Araştırmacı, Yazar

ANASAYFA
BİZE ULAŞIN
AMACIMIZ
KUR'AN DİNLE
KİTAPLARIMIZ
DERS VİDEOLARI ARŞİVİ
NOT DEFTERİ
Allah’a hamd ve Peygamberimize salât ederek söze başlıyoruz. Sahâbe ve tabiînden gelen rivâyetlere göre; mücerred olarak Kur'ân'ı şahsî görüşle tefsîr etmek haramdır. İbn-i Kesîr'in, kendi tefsîrinin mukaddimesinde de kaydettiği gibi, Selef'in fetvâsı şudur: أمّا تفسيرُ القرآنِ بِمُجرّد الرّأىِ فحرامٌ

 

SALT AKILLA VE İNDÎ GÖRÜŞLERLE KUR’ÂN’I TEFSÎR ETMEK HARAMDIR:

Allah’a hamd ve Peygamberimize salât ederek söze başlıyoruz.

Sahâbe ve tabiînden gelen rivâyetlere göre; mücerred olarak Kur'ân'ı şahsî görüşle tefsir etmek haramdır. İbn-i Kesîr'in, kendi tefsirinin mukaddimesinin tamamının okunmasını tavsiye etmekle beraber, orada kaydettiği ve Selefe dayandırılan fetvâyı nakletmek istiyoruz:

أمّا تفسيرُ القرآنِ بِمُجرّد الرّأىِ فحرامٌ

"Yalnızca reye/şahsî görüşe dayanarak Kur’ân’ı tefsir etmek haramdır." (Tefsîru’l Kur’âni’l Azîm, İbn-i Kesîr, Dâru Usâme, Ammân, C: 1, S: 10)

Bu konuda birçok Hadîs vardır. Biz, birkaçını hatırlatalım.

1- İbn-i Abbâs radıyallâhu anh’dan rivâyete göre, Rasûlullah aleyhisselâm şöyle buyurdu:

مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِغَيْرِ عِلْمٍ فلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

"Kim, Kur'ân hakkında ilimsizce söz söylerse, cehennemde yerini hazırlasın.” (Tirmizî, Tefsîru’l Kur’ân, 1, Hadîs No: 2950)

2- Yine İbn-i Abbâs radıyallâhu anh’ın rivâyetine göre, Rasûlullah aleyhisselâm şöyle buyurmuştur:

اتَّقُوا الْحَدِيثَ عَنِّى إِلاَّ مَا عَلِمْتُمْ فَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدَا فليتبوأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ وَ مَنْ قَالَ فِى الْقُرْآنِ بِرَأْيِهِ فلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

“Benden, yalan yere Hadîs rivâyet etmekten sakınınız! Bildiğiniz Hadîsler müstesnâ (onları rivâyet edebilirsiniz). Her kim benim adıma taammüden (bile bile ve kasıtlı olarak) yalan uydurur (söyler ve naklederse),  cehennemdeki yerini hazırlasın. Her kim de, Kur'ân hakkında şahsî görüşüyle söz söyler (ve hüküm verir)se, cehennemde yerini hazırlasın.” (Tirmizî, Tefsîru’l Kur’ân, 1, Hadîs No: 2951)

3- Cündeb b. Abdullah radıyallâhu anh’dan rivâyete göre, Rasûlullah aleyhisselâm şöyle buyurdu:

مَنْ قَالَ فِى كِتَابِ اللهِ بِرَأْيِهِ فَأَصَابَ فَقَدْ أَخْطَأَ

“Kim kendi görüşüyle Allah'ın Kitâbı hakkında söz söyler ve isabet ederse yine de hata işlemiştir.” (Tirmizî, Tefsîru’l Kur’ân, 1, Hadîs No: 2952)

Bu son Hadîsle ilgili İmam Tirmizî şunları kaydetmiştir:

“Mücâhid, Katâde ve diğer ilim adamlarından pek çoğunun Kur’ân’ı tefsîr ettikleri hakkındaki rivâyete gelince; onlar Kur’ân’ı tahminle (zan ile) tefsîr etmemişlerdir. Bu insanların, Kur’ân ve Kur’ân tefsîri hakkında ilimsizce ve kendi arzu ve istekleri doğrultusunda konuşmadıklarına dair, söylediğimiz sözü doğrulayacak şekilde rivâyetler yapılmıştır.” (Tirmizî, Tefsîru’l Kur’ân, 1, Hadîs No: 2952)

Özellikle Tefsîr ve Hadîs ilminde otorite ve Hadîs ilminde hâfız olan İbn-i Kesîr’in, en son söylediğimiz Hadîs-i Şerîf hakkındaki açıklamalarının orijinal metnini vererek, tercümesini yapalım, inşâAllah.

