin cimriliinden korunursa, ite onlar kurtulua erenlerin ta kendileridir. (Har: 9)

Bir yanda fakr-u zarret iinde olsalar da, kendi ihtiyalar bulunsa da kardelerini tercih eden ensr radyallhu anhum, dier tarafta da bugnn imknlar ve servetleri iinde piknik leminde keyif atan ekmek ve yemek mchidleri!

Bir tarafta cmertliin muallimleri, dier tarafta cimriliin kt emslleri!

Fazla sze hcet yok!

Rabbimiz yle buyurmaktadr:

Onlarn mallarnda silin (dilenenin) ve mahrmun (dilenmeyen onurlu yoksulun, dilenmedii iin mahrm olann) bir hakk vardr. (Zriyt: 19)

54- AREFE GN VE O GNDE ORU TUTMA HAKKINDA:

Gnmzde yaygn olarak Ramazan bayramndan nceki gne de arefe gn denmektedir. Arefe gn bir tanedir. O da Kurban bayramndan nceki gndr.

Gemiten bu gne halk arasnda Ramazan bayram ncesine de arefe denilmesi, bayram ncesi anlamnda kullanlm ve bu da bu ekilde yaygnlamtr. Aslnda buradaki kullanm, er anlamda deil, lav ve rf anlamdadr. nk bilindii gibi, her nemli gnn ncesine lisanmzda o gnn arefesi veya bir eyin arefesi gibi tabirler kullanlr.

Arefe gnnn tarifi udur:

يوم عرفة : هو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة ، وهو يوم الوقوف بأرض عرفات وهو أحد أهم مناسك الحج

Arefe; (hicr takvime gre) Zilhicce aynn dokuzuncu gndr (Yani Kurban bayramndan bir gn nceki gndr). O, Araft denilen yerde durma gndr (Bkz: Bakara: 198, 199). Arefe gn Araftta durmak, hacc ibdetlerinin (mensikinin) en nemlilerinden biridir. (nk Araftta vakfe yapmak, haccn farzlarndandr).

Araftta vakfe gn; Zilhiccenin dokuzunda gnein zevlinden sonra balar, Kurban bayramnn birinci gn (10 Zilhicce) fecr-i sdka kadar devam eder. Peygamberimiz: Hacc, Arafttr (Tirmiz: 889, 2975; Nes, 3016, 3044; bn-i Mce, 3015) buyurmutur. Bu nedenle, bu zaman iinde Araftta vakfenin yaplmas farzdr. Bu zaman aralnda vakfe yapmayan kimse, haccn asl bir ruknn yerine getirmemi ve neticede hacc yapmam olur. Arefe gn, le vaktinden nce ve Kurban bayramnn birinci gn sabah namaz vaktinin giriinden sonra vakfe geerli olmaz. Ahmed b. Hanbele gre, Araftta vakfe zaman, arefe gn fecr-i sdkla balar ve bayramn birinci gn fecr-i sdkla sona erer.

Bu aklamalardan sonra u cmlemiz ok iyi anlalacaktr. Arefe gnnn faziletine dair baz Hadsler vardr. Bir tanesini hatrlatalm.

ie radyallhu anh dedi ki: Raslullah aleyhisselm yle buyurdu: Allah Azze ve Cellenin arefe gnnden daha ok sayda kulu ateten zd ettii bir gn yoktur. phesiz ki O(nun rahmet, ltuf ve ihsnlar), olduka yaklar sonra onlarla meleklere kar vnerek: Bunlar ne istedi, buyurur. (Mslim, Hacc, 436)

Kd Iyd, Bu Hadsteki (لَيَدْنُو) yaklar buyruunun rahmetinin yaklamas anlamnda olduunu sylemitir. Yoksa bu bir mesafe yaklamas ve temas anlamnda deil, demitir.

Bu Hads arefe gnnn faziletine aka dellet etmektedir. Fakat ulem arasnda arefe gnnn m yoksa Cuma gnnn m daha faziletli olduu ihtilfldr. nk Peygamberimiz buyurdu: zerine gnein doduu en hayrl gn Cuma gndr. O gnde dem yaratld, o gnde cennete girdirildi, o gnde oradan karld. Ayrca kymet de ancak Cuma gnnde kopacaktr. (Mslim, Cumua, H. No: 854; Tirmiz, Cumua, H. No: 488, 491; Nes, Cumua, H. No: 10, 67)

Arefe gn de, Cuma gn de ok faziletli gnlerdir ama mam Nevevnin belirttiine gre, daha sahh ve rcih olan gre gre, arefe gn daha faziletlidir.

Eb Katde radyallhu anhtan rivyete gre Raslullah aleyhisselm yle buyurmutur: Allah'n, arefe gn orucunu ondan nceki yla ve ondan sonraki yla keffret klmasn umarm. (Mslim, Sym, 196; Tirmiz, Savm, 46, H. No: 749; bn-i Mce, Sym, 40, H. No: 1730; mam Eb Hanfe, mam Mlik, mam fi ve limlerin cumhrunun grne gre, haclarn, arefe gn Araftta oru tutmamalar mstehabdr; deliller iin Bkz: Buhr, H. No: 1658, 1661, 1988, 1989, 5604, 5618, 5636; Mslim, Sym, 110-112; Eb Dvd, H. No: 2441)

Peygamberimiz buyurdu: En hayrl dua, arefe gn yaplan duadr. Benim sylediim ve benden nceki peygamberlerin syledii en hayrl dua udur:

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهْوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ

L lhe llallhu vahdeh l erke leh, lehl mlk ve lehl hamd ve hve al klli eyin kadr yani Allahtan baka ibdete lyk bir ilh yoktur. O (ztnda, rabliinde, ilhlnda, isimlerinde, sfatlarnda) tektir; ei, benzeri, misli ve orta yoktur. Mlk ve egemenlik ancak Onundur. Btn hamdler, vgler ve yceltmeler Ona mahsstur. O, her eye gc yetendir. (Tirmiz, Deavt, 123, H. No: 3585; Muvatta, Kitbul Kurn, 32)

55- MKFAATI OK BYK OLAN VE GNLK OKUNACAK DUA:

L lhe llallhu vahdeh l erke leh, lehl mlk ve lehl hamd ve hve al klli eyin kadr.

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهْوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ

BU TEHLL GNDE ON KERE SYLEYENN MKFAATI:

sml aleyhisselmn neslinden drt kle zd etmi gibi sevap kazanr.

BU TEHLL GNDE YZ KERE SYLEYENN MKFAATI:

On kle zd etmi gibi sevap kazanr,

Kendisine yz sevap yazlr,

Yz gnah silinir,

O gn akama kadar eytandan korunmu olur.

BU TEHLL NE ZAMAN OKUNABLR?

1- Her farz namazdan sonra 1 kere,

2- Her namazdan sonra 3 kere,

3- Sabah namazndan sonra 10 kere,

4- Sabah namazndan sonra veya gn boyu akama kadar 100 kere.

NOT: Bu tehll, 10dan ve 100den daha fazla sylenirse, Hadslerde vadedilen ecirlerden baka, ayrca mkfaat elde edilir. Hepsini bir anda syleme zorunluluu yoktur; bir ksm gnn evvelinde bir ksmn gnn sonunda, bir ksmn bir yerde bir ksmn baka yerde sylemek cizdir. Ama efdal olan, sabah namazndan sonra hepsini bir anda sylemektir. nk bu durumda okunan bu zikirler, okuyan iin eytana kar o gn bir koruma ve lh bir himye olur. Her gn yz kere okumaya g yetiremeyenler, hi deilse on kere okumaldr. Bu zor deildir! nk zaten her gn be vakit namazn ardndan bu zikri birer kere yapmaktayz; bu sayy gn iinde ona tamamlamak hi de zor deildir. Raslullahn namazlardan sonra bu duay kez sylediine dair sahh rivyet olduunu da dnrsek, sadece namazlardan sonra okumakla bile 10 saysna ulalr, hatta bu say geilir. Bu zikrin, bildirilen adedini gemek, namazlarn rekat saylarn amakla amelin btl olduu trden bir snr ama deildir. Bilkis bu Hadslerde Allah daha ok zikretmeye tevk vardr. Fazladan olan her zikrin ayrca bir ecri ve fazileti bulunmaktadr. Fakat gn iinde okunacak bu duay en az 10 saysna ya da 100 saysna tamamlama konusunda Hadslerde vadedilen ecirlerin akama kadar kaydna bal olduunu unutmayalm. Ama bu durum, akamdan sonra bu zikre devam edilmeyecei anlamna gelmez. Gerekten Mslmann her hli hayrdr; yeter ki uurunda olsun. Gaflet etmedike bir mmin, bu byk hayrlardan ve mkfaatlardan mahrm kalmaz.

56- BAYRAM NASHAT:

 1- Bayram ziyaretlerinde meclislerde ikrmlara ilim ehlinden balayn! Bylece ilmin faziletini dier insanlar da anlasn; ilme tevk ve rabet olsun! 

Hibir dnya menfaati beklemeden hasb olarak ilim tahsl eden ve kendilerine sz dahi verilmeyen o gariplere, hi deilse meclislerde ikrm ncelii verin ki, bu davran en kat kalpli ve nefs davranl kimseler iin bir tezkire ve bir ibret vesilesi olsun! Muhitinizde ilim ehli yoksa oturup alayn; var da kymetini bilmiyorsanz daha ok alayn!

2- Byklerinize saygl, kklerinize merhametli ve anlayl olun! Mcdeleci ve muhlefeti olmayn; hakl bile olsanz ya da yle sansanz, affetmesini veya vazgemesini bilin!

3- Grmelerinizde attan, avrattan, Fiattan, Murattan, badan, baheden, saptan, samandan, ipten, tipten, iphonedan bahsedinceye kadar, Allahn yetlerini ve Peygamberin Hadslerini gndem yapn! Grmelerinizde birbirinize en az bir yet, bir Hads veya bir hikmetli t ile nasihat edin ve belki de yllardr ihmal ettiiniz nasihat vazifenizin uuruna varn! irk ehline Tevhdi tebl etmekten ve iman ehline de imanlarn artrc nasihatler etmekten daha nemli mevzunuz olmasn! Unutmayn, ziyaretlerinizde, seyahatlerinizde ve pikniklerinizde Tevhd ve slmn tebl ve tebyni yoksa, bu icraat ve birliktelikler beer/nefs sosyal aktiviteler, hobi ve elencelerdir.

4- irk ehline tebl ederken, muhtabn kaslp rahatsz olmas ve menf tepkiler gstermesi esnasnda, irk ehlinin deil, Tevhd ehlinin davetinin yannda olun! Unutmayn ki, Rabbimizin, r: 13de bildirdii gibi, iman etmedike, irk ehline Tevhd ar gelir. nk Tevhd; insann kalbini, kafasn, efkrn, eflini, akvlini ve tm yaantsn -Allahn emri dorultusunda- sfrdan formatlar. Buna, irk ehlinin kar koymas, onun Tevhdle neye davet edildiini anlamasndan ileri gelir. Aslnda bu, teblde bir aamadr. Bu aamaya kstek olurcasna, patavatsz klarla ykc olmayn, davranlarnzda yapc olarak, Hakk Telnn dinine desteki olun. 

5- Kin, nefret, dmanlk, kslk, krgnlk, nyarg, saplant, kt zan, haset, gybet, kat kalplilik, merhametsizlik, asabiyetilik, fanatizm, acelecilik, sabrszlk ve cretkrlktan saknn!

6- Birbirinizle sorumluluk duygusuyla ve bilinli ekilde bol bol muhabbetler edin, yakn ya da uzak dostlarnzn halleriyle ilgili ipular elde edin, bylece onlarn ihtiyalarna -ila olamasanz da- bari merhem olmaya aln! Birbirinize ikrm edin, hediyeler verin ve infk bilinci kazann ki, hem cmertliiniz artsn hem de takv ve imannz... ocuklara harlk vermeye kendinizi altrn... Unutmayn ki, gler yz ve gzel sz de bir sadakadr.

7- Byklerinizi, akrabalarnz, garipleri, yetimleri, yoksullar, kimsesizleri ziyret edin; hatta sosyal hayatta ekonomik stats zayf mminlere zel yaknlk gsterin, oturumlarnzda bylesi garipleri eksik etmeyin. Ziyaretlemelerinizi, yemek davetlerinizi ve sosyal etkinliklerinizi toplumda zengin olarak bilinenlerle snrlandrmayn! Unutmayn, byle bir snrlandrmann bir delili yoktur; ama zayf, yoksul ve kimsesizlere srt dnmenin gnahlna dair pek ok Nass (yet/Hads) vardr.

8- Ziyretlemelerinizde asla sigara imeyin; bakalarna ve kendinize zulmetmeyin!

9- detlere deil, yetlere ve ibdetlere nem verin!

10- Kaba, bencil, egoist, kendini beenmi ve kibirli olmayn! Szlerinin nereye varacan dnmeden, saygszca ve cretkrca konuan patavatsz, densiz ve dengesiz insanlardan da olmaynz!

57- TEVHD YOLUNDA SEBT ET!

TEVHD'e smsk tutunun ve tahkk iman hedefleyin, lnceye kadar slih amellerle imannz artrn/kuvvetlendirin, Allah yolunda (f seblillh) olmay asla terk etmeyin, hayat boyunca slih ortamlarda sdk/slih insanlarla hair neir olma ve Tevhd'i tebl konusunda asla gaflet etmeyin; yoksa -Allah korusun- gn gelir ifrt veya tefrt yoluna girerek Tevhd'den ve slmdan uzaklarsnz, irk ile i ie bir hayat benimsersiniz de yanl yolda olduunuzun farkna dahi varmazsnz! eytann kkrtmas ile bu sap, bir anda deil, zaman iinde peyderpey gerekleir; sapan saptn dahi anlamaz; bilkis bunu bir tekml ve bir hikmet sanr! Maalesef ki, bu dorultuda hi tahmin edilemeyecek nice kimselerin Tevhdden saptklar tecrbe edilmitir!

Dnyada fesat olduklar halde, slh olduklarn ve iyi/gzel iler yaptklarn sanp da hirette tm aba ve almalar boa gidenler olacaktr (Bakara: 11, 12; Kehf: 103-106). Dnyada iken imanlarndan dolay kfr ehli tarafndan horlanp hakir grlen ve alaya alnan kimseler cehennemlikler arasnda olmayacak ve bakalar tarafndan saptrlan kimseler de saptrclarna beddua edecektir (Sd: 61-64). Bakalarna iyilii emredip de kendisi yapmayan ve insanlar ktlklerden sakndrp da kendisi o ktlkleri ileyen kimseler de cehennemlikler arasnda olacaktr (Buhr: 3267, 7098; Mslim, Zhd, 51). Bu Hadslerde, bir kimsede ne kadar ok hayrlar tezhr etse de, onun iin insanlarn en hayrls (خَيْرُ النَّاسِ) demenin kerhliine bir delil vardr. Hsn- zan etmek mstesndr.

58- SZN VELNZ ANCAK ALLAH, ONUN RASL VE MܒMNLERDR:

"Sizin velniz ancak ALLAH'TIR, O'NUN RASL'DR ve namaz dosdoru klan, ruk' hlinde iken zekt veren M'MNLERDR." (Mide: 55)

Ruk' kelimesi lgat olarak, "eilmek, boyun etmek, itaat etmek" demektir. Bu kelimenin lgat anlam alndnda, yet'in meli: "Sizin dostunuz Allah'tr, Onun Rasldr ve Allah'n emirlerine boyun eerek namaz dosdoru klan, zekt veren m'minlerdir" biiminde olur. Tabii ki, "onlar ruk' edicilerdir" ifadesinin bandaki vav', hliyye aldmzda bu durum geerlidir.

Dier taraftan bu yetin, Hz. Ali hakknda nzil olduu rivyet edilmitir. Hz. Ali ayakta namaz klarken bir dilenci gelmi, o da yzn ruk' esnasnda ona vermitir. Bu rivyeti mfessirler sebeb-i nuzl olarak nakletmilerdir. Rivyet, mrseldir... Baz limler, yette geen "onlar ruk ediciler olarak" ifadesini, "zekt verirler" ifadesine hl yapmlardr ve Hz. Ali'nin hdisesine uygun mana vermilerdir. Bu durumda da, ruk' kelimesi eratten bildiimiz anlam ile alnm olur.

Baz limler de, yetin bu blmn "Ve onlar ruk' edenlerdir" diye ayr bir cmle kabul etmilerdir. Bizden nceki (baz) mmetlere namaz ruk'suz olarak farz klnmtr. Kur'n'da ruk'nun zikredildii on yet bulunmaktadr. Neticede namazn zikri esnasnda ruk'nun da ayrca anlm olmas hem mmet-i Muhammed'e bahedilen bu ayrcala hem de ruk'nun faziletine delildir. Allah Sbhnehu ve Tel en iyi bilendir.

59- PEYGAMBERMZ POSTACI GRMEK!

ARTIK (O KFRLER), ALLAH'IN HADSNDEN (SZNDEN/KUR'N'INDAN) VE ONUN YETLERNDEN SONRA HANG SZE NANIRLAR?

Peygamberimizin Hadslerini reddetmek iin, Kur'n'dan -Csiye: 6. ve Mrselt: 50. yetleri- delil getirenler, ifls etmi bu fikirsel yaklamlaryla, Allah'n, gnderdii Peygamberine itaat edilmemesini emrettiini syleme cretini gsterdiklerini, oysa bu dnce yapsnn Kur'nda yer alan ok saydaki yete zt bir inan ekli olduunu hl anlamayacaklar m?

Rabbimize kulak verelim:

تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ

"te bunlar Allah'n yetleridir. Biz onlar sana hak ile okuyoruz. Artk onlar Allah'tan ve O'nun yetlerinden sonra hangi sze (hads'e) inanrlar?" (Csiye: 6)

Hads mnkirleri, bu yette "HADS" kelimesi geiyor diye, mal bulmu maribli heyecanyla, yetin zerinde gerektii lde dnmeden ya da aratrma ihtiyac duymadan, bu yetin, Peygamberimizin Hadslerini inkr etmek iin bir delil tekil ettiini syleyecek kadar akllara ziyan bir gr ortaya atabiliyorlar! Allah hi gnderdii Peygamberinin aleyhinde sz syler mi? Hem de, Kur'n'n pek ok yerinde yer alan yetlerde, Peygamberine itaat edilmesini emretmiken... Ayrca, Biz, gnderdiimiz her bir peygamberi Allahn izniyle kendisine itaat edilsin diye gnderdik (Nis: 64) buyurmuken!..

