Aratrmac, Yazar

ANASAYFA
BZE ULAIN
AMACIMIZ
KUR'AN DNLE
KTAPLARIMIZ
DERS VDEOLARI ARV
NOT DEFTER
Bu yazmzda, boazlanmas ve eti yenmesi hell hayvanlarn erat'a uygun kesiminde "dindarlk" ve "besmele" artlarnn gerei zerinde durduk. Yani hayvan boazlayan kimsenin ya Mslman (Ehl-i Tevhd) ya da Hristiyan veya Yahudi (Ehl-i Kitap) olmasnn zorunlu olduunu delillerle akladk. Bu konunun daha iyi anlalmasn salayan nemli konulardan bir tanesi de "Ehl-i Kitap Kimdir?" sorusunun cevabn vermektir. Kur'n- Kerm'e gre, kimlere Ehl-i Kitap denildii anlaldktan sonra, konu akla kavumaktadr. Zira Allah, kendilerine kitap verilenlerin kestiklerinin bize hell olduunu belirtmitir. Ehl-i Kitap dnda kalan kimselerin -besmele ekseler dahi- boazlad hayvanlarn yenemeyecei, yetlerden aka anlalmaktadr. Ayrca hayvan boazlarken gerek Mslmanlarn ve gerekse Kitap Ehli insanlarn besmele ekmelerinin art olduunu vurguladk. Konu ok detayl olduu iin, sadece gnmzde renilmesi gereken ve uygulamas ihmal edilmi ynlere temas ettik.

بِسْـــــمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

MRKLERN KESTKLER HAYVANLARIN ETLER YENLR M? 

 Allaha hamd, Raslne salt ve selm ediyoruz. Baar ancak Onun yardm iledir. Bu mesele aslnda temel konulardan olmad iin; itikd bozukluklarn olduu, hell ve haramlarn dahi tam bilinemedii, slmn hakikatinin pek oklarna kapal olduu bir dnemde, ncelikli ele alnacak konulardan olmad aikrdr. Ancak ne kadar zc bir durumdur ki, yllarn gemesiyle, bu mesele ska konuulmad iin, ilimsiz ve nefsine uyan pek ok Mslman, bu konuda mttakce bir duru sergileme konusunda baarsz olmulardr.

Bunun nedeni; gnmzde fast-food ad verilen hazr yemeklerin ve ekmek aras yiyeceklerin srekli et rnlerinden olumasdr. Bylesi bir ortamda bu konuda imtihan baarabilmek ve pheli gdalardan saknmak adna midemize dur! diyebilmek ok zor ve etin bir imtihan olmaktadr! Bu nedenle, slm boazlamada aranan temel artlar zerinde duracaz. Fakat konuyu uzatmadan, herkesin anlayaca bir dil ve anlatm tercih edeceiz.

Her eyin en dorusunu bilen Yce Mevldr!

Takv sahiplerinin temel ahlk, haram lokmadan ve pheli gdalardan bnyesini korumaktr.

slm'a uygun olarak hayvan boazlamann artlarndan birisi; kesenin, Mslman veya Ehl-i Kitap (Hristiyan ya da Yahd) olmasdr.

Hayvan kesenin, Mslman olmas gerektiinin delili; "...Sizin kestikleriniz mstesn..." (Mide: 3) yetidir.

Kitap ehlinin kestiinin yenebileceinin delili ise; "Kendilerine kitap verilenlerin yiyecei (kestikleri) size helldir" (Mide: 5) yetidir.

Ancak Hristiyan ya da Yahdlerin kestiklerinin yenmesi iin, hayvan keserken, Allahn adn anmalar arttr. Kendi din ve inanlarn dikkate alarak, s (as)n adn, Uzeyr (as)n adn, putlarnn ya da tutlarn adn anarak, onlar adna hayvan keserlerse, kestikleri hayvann eti haram olur, yenmez!

erat'a uygun hayvan kesiminde "diynet/dindarlk" art arand gibi, besmele ekmenin de "art" olduu anlalmaktadr. Besmele kasden terk edilirse hayvann eti yenmez. Fakat boazlanan hayvann etinin yenmesinde, besmele "illet" deildir. Yani kim keserse kessin, besmele ektikten sonra kestii yenir denilemez! Putperest, Mecs ya da mrikler besmele ekse dahi, ulemnn ounun verdii fetvya gre, onlarn kestikleri yenmez. Btn limlere gre, Ehl-i Kitbn dinine girmi olsalar bile, mrtedin kestii haramdr.