Bakalım, İbn-i Kesîr ne söylemektedir:

أي لانه قد تكلف ما لا علم له به وسلك غير ما أمر به

فلو أنه أصاب المعنى في نفس الامر لكان قد أخطا

لانه لم يأت الامر من بابه كمن حكم بين الناس

على جهل فهو في النار وإن وافق حكمه الصواب في نفس الامر

لكن يكون أخف جرما ممن أخطأ

والله أعلم

“Yani o, bilgisi olma­yan bir konuda kendisini zorlamış ve kendisine emrolunandan başka bir yola girmiştir. O, gerçekte manaya isabet etmiş olsa bile, muhakkak ki hata etmiş sayılır; çünkü ona kapısından girmemiştir (emri yerine getirmemiştir). Bu durum, insanlar arasında cehâletle hüküm veren kimsenin, verdiği hüküm vâkıada doğruya uygun düşse bile cehennemlik olması gibidir. Fakat günahı, hata eden kimseden daha hafîf olur. Allah en iyi bilendir.” (Tefsîru’l Kur’âni’l Azîm, 1/10)

Hulâsa olarak şunları diyebiliriz:

a) Rasûlullah adına yalan yere söz uyduran ve o yalanı nakleden cehenneme müstahak olur. Ama Peygamberden olduğu sâbit olan Hadîsleri rivâyet etmek câizdir.

b) Allah’ın Kitâbı hakkında bilgisizce ve kişisel tahminlerle söz söylemek yanlıştır. Bir kimse, bu şekilde konuşup da doğruya isâbet etse dahi hata etmiştir. Çünkü ilim üzere yani ilme dayanarak konuşmamıştır, zanna uymuştur. “Şüphesiz ki zan ise, hak adına hiçbir şey ifade etmez.” (Yûnus: 36; Necm: 28) Zan; hak olan hiçbir şeyin yerini tutmaz. Zan yoluyla doğruya isâbet edilse dahi!

c) İlimsizce, şahsî görüş ve kanaatlerle, zan ve tahminlerle Kur’ân hakkında konuşmak, Kur’ân’ı tefsîr etmek ve hüküm vermek haramdır.

وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

“Onların dualarının sonu: Elhamdülillâhi Rabbi’l âlemîn’dir.” (10/Yûnus: 10)

Biz de, sözlerimizin sonunda Allah’a hamdediyoruz.

Yusuf Semmak

Bağlantı | kategori: KUR'AN-I KERİM | tarih: 16/01/2013 | Yorum(0) | Yorum yaz
YORUM YAZINIZ
İSMİNİZ

E-Posta (Gizli)