Dikkat edilirse, bu yette: " ...Artk Allah'tan ve O'nun yetlerinden SONRA hangi sze inanacaklar?" buyrulmutur.

"...Allah'tan ve O'nun yetlerinden BAKA..." denmemitir!

SONRA ile BAKA kelimeleri arasnda fark vardr. Hads inkrclar, bu yetteki "sonra" kelimesini "baka" eklinde anlyorlar ve yetin anlamn keyf olarak tahrif ediyorlar. Yani onlar demek istiyorlar ki, "Kur'n'dan baka hibir sze inanlmaz..." Fakat yetin anlatmak istedii ey, bu deil!

Bu yet, Kur'n inkrclarna bir reddiyedir. Fakat maalesef ki, Hads inkrclar yani Kur'nclar diye bilinen akm mensuplar, Kur'n' tek kaynak gsterme dncelerine, bu yeti mesnet edinmeye almaktadrlar!

Kur'nclar/Kurniyyn ifadesi aynen Kaderciler/Kaderiyyn ismiyle msemma olmalarna ramen, kadere iman etmeyip, bilakis kaderi inkr eden kimseler hakknda kullanlan bir sfat mesabesindedir.

yetin anlam o kadar ak ki, ama biz, yetin anlamndan nce bu srenin Mekke dneminde indiini ve Mekkeli kfirlerin Kur'n'a ve Kur'n'n yetlerine kar alayc ve inkrc tutumlar karsnda, Rabbimizin, bu sreyle onlar Tevhd ve hiret gerei konusunda uyardn, yetlerin bu istikmette anlalmas gerektiini hatrlatalm.

yetin siyk ve sibkna baklrsa, Rabbimiz, akln kullanabilen kimseler iin, evrenin ileyiinde etkin olan kanunlarn olduunu, kintta mkemmel bir dzenin bulunduunu hatrlatmaktadr ki, kfirler ve mrikler, Allah'n yetlerini inkr etmesinler, Tevhd'den kamasnlar!.. Bu dzeni kuran ve evren iin kevn kanunlar koyan Allah'n, kullarnn yaam iin belirledii vahiy kanunlarna srt dnmesinler ve onlar duyduktan sonra inkr bataklna saplanmasnlar!..

Sre, bir btn olarak okunduu zaman, srenin hitbnn ne olduu ve muhataplarnn da kimler olduu anlalacaktr.

Rabbimiz, bahsi geen yetin balamnda Tevhd akdesini ispat sadedinde deliller sunmaktadr. Btn bu gereklere ramen, Kur'n'n haber verdiklerine iman etmemek iin hl ayak direyenler varsa, Allah, o kimseleri hidyete erdirmez ve onlar iin, Kur'n'n da haber verdii gibi, ebed bir azap vardr. Kur'n'n haber verdii bu hakikatlerden sonra, kimse bu gerei deitiremez!

yetin anlam imdi daha net anlalmtr sanrz...

"... Artk Allah'tan ve O'nun yetlerinden sonra hangi sze inanrlar?"

"Allah'tan sonra hangi sze..." demek, "Allah'n sz (Kelm') olan Kur'n'dan sonra" demektir. "O'nun yetlerinden sonra" ifadesi aktr.

Demek ki, Allah Azze ve Celle, Mekke dneminde Kur'n'a ve Kur'n yetlerine, dolaysyla da, Allah'n haber verdii gereklere kar kan kfirlere hitap etmektedir. Ve onlar, Allah'n gnderdii yetlere itiraz etmeleri karsnda uyarmaktadr. Kfr ehlinin, Kur'n'a ve onun iinde haber verilen yetlere de inanmayacaklarsa, hangi sze inanacaklar sorulmaktadr. Yani "Allah size gerekleri hak olarak aklyor ama siz Allah'n sznden ve yetlerinden sonra hl imana gelmiyorsunuz" denmek istenmitir. Meselenin zeti budur!

imdi, bu sreden ya da altnc yetinden nasl olur da Peygamberimizin Hadslerinin kabul edilmemesi sonucu karlabilir! Hem de Rabbimiz, Nahl: 44. yette yle buyurmu iken: "(Biz o peygamberleri) apak belge (mu'cize)lerle ve kitaplarla (gnderdik). NSANLARA, KENDLERNE NE NDRLDN AIKLAYASIN ve onlar da iyice dnsnler diye sana da bu Zikri (Kur'n') indirdik."

Dier yetimiz ise, Murselt Sresinde yer almaktadr. Bu sre de, Mekke dneminin balarnda nzil olmutur. Srede kymet ve hiret konusu ilenmektedir. Murselt: 50. yette Rabbimiz, inkrclara hitben, Kur'n'n kendilerine gnderilmi olmasnn ok byk bir olay olduunu ve iman etmeyen kimselerin, Kur'n'dan sonra yani kendilerine okunan bu Kur'n'a ramen iman etmiyorlarsa, artk doru yolu nasl bulabilecekleri soru olarak yneltilmektedir. Demek istenen udur ki: "Kur'n'a srtn dnen kimse, bu amelinden sonra doru yolu nasl bulabilir?!"

"Artk bundan (Kur'n'dan) sonra hangi sze inanacaklar?" (Murselt: 50)

Grlecei gibi, bu srelerden ya da yetlerden Hads-i erf mnkirlerine hibir pay kmamaktadr!

Biz de diyoruz ki, Peygamberimizin mbrek szlerinden sonra, hangi sze ve kimin dediklerine inanacaklar?

Rabbim, Kur'n ve Snneti, murdna uygun ekilde anlayan, iman eden, amel eden slih kullarndan eylesin bizleri... mn!

60- HADS NKRCILII, USL- HADS LMNDEN YZ EVREREK VARLIK DDASINDA BULUNUR!

Hads inkrclnda gayr-i ilm metod; zhiren yani d grn itibariyle Kurn'a aykr sanlan Hadslerin "uydurma" olduunu sylemektir. Hadslere, ilimsizce olan bu yaklam tarzna, "Hads Melcilii" denmektedir. Hads inkrclar, "Hads Usl" ilmini kabul etmezler. Usl ilmini kabul etmedikleri iindir ki, pek ok Hadsin Kurn'a aykr olduunu sylerler! Oysa o Hadslerin, limler tarafndan yaplm mer te'vlleri (yorumlar) ve erhleri (aklamalar) bulunmaktadr. Hadslere usulszce yaklaanlarn yaptklar, Peygambere ait olan szleri -parac mantkla- cmbzlayarak, onlara kendi anladklar ekilde anlamlar vermek ve onlarn Kurn'a aykr olduunu iddia etmekten ibrettir. deta onlar, Peygamberimizin Hadslerinin anlamlar konusunda, Raslullah'n niyetini okurcasna cr'etkr davranmaktadrlar! Fakat Hads kitaplarnda, o Hads'in altnda yer alan, erhlere bakmaya tenezzl dahi etmemektedirler. Zira onlara gre ilim; Kur'n'n metni zerinden "zhiricilik", meli zerinden de "melcilik" yapmaktan ibrettir! Onlar, mmetin limlerinin ve tm mmet-i Muhammed'in yolunu terk ederek, Kurn' kendi anlaylarna uydurmaya almaktadrlar! Btl olan bu yolda Hads, Hads Usl, Tefsr, Tefsr Usl, Fkh, Fkh Usl, Akid gibi ilimlerin hibir kymeti yoktur! Onlar, "ilim sadece Kurn'dr" derler! Gereke olarak da, korunmu tek kaynak olduunu sylerler. Elbette ki, Kurn'n metni korunmutur. Peki, insanlarn akllar da korunmu mudur? Zira o Kitb, kendi akllaryla yorumlamaktadrlar! Allah'n Kelm olduunda phe olmayan o mbarek yetlere, Allah'n murdna aykr anlamlar yklemek, o Kitbn yetlerini tahrf etmek/bozmak ve neticede de Allah'n yetlerine iftir etmek deil midir?

Sormak lazmdr...

Allah, gnderdii Kitbnn pratiini, Peygamberinin ahsnda gstermemi midir? Gstermise -ki Kurn bunu aka ifade ediyor ve o Peygambere uymay da emrediyor-; bu durumda o Peygamberin, Kurn'n canl pratii olan Snneti delil deil midir? "Peygamberin rneklii, o gnn insanlar iin delil idi; bugn itibariyle, onun Hadslerine ve Snnetine btl eylerin karm olma ihtimali vardr" deniliyorsa, deriz ki: Allah, o gnn insanlarna ayr, daha sonraki asrn insanlarna -h- ayr bir din veya ayr bir erat m gndermitir? Ya da Allah, Peygamberimiz dneminde farz kld ve Ashba rettii dini, daha sonraki asrlarda korumaktan ciz mi kalmtr! Yahut da Allah, Peygamberini gndererek ilk balarda geerli kld dinin tamamlayc paras olan Snnet-i Seniyyeyi, -h- korumaktan ciz kaldktan sonra, geersiz klarak, -el-Hakm ismine zt bir yaklam olarak- hikmetsiz bir i mi yapmak zorunda kalmtr? Hads mnkirleri bu ve bunun gibi sorular zerinde Allah iin tefekkr etsinler!

Son olarak, Peygamberi sadece "Allah'n Postacs" olarak grenlere sorarz: Sahbe-i Kirm da, sizin gibi, Raslullah'a sadece postac gzyle mi bakyorlard? "Evet" diyecek olursanz, bu durumda onlarn tm hayatlarn, Rasln hayatna adm adm uydurma abalarnn anlam ne idi, diye sorarz!

Ayrca, Allah, neden postac olarak bir insan gnderdi? Kitbn, bir insan araclyla olmakszn gndermekten ciz miydi? Ve bu Kitap neden para para 23 ylda tamamland. Peygamberimiz, sadece bir postac olsayd, postaclk vazifesini yerine getirmekte acele etmesi gerekmez miydi? Allah niye bu kadar uzun bir zaman diliminde para para yetlerini indirerek, Peygamberine bylesi bir vazife ykledi? Bu vazife ne idi ki, byle uzun srd? Bu sre iinde baka sorumluluklar m vard acaba?

Rabbimiz, sr Sresinin 95. yetinde, eer kendilerine Peygamber gnderilenler melekler olsaydlar, o zaman onlara "melek peygamber" gndereceini haber vermektedir: "De ki: Eer yeryznde yerlemi yryen melekler olsayd, Biz onlara gkten melek bir Peygamber gnderirdik." (sr: 95)

nsana, "insan peygamber" gnderilmesinin hikmeti nedir o zaman?

...!

Bir yet-i Kerme ile bitirelim, inAllah...

Rabbimiz yle buyurmutur: "Nitekim aranzda size yetlerimizi okuyan, sizi tertemiz yapan, size Kitap ve Hikmeti reten, bilmediiniz eyleri size bildiren sizden bir Peygamber gnderdik." (Bakara: 151)

Bu yette, Peygamberimizin vazifeleri saylyor:

1- Allah'n yetlerini okumak,

2- nsanlar tezkiye etmek (temizleyip, arndrmak),

3- Onlara Kitb retmek,

4- Onlara Hikmeti retmek,

5- Bilmedikleri eyleri onlara retmek.

Peygamberimizin bu vazifelerinin tamamna ksaca Kurn' insanlara ulatrp, kenara ekilmek anlam vermeye almak ne kadar byk bir cehlettir!

Grld gibi; yetleri okumak ayr bir grev, Kitb retmek ayr bir grevdir. Bunlarn yannda, Hikmeti retmek, insanlarn bilmedikleri eyleri onlara retmek ve neticede de onlar arndrmak vazifelerini hep ayn anlama hamletmek nasl mmkn olabilir?

Kald ki, Usl ilminde erbbnca malm bir kide vardr:

 اِخْتِلافُ الأسْمَاءِ يَدُلُّ عَليَ اِخْتِلاَفِ الْمَعْنَى

simlerin farkl olmas (yani farkl kelimeler kullanlm olmas), manann da farkl olduunu gsterir... Allah en iyi bilendir.

61- NTERNETTEK PAYLAIMLARIN, STSNLAR DIINDA OUNUN TAHKKSZ KOPYALAMALAR OLDUUNUN BR RNE!

Aadaki Hads "Buhr, 3260" olmasna ramen, bu paylam ilk yapan kii her kimse; yanllkla/sehven Sahh-i Buhr'de geen drt basamakl Hads numarasnn birler ve yzler basamandaki rakamlar ters evirmi ve "Buhr, 3062" biiminde yazmtr. Bundan sonra paylam yapanlar ise, hi asl kaynaa bakmadan ve tahkk etme ihtiyac duymadan bu yanl yanl hliyle kopyalamlardr. Hem de saylamayacak kadar ok site bu yanln farkna varmak istemezmiesine srrla sadece kopyaclkla iktif etmilerdir! Neredeyse bu Hads'in kayna konusundaki tm paylamlar yanl gzkmektedir; ben ahsen dorusuna rastlamadm. Her yerde "Buhr, 3062" biiminde gemektedir. "nsan yanlabilir" diyenler olabilir diye bir cmle sarf edelim. Burada yadrganan ey, insann yanlmas veya hata etmesi deildir. Biri hata edince onun hatasn, geriden gelenlerin hepsinin srdrmesi ve o yanl dzeltmemesidir. Bunun nedeni de, tembel insanlarn en sevdii kopyaclk problemidir. Bir yerde bir paylamla ya da nakille karlatmzda, kaynak belirtilmi olsa bile, o belirtilen kaynaa ve yerine bakmak icap eder. Belki de o bilgi, o bahsedilen sayfada ya da konumda hatta ismi geen kitapta bile bulunmamaktadr. Bir paylamn altnda parantez iinde kaynak grnml baz kitap isimleri yazlnca, bu yeterli saylmamal ve "kaynakl bir bilgi" diye dnlmemelidir. nk kopyacln esas alnd bir dnemde o kaynaklarn ou kaynak hkmnde deildir. Ya da kaynaklardan cmbzlama yapld iin btn yanstmaz yahut da makaslama yaplarak, mellifin ve musannfn kaydetmi olmasna ramen, reddetmi olduu ya da farkl bir anlam olduunu beyan etmek maksadyla kitabna ald bir bilgiyi, o limin gr olarak sunma gibi durumlar olabilir. Bazen de o belirtilen kaynakta geen bilgilerin tercmeleri yanl olabilir. Bu ve benzeri durumlar gz nnde bulundurup, kaynaklara mracaat etme usln benimsememiz gerekir!

Bu konuda Buhr'de geen rnek Hads'in meli ve tahrci aadaki gibidir:

"Cehennem, Allah'a derdini yanarak: 'Rabbim, kendi kendimi yiyip tketiyorum! (Beni rahatlatacak bir are ver!)' dedi. Allah Tel da ona biri yazn, biri kn olmak zere rahatlamas iin iki defa nefes almasna msaade etti. te yazn hissettiiniz en yksek scaklk ve kn hissettiiniz en dk soukluk bu sebepledir." (Buhr, Bed'u'l Halk, 10, H. No: 3260)

62- 1 SORU 1 CEVAP:

SORU: Selmun aleykm, hocam. Mutezile frkasna Ehl-i Snnet nasl bakyor acaba? Bir arkadamz, bu akmdan etkileniyor, bu konuda yardmc olursanz sevinirim, inAllah.

CEVAP: Ve aleykm selm, karde.