 Genelde ulem, kasd olmadan unutarak besmeleyi ekmeyen Mslmann kestiinin yenebileceine fetv vermitir.

mam Mlike gre, bir Mslman, unutarak dahi besmeleyi ekmezse, kestii hayvann eti yenmez. Delil olarak zikrettii yetlerden bir tanesi udur: "zerine Allah'n ad anlmayan (hayvan)lardan yemeyin. nk o elbette bir fsktr." (En'm: 121)

 Bu yetin tefsrinde, Yahd bilginlerinin, Chiliyye Araplarnn zihnini bulandrmak iin kullandklar bir phe ve muhlefet yntemlerine deinilmektedir. bn-i Abbs'tan gelen bir rivyete gre, Yahdler, Peygamberimizin teblatna kar halkn zihnini kartrmak iin yle diyorlard: Allahn (normal lmle) ldrd haram oluyor da, bizim, (Allahn adn anarak) ldrdmz (boazladmz) nasl hell oluyor? Yahdler, bu ekilde toplumun akln kartrp, Nebev davet karsnda pheye dmeleri iin, ok sayda sorular retiyorlard. Bu rivyete dikkat edilirse, Allahn adn anarak kestiinde, boazlad hayvanlarn etlerinin yenebilecei ifade edilen kimselerin, Yahdler olduu anlalacaktr. yetin anlam, muhtemelen, Yahd ve Hristiyanlarn kestii hayvanlarn etlerinden yeme konusunda tereddte den sahblerle ilgilidir. Yani bu iki frka, besmele ile kesmilerse yiyebilirsiniz demektir.

 Enm Sresi Mekkdir. O dnemde Mekke mrikleri, kurban keserken genelde putlarnn adn andklar iin, baz kimseler, mriklerin kestiklerinden yemenin yasaklanmas, putlarnn adn anmalarndan dolay idi diye zannetmilerdir. Oysa mriklerden bir ksm, Allahn adn anarak hayvan boazlarlard. Buna ramen Rabbimiz, Hicretten sonra Mednede indirdii Mide Sresinin beinci yetinde Ehl-i Kitbn kestiklerinin hell olduunu belirterek, Allah adna hayvan kesenlerin, kesimlerinin hell olmas noktasnda -Mslmanlardan sonra- sadece Yahd ve Hristiyanlar istisn etmitir.

Yce Allah, bir hayvann hell olmas iin, Allahn adnn anlmasn art komutur.

Bu konuda Rabbimiz yle buyurur:

"ayet O'nun yetlerine iman edenler iseniz, artk zerlerine Allah'n ad anlan (besmele ile kesilen hayvanlar)dan yeyin." (En'm: 118)

Mekkede inen Enm: 145 ve Nahl: 115. yetlerde, zerlerine, Allahtan bakasnn ad anlarak boazlanm hayvanlarn haram klnd belirtilmitir.

mam Mlik'e gre, besmeleyi terk eden Mslmann kestii dahi yenmezken, acaba Mslman olmayan kimselerin kestiklerinin yenebileceini sylemek ne kadar tutarldr?

limlerin ou, 'tezkiye' yani hayvan boazlama esnasnda unutarak besmelenin terk edilmesi durumunda, yiyen Mslmann, yerken besmele ekmesinin yeterli olduunu belirtmilerdir.

Kur'n'da, Zekt- er' yani erat'a uygun hayvan kesiminde 'diynet/dindarlk' art koulmutur. Yani kesimin mer olmas iin, kesenin, Ehl-i Tevhd veya Ehl-i Kitap olmas gerekmektedir.

Ehl-i Kitbn, Hristiyanlar ve Yahdler olduunun delili:

"'Bizden nce kitap yalnz iki toplulua (Yahd ve Hristiyanlara) indirildi ve biz onlarn okuduklarndan habersiz kimseler idik' demeyesiniz diye, (size Kur'n' indirdik)." (En'm: 156)

En'm: 156'da, "Bizden nce kitap yalnz iki tifeye indirildi" ifadesi zikredilmitir ve Ehl-i Kitbn yalnzca iki tifeden ibaret olduu, "sadece, yalnz, ancak" anlamlarna gelen innem (hasr) edatyla vurgulanmtr.