Web siteniz

Yorumunuz

Güvenlik kodu
13.07.2020Pazartesi
Son Konular .: 56- Hadis Dersleri -9 | “Kafir Olarak Ölmüş Kişiye Hiçbir Ameli Fayda Vermez!” (Ders Videosu)
.: 55- Hadis Dersleri -8 | “Benim Babam da Senin Baban da Ateştedir!” (Ders Videosu)
.: 54- Ruhun Gıdası -5 (Video)
.: 53- Hadİs Dersleri -7 | “İman Edenler ve İmanlarına Zulüm Karıştırmayanlar!” (Ders Videosu)
.: 52- Ruhun Gıdası -4 (Video)
.: 51- Hadis Dersleri -6 | “Müslüman Olan Kimse Cahiliyyedeki Amelinden Sorumlu mudur?” (Ders Videosu)
.: 50- Ruhun Gıdası -3 (Video)
.: 49- Hadis Dersleri -5 | "Mü’min Olarak Sabahlayıp, Kafir Olarak Akşamlamak!" (Ders Videosu)
.: 48- Ruhun Gıdası -2 (Video)
.: 47- Hadis Dersleri -4 "Müslümana Sövmek Fasıklık, Onunla Çarpışmak Küfürdür!" (Ders Videosu)
.: 46- Ruhun Gıdası -1 (Video)
.: 45- Hadis Dersleri -3 "Müslümana 'Kafir' Diyen Kimsenin Durumu!" (Ders Videosu)
.: 44- Hadîs Dersleri -2 "Münâfığın Hasletleri!" (Ders Videosu)
.: MUHTELİF KONULARDA İLMÎ NAKİLLER - 2
.: Namahreme, 'Hoş Geldin!' Demek Caiz midir?
.: 43- Yûsuf Semmak Kimdir?
.: NASİHATLER 14
.: 42- Zâlimlerin Yaptıklarından Allah’ı Habersiz Sanma! (Video)
.: 41- Ashâb-ı Kehf Hakkında (Video)
.: 40- Kur'ân'da Peygamberimize 'Ey Muhammed!' Biçiminde Hitap Edilmiş midir? (Video)
.: 39- Neyi Fıkhedeceğiz? (Video)
.: 38- Muavvizeteyn Hakkında İbn-i Mes'ûd'dan Gelen Rivâyet Meselesi (Video)
.: 37- Rızkı Artıran ve Bereketlendiren Etkenler Nelerdir? (Video)
.: 36- Kime Uyacağız? Kime İnanacağız? (Video)
.: 35- Ey Yolcu, Dünya Bir Ağaç Gölgesi Gibidir! (Video)
.: 34- Kelime-i Şehâdet'in İ'râbı (Video)
.: 33- Hayata Dair, Hayâtî Öğütler (Video)
.: 32- "Arapça'yı Putlaştırmak" Deyimi Üzerine (Video)
.: 31- Kime Kulak Vermeli?! -Fıkradan Hisse- (Video)
.: 30- Evli Kadınlarla Evlenilir mi?! (Video)
.: 29- Seyyid Kutub Âlim midir? (Video)
.: 28- Kur'ân'a Uymadığı İddiasıyla İnkâr Edilen Bir Hadîsin Müdâfaası (Video)
.: 27- Günümüzde Genelde Yanlış Anlaşılan Bir Âyet - Ra'd: 11 (Video)
Son Yorumlar
sadullah demircioğlu
abdullah bin mesud (r.a.) ‘’sakın
Yusuf Semmak
Bir kardeşimiz, selâmdan sonra; “
Yusuf Semmak
EVET, YİNE SİGARA! Bugün piyas
İbrahim sarıtaş
Allahrazı olsun
Muhammet ****
Bizim din hocamız başınızı örtmek
Ali Özbek
Hocam Allah razı olsun mükemmel b
fatma
ellerinize yüreğinize sağlık cıdd
Mehmet
Bu site "13.45'de mi 13.45'te mi
iclal
elinize sağlık
misafir
Allah razı olsun .
mutluluk
Çok güzel olmuş ellerinize sağlık
hediye
Esselamün aleyküm Yusuf kardeşim.
Yusuf Semmak
SÜNNETTE BÖYLE BİR PAZARLIK ANLAY
mahmut konur
BİR AYET "Mümin kadınlara da bak
Erkan
Allah razı olsun
ismail
bayildim
Yusuf Semmak
NOT: Bir Hristiyanla tartışan bir
Yusuf Semmak
KİMLER SUÇLU? Bir toplumda ins
Yusuf Semmak
SAHÛR VAKTİNİN SON BULMASI VE SAB
ali
Güzel bir anlatım olmuş ALLAH(C.C
Yusuf Semmak
MUHÂCİRLERLE ENSÂR’IN KARDEŞLİĞİ:
Ece
Harika çok teşekkürler
meryemnazyazğan
Çok güzel anlatmışsınız, şimdi ço
Yusuf Semmak
DİLİN, BEYÂNIN, OKUMANIN, YAZMANI
Yusuf Semmak
Bir meâlde şöyle geçiyor: "Bunun
Yusuf Semmak
“Mütevâzı’, mutevazı” (م
Yusuf Semmak
Esmâül Hüsnâ: Yanlış – el-Esmâul
Yusuf Semmak
Müşkül: Yanlış – Müşkil (kapalı,
Yusuf Semmak
Nasılki: Yanlış – Nasıl ki: Doğru
Yusuf Semmak
“MESS”: Değme, dokunma, temas,
Sibel EKİNCİ
Muhterem Hocamız Feriduddin AYDIN
2017
çok detaya girmişsiniz ama tşr
Melek
Çok güzel
© 2012 YUSUFSEMMAK.COM