Mutezile, Hadslerde haber verilen 72 frkadan biridir. Fakat bu frkalar aslnda 6 asl frkann 12 kola/ubeye ayrlmalarndan ibrettir. (6x12=72) Bu 6 asl frka; Harriyye, Kaderiyye, Cehmiyye, Murcie, Rfizler ve Cebriyyedir. Mutezile frkas ise, Kaderiyye diye bilinen ve kaderi inkr eden frkann alt ubelerinden biridir. Bu konuda daha fazla bilgi almak iin, mam Kurtubnin, l-i mrn: 103n tefsrinde Yetmi iki frka bal altndaki aklamalar okunabilir. Arapa bilmiyorsanz, Buruc yaynlar tarafndan neredilmi olan tercmeden yararlanabilirsiniz. Bu frkalarn hepsinin ultlar (arlar) vardr. Bu ultlar da, slm akdesini terk etmilerdir. Dierleri ise, grlerinin dayana Nasslar olduu iin, bu Nasslar her ne kadar Ehl-i Snnet gibi anlamasalar da ve bu yanl anlay bir dallet saylsa da, muhkem ve kat bir mesele olmamas nedeniyle tekfr edilmemilerdir. Tekfri mcib (gerektirici) olmayan bu tr meselelerdeki grleri zhiren Nasslara aykr gibi gzkse de, aklamalar/gerekeleri Nasslarn rhuna uygunluk arz ettii iin, o fikirlere yanl denilmi ama bu kimseler o yanllar nedeniyle kfre nispet edilmemilerdir. nk o noktada sadece grleri yanltr; gerekeleri slm hassasiyetlere uygun kabul edildii iin, bu tr yorumlar, tekfri engelleyici tevl saylmtr. Fakat unu sylemek isterim ki, bu sorduunuz soru bir iki saat konumakla ya da birka kitap yazarak cevap vermekle halledilemeyecek kadar teferruatl ve pek ok alar ve derinlii olan bir konudur. nk yetmi iki frka ya da Mutezile frkas dediimizde, bunlarn uslde ortak yanlar ve fikirlerinde ve inanlarnda ayrldklar temel konular, bu konularda ar uta olanlar ya da o fikir akmlar iinde daha vasat olanlar/grnenler vs. pek ok farkllklar ve ayrlklar vardr. Mutezile, Kurnn mahlk olduunu sylemi ve bu konuda bir sr akl yorumlar yapmtr ve Rabbimizin rubbiyyet sfatlarn da inkr etmilerdir. Ben bu konuyla alkal Nesef akdesi derslerinde yer yer gerekli aklamalarda bulunmutum. Genel bir malmt olarak, Mutezile frkasn grleriyle tanmak iin M. Eb Zehrnn Mezhebler Tarihi adl eserinin 154-196. Sayfalar arasnda yer alan Mutezile bal altndaki malmatlar okunabilir. Mutezile frkas aklc bir felsefedir. Akl evvel, nakli mevvel (akl ile tevl edilmi/edilmeli) kabul eder. Bu da Selefin akdesine uymaz. Szn burasnda aklevvel kelimesine dikkat ekelim. Bu kelime sfat olarak kullanlmaktadr ve aklna gvenen, akll geinen, saduyu sahibi olmayan, mnasebetsiz anlamlarna gelmektedir. Akl evvel kabul eden kimselerin genel grnts de bu olmaktadr. Oysa akln nnde nice hakikatler vardr ki, akl o delillerle yrmeli, beyyinelerle yol almaldr... Akl, beyyineye ve belgeye tbi olmal, onu kabul ve tasdk etmelidir; gerein hlfna btl fikirler uydurmamaldr! slm akdesinde asl olan vahiydir, akl ancak vahye uyar. Kald ki sarh akl, sahh Nakil ile atmaz. atma varsa, ya akl sarh ve selm deildir ya da Nakil sahh deildir. Fakat buna ramen, akl her eyi kavrayamaz. nk nice mtebih, kapal, ayba ait vs. hkmler vardr ki, bunlar akln idrk etmesi mmkn deildir. Bu nedenle usl olarak akln ne alnmas hem slma hem de ftrata aykrdr. rnein; Mutezile, akl ile zemedii iin sihri kabul etmez, byle bir ey yoktur, der. Allahn hirette ve cennette grlebileceini ruyetullh meselesini de akl almad iin reddeder. Mesel; Allahn el-Hayy olduunu kabul ederler ama Onun hayat sahibi olduunu yani Onun hayat sfatnn bulunduunu kabul etmezler. Bunun nedeni de mahlktn da hayat sahibi olmasdr. Eer, Allah iin hayat sfat kabul edilirse, Onun mahlkta benzetilmi olacan, hlbuki hibir eyin, Yce Allaha benzemeyeceini syleyerek, Tevhdi koruma dncesiyle -Muattla frkas gibi- bu tr sfatlar inkr ederler. Allahn sfatlar ztnn ayndr, derler. Yine derler ki: Allahn zt dnda, bir takm sfatlarnn olduunu kabul etmek, Allahn ztna aykr ve ztndan baka kadm (ezel) varlklar bulunduunu iddia etmek demektir ki, bu da, Allahtan baka kadmlerin var olmas ve birden fazla olmasn (taaddudul kudem) gerektirir. Bylece bu sfatlar kabul etmenin Tevhdi iptal edeceini savunurlar. Bu tr pek ok yanl grleri vardr. Fakat onlarn btn bu abalarnda tek dertlerinin Tevhdi muhfaza etme abas ve gayreti olduunu ifade ederler. Bu nedenle de kendilerini Ehlul Adl vet Tevhd veya Ashbul Adl vet Tevhd yani Adlet ve Tevhd ehli -veya- ashb olarak nitelendirirler. Oysa Tevhdi koruma konusunda bu kadar iddial olan bir anlayn, vahyi ne almamas ve her eyi ncelikli olarak akla gre deerlendirip, akln zaafiyetine baz Nasslar kurban etmemesi gerekirdi. Bu da ciddi bir tutarszlktr. Denilebilir ki, bu frka aklclk ideolojisinin bayraktarln yapm olmasna ramen, maalesef ki Ashbn yolunda olmay baaramamtr. Bu da gsteriyor ki, akla ne kadar nem verilirse verilsin, akln zebilecei meseleler snrldr ve snrl kalmaya mahkmdur. Zira az nce iret ettiimiz gibi, akln kavrayamayaca nice Nasslar vardr. Akla den, iman etmektir. Nice mevzularn keyfiyet ve knhne akl muttali olamaz. Akl bir eyi kavrayamaynca, onu reddedecek olsa, pek ok Nasslar ya mn olarak ya da metin olarak inkr edilecektir! lk dnemlerde Snnet/Hadsler inkr edilmiyor ama tevl edilerek, aklc yorumlarla onlara mer olmayan mnlar yklenerek, Rasln Snnetinden ve Ashbn yolundan baka yollara giriliyordu. Yani baka grler benimseniyordu. Bu durumun, ifrt da bu ekoln gultn oluturur. Tarih iinde grlerinde -mnferid olarak- ar kii veya frkalar olmasna ramen, bu dallet frkalarnn neredeyse hemen hepsi -istisnlar dnda- gnmzde ar hle gelmilerdir. Denilebilir ki, ilk asrlardaki halleriyle bu bidat ve dallet frkalarnn arlklar aznlkta iken, gnmzde ise arlklar umm olmu ve vasat denilebilecek daha doru bir ifadeyle tekfri gerektirmeyecek grler istisnlarda kalmtr. Mutezile, balarda Snneti inkr etmezken, akl yolu onlar yle bir noktaya getirmitir ki, akllarna uymayan her eyi toptan inkr etmilerdir. zellikle Hadslerde yer alan her ne varsa, akllarna uymuyorsa, onlar kabul etmemilerdir. Sahh nakiller, rivyetler ve mctehidlerin ictihdlar ve onlarn ictihd uslleri, bu kimselerin yannda hibir ey ifade etmez olmutur. Sadece Kurn inkr ettiklerini syleyememilerdir. Bunun nedeni de, Kurnn bizzat kendisini لاَ رَيْبَ فِيهِ l raybe fh (Kendisinde ve Allah katndan olmas hususunda hibir phe olmayan Kitb) olarak nitelemesi nedeniyledir. Fakat Kurn kabul ettiklerini syleseler de, hatta tek kaynak Kurndr deseler de, Kurnn metnini kabul ettiklerini sylerlerken, mnlarnda yine mminlerin yolundan (Nis: 115) sapmlardr. Asrmzn ve gelecek asrlarn en byk dalleti, hi phesiz AKILCILIK CEREYANIDIR. Bu cereyan sebebiyle, MURCݒE akdesi de benimsenmektedir. Tevhd ve akdeyi koruma gayretkelii ile klan yolda mutlak anlamda akla dayanan bir hareket, gn gelip akdeyi hi nemsemez hle gelebilmektedir! Hatta u anda birok aklc kimse aka kendilerinin KURN ve AKLA dayandn ifade etmektedir. Yani artk bu kimseler, akl ashb olmulardr. Sormak lazmdr: Evet, Kurn korunmutur ama akl korunmu mudur? Hem korunmu Kurnn nne korunmam aklnz neden takdm ediyorsunuz? Ayrca bu akl nasl bir akldr ki, Kurn tebl ve talm eden Rasln Snnetine ve o Snneti en gzel ekilde yaayan ve sonrakilere reten Ashbn rnekliine srt dnebiliyor? Yoksa aklnz ne alp, vahyi onun arkasna koymakla, eytana vesvese kapsn m atnz da, eytan size btl eyler fsldamaktadr?! Salkl akln en byk icraat, Allaha ve Allahtan gelenlere iman edilmesi gerektiini kabul etmek ve Nasslara tbi olmaktr... قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ De ki: Eer mminler iseniz, imannz size ne kt ey emrediyor! (Bakara: 93) أَفَلَا تَعْقِلُونَ Hl akllanmayacak msnz? (Enbiy: 10; Bu ifade Kurnda 13 kez gemektedir.)

Mutezile ekolnden etkilenen arkadanza da diyebileceim eyler -am sakz oban armaan kbilinden- bunlardr.

Rabbimiz, hepimize Tevhd ve adlet zere sebt versin.

Selm ve dua ile.

63- YEMEN ANCAK TAKV SAHPLER YESN!

On yl nce u Hadsi zikredip, Hadsten kan hkmler zerine nasihat ettiimiz bir ortamda ilim talebesi bir kardeimiz, anlatlanlar yadrgayarak, sz konusu Hadsi ve shhatini aratracan belirtmiti. Bu szn zerinden bunca zaman gemi olmasna ramen, aratrma yapp yapmadna dair fiil bir davran ve aklayc beyan ortaya koymad iin, ahsen ben zikri geen Hadsin kaynaklarn ve shhatini belirtmek istiyorum.

Sz konusu Hads yledir:

Eb Sad radyallhu anhtan rivyete gre, Raslullah aleyhisselm yle buyurmutur:

 لاَ تُصَاحِبْ إِلاَّ مُؤْمِنًا وَلاَ يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلاَّ تَقِيٌّ‏.‏

Sadece mminle(rle) arkadalk yap, yemeini de ancak takv sahibi kimse(ler) yesin. (Tirmiz, Zhd, 55, H. No: 2395; Eb Dvd, Edeb, 19, H. No: 4832; Hads sahhtir.)

Hadse: Mminden bakasyla arkadalk etme, yemeini de takv sahibinden bakas yemesin! biiminde de anlam verebiliriz.

Hadste, mminlerle arkadalk etmek ve muttaklere yemek yedirmek tavsiye edilmektedir. Bilindii gibi, gerek iman ve takv sahibi mminlerin arkadal dnyada da hirette de hayr salar; ama mnfk, mrik ve kfir olanlarn arkadalnda zarar grme ihtimali vardr. Bu nedenle mminlerle arkadalk ve birliktelik tavsiye edilmitir. Bu Hads, mmin olmayanlarla zorunlu ya da ihtiyr arkadalk ve beraberliklerde dikkatli, ihtiyatl ve tedbirli olmaya da bir teviktir.

Yemek yedirmeye gelince; bu iki trldr. Birisi, arkadalk ve dostluk iin verilen zel yemek ziyfetleri; dieri ise, a ve yoksullar doyurmak iin verilen genel yemek ziyfetleri. Rabbimiz buyurdu: Onlar, yemee olan sevgilerine ramen, yoksula, yetime ve esire yemek yedirirler. (Ve derler ki:) Biz size ancak Allah rzs iin yediriyoruz. Sizden ne bir karlk, ne bir teekkr isteriz. (nsan: 8, 9) yete yle de anlam verilebilir: Yoksula, yetime ve esire seve seve yemek yedirirler.

Bu yete gre, mmin-kfir herkese yemek yedirilebilir. Bu cizdir. Bu nedenle, mevzuumuzu tekl eden Hadste, takv sahiplerinden bakasna yedirilmemesi tavsiye edilen yemek trleri ilk trden olanlardr, yani arkada ve dostluk iin yedirilen yemeklerdir. Ama ne yazk ki, pek ok konuda olduu gibi, niceleri bu konuda da dengeyi bozmutur. Bu tr ikrmlarda, takv sahipleri tercih edilmesi ve bu davetlere bu nitelikteki kimselerin arlmas gerekirken; zenginler ve itibarl kimseler bu yemeklerde bakelere oturtulmakta ve takv ehli fakir ve gariban mminler genelde dnlmemektedir. Oysa umm davetler hricindeki huss nitelikte olan, e dost ve arkadalarn davet edildii yemeklerde Snnete uygun davran, takv ve fazilet ehlinin tercih edilmesidir. Birisine yemek yedirirken dahi, ilk tercih, takv sahipleri olmaldr.

64- SAMMYETN PRAT NASIL OLMALI?

Samimiyetin edebiyatn yapmayn; yaayn ve rnek olun!

Yaz k garibanlar ziyret etme gibi bir gndeminiz ve programnz olsun. Bu ziyretlerde am sakz oban armaan kbilinden onlarn skntlarn giderin, ama bunu asla kafanza gre yapmayn, ilim ehli ile istire edin. Tebhte hata olmasn; Bektnin abdestsiz namaz klmas gibi, kabiliyetsizce i yapp da ben yaptm oldu ya da olmadysa da byle olsun, benden bu kadar demeyin! Fazlet sahibi kimselerle nasl hayr ilenebileceini konuup grn de, ayda ylda ya da daha dorusu yllar sonra yaptnz o ii de chilliinize, hikmetsizliinize ve cimriliinize kurban etmeyin!

Samimiyet adna yaplabilecek dier slih amel ise, affedici olmak, kin beslememek, insanlarla ilikiyi kesmemektir! Mslmanlara ksen yani zorunlu durumlar dnda -kendi irde ve tercihiyle- grmeyen, ziyret etmeyen, hayrla ydetmeyen, gybet, kt zan ve hogrszlk gibi kat ve gayrimer tavrlar ortaya koyanlar bilsinler ki, bu yaptklar drt kitaba gre de yanltr! Bu gnahlar ileyenler, nefs-i emmrelerini savunmak yerine tevbe edip slh olmaldrlar. Nokta. Nefisten kaynaklanan bu tr yanllar savunmak da ayr bir gnahtr! Kardelie zarar veren, insanlarn arasn bozan veya bozulmasna destek olan, nefs-i emmreleri galeyna getiren, fkeyi, nefreti, taassubu, asabiyyeti, cretkrl ve hikmetsizlii besleyen ameller ancak eytanlar sevindirir. Bu irkin fiillerin destekileri eytanlar, chiller ve gfillerdir! man, insf ve izn sahiplerinin bu davran biimlerinden honut olmas asla dnlemez! Amel chiliyye olan bu trden btl fiillere her kim destek olur, alk tutar, prim verir ve fillerini mdfaa ederse, o kimse, eytann vesvese ve kkrtmasna kaplm ve nefsine uymu demektir! El-insf!...

Azz ve Cell olan Allah buyurdu: yilik ve takv zerinde birbirinizle yardmlan. Gnah ilemek ve haddi amak (dmanlk) zerinde ise yardmlamayn. Allahtan korkun. phesiz Allah, cezas pek iddetli olandr. (Mide: 2)

65- ONLAR KURN OKURLAR AMA KURN HANERELERN GEP KALPLERNE NMEZ!

Eb Sad el-Hudr radyallhu anh, Raslullah aleyhisselmn yle buyurduunu nakletmitir:

 يَخْرُجُ فِيكُمْ قَوْمٌ تَحْقِرُونَ صَلاَتَكُمْ مَعَ صَلاَتِهِمْ، وَصِيَامَكُمْ مَعَ صِيَامِهِمْ، وَعَمَلَكُمْ مَعَ عَمَلِهِمْ، وَيَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينَ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، يَنْظُرُ فِي النَّصْلِ فَلاَ يَرَى شَيْئًا، وَيَنْظُرُ فِي الْقِدْحِ فَلاَ يَرَى شَيْئًا، وَيَنْظُرُ فِي الرِّيشِ فَلاَ يَرَى شَيْئًا، وَيَتَمَارَى فِي الْفُوقِ

inizden yle bir topluluk treyecek ki, onlarn namazlarna baknca namazlarnz, orularna baknca orularnz ve dier amellerine baknca da amellerinizi kk greceksiniz. Onlar Kurn da okurlar. Ama Kurn hanerelerini -yahut grtlaklarn- gemez (kalplerine inmez). Byleleri okun hedefi delip getii gibi, slma girip karlar. Bu ekilde ok atan kimse, okun temrenine (ucundaki sivri demire) bakar, ama kan namna bir ey gremez. Sapna bakar, onda da bir ey gremez. Bir de yelesine bakar, onda da bir emare gremez. Son olarak, ava dokunmad m phesiyle okun yayn kiriine yerletirilen fok denilen yere bakar, ancak orada da kan izini gremez. (Buhr, Fedilul Kurn, 36, H. No: 5058; stitbe, 6, H. No: 6931; Mslim, Zekt, 147; Muvatta, Kitbul Kurn, 10)

Bu Hads, mam Buhrnin es-Sahhinin Fedilul Kurn kitbnn 36 numaral Kurn okuyarak gsteri yapann, Kurnla yiyicilik yapann yani Kurn kazan kaps hline getirenin ve Kurn let ederek fcir olan kimsenin gnah bbnda yer almaktadr.

Raslullahn pek ok Hadste haber verdiine gre (Bkz: Buhr, 6931, 6932, 6934; Mslim, 1064), bu Hadste bahsedilen topluluk Harrallardr. Harriyye (Harrallar) Hriclerdir. Bu konunun detaylca anlalmas iin mam Mslimin, Zekt kitbnn 47. Numaral blm olan بَابُ ذِكْرِ الْخَوَارِجِ وَصِفَاتِهِمْ Hriclerin ve onlarn sfatlarnn zikrinin bb ve bu blmdeki mam Nevevnin aklamalar okunabilir.

Hadste yle insanlardan bahsediliyor ki, bu kimseler grnte/eklen namazlarnda, orularnda ve dier amellerinde yle titizlik gstermektedirler ki, onlar gren bir mmin kendi amellerini, onlarn amellerinin yannda deta kk grmektedirler. Burada anlatlmak istenen ey, daha nemli hususlarda titizlik gstermezlerken, amel meselelerde eklen ok gayretlidirler. Hadsin devamnda Onlar Kurn okurlar buyurularak, aslnda onlarn Kurna tutunma iddiasnda olduklar yani kendilerince Kurn nemsedikleri anlalmaktadr. Fakat burada ifade edilen durum, onlarn Kurnn manasn bilip, Kurn ve fkh ehli olduklar anlamnda deildir. Bilkis o kimseler, Kurnn metnini okurlar, ezberlerler ve yetlerin ifade ettikleri anlamlar adna yanl manalar benimserler. nk dikkat edilirse, Hadste devamla Ama Kurn hanerelerini gemez buyurulmutur. Hadsin akndan anlaldna gre iman onlarn azlarnda geveledikleri ve grtlaklarndan aa inmeyen kuru szlerden ibrettir. Yani iman, onlarn kalplerine yerlememitir. nk boazda duran, buradan aaya gemeyen ey kalbe ulamaz. Bu nedenle de onlarn kalplerinde iman olmad anlalmaktadr. Raslullah devam etti: Byleleri okun hedefi delip getii gibi, slma girip karlar... Hadste tasvr ile anlatldna gre, hedefine sratle girip kan ve bu sratinden dolay da okun hibir ksmnda en ufak bir kan lekesi bulunmayan bir ok tasavvur etmemiz isteniyor. Bu kimselerin slma girip kmalar aynen byledir. Yani bu kimseler, slm cmiasnn, Mslmanlarn iine bir ok gibi ve ok hzyla girip kan, dolaysyla da ruhlarnda ve uurlarnda slmn nurundan hibir eser ve feyz bulunmayan ve grlmeyen kimseler durumundadrlar. Tpk Hadste getii gibi, ava ok atp da ok av delip getii halde, okun hibir yerinde kan izi gremedii iin, acaba ok ava hi dokunmad m diye dnen kimsenin durumu gibidir. Bu kimseler, sanki slma hi dokunmamlardr!