Kur'n'da da "kitap ehli" ve "kendilerine kitap verilenler" ifadeleriyle kastedilen topluluklarn Hristiyan ve Yahdler olduu aktr. Bu ifade kalplaryla ok sayda yetler mevcuttur; tamam da Hristiyan ve Yahdleri kastetmektedir.

slm; akl yrtme dini deildir, vahiy dinidir. man edenleri, muhkem Nasslarla ifade edilen hkmler balaycdr. Akl, mantk, yorum, bak as, kanaat, fikir, hev ve hevesler vahyin nne geirilemez.

 Akl yrtme ve fsid bir kyslama ile u cmle sylenemez:

"Hristiyan ve Yahdnin kestii yeniyor da, irk komasna ramen, kendisine 'Mslman' diyenlerin kestii neden yenmesin?" Bu, fsid bir kystr!

nk Rabbimiz, mriklerin, putperestlerin, mrtedlerin, Mecslerin ya da ateistlerin kestiinden, Ehl-i Kitbn kestiini 'istisn' etmitir.

Ve yle buyurmutur:

"Kendilerine kitap verilenlerin yiyecei (kestikleri) size helldir, sizin yiyeceiniz de onlara helldir." (Mide: 5)

 Rabbimiz bu yette hayvan boazlama ehliyetine hiz iki kesimden bahsetmitir: Mslmanlar ve kendilerine kitap verilenler...

bn-i Abbs, bu yette "kendilerine kitap verilenlerin yemei" ifadesinin, ذَبَائِحُهُمْ "onlarn kestikleri" anlamnda olduunu sylemitir.[1] 

bn-i Abbs, Mchid, krime, Sad b. Cbeyr, At ve dier limler bu yette geen طَعَامٌ : Tam (yiyecek) lafzn ذَبِيحَةٌ : Kitap ehlinin kestii hayvan  eklinde tefsr etmilerdir. Tam lafznn, "kitap ehlinin kestikleri hayvanlar" anlamnda olduu hususunda btn limler ittifk etmilerdir.

Ehl-i Kitbn kimler olduunu rendiimize gre; mriklerin, putperestlerin, Mecslerin ve benzerlerinin kestiklerini yiyenlere artk u soruyu sorabiliriz.

nan yaps nasl olursa olsun, herkesin kestii sadece bir besmele ekmekle yenebilecekse, Rabbimiz neden Ehl-i Kitb istisn etmitir?

Takv sahibi olmak isteyen her m'mine yakan ey; nefsine czip gelen fetv peinde komak deil, pheli eylerden saknmaktr!

Uslen unu da ifade etmeden gemeyelim; Ehl-i Kitap dndaki gayrimslimlerin kestiklerinin yenmesinin ciz olmamas ya da haram olmas meselesi, ictihd bir konudur. Bu haram, Allah'n haram kldklar gibi kat' bir haram deildir. Hakknda kesin bir delil olmayan bir meselede, mctehidlerin zann delillerden hareketle fetv vermeleridir. Mslmanlarn, bu trden sakndrc fetvlar dikkate alp ihtiyta gre hareket ederek, farkl fetvlar bulunsa dahi, pheli eylerden korunmak ve bilmeden harama dmemek adna, takv yolunu semeleri gerekir. Ancak u kadar var ki, bu trden meselelerin hkmn inkr eden kfir olmaz. nk hkm ak ve kesin bir delile dayanmamaktadr. Bize den; bu tr meselelerde, cumhr-u ulemy dikkate alarak, pheli olarak deerlendirilebilecek bu tr durumlardan saknmaktr.

Peygamberimiz bu konuda yle buyurmutur:

"Hell bellidir, haram da bellidir. kisi arasnda (hell mi, haram m belli olmayan) pheli eyler vardr ki, insanlarn ou bunlar bilmezler. Her kim pheli eylerden saknrsa, rzn da, dinini de korumu olur. Kim de pheli eylere dalarsa, koruluk etrafnda davarlarn otlatan bir oban gibi, ok srmez ierisine dalabilir." (Buhri, mn, 39, H. No: 52; Mslim, Muskt, 107, H. No: 1599; bn-i Mce, Fiten, 14, H. No: 3984; Bkz: Buhr, Buy, 2, H. No: 2051; Tirmiz, Buy, 1, H. No: 1205; Eb Dvd, Buy, 3, H. No: 3329, 3330)