Ayrca Sahh-i Buhrde bahsi geen bbn ilk Hadsinde Raslullahn Mahlkta gnderilmi szlerin en hayrls hakknda (ileri geri) konuacaklar sznn de alt izilmelidir. Bu Hadste geen مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ ibresi hakknda iki gr vardr. Birincisi, ifadenin zhirinden anlaldna gre, onlar, mahlktn szlerinin en hayrlsn yani onlar hikmetli, edeb, ssl, albenili szler sylerler. kinci anlama gre ise, مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ ibresi, مِنْ قَوْلِ خَيْرِ الْبَرِيَّةِ ibresinin maklb (kelimelerinin yer deitirilmi) hli olduu belirtilmitir ve bununla da Allah Raslnn szlerinin kastedildii sylenmitir. Bu durumda anlam Mahlktn en hayrlsnn sz olur. Bu kimseler, Mahlktn en hayrls olan Allah Raslnn szlerinden de ileri geri bahsedeceklerdir. (Bkz: rdus Sr li-erhi Sahhil Buhr, Kastaln, XI, 376)

66- DAMLAYA DAMLAYA, DADAN KESTM KERESTE!...

Sze bak, ay demle!.. Dindarln Allaha gster, bana insanln lazm!

Kimse kimseye bir ey gstermiyor; yeter ki dindarn dindarl dinidara ya da dinsize batmasn!

Mslman olan insan, slma gre yaar ve hayatnn her annda da dininin etkisi grlr. Yani kimsenin kimseye riy ve suma anlamnda dindarlk gsterdii falan yoktur! Hakikatte zaten hayat veren Allahn istedii ekilde bir insan olmaya dindarlk denir. Dindarlk kavram, mer ve olumlu anlam ierir. Dinin ve gerek dindarln kapsamnda riykrlk yoktur; bu nedenle dindarlkla insanl tartp ya da attrp insanla prim vermek, dindarln gerei olan amelleri kmser bir slup kullanmak yanltr! Bu felsefenin chillerce anlalan sonucu udur; ibdetin nemi yoktur, nemli olan insanlktr, insann iinin temiz olmasdr, unlar bunlar yapmaktr ya da yapmamaktr... nsanlarn hayatlarnda slmn esas, emre ve almetlerinin tezhr etmesi neden kt olsun?! Kald ki bu kanlmaz bir durumdur! Raslullahn Hadslerini yarglayanlarn, kendi yarglarn din edinmeleri ne kadar korkun ve ibretlik bir kbettir! Ezcmle bu sz, hikmetten uzak, sadece tribnlere oynamak ve birilerine irin grnmek adna sylenmi pragmatist bir sylemdir!

Bilelim ki, "slm" ile "insn" kavramlar arasnda "mutlak olarak umm-huss" vardr. Yani her slm olan insndir ama her insn olan slm deildir! Dolaysyla da asl olan, diynet ve slmliktir.

67- 1 SORU 1 CEVAP:

SORU: Aadaki cmlenin takdri ve anlam nasl olmaldr?

بَارَكَ اللَّهُ فِيكَ كَمَا بَارَكَ فِى لاَ وَلاَ

CEVAP: nce bir nakilde bulunalm:

حكى الإمام الأجل السرخسى فى فصل التشهد من كتابه أن أعربيّا دخل على أبى حنيفة رحمه الله فقال أبواو أم بواوين قال بواوين فقال بارك الله فيك كما بارك فى لا ولا ثم ولّى فتحير أصحابه وسألوه عن سؤاله فقال إن هذا سألنى عن التشهد أبواوين كتشهد ابن مسعود أم بواو كتشهد أبى موسى الأشعري فقلت بواوين قال بارك الله فيك كما بارك فى شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية انتهى اعلم أن التشهد بواوين هو أن يقال فى التشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ونبيه

ok deerli imam es-Serahs el-Mebst adl kitabnn teehhd faslnda anlattna gre bir bedev, Eb Hanfe rahmehullhn huzuruna girdi ve yle dedi:

Bir vv ile mi yoksa iki vv ile mi?

Eb Hanfe: ki vv ile diye cevap verdi.

Bunun zerine bedev:

بَارَكَ اللَّهُ فِيكَ كَمَا بَارَكَ فِى لاَ وَلاَ Allah sana bereket versin... diye karlk verdi. Sonra srtn dnp gitti.

Eb Hanfenin ashb (arkadalar) ok ard. Eb Hanfeye, o bedevnin ne sorduundan sul ettiler.

Eb Hanfe dedi ki: phesiz o bana teehhdn; bn-i Mesdun teehhd gibi iki vv ile mi yoksa Eb Ms el-Earnin teehhd gibi bir vv ile mi olduunu sordu.

Ben de: ki vv ile dedim.

O da karlk olarak:

بَارَكَ اللَّهُ فِيكَ كَمَا بَارَكَ فِى لاَ وَلاَ Allah sana bereket versin... dedi. Bunun alm yledir:

 بَارَكَ اللَّهُ فِيكَ كَمَا بَارَكَ فِى شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لاَ شَرْقِيَّةٍ وَلاَ غَرْبِيَّةٍ

Douya da batya da nispeti olmayan mbrek zeytin aacna bereket verdii gibi, Allah sana bereket versin.

Hepsi bu kadar.

Bil ki, teehhd iki vv iledir. Yani teehhdde yle denilmesidir:

 أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبدُهُ وَنَبِيُّهُ

Ben ehdet ederim ki, Allahtan baka ibdete lyk hibir ilh yoktur ve yine ehdet ederim ki, Muhammed Onun kulu ve Nebsidir (Rasldr). (Bkz: el-Mebst, es-Serahs, Faslut Teehhd; erhu Makmt-i Harr, S: 534; Ayrca Bkz: Nr: 35)

68- ALIM SATIMDA PAZARLIK BAHANESYLE NSANLARI ALDATMAK!

BAZEN SATICI, MTERY ALDATIR; BAZEN DE MTER, SATICIYI!

Enmr oullann anas (mm Ben Enmr) Kayle radyallhu anhdan rivyete gre, o yle demitir: Raslullah aleyhisselmn umrelerinden birisinde Merve'nin yannda O'nun huzuruna ktm ve: Y RaslAllah! Ben alm satm yapan bir kadnm. Bir ey satn almak istediim zaman, arzuladm fiyattan dk bir fiyat teklif ederim. Sonra arzuladm fiyata varncaya kadar azar azar artrrm. Bir mal satmak istediim zaman da, arzuladm fiyattan fazla bir fiyat teklif ederim. Sonra arzuladm fiyata varncaya kadar (tedrcen) fiyatn indiririm, dedim. Bunun zerine Raslullah aleyhisselm: (yle) yapma y Kayle! Sen bir eyi satn almak istediin zaman, (dk fiyat deil) arzuladn fiyat teklif et. Sana verilsin veya verilmesin buyurdu. Sonra yle buyurdu: Bir mal satmak istediin zaman versen de vermesen de (yksek fiyat deil) satmak istediin fiyat syle. (bn-i Mce, Ticrt, 29, H. No: 2204)

Bu davran biimi ticrette ve insn ilikilerde kt bir ahlktr! Adam, sizin elli liralk malnza talip olurken, on lira veririm diyor. Siz kabul etmezseniz, fiyat azar azar ykseltiyor. Aslnda o kimsenin, aklnda o mal almak istedii bir fiyat var, -yapabilirse- o fiyata ulamadan, satcy kandrmak istiyor, ularsa da, yine aklndan geen fiyata mal alm oluyor. Yani satcnn maln deerinin altnda satn alyor. Satarken de tam tersi malna talip olan mteriye, deerinden fazla cret sylyor. rnein; malnn ederi on lira ama o elli lira diyor. Mteri de, o yksek fiyat drmek iin urayor, bu esnada da tabii ki satcnn aklnda o mal satabilecei bir fiyat var ama o fiyata kadar inmeden satmak iin abalyor. Yani bu durumda maln aklndan geen gerek deerinin stnde bir fiyata satm oluyor. Mteri dili kar da, o fiyata kadar drrse, bu durumda da aklndan geen de o rakam olduu iin, ondan aaya hi kurtarmayacan sylyor, yemin dahi ediyor ve maln bu durumda normal deerine satm oluyor! Satn alan da elli liradan on liraya drd bir mal ok hesapl aldn sanp seviniyor! Satc da onun sevincini grnce, dalga geercesine kimseye bu fiyata aldn syleme diyerek adamla -aktrmadan- dalga geiyor!.. Bu irkin amellerden hayatm boyunca ber oldum!

DOLAYISIYLA DERZ K:

Bu rivyeti ezberleyin; her nerede ve her kim, sizin malnza deerinin ok ok altnda fiyat teklif edecek olursa ya da her kim kendi satt malna deerinin ok ok stnde fiyat syleyecek olursa, o kimseye hemen bu Hadsi -tane tane- okuyun! Belki Allahtan korkar da, bu irkin ameline son verir!

69- HADSTE GEEN EL-MEVDE NE DEMEKTR?

OCUUNU DR DR TOPRAA GMEN KADIN DA GMLEN OCUK KENDSNE AT OLAN KADIN DA CEHENNEMDEDR:

Peygamberimize ocuunu diri diri topraa gmen bir kadnn durumu sorulmutu da, Raslullah aleyhisselm yle cevap vermiti:

الْوَائِدَةُ وَالْمَوْءُودَةُ فِى النَّارِ ocuu diri diri topraa gmen kadn (vide) da, diri diri topraa gmlen ocuk (kendisine ait olan ana) da cehennemdedir buyurmutur. (Eb Dvd, Snnet, 18, H. No: 4717) Hads sahhtir.

Peygamberimizin bu sznn, sebeb-i vurdu (syleni sebebi) dikkate alnarak anlalmas gerekir. Buna gre el-vide (الْوَائِدَةُ) ; ocuu diri diri topraa gmen kadn demektir. Bu kadnn; ocuun anas, ebesi, krtaj yapan doktor ya da bu gmme iini meslek edinmi kadnlardan biri ya da hepsi ayn anda olmas da mmkndr. El-mevde (الْمَوْءُودَةُ) ise; Tekvr Sresinin 8. yetinde de getii gibi, diri diri topraa gmlen kz demektir. Mevde kelimesinin zhir anlam budur ama bu Hadsimizde bu kelimenin takdri el-mevdet leh (الْمَوْءُودَةُ لَهَا) dr. Bunun anlam da; diri diri topraa gmlen kz kendisine ait olan kadn yani ana demektir. Bu ifade biiminin rnei, Kurnda vardr. Bakara Sresinin 233. yetinde الْمَوْلُودُ لَهُ ve مَوْلُودٌ لَهُ ifadeleri gemektedir. Bunun anlam kendisi iin dourulmu (baba) ya da ocuk kendisine ait olan demektir. Hadsteki vide ile mevde arasnda yakn bir mnasebet vardr. Hadsin zhirinde bir mkile gzkse de aslnda iki kelime arasnda bir anlam ba dikkat ekmektedir. Hadsin syleni sebebini dikkate aldmzda, bu Hadiste geen iki kelimenin ne anlama geldii zerinde dnmemiz, Hadsin doru anlalmasn salayacaktr. Raslullah, kendisine ocuunu diri diri topraa gm(dr)en kadnn durumu sorulduunda, buna acaba nasl cevap verir? te bu Hadsi anlamaya alrken, bu noktaya dikkat etmeliyiz. Raslullah yle cevap verdi: Vide ve mevde cehennemdedir. Vide kim? Kz ocuunu diri diri gmen ana ya da bu ii stlenen ve meslek edinen kadn demektir. Burada bir mkile (problem, zorluk) yoktur. Fakat bir ey dikkati ekmektedir ve o da, bu Hadsin sebeb-i vurdu ile anlalmasna iret etmektedir. O detay ise, kz ocuunu gmen kimsenin, kadn olmasdr. Aslnda biliyoruz ki, yaratl olarak kadn, evlatlarna daha merhametlidir ve ocuunun gmlmesine chil detlere uyarak koca gz yumsa, bunu kabullense bile, anann vicdan bunu asla kabul edemez. nk buna ana yrei denir. Bu adan baklrsa, Hadsin kz ocuunu diri diri gmen adam diye balamas mnasip olurdu. nk vka ve realite byle idi. Ama yle deil de, kz ocuunu gmme eylemi ve suu kadna nispet edilmektedir. Bu da, aka bu ii benimseyen ve bu ie let olan kadnlarla ilgili bir durum veya durumlara iret ettii sonucunu vermektedir. Sebebin huss olmas hkmn umm olmasna engel tekil etmez. Yani bu szn, bu crm ileyen kadnlar hakknda olmas, erkeklerin de bu suun cezasna ortak olmalarna engel deildir. ocuunu gmerek cinyet ileyen baba da, ana da, bu ii meslek edinen kadn da, ebe de, krtaj yapan kimse de bu gnahta ortaktrlar! Gelelim, ikinci kelimeye ki, o da mevdedir. Mevde; mevdetn leh takdrindedir. Zira burada meselemiz, kz ocuklarnn gmlerek ldrlmesi suudur. Bu suun eletirildii bir konumda hi mazlm olan kimse de eletirilip cezalandrlr m? Yani Peygamberimizin bu Hadsinde hem kz ocuklarn gmen kadnn hem de gmlen kzn ayn anda cehennemle tehdit edildiini syleyerek, Hadste mantk hatas uydurmaya ve Nasslar arasnda eliki bulmaya alp, -bunlarn, Peygamberimiz tarafndan sylenemeyecei iddiasyla- Hadsleri itibarszlatrmaya ve dolaysyla da dinde balaycl olmadn sylemeye almann tutarl bir taraf var mdr? Rabbimiz yle buyurdu: Diri diri topraa gmlen kz ocua: وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ Hangi gnahtan dolay ldrld? diye sorulduu zaman... (Tekvr: 8, 9) Rabbimiz, diri diri topraa gmlen kz ocuunu katledenleri deil de, gmlen kzlar muhatap alp onlara hangi gnahlarndan dolay ldrldklerinin sorulacan haber vermektedir. Yani Azz ve Cell olan Allah, o ktillere ylesine gazap etmektedir ki, onlar muhatap bile almamaktadr. yetteki bu nkte, bu suu ileyenlerin gnahlarnn ve azaplarnn bykln gstermektedir. Btn bunlara ramen, Hadsin anlamn diri diri topraa gmlen kz da cehennemdedir biiminde anlama srrnn varmak istedii hedef aslnda malmdur! O da; sahh Hadsleri Kurn ile attrp, Hadsleri delil olmaktan karmaktr! Hadsteki mevde; diri diri ldrlen ocuk kendisine ait olan anne demektir. Yani buna rz olan, gmen veya gmdren annedir. Cehennemlik olmaya, kz ocuklarn gmen veya gmdren babalarnn da dhil olaca muhakkaktr. nk mevzuya genel ereve ile bakacak olursak; burada cehennemlik olduu belirtilen kiiden ziyde, bu suun, ate ile tehddi sz konusudur. Hadsin, kadn ile balamasnn anlam da, sebeb-i vurd ile alkaldr. kinci kelimenin de mennes (diil) syas ile gelmi olmas, bunun, gmlen kzla alkal olmaktan te, gmen kadnla alkal bir durum olduunu ortaya koymaktadr. Zira bu iki kelimede cinsiyet asndan uyum buna iret etmektedir. Dediimiz gibi, asl olan, kz ocuunu gmme fiiline nispet edilenin ana deil, baba olmas daha uygun derdi. Kadnn sz konusu edilmi olmas ise, Hadsin sylenili sebebi ile uyumu dolaysyladr.

Hadsin zhir anlam: ocuu diri diri topraa gmen kadn (vide) da, diri diri topraa gmlen kz (mevde) da cehennemdedir.

Baz Hanbel limleri, Hadsin zhir anlamn esas alarak mriklerin ocuklarnn da -mrik babalarna nispet edilerek- cehennemlik olduklarn sylemilerdir.

Mriklerin ocuklarnn durumu hakknda Hadsler vardr. limler bunlardan farkl hkmler karmlardr.

Bir tanesini hatrlatalm:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ أَوْلاَدِ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ ‏:‏ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ

bn-i Abbstan rivyete gre, Neb sallallhu aleyhi ve selleme mriklerin ocuklar(n hiretteki durumu) sorulmu da: Allah onlarn (dnyada yaadklar takdirde) ne yapacak olduklarn en iyi bilendir buyurmutur. (Eb Dvd, Snnet, 18, H. No: 4711)

Mriklerin ocuklarnn durumu hakknda ulem ihtilf etmitir.

Bu konudaki grleri maddeler hlinde zetleyelim:

a) Onlarn durumu, Allahn irdesine baldr; dilerse cennete koyar, dilerse cehenneme atar.

b) Babalarnn durumuna baldr; babalar Mslmansa cennetliktir, babalar mrikse cehennemliktir.

c) Onlar, cennet ile cehennem arasnda bir yerde kalrlar.

d) Onlar, cennet ehline hizmet ederler.

e) Onlar, nlerinde bulunan bir atee atlamakla imtihan edilirler; atee atlarlarsa ate yakmaz ve cennete giderler. Atee atlamayanlar cehennemlik olurlar. Kimisi, bu gre hirette imtihan yoktur diyerek itiraz etmilerse de, imtihann olmamas, cennete ve cehenneme girmi kimselerle alkaldr.

f) Toprak olurlar.

g) Cehennemdedirler.

h) Cennetliktirler. bn-i Hacerin aklamasna gre, en sahh gr, onlarn cennetlik olduklardr. Allah en iyi bilendir.

70- SFL LE TASLAMAN TARTIMASI HAKKINDA KISA BR DEERLENDRME:

Allah'a hamd, Raslne salt ve selm olsun. Rabbimiz tm m'minlerden rz olsun.

Taslaman'n tv'de kr dv yaparcasna syledii Hadslerin ya da rivyetlerin cevaplar ve aklamalar iin; anlamak isteyene hitben bir saatlik zet bir aklama yeterlidir, anlamak istemeyene ise 24 saat konuulsa yetersizdir! nk 24 saat de konuulsa, dinlemek ve anlamak istemeyen devaml kstek olur. Bu ykclktan da salkl bir sonu kmaz. rnein; Taslaman, programn hemen banda Eb Dvdda geen mevde ile ilgili Hadsi zikredip, bunun Kurna iftir olduunu syledi, ardndan da baka Hadsleri diline dolayp, art arda sorular yneltti. O esnada -program dinlerken- ben bu Hadsin aklamas iin bir yaz yazdm; yaklak iki saat srd. Facede de paylatm ama bizim insanlarmz tartmalar seviyor; okumay renmeyi pek sevmiyor! Kimsenin haberi yok herhalde?! [Techl-i rif ve ironi ierir!] Yazl verdiimiz bu cevab o esnada -yani tartrken- zetlediimizi dnseniz, yirmi dakika eder. On dakikalk konuma sresi iinde cevap bekleyen birka tane soru da varken ve bu mevzu etrafnda bizim syleyeceimiz eyler, almlar ve sualler bulunurken, o sorulara nasl karlk verilecek? Bu durumda az nce rnek verdiimiz Hadsin aklamasn 3-5 dakikada yapp, dier sorulara cevap yetitireceiz. Byle bir manzara da mnzara da olmaz, olmamaldr! Mnzarada mreket (ortaklk, itelik, karlkl bakma, mevzuyu birlikte irdeleyip yardmlaarak doruyu ortaya karma abas) vardr. Mnzarada sorumluluun yk savunmaya yklmaz; bilkis iddia sahipleri iddialarn ispatlamakla mkelleftirler. Aklc, inkrc oryantalistlerden modern felsef itirazlar ezberleyip onlara yaslanp hakikati glgelemeye almada adlet yoktur; adletin olmad bir yerde de hak ortaya kmaz.

Sifil ile Taslaman arasndaki ksr tartmada bir kez daha tartma yeteneinin nemi, seri, pratik, akc ve tempolu konumann ve cevap vermenin avantaj ve faydas ortaya kmtr ifademizde ncelikli olarak sylemek istediimiz ey; tartmaclardan biri hzl ve pratik konuuyorsa onun karsnda da seri konuma yetenei olan bir kimsenin bulunmasnn gerektiidir. Bu ok nemlidir. Dikkat ederseniz, felsefeci Taslaman, laf kalabal, kontrolsz hz ve cretkrl ile sorduklar Hadslerin aklanmasn da nlemi oldu. Bunun kendisi adna bir baar olduunu dnebilirsiniz. Fakat Hadslerin dindeki yeri balkl tartmalarda o Hads, bu Hads, u Hads... diye konuul(ama)masn hikmetsiz, faydasz ve ksr dng olarak gryorum. Mnzarada bir usl olur, mevzular belli olur, hazrlk yaplr, doyurucu cevaplar verilir, sorulan sorulardan dolay alnan cevaplar kazan saylr... Oysa gelenlere ne konuulaca ve neler sorulaca sylenmemi bile. Bunun da vnlecek bir ey olduu zannyla, gururla ifade ediliyor. Demek ki bu bir mnzara deilmi; fikir msbakas imi! Bu fikir atmasnda, olmas gerekenin ok gerisinde kalndnda konumalar az dalana dnyor; sinirler geriliyor, iki taraf da birbirini dinleme ve anlama gibi bir niyet tamyor, sadece syleyeceklerini syleme amacna kilitleniyor. Tabii ki bu tartmann sosyal medyada gerekletirilen bir arka plan olduunu da unutmamamz gerekir. Sosyal medya tartmasnn olumsuz etkileri programn bandan sonuna kadar belli oluyordu...

saatlik bu tartmann saatten fazla yorumunun olaca aktr. Bu konuya medyann ve byk kalabalklarn tevecch etmelerinin nedeni ise, Hads konusunun ilenmi olmasdr. Fakat gnl ister ki, bu tr tartma zeminleri, polemikler zerine kurulmasa da, bu sahada ehil kimselerle gerekletirilse!.. Bunun olmamas da, ilm bir alm nlemekte ve konuulanlardan alnacak fayday ksr hale getirmektedir. Lkin ibret nazaryla bakabilen kimse her eyden hayrl sonular karabilir. deal standartlarn ok gerisinde kalan bir mnzaradan bile!... Selm ve dua ile...

71- USLSZ KURNCILAR!

Kurnn ak ve tek bana yeterli bir kaynak olduunu syleyip Peygamberin Hadslerini inkr edenler, hayatlar boyunca din adna milyonlarca sz sylyorlar, onlarca kitap yazyorlar ama Peygamberimizin yirmi-otuz bin Hadsine gelince itiraz ediyorlar. Onlar kabullenemiyorlar! Arkasndan da "Peygamberin sylediini bilsek, kabul ederiz" falan femekn diyorlar... Hads inkrclar ile ite bu nokta zerinde tartlmas gerekir. Peygamberin syledikleri dinin paras myd deil miydi? Dinin paras deilse, neden syledi? Ve neden ashb, Allah Raslnn szlerini dinden telakk etti? Kurnla vlen ve kendilerine gzelce ittib etmemizle Allahn rzs vadedilen ve ancak onlarn iman ettikleri gibi iman edersek hidyete ereceimiz o es-Sbikn ve el-Evveln sfatlarna hiz Muhcirler ve Ensr insanlar, bu dini yanl m anlamlard ve yanl m uygulamlard? Onlarn, Peygamberi her konuda rnek almalar dinden deildi denirse, bu sz, bir ynyle de Allah Raslne bir iftir olur! Raslullah bu dini Allahtan ald gibi ulatrp aklamad m ve hakkyla rnek olmad m, bu dine kendisinden ilaveler mi yapt? Hlbuki Nebnin, Allahn dinini aklayp retmesi, insanlara bilmediklerini bildirmesi, onlara gzel rnek olmas ve onlar tezkiye edip arndrmas ve bylece mmetini terbiye etmesi -Kurnn da bildirdii gibi- onun grevi idi. Yok eer, Snnet ve Hadsler, dinin paras ise, Allah dinini korumaktan ciz miydi? Yahut da o dnemlerde dinin iinde olan o Hadsler asrlar sonra deerini mi yitirdi? Yani -h- Allah dinini korumaktan ciz mi kald? Yine h, Allah o asrn insanlarn sorumlu tuttuu dinden, sonrakileri muf tutarak hikmetsiz bir i mi yapt? Mide: 3. yetle tamamland bildirilen bu din, Peygamberimizden sonra neden reformize edilerek, Peygamberimizin tebyn, ta'lm, terbiye, tezkiye ve rnekliinden koparlyor? Neden Allah ile Raslnn aras ayrlyor? Ya da bunun iin allyor? Neden Peygamberimiz sadece bir postac konumuna drlyor? Neden bu postac(!), Allahtan ald mektubu (Kurn) insanlara getirip hemen teslim edip gitmiyor? Neden bu Kurn 23 ylda tedrcen durum ve artlara ve ihtiyaca gre para para ve azar azar indiriliyor? Hadslere ihtiyac olmayp aklla ve felsefe ile her eyi aklamaya alanlarn akllar bu konular ve sorular karsnda tatilde mi acaba?! Unutmayalm, Usl erevesinde gidilirse, dalla budakla zaman kaybetmeden binlerce mesele birka admda zlr. Yine uslnce hareket edilip ilkeli davranlrsa, hakka ynelik itirazlara ve sorulara, aydnlatc ve ilzm edici binlerce sorularla cevap verilir. Bu sorular, Hadslerin arasnda seilen mkil, mtebih, mbhem, mulak, mecz vs. nitelikte olup ilk bakta akla zt gibi grnen birka rnekten binlerce kat daha fazla olur. Bunu da bilmek lazmdr. Dolaysyla da zorda kalan ve kmaza den, btl ehli ve btl fikirleri savunanlar olur. Bitirirken unu da hatrlatmak isteriz ki, lm-i Uslde Mkilul Kurn olduu gibi, Mkilul Hads de Mkilul sr da vardr. Gerek Kurna ve gerekse de Hadse ynelik bu minvlde limler tarafndan ciltlerce kitaplar yazlm ve o meseleler aklanmtr. Uslden anlamayan kimseler, ayn zamanda bu gereklerden de habersizdirler. Okumayan, nereden bilecek?! Kurndaki mkilleri yok sayamayp, onlara makl anlamlar veren Kurnclar, benzer zellik ve nitelikteki Hadslerle karlatklarnda onlar hemen uydurma ilan ediveriyorlar. El-insf! El-insfu evsaful evsf! Son sz olarak unu syleriz, Kurnda yle yetler vardr ki, insan aklnn ve havsalasnn ok ok stndedir. Ya o yetler Hads olsayd, nolacakt? Cevap: Nasl ki benzer nitelikteki Hadsleri eln inkr ediyorlarsa, onlar da Hads olarak karlarna gelseydi; Usl- Hadsten ve Hadslerin urhundan ve dinin temel ilkelerinden habersiz olduklar iin bir rpda inkr edivereceklerdi! Sahh isnd ile gelmi Hadsleri hlihzrda inkr ettikleri gibi!

72- MANGAL TEFEKKR!

Mangal yakp etle, tavukla, balkla tefekkr ettiklerini dnenler, ok yemein kalbi ldrdn acaba bilmiyorlar m? Midesi ok alann akl az alr. Kalp akledemezse de, insan tefekkr edemez. Bu, olsa olsa mangal, eti, ziyfeti tefekkr olur!

Ey kardeim! ok yemek yemenin, insan birok hastalklara mbtel ettiine hatta onun lmne bile neden olduuna armyorsun da, kalpleri mnen ldrdne mi taaccub ediyorsun?! Ya da buna ramen yiyicilii meslek edinmekten saknmyorsun?!

ok yemek, ok konumak, ok glmek ve ok uyumak kalbi ldrr. oaltmak ve artrmak istiyorsan; ilmini, imann, takvni, ihlsn, huunu, tefekkrn, fedkrln, cmertliini, ihsnn, ikrmn, ibdetlerini artr. Midene girecek leziz yemek eitlerini deil!.. Midesine ok yemek giren bir kimse, hem bedenen hem de mnen tembelleir, gafleti artar. Leziz yemek yemeye alan az ve midesi mtevz ikrmlar beenmez hle gelir, bencillii, agzll artarken, kanaat ve kr azalr. Fakirlere ve garibanlara yemek yedirmeyi nemsemesi ve ncelemesi gerekirken, kendi midesinin derdine der. Kendisi gibi leziz ve pahal yemek tutkunu birka kafadarla yemek partileri, piknikler ve seyahatler yapar. Allahn rzsn kazanmann yolunda olmak, hayr ve iyilikleri artrmak ve bakalarna da hayrlar gtrmek gerekirken; program planlanan her vakit bir trl zlemeyen boazlar sorunlarn zme muhabbeti ba mevzular oluturur. Oysa dillerde klasiklemi ama hakikatte hakkn ta kendisi olan bir sz vardr. Mslman yemek iin yaamaz; yaamak iin yer. Mslman bazen mangal da yapar, ama tm mr piknikle gemez. Byle bir hayat takv ve hu'dan uzak olur. Muttaklerden olmak istiyorsanz, midenizi deil, kalbinizi (aklnz, fikrinizi, vicdannz ve insfnz) altrn. Midenizin derdine deceinize, fakirlerin dertleriyle dertlenin, alar doyurun, plaklar giydirin, evsiz barksz miskinlerin yardmna el uzatn! Onlar ziyret edin, ikrm edin. Onlardan ayrlmadan da, sizin sevap kazanmanza vesile olan o garibanlara teekkr edip, helllein, hznlenin, yap(a)madklarnz iin alayn. Bu ekilde tefekkr edin!.. Zira imi mideyle, insann zerine gaflet ve arlk bastraca iin, lyk- vechiyle tefekkr edemez!

73- SRLOULLARI OLMASAYDI ET KOKMAZDI...

Eb Hreyre radyallhu anhtan rivyete gre, Neb aleyhisselm yle buyurmutur:

لَوْلاَ بَنُو إِسْرَائِيلَ لَمْ يَخْنَزِ اللَّحْمُ، وَلَوْلاَ حَوَّاءُ لَمْ تَخُنْ أُنْثَى زَوْجَهَا

Eer srloullar olmasayd et kokmazd. Havv da olmasayd hibir kadn kocasna hinlik etmezdi. (Buhr, Ehdsul Enbiy, 1, H. No: 3330; Ehdsul Enbiy, 25, H. No: 3399; Mslim, Rad, 63, H. No: 1470)

erh: Peygamberimizin, srloullar olmasayd et kokmazd buyruunun anlam hakknda limler yle demitir: Allah, srloullarna men (kudret helvs) ve selvy (bldrcn) indirdii zaman, bunlar biriktirmeleri de yasaklanmt. Ama onlar biriktirdiler. Bundan dolay bozuldu ve kokutu. te bu hl o zamandan itibaren devam etti. (Minhc: 10/59)

Raslullah buyurdu: ayet srloullar olmasayd et kokmazd. Denildiine gre, bunun asl sebebi udur: srloullar selv (bldrcn) etlerini sakladlar (stokladlar). Hlbuki bu daha nce kendilerinden yasaklanmt. Bundan dolay bu ekilde cezlandrldlar. Kurtub bunu nakletmi, bakalar da bunu, Katdeden (عَنْ قَتَادَةَ) diye rivyet etmitir. Kimi limlerin dediine gre bunun anlam udur: Eer srloullar, kokuncaya kadar eti saklama iini balatmam olsalard, et saklama iine gidilmez, dolaysyla da kokmazd. Eb Nuaym el-Hlye adl eserinde Vehb b. Mnebbihin, (Ehl-i Kitbn baz Kitblarnda Allah Telnn -melen- yle buyurduunu) sylediini rivyet etmitir: لَوْ لاَ أَنِّى كَتَبْتُ الْفَسَادَ عَلَى الطَّعَامَ لَخَزَنَهُ الْأَغْنِيَاءُ عَنِ الْفُقَرَاءِ Yemee/ete bozulmay yazmasaydm (takdr etmeseydim), zenginler onu fakirlerden saklard. (Fethul Br: 6/514)

74- RAHMNIN BR OCUU OLSAYDI, BDET EDENLERN LK BEN OLURDUM.

Rabbimiz buyurdu:

قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ

De ki: Rahmnn bir ocuu olsayd, ibdet edenlerin ilki ben olurdum. (Zuhruf: 81)

Bu sz, Hads olsayd, Hads inkrclar byle bir Hadsi kabul ederler miydi acaba?

Bu yet, Yahdlere, Hristiyanlara, Mekke mriklerine ve bilumm Allaha ocuk isnd eden herkese bir rfeddiyedir. Bu yet, farz- muhl (imknsz bir faraziye) niteliinde rnekler verilerek hakkn ihkk edilmesinin cevzn ifde eder. Peygamberimize byle demesi emredilerek, Allahn bir ocuunun olmad, Allaha ocuk isnd edilmesinin btll ve yalnzca Allaha ibdet edilmesinin zarreti ve gerei vurgulanmtr.

Burada akl, mantk, fikir, yorum ve itikd asndan bir sknt var m?

Asla yoktur; Rabbimizin, bu buyruu haktr ve mnsnda da hibir arpklk ve eliki yoktur. EyvAllah... menn ve saddakn...

imdi aadaki Hadsi okuyalm:

Peygamberimiz buyurdu:

لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا

Bir kimsenin bir kimseye secde etmesini emredecek olsaydm, kadnn kocasna secde etmesini emrederdim. (Tirmiz, Rad, 10, H. No: 1159; Eb Dvd, Nikh, 41, H. No: 2140; bn-i, Nikh, 4, H. No: 1852, 1853)

Hads mnkirleri bu Hadsi neden bir rpda reddediverdiler?!

Yukardaki yete mer ve makl anlamlar verip, ona yanl diyemezken, buna hangi mantkla uydurma deyiverdiler?!

Zuhruf: 81. yet ya Hads olsayd?!

Zikrettiimiz bu Hadsin kbetine uramaz myd?!

75- 1 SORU 1 CEVAP:

SORU: Bildiimiz gibi, Rabbimiz, Semd kavmine mucize olarak dii bir deve gndermiti. Kurnda bu devenin kbetiyle alkal olarak, Arf: 77de فَعَقَرُوا النَّاقَةَ O dii deveyi ayaklarn kesip ldrdler, Hd: 65, uar: 157 ve ems: 14. yetlerde de فَعَقَرُوهَا Onu ayaklarn bierek ldrdler buyurulurken; Kamer Sresinin 29. yetinde ise فَعَقَرَ Dii deveyi ayaklarn biip ldrd buyurulmutur. O deveyi kesen hakknda bir yerde فَعَقَرَ biiminde tekil sya dier yerlerde ise فَعَقَرُوا biiminde oul sya kullanlmasnn nedeni nedir?

CEVAP: Aslnda deveyi kesen kii Kudr b. Slif (Uhaymir) قدار بن سالف (أحيمر ثمود) adnda bir kii idi. Bu dii deveyi ldren, bir kii olduu halde, Kurnn deiik yerlerde ldren hakknda oul syas kullanlmasnn nedeni, btn kabilenin o kimseye arka kp, onu desteklemi olmasdr. bn-i Kesr, Tefsrinde Katdenin yle dediini kaydetmitir: Bize ulatna gre, Semd kavminin Uhaymiri, o kavmin kkleri, bykleri, erkekleri, diileri kendisine bu ite tbi olmadka dii deveyi kesmedi. (Tefsrul Kurnil Azm, Dru Usme, 4/2269) Dolaysyla su bir tek kii tarafndan ilenmi olsa da, tm toplum tarafndan bu su onaylanp destek grd iin, Rabbimiz, bu sutan bahsederken, deveyi onlarn hepsi kestiler anlamnda فَعَقَرُوا lafzn kullanmtr. nk ktle engel olmadklar, bilkis destek olduklar iin, bu fiil, btn toplumun suuydu.

76- 7 ZEYTN 1 NCR KR:

Zeytin kelimesi, Kurn- Kermde 6 tanesi (Enm: 9, 141; Nahl: 11; Nr: 35; Abese: 29; Tn: 1) sarhaten, 1 tanesi de Mminn Sresinin 20. yetinde zmnen olmak zere 7 kez geer. Tn (incir) kelimesi ise 1 kez (Tn: 1) geer. Rabbimiz, Tn Sresinin ilk yetinde nce tne/incire sonra da zeytine yemin etmitir. Bu sebeple her gn (terchen, sabah ve a karnna) nce 1 tane incir, sonra da 7 tane zeytin yenilirse, Sredeki kasemlerin cevap cmlesinde Rabbimizin: Andolsun Biz, insan gerekten ahsen-i takvmde (en gzel sret ve lde, mkemmel kabiliyet ve imknlarda) yarattk (Tn: 4) buyurduu gibi; insan bedenen, sreten, gen, din ve salkl olacaktr. Bu kre devam etmenin faydalar saylamayacak kadar oktur. Baz Japon bilim adamlar, yallk nedenlerini azaltp salkl ve din bir yaam srebilmek iin baz bilimsel aratrmalar yapmlar ve 7 zeytin ve 1 incir formln kefetmilerdir. Daha sonra Th brhm adnda Arabistanl bir doktor, Kurnda zeytin kelimesinin 6 kez aka, 1 kez de st kapal ekilde olmak zere toplamda 7 kez getiini, incir kelimesinin ise 1 kez getiini belirterek, bu konudaki Kurn bilgileri Japon aratrma grubuna gndermitir. Aratrmalarnn sonucunun Kurn- Kermde bulunduunu gren Japon bilim adamlar ok armlar ve Mslman olmulardr. Allah en iyi bilendir.