Kimlerin kestiinin yenecei, kimlerin kestiinin de yenemeyecei meselesini kartranlarn yanl yorumlad bir yet ile konumuzu noktalayalm. Allah Sbhnehu ve Tel, bu konunun, ilmi olmayan pek ok kimselerce, kendi hev ve hevesleri istikmetinde arptldn ve insanlarn ounun saptrldn bildirmektedir. Bu insanlarn iki temel sfat zikrediliyor: lim sahibi olmamak ve arzularna uymak.

lemlerin Rabbi yle buyuruyor:

zerine Allahn ad anlanlardan yememenize sebep nedir? Hlbuki O, size -kanlmaz olarak kendisine muhta olduklarnz istisn klarak- neleri haram kldn ayr ayr aklamtr. Gerekten birok kimseler, bilgisizce hevlaryla (halk) saptryorlar. phesiz Rabbin haddi aanlar ok iyi bilendir. (Enm: 119)

 Bu yetin ilk cmlesine, size ne oluyor da, zerine Allahn ad anlanlardan yemiyorsunuz? anlam da verilebilir. Ancak yukarda bizim tercih ettiimiz mel, metne daha sdk bir anlamdr. Bu yette haram klnan eylerin tafsltnn hangi yette getii ulem arasnda incelenmi ve bazlar Mide: 3. yet olduunu sylemilerdir. Oysa Mide Sresi, Mednede inen son sre olduu iin, cumhr-u mfessirn, bu aklama eklinde ikl olduunu belirtmilerdir. Enm: 119da geen (Allah), neleri haram kldn ayr ayr aklad (tafsl etti) ifadesi de gsteriyor ki, Rabbimiz tarafndan, haramlarn tafsltnn daha nce aklanm olmas gerekir. Bu nedenle mezkr yetin tafslini veren yet, Enm: 145 olmaldr. Mide: 3 de, daha sonra bu meseleyi tekd etmek zere gelmitir.

Ancak tm bu bilgilere ramen baz limler, Allahn, Mushafn tertbinde, Mide Sresinin, Enm Sresinden nce geleceini bildii iin, Enm: 119daki zamirin, Mide: 3deki yete rci olmas yerindedir demilerdir. Her ne kadar Mide Sresi, nzl bakmndan sonra olsa da, tertp bakmndan ncedir. Yani tertp srasna gre Kurnda, Mide: 3de haram olanlarn ayrnts verildikten sonra, Enm: 119da da: Allah size, neleri haram kldn aklayp bildirmitir buyrulmu oluyor. Ayrca haramlarn detay Mekkede inen Enm: 145 ile Nahl: 115. yetlerde de aklanmtr.

Bu yetten anlalan ey; gerek Mslmanlarn ve gerekse mriklerin, zerine Allahn ad anlarak kesilmi olan hayvanlardan yemedikleri deildir. Bu yetten anlalmas gereken; Allahn ad zikredilmeden veya putlar adna kesilen hayvanlarn ya da l hayvanlarn etlerinin yenmemesi gerektiidir. Bu yetten, dini ne olursa olsun, her kim besmele ekerek hayvan keserse, kestii hayvann eti hell olur eklinde bir sonu karlamaz. Yukarda akladmz gibi, hayvan boazlayan kiinin dini nemlidir. Bu yet, kitap ehli, besmele ekerek hayvan kestiyse, o etlerden yenebileceini gsterir. Mrikler, hayvan keserken genelde Allahn adn anmazlar; ilhlarnn ya da putlarnn adna keserler. Onlarn koyduklar bu hkme kar Yce Allah, kendi hkmn aklamaktadr.

 Ayrca limlerin ouna gre, Mecslerin kestikleri de yenmez. Bu konuda Peygamberimiz: Mecslere, Ehl-i Kitba davrandnz gibi davrann. Fakat kadnlaryla evlenmeyin, kestiklerini yemeyin (Muvatta, Zekt, 41; Musannef-i bn-i Eb eybe; Beyhak; Hads Mrseldir) buyurmutur.

 Ehl-i Kitap dnda kalan dier din ve ideoloji sahipleri de, kestiklerinin yenmemesi ve kadnlaryla evlenilmemesi bakmndan Mecsler gibidir. Grld gibi Peygamberimiz, kestikleri yenebilecek kiiler olarak, bu Hads-i erfinde de Ehl-i Kitb zikretmitir.