77- 1 SORU 1 CEVAP:

SORU: Rabbimiz Tel buyurdu:

إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاء الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ

Muhakkak ki Biz, dnyaya en yakn semy bir ziynetle, gezegenlerle ssledik. (Sfft: 6)

Bu yette neden direkt olarak بِزِينَةٍ kelimesi, الْكَوَاكِبِ kelimesine izfe edilerek بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ denilmedi de; بِزِينَةٍ kelimesi tenvnli getirildi ve sonraki الْكَوَاكِبِ kelimesine nn-u visle ile gei saland?

CEVAP: yette geen الْكَوَاكِب kelimesinin mfredi (tekili) كَوْكَب dir ve gezegen demektir. Bu kelimenin anlam yldz deildir. Yldz anlamna gelen kelime; نَجْم dir ve cemi (oulu) ise نُجُوم dur.

yetin son ksmnn ksaca irbn yapalm. بِزِينَةٍ crr ve mecrrdur ve زَيَّنَّا ya muteallktr. الْكَوَاكِبِ ise, بِزِينَةٍ kelimesinden bedeldir. Burada bedel, tpk mbdelu minhu gibi mecrrdur. Yani onun harekesine tbidir. Bu bedele, بدل المعرفة من النكرة denir. Bunun tersi ekilde بدل النكرة من المعرفة de cizdir. Bunun rnei de, Rabbimizin u buyruudur: يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ Sana haram ay, (yani) onda savamay (ktli) sorarlar. (Bakara: 217) Buradaki bedele tr olarak bedell itiml denir.

Sorumuzun cevabna gelince; ayet بِزِينَةٍ kelimesi, الْكَوَاكِبِ kelimesine izfe edilseydi, mudfn kendisinde, mudfun ileyhden bir pay olurdu. Yani anlam; dnyaya en yakn gkyzn gezegenlerin ziyneti ile ssledik anlamna gelirdi. Bu sslemede/ssleyicilikte, gezegenlerin de bir pay olmu olurdu. Oysa gezegenleri de, dnya semsn da yaratan ve ssleyen Yce Allahtr. Bu incelie iret edici bir nkte olsun diye, بِزِينَةِ kelimesi tenvnli olarak geldi ve gezegenler anlamndaki الْكَوَاكِبِ kelimesine de bir nn ile gei saland. Bylece yetin banda geen زَيَّنَّا Biz ssledik anlamndaki Allahn mzeyyinlii hibir pheye mahal brakmayacak ekilde kesin olarak vurgulanm oldu. Kurn- Kerm her harfine ve her harekesine kadar, ite bylesine ince mesajlarla dolu, nkteli ve hikmetli bir Kitbdr.

Allah bize de size de Kurn sahh olarak fkhetmeyi nasip etsin ve hepimizi Kurn ehlinden eylesin.

78- KURNA GRE, DEVE SD HARAM MIDIR?

Hadslerde geen deve sidii meselesini dillerine dolayan melciler, u yeti okusunlar: De ki: Bana vahyolunanlar arasnda (haram dediklerinizden) yiyecek kimseye haram olduklarn bulduum yiyecekler yalnzca unlardr: l, akm kan, domuz eti -ki pistir- ve Allahtan bakasnn adna boazlandndan dolay fsk olanlar. Kim mecbur kalrsa, zulmetmeksizin ve haddi amakszn (yerse) phesiz Rabbin afrdur, Rahmdir. (Enm: 145)

Bu yette, hasr (snrlama) syas ile sadece u drt eyin haram olduu bildirilmektedir: Le, akm kan, domuz eti ve Allahtan bakas adna boazlanan hayvanlar... yetin son ksmnda, zarret hlinde, bunlardan bile lmeyecek kadar yenilebilecei; ama bu konuda bakalarna zulmedilmemesi ve zarret mikdarnn da almamas gerektii bildirilmitir.

Bu yete gre melciler; kurt, solucan, akrep, ylan, yan, hamam bcei, pislik bcei, hatta pislik gibi eylerin bile yenilebileceini kabul edip, bunlar yiyebilmelidirler!

Kurna gre, bunlar dndaki eyler yenilebilir diyorlarsa; hodri meydan, buyursunlar yesinler! Melciler, teorik olarak bile olsa, bu yetin melinden yzeysel ekilde anladklarn genelleyip kabul ediyorlarsa, neden Hadslerdeki zarret ve baz artlar altnda deve sidii hakkndaki cevza ynelik malmtlara itiraz etmektedirler?! Bunu anlamak mmkn deildir! Bu tavrda bir ifte standartllk ve savunulan inan yapsyla elikiye dme yok mudur? Diyorlarsa ki, evet, yette geen bu drt ey dndaki eyler, kiisel olarak irenme ve tiksintisi olmayanlar tarafndan yenilebilir; ama mutlaka yemek zorunda deiliz. Lkin yiyip iene itiraz edilemez... O halde neden Hadslerdeki deve sidii hakkndaki beyanlara kar kp da Hadsleri itibarszlatrmaya almaktadrlar? Az nce, isteyenler, mezkr haramlarn hricindekileri yiyip iebilirler demediler mi? Melciler, bir taraftan Kurna gre deve sidii iilebilir derlerken, dier taraftan da Hadslerdeki cevza dil uzatmyorlar m? 

Baz limlerin, deve sidiiyle tedavi hakkndaki Hadslerin neshedildii grlerini bir kenara koyalm. Bilelim ki, deve sidiiyle tedavi, Hadslerde zellikleri zikredilen devenin sidiiyle, baka bir seenein bulunmad durumlarda alternatif bir tedavinin iznidir. O bir farz deil sadece bir cevzdr. Mutlaka yaplmal anlamnda deildir! slmn cihmuml bir din olduunu ve dnyann deien btn artlarna da hitap ettiini akldan uzak tutmamak gerekir. Tuzu kuru halde, geliigzel ahkm kesmek tam anlamyla bir basretsizliktir! nsanlarn bana yle durumlar gelebilir ki, rahatlkta eletirdikleri eyleri bile bulamayabilirler!

Ayrca zarret hallerinde domuz etinin, kann, arabn bile lmeyecek kadar yenilmesine ve iilmesine izin verildii gibi, mecbur kalndnda, mesel, lde susuzluktan lmek zere olan bir insann devenin sidiini imesi o esnada cizliin tesinde farz olur. nk insann, gz gre gre kendisinin veya bakasnn helkine gz yummas asla ciz deildir. O esnada helke mni olacak hangi alternatif varsa, zarret mikdar kadar ondan mutlaka yararlanmak icap eder.

Bu aklamalardan sonra, ok nemli bir baka soruya sra geldi. Enm Sresinin 145. yetinde, haramlar hasredilerek (snrlandrlarak) sadece, yalnzca, ancak vurgusuyla drt tane haramdan sz edilmektedir. Fakat biz biliyoruz ki, Hadslerde pek ok haramdan bahsedilmitir ve slmda haramlar da helller de bellidir. yleyse, tahkkt asndan bu durumun izah nedir?

Enm Sresi, Mekkdir. O dnemde putperest Araplar, yenilecekler (matmt) ve iilecekler (merbt) hususunda kendi nefislerinden hell ve haramlar belirliyorlard. Onlarn bu btl inanlarn reddetmek adna Rabbimiz, bu yeti indirerek, o dnemde toplumsal olarak hell saylan balca drt eyin hell deil, haram olduunu bildirdi. O dnemde mrik Araplar arasnda le ve domuz eti yemek, kan imek, putlar adna adaklar adayp kurbanlar kesmek ve onlarn etlerinden yemek ok yaygnd. te Rabbimiz bu yette hasr syas ile bu drdnn haram olduunu aklad. Dolaysyla, yeti, sebeb-i nuzl ile irtibatl olarak anlamamz gerekir.

Peki, yette neden hasr (snrlama) vardr, denilecek olursa; ncelikle, stlhlarn (kavramlarn) taksmtlarn bilmek ilmin gereidir deriz. Usl ilminde hasr ikiye ayrlr: Hasr- hakk ve hasr- idf. Bu yetteki hasr ise idf (nisb) bir hasrdr. Dolaysyla Enm: 145de Bana vahyolunanlar arasnda sadece unlar haram buluyorum buyruundaki sadece anlamndaki hasr, nisbdir. Bu hasredilmi drt haram, yetin indii gnn artlaryla alkaldr ve Arap mriklerinin bu drt haram hell kabul edip yiyip imeleri biimindeki yanl uygulamalarn kesin olarak reddetmek ve yasaklamak amacna matftur. Fakat bilelim ki, elbette haramlar bunlardan ibret deildir.

Bu izahattan sonra, Kurn, Kurn deyip de her eyi kendi Kurn anlaylaryla zmeye alan ve Kurn ve Snnet diyemeyen kimseler, bu drt haramn dnda, Kurnda aka yasaklanmayan her eyi yiyip iebiliyorlar m? Bunlar dnda haram bulunduunu kabul etmeyi, Kurna aykr bulanlar, deve sidii bata olmak artyla, btn yiyecekleri ve iecekleri de midelerine indirebiliyorlar m? Bu durumda brakn deve sidiine itiraz etmeyi, af buyurun pislie bile itiraz edememeleri gerekir!.. Maalesef ki, kontrolsz aklclk, insan bu ve benzeri noktalara srkler!..

79- RECM CEZASININ YARISI OLUR MU? SORUSUNA CEVABIMIZ:

- EVL KADINLARLA EVLENLR M?!

Melciler, "ayet (m'min criyeler) evlendikten sonra fuhu ilerlerse onlara hr kadnlara (muhsant'a) verilen cezann yars verilir" (Nis: 25) yetindeki muhsant kelimesine "evli kadnlar" anlam vererek, Ehl-i Snnet'in i'tikdna gre evli kimselere verilecek recm cezas grne itiraz etmek maksadyla, "ayet slm'da recm cezas olsayd, Allah byle bir buyruk gndermezdi diyorlar. Buradaki muhsant kelimesine evli kadnlar anlam vermekte srr ederek: Bakn, criyelere -fuhu yaptklarnda- evli kadnlara verilen cezann yars verilmektedir. Recm'in yars olur mu? Demek ki, slm'da recm cezas yoktur. Fuhu yapan evliye de bekra da ayn ceza (100 celde) vardr" demektedirler. Bu bir mulatadr! Bu yette muhsant kelimesi bir kez (yette ikincisi) iffetli (criye) kadnlar anlamnda geerken, iki kez de (birincisi ve ncs) "hr bekr kadnlar" anlamnda gemektedir. Yani bu kelimelerin kullanld her yerde de bekr kadnlar anlamndadr. Baknz, Nis: 25. yetin ilk cmlesi nasldr? inizden hr olan mmin kadnlar (muhsant) nikhlayacak bir bollua g yetiremeyenler, sahip olduunuz mmin criyelerden alsn. Muhsantn anlam sz geen yerde hr evli kadnlar ise, neden bu yete mel verirken inizden hr evli kadnlar nikhlayacak bir bollua g yetiremeyenler, sahip olduunuz mmin criyelerden alsn biiminde anlam vermediler. Bu durumda insan sormaz m: Evli kadnlarla evlenilir mi? yetin son ksmndaki muhsant kelimesine ben yaptm oldu edasyla anlam yaktrmas yaplmaya yeltenilse de, yetin ilk cmlesinde geen muhsanta bekr hr kadnlar anlam vermekten baka bir kar yol yoktu deil mi? nk evli kadn nikhlanlmaz! Bekr ile evlenilir. Demek oluyor ki, Hads ve recm inkrclarnn, bu yete, mal bulmu Marib gibi erek, istifhm- inkr anlamnda ynelttikleri recmin yars olur mu? cmlesinin ilmen hibir deeri yoktur! Dolaysyla da Hadsleri, Selefin grn, Ehl-i Snnetin icmn reddedenlerin, recmi inkr etmek adna Kurndan da delilleri yoktur!

Muhsant terimi hakknda ksa aklama yapalm. Muhsan; ihsn (إِحصَان) masdarndan gelen ism-i mefldr. Temizlik, iffet, namusluluk gibi anlamlarda kullanlan ihsn kelimesi szlkte men etmek demektir. Bu yzden kaleye hsn (حِصْن) denir. Evli kadn iin de muhsana denir; nk evlilik onun iffetini korur. Namuslu kadnlar iin de muhsana denir; nk onlar da iffetlerini korumular ve temiz kalmlardr. Hr kadnlar iin de muhsana denir; nk onlar da ailelerinin korumas, himyesi ve gzetimi altndadrlar.

Muhsant Kurnda anlamda kullanlmtr:

1- ffetli bekr kadnlar: Mmin kadnlardan iffetli olanlar (muhsant) ile sizden nce kitap verilenlerden iffetli kadnlar (muhsant) -iffetinizi korumanz, zin etmemeniz ve gizli dost tutmamanz artyla- size helldir. (Mide: 5)

2- Hr bekr kadnlar: "ayet (m'min criyeler) evlendikten sonra fuhu ilerlerse onlara hr kadnlara (muhsant'a) verilen cezann yars verilir" (Nis: 25)

3- Evli kadnlar: (Harp esiri olarak) sahip olduunuz criyeler mstesn olmak zere, evli kadnlarla (muhsantla) nikhlanmanz da size haram klnd. (Nis: 24) Harp esiri olan mrik evli kadnlarn, mrik kocalar ile nikhlar der.

Bizim burada zerinde durduumuz noktada muhsant kelimesi, ikinci maddedeki anlamyla hr kadnlar demektir.

80- 1 SORU 1 CEVAP:

NOT: Bize bir muskann resmini gnderen bir karde, o muska hakknda bilgilendirme ve nasihat istemitir. Biz de ona aadaki cevab verdik. stifde edilmesi dileiyle paylayorum.

CEVAP: Bizlere Kurn- Kermi ve son eli Hz. Muhammedi gnderen ve hidyet yollarn gsterip, kendi rzsna ve cennete davet eden Yce Allaha hamd- senlar olsun. Ve Mslmanlarn rnek ve nderi olan, hir zaman Nebsi Muhammed aleyhisselma da salt- selm olsun. Rabbim, tm mminlerden rz olsun.

Zaman ayrp size yardmc olmaya alaym inAllah...

Bilelim ki, slm muskalar, ifreler, dmler, tlsmlar ve byler dini deildir.  Belli belirsiz okunakll az olan bu ekillerle, ebced ve cifr hesaplar ve baz kelime ve cmlelerle, tuhaf ve gizemli dmler ve byler yaplyor. Genelde bunlara, slmdan da alnan baz kelime ve yetlerle birlikte btl szler kartrlyor. Bu tarz ilemlerin bys de, by zme iddiasyla izilen ekiller ve tuhaf yazlar da meru deildir. Bu kttaki eyler tam olarak okunakl olup okunsa da bir ey ifade etmez. nk bunlarn arka planndaki niyetler farkldr. Baz dualara ya da dua grnmnde szlere yahut da slmdan referans olmayan ibarelere, harflere ve rakamlara baz anlamlar yklenip, o anlamlar dml kombinasyonlarla birletirilmekte ve o anlamlar da bir takm ekillerle gizlenmektedir. Genelde halk bunlardan bir ey anlamaz, yorum da yapamaz, arr kalr. Aslnda ama da budur! nsanlar etkilemek, bylemek, tedirgin etmek, korkutmak ve bycleri are olarak gstermek! nsanlar anlamasnlar, korksunlar ve bu hokkabazlklar zm ve are grsnler ki, bycler insanlar zerinde ululansn, itibar ve para kazansn! Gnderdiiniz bu muska; yzeysel izlenimime gre, irinlik ve ak bys veya ayrma bysyle alkal gibi gzkyor. Bunu her nerede bulduunuzu bilemiyorum ama bu ktta byler ya da byye kar byler olduunu syleyebilirim. Bu sebeple, Peygamberimize by yapldnda okuduu bata Felk-Ns srelerini ve sonra da yetel Krs, Ftiha ve dier yet ve dualar okuyup, bunu yakp imha etmeniz gerekir. Bu ktta yazan bir yet vardr:

وَأَلْقِ مَا فِى يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى

(Ey Ms) Sa elindekini (asn) yere brak. Onlarn yaptklarn yutacak. Onlarn yaptklar ancak bir byc hilesidir. Byc ise nereye giderse iflh olmaz. (T-H: 69)

Bu ktta bu yetin de olmasndan dolay kar-koca arasn bozmak iin yaplan bir byye kar baz cmleler var izlenimi veriyor. Biliyorsunuz, eytanlarn insanlara kar en byk dmanlk abas, kar-kocann arasn amak, insanlarn arasn bozmaktr. Yani insanlar arasnda dolaysyla da yeryznde fesd karmaktr. eytan (aleyhillane), fertleri ifsd etmeden toplumun ifsd edilemeyeceini bildii iin, fertlerle uramay brakmaz. Bu bakmdan by muskalar da iki ynldr. Ara bozma ve ara bulma byleri ve muskalar. Hz. Ms kssasnda grdmz gibi el-ahz bil uyn yani gz bacl ve el abukluu bir sihir olduu gibi, ta'lk-i kalp yani mit ve korku ile kalpleri kendine balayp, duygular etkileme de bir sihir eididir. nsanlarn kalplerine ve duygularna tesir etmeye almaya ynelik tm gayrimer yntemler byclerin faaliyet sahalarnn iine girer. Bunun ara bozma tr olduu gibi, insanlar birbirine ak etme biiminde yapay are araylar da bulunmaktadr. Bu hengmede, ara bozmaya alan kt niyetli kimselerin zararlar, baka birileri tarafndan da irinlik ve ak byleriyle bertaraf edilmeye allr. Oysa slmda kesin olarak by ilmi ve byclk yoktur. phesiz ki, gayrimer yollardan hakka ulalmaz. Yukardaki yete dikkat edin. Hz. Ms, sihirbazlarn gz boyamaya ve insanlar etkilemeye ynelik abalarna kar mucizeyle ve vahiyle karlk vermitir, bylece byler etkisiz hale gelmitir. Bycler de, Hz. Msnn yaptnn by olmadn anlaynca iman etmilerdir. nk onlar, o devirde byclkte en usta kimselerdi. By, insana geici olarak etki yapabilir. Evet, Rabbimizin haber verdii hdisede, byclerin ortaya koyduu hnerlerinden (bylerden), dier insanlar anlk da olsa etkilenmilerdir. Hatta, Hz. Ms bile bir anlk iinde korku hissetmiti (Bkz: T-H: 67). Rabbimiz, T-H Sresinin 68. yetinde Korkma! buyurdu ve Hz. Msnn bu bycler karsnda galip geleceini bildirdi. Anlyoruz ki, bynn etkisi bu kadardr ve geicidir. Bycler asla galip gelemezler ve Allahn kullarna tahakkm edemezler. Durum byle olmasayd, insanlk tarihine damga vurmu krallarn ve liderlerinin bycler olmas gerekirdi... yle ya, madem gizli gleriniz var, kullann da, dnyann hkmranlar olun! Ama gerekler hi de yle deil, tam tersine, bycler, devaml srette zlim krallara ve egemen glere boaz tokluuna memurluk yapmlar ve krallarn verecei yksek makamlar iin habire hokkabazlklar yapp durmulardr. Sihir o kadar etkiliyse, neden onlar sihirleri ile krallar devirip iktidarn sefsn srmediler? unu kaydetmeden gemeyelim. Tarih boyunca sihirle elde edilen ne bir devlet vardr, kazanlan ne bir sava vardr, fethedilen de ne bir kale! Dnyada tarihin seyrine yn veren bir byclk vkas, bidyetten bugne kaydedilmemitir! Mevzumuza dnersek, Kurnda detaylca anlatlan bu olaylar aslnda bize unu retiyor. nsanlar ne kadar byclk yaparlarsa yapsnlar, ne kadar hile, tuzak ve dzen kurarlarsa kursunlar, Allahn irdesini, vahyini, vaadini ve mucizelerini asla iptal edemezler. Hangi eit byclk ve sihirbazlk olursa olsun, bycler ne yaparlarsa yapsnlar, nereye giderlerse gitsinler ve hangi yollara tevessl ederlerse etsinler, asla iflh olamazlar, asla galip gelemezler. Mslmana den ey, eytanlarn ve dostlarnn ivlarna ve saptrmalarna kar, ilim ehliyle istire ederek neler okumas ve nasl hareket etmesi gerektiinin bilgisini ve fkhn renmesidir. Mslman, 24 saatinde Peygamberimizin gece-gndz okuduu dualar ve snmalar bilmeli ve hayat boyunca bunlara riyet ederek Allahn koruma ve himayesinde olmaldr. nk Allah, hakkyla koruyandr (el-Hafz) ve Allah en hayrl koruyucudur فَاللّهُ خَيْرٌ حَافِظًا (Bkz: Ysuf: 64). Genelde eytanlarn ve sihirbazlarn insanlara zarar vermesi, daha ok insann kiilik ve karakterindeki zaaflarndan ve Allaha olan ibdetindeki aklarndan ve boluklardan kaynaklanr. Sihir nih anlamda byk zarar veremez ya da verse bile snrldr, nisbdir ve azdr. Allah dilemedike de sihrin hibir tesiri olmaz (Bkz: Bakara: 102). Bu konuyu uzatmak istemem, gerei de yoktur. Benim bir yaknm yz ksur yanda veft etti. Onun eski kitaplar arasnda 100-150 yllk eski el yazmas by kitaplar vard. Arapa ve Osmanlca olan o kitaplarn iinde ne olduundan, -Arapa bilmemesi nedeniyle- yeterince haberi yoktu. Onlarda by yapma yahut da yaplm byleri bozma yntemleri aklamal ve ekilli olarak anlatlyordu. Bu erli kitab -yle bir gz atp- derinlemesine okuyup incelemeden ve hibir ekilde ona ilgi duymadan yakp imha ettik. Unutmayalm ki, byden medet uman, ona mbtel olur. Allaha dayanana ise, Allah yeter. HasbunAllahu ve nimel Vekl... Mevzumuza devam edersek, o muskay yakp, kln de bir topraa gmebilirsiniz. Bunu yaparken yetler ve dualar okuyun... Okuyabileceiniz yet ve srelerden birka rnek verelim. Ftiha Sresi, Bakara 1-5, Bakara: 256-257, Bakara: 285-286,  l-i mrn: 18-19, sr: 81-82, Ysn: 1-12,  Har: 21-24, Zilzl, Hmeze, Kfirn, hls, Felak ve Ns Sreleri. Ama biliyorsanz Hadslerden dualar da okuyabilirsiniz. Kurnn tamam ifdr. Herhangi bir yerinden balayp, okumaya tertbli ekilde devam edebilirsiniz. Yahut da belli blmlerini de okuyabilirsiniz. Peygamberimiz vastasyla Kurn bize gnderen ve bizi karanlklardan aydnla karan Yce Allaha sonsuz hamd- senlar olsun.

Selm ve dua ile.

81- RECMN YARISI OLUR MU? SZNN BTILLIININ KURNA GRE BEYANI:

Allah Azze ve Celle buyurdu:

inizden hr olan mmin kadnlar (muhsant) nikhlayacak bir bollua g yetiremeyenler, sahip olduunuz mmin criyelerden alsn. Allah imannz ok iyi bilendir. Siz birbirinizdensiniz. Zindan kanan, gizli dost edinmeyen, namuslu kadnlar (muhsant) olmalar hlinde onlar velilerinin izniyle nikhlayn, mehirlerini de gzellikle kendilerine verin. ayet evlendikten sonra fuhu ilerlerse onlara hr kadnlara verilen cezann yars verilir. Bu (izin), iinizden gnaha girmekten korkanlar iindir. Sabretmeniz ise sizin iin daha hayrldr. Allah ok mafiret edendir, merhamet edendir. (Nis: 25)

Nis: 25. yette mefhm olarak yle buyuruluyor. Evlenmek isteyen bir kimse, muhsant (bekr, hr mmin kadnlarla) evlenmeye g yetiremezse, namuslu ve iffetli olmalar durumunda velilerinin izni ile ve mehirlerini vererek mmin criyelerden alp evlensin. ayet kendisiyle evlenilen criyeler evlendikten sonra fuhu ilerlerse, bu durumda onlara muhsanta (yetin balamnda getii gibi, bekr hr kadnlara) verilen cezann yars (50 celde) ceza verilir.

ematik olarak anlatrsak...

Evlenecek erkek ---> Bekr hr kadnlarla evlenecek imkn yoksa, criye ile evlensin ---> Bu criye evlenince zin ederse, onun cezs ---> Bekr hr kadnlara verilen cezann yars olan 50 celdedir. ---> Bu yetin btnlnden bekr kadnlarn ve criyelerin cezasnn, evli ve hr kadnlardan (ve evli hr erkeklerden) ayr olduu sonucu da kmaktadr. Bunun hkm de, Peygamberimizin Hadslerinde ve Snnetinde recm olarak aklanm ve retilmitir. Recm cezasnn asl amac caydrclktr. Bu cezann uygulanabilmesi iin ok ar ve detayl artlar gerekmektedir. Bu mesele, fkh olarak olduka teferruatldr. Buradan anlyoruz ki, asl olarak bu cezann uygulanmasnn deil, zinnn nnn alnp, insanlarn te'db ve terbiye ile slh edilmeleri amac gdlr. Bu cezann uygulanabilmesi iin gerekli artlar tek tek ele alsak, "bu artlarda bu ceza kime uygulanacak veya nasl uygulanabilecek?" sorusunu sormadan edemeyiz. nk bir kimsenin kendi ikrr olmadan bu cezann uygulama imkn neredeyse binde bir gibidir ya da daha da az bir ihtimaldir. Peygamberimiz, ikisi zmm ve ikisi de Mslman olmak zere drt kiiye recm cezasn tatbik etmitir. O iki Mslmann, recm cezalarnn tatbiki de ikrrlar ile gereklemitir. Hulef-i Ridn'in de recm cezsn uygulad hakknda icm vardr. Ayrca gizli kameralarla, insanlarn gizli iledikleri zin gnahlarnn kaydedilmesi; hem tecesssdr ve haramdr, hem de delil hkmnde deildir. Fkh hasssiyetleri ile slh hedefleyen bu meselenin detaylarn bir kenara koyalm, recm hkmnn slm'da mevcdiyeti hakknda aklamalarmza devam edelim.

zetle sylersek; Nis: 25. yettte kez muhsant kelimesi geer ve bunlarn tamam da konunun akna uygun ekilde bekr kadnlar anlamndadr. lki ve ncs, bekr, hr kadnlar, ikincisi iffetli, bekr, criye kadnlar anlamndadr. Bu kelimelerden ncsn yetin balamndan koparp ona evli kadnlar anlam verip, criye evlendikten sonra zin ederse, ona evli kadnlara verilen ceznn yars verilir biiminde anlayp; buradan da, demek ki, Kurna gre evli olsun bekr olsun zin edenin cezas ayndr. O ceza da Nr: 2. yette getii gibi 100 celdedir. yle olmasayd, yani evlilerin cezas recm olsayd, bu yetin anlam problemli olurdu. Daha ak bir ifadeyle; recmin yars olur mu? Demek oluyor ki, idam cezasnn yars olmayacana gre, bu yetin delleti ile recm cezas yoktur diyenler; yetin bandaki bekr, hr kadnlar anlamndaki muhsanta evli kadnlar anlam veremeyip, konunun akndaki, tekrar zikredilen muhsanta evli kadnlar anlam vermektedirler. Byle yapanlara, yeti, btnlk iinde tekrar tekrar, dura dura ve dne dne okumalarn tavsiye ederiz. yet, bekr kadnlarla evlenme gc olmayan kimselere, criyelerle evlenmelerini tavsiye ediyor. Bu evlilikten sonra ayet o criyeler zin edecek olurlarsa da, kendileriyle evlenilecek bollua eriilemedii iin evlenilemeyen bekr, hr kadnlara verilen cezann yarsnn verilecei bildiriliyor. yet ok aktr. Buradaki muhsant ile Nis: 24. yette: Evli kadnlar size haram klnd buyruundaki muhsant kartrmamak gerekir. Kurnda muhsantn farkl anlam vardr: Evli kadnlar (Nis: 24), bekr, hr kadnlar (Nis: 25), namuslu, iffetli kadnlar (Mide: 5). Allah en iyi bilendir.

82- KURBAN KESMEK STEYENN, ZLHCCENN LK ON GNNDE TIRAI VE TIRNAK KESMEY TERK ETMES HAKKINDA:

Sahh-i Mslim'de "Kurban Kesmek steyip de Zilhicce'nin lk On Gnne Giren Kimsenin Salarn veya Trnaklarn Kesmesinin Nehyolunduu Bb" anlamnda bir balk ve bu balk altnda da Peygamberimizin bundan nehyettiine dair Hads-i erfler (Edh, 39-42) mevcuttur. Ayrca bu konuda Snenlerde de Hadsler bulunmaktadr. (Bkz: Tirmiz, 1523;  Eb Dvd, 2791; bn-i Mce, 3149, 3150)

Raslullah aleyhisselm buyurdu: (Zilhiccenin) ilk on gn girip de biriniz kurban kesmek isterse sakn sandan ve teninden hibir eye dokunmasn. (Mslim, Edh, 39)

(Zilhiccenin) ilk on gn girip de yannda kurban etmek istedii bir kurbanl bulunan, hibir ekilde san ksaltmasn, trnan kesmesin. (Mslim, Edh, 40)

limler, Zilhiccenin ilk on gn girdikten sonra, kurban kesmek isteyen kimsenin hkm hakknda ihtilf etmilerdir. Sad b. el-Mseyyeb, Raba, mam Ahmed, shk, Dvd ez-Zhir ve fi mezhebine mensb baz kimseler, byle bir kiinin san ksaltmasnn, trnaklarn kesmesinin kurban kesme zamannda kurbann kesinceye kadar haram olduunu sylemilerdir. mam fi ve onun mezhebine mensb dier limler ise, bunu yapmak haram deil, tenzhen mekrhtur, demilerdir. mam Eb Hanfe mekrh deildir derken, mam Mlik bir rivyette mekrh deildir, bir baka rivyette ise mekrhtur, bir dier rivyette vcib kurban iin deil de, tatavvu (nafile) kurban hakknda haramdr demitir. Haram olduunu syleyenler, bu Hadsleri delil gstermilerdir. (Bkz: El-Minhc, mam Nevev)

Grld gibi bu Hads-i erfler, hacca gitmeyecek olanlardan kurban kesmek isteyenlerin, Zilhiccenin bandan kurban kesecekleri ana kadar (ki, on gn eder) salarn ve trnaklarn kesmelerini nehyeder. Bunun hikmeti yle izah edilir: Kurban kesecek kii, sanki kendisini azba lyk ve gnahkr grd, gnahlarna karlk kendisini de ldremeyecei iin, kendisinin fidyesi olarak kurban kesmektedir. Kurban kesecek kii, vcudundan kl ve trnak kesmemekle; vcudunun btn paralarnn eksiksiz ve kmil kalmasn salayarak, en kk paralarnn dahi, kurbann paralar, tyleri ve trnaklar karlnda ateten zd olmasn istemektedir. Bizler, Hanef olarak; ad geen gnlerde tra olmann, trnak kesmenin mahzrlu olmadn syleyebiliriz. Fakat sahh Hadslere muhlefet etmemizi gerekli klacak sarh bir delil bulunmadndan bu gnlerde tra olmann en azndan mekrh olduu gr arlk kazanyor. Hanef olanlar, Zilhiccenin ilk on gnnde tra ve trnak kesmeyi brakrsa, Hanef mezhebine muhlefet etmeden, dierlerine uymu olur. nk Hanefler de, kesilmemesinin mahzrlu olduunu sylemiyorlar. Hem bu ekilde davranmak, dier mezhebleri de dikkate alarak ihtilftan kurtulmak iin bir temkn ve bir ihtiyt olur. Yeter ki kask ve trnak temizlii bu on gnle krk gn aacak olmasn. Allah en iyi bilendir.

83- NSANLAR NEDEN SU KN, SZ BYN YA DA SU KN, SOFRA BYN DERLER?

HAKKATEN DE YLE MDR?

Halk arasnda su kn, sz byn yahut da su kn, sofra byn biiminde szler vardr. Bu szler ne kadar dorudur?

Aslnda yemede, imede, yrmede ve konumada ncelik byndr. Onun iin, sofrada byk yemee balamadan balanlmaz, iecekler nce bye ikrm edilir, yrrken byn admlarnn nne geilmez ve bir kapdan girerken bykten nce ieriye dalnmaz, konuma esnasnda sz bye braklr, byn sz kesilmez ve olur olmaz akla estii gibi konuulmaz. Demek ki, su da, sofra da, sz de bynm. Suyun kn olaca yer de vardr elbette. O da, bir toplulukta nce ilim ehline su, merbt vs. ikrm edildiinde, ilim ehlinin solunda byk bile olsa, sanda kk bulunursa, ilmen byk olan kiiden yani limden sonraki ikinci sradaki ikrm sadaki ke yaplr. Aslnda burada da su vs. byn olmu olmaktadr. nk bykten sonra ve onun sa yannda oturuyor olma durumda dier byklerden nce ikrma hak sahibi olunmaktadr. Buradaki suyun ya da ikrmn kn hakk olmas, oradaki dier byklere nispetledir; yani izfdir. Hakikatte ise, yine ncelik bye olmaktadr. Ayrca unu da belirtmek lazm, ehl-i ilmin sanda oturan kk bir ocuun ikinci srada ikrma liykatinin sebebi, kkl deil, rtbe itibariyle oturduu yerdir. Onun oturduu yerde byk bir kimse olsa -ki genelde byk oturur- o durumda da ikrm o byn hakk olur. Aynen bunun gibi, szn de kn hakk olduu yerler vardr ve o da izahatmzda olduu gibi nisbdir ve belli bir db vardr. rnein; bir mecliste bir soru sorulsa, bu soruyu bykler bilemeseler, kn cevap vermesi gerekir; daha dorusu bu, onun hakkdr. Ama byklerin konutuu bir yerde kkler, edeb snrlarn aarak her sze atlamamaldrlar. Oturulan meclislerde byklere saygszlk etmeden ve edebe riyet ederek kkler soru da sorabilir cevap da verebilirler. lim renme ve renilen ilmi aklama konularnda hay (utanma, ekinme) olmaz. Dolaysyla, dinini renmek adna soru soran kimse kk olsun, kadn olsun ayplanmaz (Bkz: Buhr, 6121), ayrca byklerin bilemedii bir konuda cevap veren kkler de (Bkz: Buhr, 62, 6122, 6144) knanmazlar.

Buhrnin lm ve Edeb kitblarnda geen Hadste yle bir hdise nakledilmitir: bn-i mer dedi ki: Raslullah: Bana, misli Mslmana benzeyen, yemiini Rabbinin izniyle her zaman veren, yapraklarn dkmeyen bir aacn hangisi olduunu haber veriniz buyurdu.

(nsanlar llerdeki aalar saymaya baladlar; fakat hibirisi bilemedi.) imden onun hurma aac olduu geti ama Eb Bekr ve mer orada iken konumak houma gitmedi (nk o srada ben gen bir ocuk olduumdan hay ettim, sylemekten ekindim). Her ikisi de konumaynca, Peygamber aleyhisselm: O hurma aacdr, buyurdu.

Ben babamla birlikte dar knca: Babacm, onun hurma aac olduu iime dodu, dedim. Babam: Peki, onu sylemene ne engel oldu? Onu sylemi olsaydn, benim undan ve bundan daha ok sevdiim bir i olurdu, dedi.

bn-i mer: Beni konumaktan alkoyan tek husus, senin de Eb Bekrin de konumadn grnce konumaktan holanmaym oldu, dedi. (Buhr, Edeb, 89, H. No: 6144)

Konunun daha iyi anlalmas iin bn-i Hacerin konuyla ilgili u aklamalarna yer verelim: (Sahh-i Buhrden anlamn verdiimiz Hadsin bulunduu blmn bb bal) بَابُ إِكْرَامِ الْكَبِيرِ وَيَبْدَأُ الأَكْبَرُ بِالْكَلاَمِ وَالسُّؤَالِ Yaa byk olana ikrmda bulunmak, konumaya ve soru sormaya yaa byk olan balar bb(dr). Bundan kastedilen, fazilete birbirlerine eit iseler daha yal olann nceleneceini anlatmaktr. Aksi takdirde ya fark varsa, Fkhta ve ilimde faziletli olana ncelik verilir. (Fethul Br bi-erhi Sahhil Buhr, Mektebet Msr-2001, C: 10, S: 757)

Yerken, ierken, yrrken ve konuurken ncelii bye verme konusunda da Peygamberimizin bir Hadsine ve o Hadsin erhine yer verelim:

Abdullah b. merden rivyete gre, Raslullah aleyhisselm yle buyurmutur:

Ryamda kendimi bir misvk ile misvklanrken grdm. Biri dierinden daha byk iki adam beni ekti. Ben de misvk onlardan kk olannn eline verdim. Bana: Byk olana ver denilmesi zerine, onu byk olana verdim. (Buhr, Vud, 74, H. No: 246; Mslim, Ry, 19; Zhd, 70)

Peygamberimize: Byk olana ver diyen kimse Cebrl aleyhisselm'dr.

bn-i Battl yle demitir: Bu Hadse gre, ya byk olana misvk vermede ncelik verilir. Yemek, imek, yrmek ve konumak da byledir (yani bu hkme dhildir). Mhelleb yle demitir: Bu, topluluk rtbelerine gre oturmadnda sz konusudur. Rtbelerine gre oturduklarnda, o zaman Snnet olan, sadan balamaktr. Bu gr sahhtir. (Fethul Br bi-erhi Sahhil Buhr, C: 1, S: 518)

84- ZANN, LMDEN YANA BR EY FADE ETMEZ!

Yalanmak insan ilim, fikir ve fkhta olgunlatrmaz. Murr-u zamanla (zamann gemesiyle) olgunlaan karpuzdur, meyvedir. nsan ise ilim tahsli ile zamanla olgunlar. Bir kimse hlihzrda ilim tahsl ediyor olsa bile, belirli bir kemle ve rde ermeden, hangi meselede bir fkh ve bir gr ortaya koyarsa koysun, o anlay da o gr de nks olur! Durum byle iken, hibir ilm ihtiss ve yetkinlii olmayan kimsenin sadece duyup dndkleriyle ve ahs olarak anlayp kavradklar ile uslszce hak adna sz sylemesi ne kadar ilm bir deer tayabilir ve ne lde hakkn yerini tutabilir?!

Rabbimiz buyurdu:

وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلاَّ ظَنًّا إَنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللّهَ عَلَيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ Onlarn ou (kupkuru bir) zandan bakasna uymaz. Hakikatte zann ise haktan (ilimden) hibir eyin yerini tutmaz. phesiz ki Allah onlarn yaptklarn ok iyi bilendir. (Ynus: 36)

Nasl ki, hakk bilmek bir fazilet ise, bildirmek de bir fazilettir. Hakk bilmeyince renmek nasl ki bir faziletse, bilinmeyen meselelerde susmak yani konumayp ehline sormak ve bilinenlerle amel etmek de bir fazilettir. Ama renmemek ve bilgisizce konumak ya da bilgisizce amel etmek zinhr fazilet deildir!

Yukardaki yette sakndrlan zannn, baz zanlar olduunu hatrlatmadan gemeyelim. Kavramlar, taksmtlarn ve o kavramlarn ifade ettii anlamlar ve onlarn nereye konulacan Usl ilmi asndan bilmeden fikir yrtmek doru olmaz.

Rabbimiz buyurdu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ Ey iman edenler! Zannn biroundan kann. nk zannn bir ksm gnahtr. (Hucurt: 12) Kul, zannn oundan saknmadka, gnah olan o bir ksm zandan kanm olamayaca iin, her hlkrda ilme ve delillere dayanmas gerekir.

85- GEREK VAR MI?!

Diyelim ki, sen bir konuda doru yapyorsun ve yanl yapan birini uyarp dzeltmeye alyorsun. Ama o kimse seni dinlemiyor O esnada senin durumun udur: Sen hakk biliyorsun, hakka uyuyorsun, hakka sadkat gsteriyorsun, hak zerinde sebt ediyorsun, hakk mdfaa ediyorsun, Allah iin nasihat ediyorsun, ktlkten sakndryorsun,  o kimse seni dinlemese de hatta sulasa da sen umudunu yitirmeden hakk tebyne devam ediyorsun, bu arada muhtap olduun olumsuzluklar karsnda nefsini kontrol altnda tutup, bunlar kendi slhn iin bir vesile, bir frsat ve bir imtihan olarak gryorsun, bu nedenle de tefekkr ediyorsun, bir yandan da zorluklar seni olgunlatryor kemle eriyorsun ve tecrbe kazanyorsun... Peki, almn hangi ynde dnrsek dnelim, byk hayrlar ve faziletler barndran bu artlar altnda nefis iin fkelenmeye ya da karamsarla dp zlmeye yahut da eli kolu balym gibi dnp kendini sulamaya gerek var m?! Sen, Allahn senden istediini yapyorsun zaten, yapmayanlardan da mesl deilsin!

Hi phesiz, tebl mr boyu devam eder ama g yetirilemeyen durumlardan ve slh olmak istemeyenlerden dolay bir mesliyet yoktur.

Bu konuda bir yet ve onun tefsri sadedinde iki Hads zikredelim.

Rabbimiz buyurdu: Ey iman edenler! Siz kendinize (nefislerinizi slh etmeye) bakn. Siz hidyet bulursanz o sapanlar size zarar veremez. Hepinizin dn Allahadr. O size yaptklarnz haber verecektir. (Mide: 105)

  Eb Bekr es-Sddk yle demitir: Ey insanlar! Siz bu yeti okuyorsunuz (ama onu yanl anlyorsunuz). Hlbuki ben Raslullahn yle buyurduunu iittim:

إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا ظَالِمًا فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ مِنْهُ

nsanlar bir zlimi grrler de, ona zulmden el ektirmezlerse; ok gemeden Allahn onlarn hepsini kuatan bir azap gndermesi kanlmazdr. (Tirmiz, Tefsr, 5. Sre, 6. Bb, H. No: 3057, Hads sahhtir.)

Eb Umeyye e-abnden rivyete gre yle demitir: Eb Salebe el-Huenye geldim: u yet hakknda ne dersin? Diye sordum. Eb Salebe: Hangi yet? Dedi. Ben de: Mide Sresinin 105. yeti, dedim. Bunun zerine yle dedi: Dikkat et, vallhi bu yeti bilen birine sormu durumdasn. Ben de ayn ekilde bu yeti Raslullaha sormutum, yle buyurmutu: Birbirinize iyilii emredin, birbirinizi ktlkten sakndrn. Ancak cimrilie boyun eildiini grdnde, insanlarn arzu ve heveslerinin peinden gittiklerini grdnde, dnyann dine tercih edilip herkesin kendi grn beendii dnemlerde (dzeltmeye gcn yetmediinde) sadece kendi nefsinin aresine bak ve avm brak. phesiz sizin ardnzda sabr gnleri vardr; yle gnler gelecek ki, o gnlerde dinin emirlerine uyma hususunda gsterilecek sabr, ate parasn elde tutmak gibi zor olacaktr. O gnlerde slih bir amel ileyen bir kimse iin, sizin ameliniz gibi amel eden elli kiinin sevab verilecektir.

Abdullah b. Mbrek dedi ki: Utbeden bakas bu Hadste bana u ilveyi yapt: Ey Allahn Rasl! Bizden elli kii mi yoksa onlardan elli kiinin sevab m? diye soruldu. Raslullah: Hayr, sizden elli kiinin sevab buyurdu. (Tirmiz, Tefsr, 5. Sre, 6. Bb, H. No: 3058, Hads sahhtir; bn-i Mce, Fiten, 21, H. No: 4014; Eb Dvd, Melhim, 17, H. No: 4341)

Etiket kelimeler: Mide: 105. yetin tefsri, hakka sebt etmek, tebl, davet, slh.

86- HZ. SLEYMAN LE KARINCA HKYES VE BRETLER:

Bir hikye

Hz. Sleyman bir karncaya bir yllk yiyeceinin miktarn sorar. Karnca da, bir buday tanesi yerim diye cevap verir. Cevabn doruluunu kontrol etmek isteyen Hz. Sleyman (a.s) karncay bir ieye (ya da bir yere) koyar. Yanna da bir buday tanesi brakr ve hava alacak ekilde ieyi kapatr (ya da ortam oluturur).

Sonra da bir yl bekler. Mddeti dolunca ieyi atnda, bir de bakar ki, karnca buday tanesinin yarsn yemi, yarsn da brakmtr. Hz. Sleyman (a.s) karncaya buday tanesini neden tamamen yemediini sorar. Karnca da: "Daha nce benim yiyeceimi Yce Allah (c.c) verirdi. Ben de O'na gvenerek bir buday tanesini yerdim. nk O beni asla unutmaz ve ihml etmezdi. Fakat bu ii sen zerine alnca dorusu bu nihyetinde ciz bir insandr diye sana pek gvenemedim. Belki beni unutup yiyeceimi ihml edebilirdin. O yzden yarsn braktm der."

Evet, rzk veren, mlkn sahibi olan Allah Sbhnehu ve Teldr... Rabbimiz, Hz. Sleymana yle bir saltanat vermiti ki, dillere destand. Ama bu dnya, Hz. Sleyman'a bile kalmamtr. Gelmi ve gemitir Bilelim ki, biz de misafiriz, sonra gelecekler de Tpk ncekiler gibi!

Gzel bir iir vardr:

Sular hep akt geti, kurudu vakti geti,

Nice han nice sultan, taht brakt geti,

Dnya bir penceredir, her gelen bakt geti!..

Bu hdise aynen yaanmtr demiyoruz. Sadece ibret alnmas adna paylayoruz. Malm, Anadolu insan -kltrel olarak- fkralar ve hikyeleri sever Hatta birou sadece hikyelere kulak verir!..  Dolaysyla buna ister fkra deyin, ister hikye deyin, ister gemite mhiyetini ancak Allahn bildii ekilde benzeri yaanm olma ihtimli olan bir hdise deyin, ok da nemli deildir. Biz, iin orasnda deiliz; kald ki bu tr sylemler ilm nitelik tamaz sadece kssadan hisse ve ibret amacna matftur. Dnn, bir karnca bile, dnyada bir bakasna nasip olmayacak bir saltanat bahedilen Hz. Sleyman karsnda rzkn sahibinin Allah olduunu biliyor ve sadece Ona dayanp gveniyor Burada Tevhd gereine vurgu vardr. O da L Rzika llallh (Allahtan baka hibir rzk verici yoktur) hakikatidir. Bir insan, iman etmek iin L lhe llallh deyip, bunu kalbi ve ameliyle tasdk ettii gibi, L Rzika llallh da demek ve bu hakikate de teslim olmak zorundadr. man etmek iin bu arttr. Gelelim hikyemize, karnca bile rzkn ancak Allahn verdiini biliyor da, insan olarak biz, u fn dnyada rzk endiesi ekip, mr boyu midemizin derdine dp, yalnzca Allaha ibdet iin yaratldmz gereinden gfil olarak yaarsak, bir karnca kadar bile olamam bir cizlie ve bir zillete dmez miyiz? Hem de ftrat, akl, irde ve iktidar gibi imknlarmza ramen!.. Hem de bize gnderilmi Kitbn ve Peygamberin retilerine ramen!.. Hem de btn uyar ve nasihatlere ramen!..

 Bu vesileyle Neml Sresinde Hz. Sleymandan bahsedilen 16-44. yetler arasn ve tabii ki tm sreyi de tefsriyle beraber okumanz tavsiye ederiz.

Neml Sresindeki Sleyman kssasndan iki yet zikredelim:

Nihyet (Sleyman; cinler, insanlar ve kulardan oluan ordular ile) karncalar vadisine geldiklerinde (dii) bir karnca dedi ki: Ey karncalar, yuvalarnza girin, Sleyman ve askerleri fark etmeyip sizi inemesin. (Sleyman) onun sznden dolay glercesine tebessm edip dedi ki: Rabbim, bana ve ana babama ihsn ettiin nimetine kr etmemi ilhm et; rz olacan slih amel ilemeye de muvaffak kl! Rahmetinle beni slih kullarnn arasna kat! (Neml: 18, 19)

Dnyada bir beere verilebilecek en byk saltanatn sahibi olan Hz. Sleymann tevzu iindeki duasna kulak verdiniz mi? Bizim de ayn duay yapmamz gerekir. Saltanatlar, makamlar, mevkiler ve tm iktidarlar -ne kadar ihtiaml olursa olsun- geicidir; nemli olan, Allaha hakkyla kul olmak, kulluk etmektir. Mer dairede olmayan saltanatlar ise bir hayr deil, err getirir. Allahtan bir ey isterken dikkat etmeli ve her eyin en hayrlsn dilemelidir. Allahtan, slih ameller ilemeye muvaffakiyetle beraber, slihlerden ve kredenlerden olmay dileriz. Asl kazan budur!

Ayrca yaz mevsiminde ortaya kan karncalar inememeye dikkat edelim. Bakn okuduk, karncalar birilerinin kendilerini inemelerinden saknp yuvalarna giriyorlar. Hadi karncalar, Hz. Sleymann ihtiaml ordusundan haberdar olup, tedbir alabilmiler; ya anszn zerlerine (bile bile ve dncesizce) inen bir ayaktan nasl korunacaktr? Ya da insanlarn kendi karlar iin dncesizce karncalara ya da dier canllara zarar verdikleri durumlarda o zavall hayvan(ck)larn hli nolacak?!

Mslman yle bir insandr ki, bile bile bir tek karncay bile incitmez! ncelie dikkat edin, ldrmez deil, incitmez!

Yusuf Semmak

يوسف السّمّاك

Balant | kategori: NASHATLER | tarih: 28/08/2017 | Yorum(0) | Yorum yaz
YORUM YAZINIZ
SMNZ

E-Posta (Gizli)

Web siteniz

Yorumunuz

Gvenlik kodu
18.10.2019Cuma
Son Konular • 42- Zlimlerin Yaptklarndan Allah Habersiz Sanma! (Video)
• 41- Ashb- Kehf Hakknda (Video)
• 40- Kur'n'da Peygamberimize 'Ey Muhammed!' Biiminde Hitap Edilmi midir? (Video)
• 39- Neyi Fkhedeceiz? (Video)
• 38- Muavvizeteyn Hakknda bn-i Mes'd'dan Gelen Rivyet Meselesi (Video)
• 37- Rzk Artran ve Bereketlendiren Etkenler Nelerdir? (Video)
• 36- Kime Uyacaz? Kime nanacaz? (Video)
• 35- Ey Yolcu, Dnya Bir Aa Glgesi Gibidir! (Video)
• 34- Kelime-i ehdet'in 'rb (Video)
• 33- Hayata Dair, Hayt tler (Video)
• 32- "Arapa'y Putlatrmak" Deyimi zerine (Video)
• 31- Kime Kulak Vermeli?! -Fkradan Hisse- (Video)
• 30- Evli Kadnlarla Evlenilir mi?! (Video)
• 29- Seyyid Kutub lim midir? (Video)
• 28- Kur'n'a Uymad ddiasyla nkr Edilen Bir Hadsin Mdfaas (Video)
• 27- Gnmzde Genelde Yanl Anlalan Bir yet - Ra'd: 11 (Video)
• 26- Bedevden Al Haberi! (Video)
• 25- Mezhepsizlik Dinsizliin Kprsdr! (Video)
• 24- slm'da Tevhd Olmadan Vahdet Olmaz! (Video)
• 23- Rabbin Kim? Rabb Kimdir? (Video)
• 22- Allah'tan Bakasna bdet Etmede Cehlet Mazeret Deildir! (Video)
• Gnlk Dua ve Zikirler
• KASDE- LAMYYE (eyhu'l-slam bn-i Teymiyye) Pdf ndir!
• Peygamberler Tarihi Test Bilgi Yarmas - PDF ndir!
• Muhtelif Konularda Ksa Ksa - 5
• "TEVESSL VE KABR- NEB'Y ZYARET" ADLI KTABIMIZ IKMITIR!
• MUHTELF KONULARDA LM NAKLLER - 1
• NASHATLER 13
• Dinin Aslnda Cehalet Mazeret midir? (PDF Oku/ndir!)
• Muhtelif Konularda KISA KISA - 4
• Allah Tel, Neden Kurnda Baz Yerlerde Biz Zamiri ile Hitap Buyurmutur?
• Vv ve Y Harflerinden nceki Harfi Mefth Olan Emsile-i Hamse'ye Nn-u Sakle'nin Dhil Olmas:
• NASHATLER 12
Son Yorumlar
sadullah demirciolu
abdullah bin mesud (r.a.) sakn
Yusuf Semmak
Bir kardeimiz, selmdan sonra;
Yusuf Semmak
EVET, YNE SGARA! Bugn piyas
brahim sarta
Allahraz olsun
Muhammet ****
Bizim din hocamz banz rtmek
Ali zbek
Hocam Allah raz olsun mkemmel b
fatma
ellerinize yreinize salk cdd
Mehmet
Bu site "13.45'de mi 13.45'te mi
iclal
elinize salk
misafir
Allah raz olsun .
mutluluk
ok gzel olmu ellerinize salk
hediye
Esselamn aleykm Yusuf kardeim.
Yusuf Semmak
SNNETTE BYLE BR PAZARLIK ANLAY
mahmut konur
BR AYET "Mmin kadnlara da bak
Erkan
Allah raz olsun
ismail
bayildim
Yusuf Semmak
NOT: Bir Hristiyanla tartan bir
Yusuf Semmak
KMLER SULU? Bir toplumda ins
Yusuf Semmak
SAHR VAKTNN SON BULMASI VE SAB
ali
Gzel bir anlatm olmu ALLAH(C.C
Yusuf Semmak
MUHCRLERLE ENSRIN KARDEL:
Ece
Harika ok teekkrler
meryemnazyazan
ok gzel anlatmsnz, imdi o
Yusuf Semmak
DLN, BEYNIN, OKUMANIN, YAZMANI
Yusuf Semmak
Bir melde yle geiyor: "Bunun
Yusuf Semmak
Mtevz, mutevaz (م
Yusuf Semmak
Esml Hsn: Yanl el-Esmul
Yusuf Semmak
Mkl: Yanl Mkil (kapal,
Yusuf Semmak
Naslki: Yanl Nasl ki: Doru
Yusuf Semmak
MESS: Deme, dokunma, temas,
Sibel EKNC
Muhterem Hocamz Feriduddin AYDIN
2017
ok detaya girmisiniz ama tr
Melek
ok gzel
© 2012 YUSUFSEMMAK.COM