 Bu konu, her slm mesele gibi, ok detayl ynleri olan bir meseledir. Ve ilim ehlinin ma'lmudur. lmi olmayanlar da, ehline danarak ya da aratrp renerek ihtiyalar olan bilgilere ulaabilirler. 

Fakat yaptklar btn aratrmalarnda, Allahn kullarna takvy tavsiye ederiz. nk ilim ehli kabul edilen baz kimseler baz konularda nefislerine uyabilirler ve nefislerine gre hkm verebilirler. te bu gibi durumlarda takvya uyan kimse yanltan saknm olur!

 slm pek ok mesele, -ne kadar girift gzkse de- herkesin aklnn alabilecei ekilde zlebilir aslnda. yle ki: Allah ve Rasl bir eyi emretti veya tavsiye ettiyse, farza-vcibe bakmakszn onu yapmak; Allah ve Rasl bir eyi yasaklad veya sakndrdysa, harama-mekrha bakmakszn, tam bir teslimiyetle menn ve saddakn demek ve ondan saknmak takv yoludur. Sahbe aynen byle idi. Vcipten, Snnetten, Mstehabdan kamak iin, mekrhlar ve pheli ileri yapmak iin asla fetv peinde komazlard.

 Mriklerin kestii hell mi haram m, bir trl zememi bir Mslman, bu meseleyi pheli ilerden saysa dahi, hemen uzak durmas gerekir! Mesel; sigara imek haram mdr, mekrh mudur, ilim ehli olmad iin bu konuyu tam olarak alglayamam bir kimse, en azndan bu meseleyi pheli kabul edip sigaray terk etmesi ma'kl olan davran ekli deil midir? Ama maalesef ki, gnmzn Mslmanlk anlaylarnda, bir mesele zann- glip ile ikr olsa dahi, birka farkl ictihd ne srp yle diyenler de var diyerek, mekrhta ve ubuhta devam edilmektedir! [2]

Bu konuyu zl bir sz ile bitirelim:

Takvya tlip olanlarn yolu, pheli eylerden saknmaktr.

Nefsinin ve midesinin derdine denlerin ii ise, zayf bir fetv bulsa ona snmaktr!

Rabbimiz, haram lokmadan, pheli gdalardan; o haram ve pheli gdalarn mneviyt dnyamzda meydana getirecei ykmlardan bizi korusun! mn.


[1] Buhr, Kitbuz Zebih Ves Sayd, 22

[2] pheli eylerden saknmak; eer o ey aslen mubh olsa bile, helle haram hkm vermek anlam tamaz. nk hell mi haram m olduu kesin bilinmeyen bir eyden uzak durmann anlam, Allah rzs iin, harama dme korkusuyla bir eyi terk etmektir. pheli durumlardan saknan kimse, Allahn hell hkm verdii bir eye haram hkm de vermemektedir. Bilakis Allah, o konuda kesin bir hkm belirtmemesi nedeniyle, limler o meselede fetv verip mmeti o iten sakndrmlardr. O meselenin mubh olmasna dir ihtiml bulunsa dahi, hell olmad ihtimli daha kuvvetlidir. Bu durum, limlerin ounun farkl zamanlarda verdikleri fetvlarla sbittir. Bir kimsenin, ilim sahibi olmad halde, haram m hell mi olduundan phe ettii bir eyden saknmas Hadslerde emrediliyorsa ve bunun takv olduu belirtiliyorsa; limlerin ou bir eyin hell olmadn sylerlerken, limlerin sakndrd o eyden saknmamak ve o ite gevek davranmak, takv yolunu terk etmek, et yeme derdine dmek ve nefsin yoluna girmek anlamna gelmez mi? Bir hayvann mer ekilde kesilebilmi olmasnn artlarndan bir tanesi de, kesim yapan kimsenin Mslman ya da Ehl-i Kitap yani Hristiyan veya Yahd olmasnn, temel artlardan biri olduuna dir, ulemnn ounluunun vermi olduu fetvlardr. Bu fetvlara ramen, takv yolunu zz grlerde ve nefsimizin i sesinde aramak, pheli eylerle amel etmeyi det edinmek demektir ki, bu davran ekli tehlikelidir! Ehl-i Kitap tabiri de yalnzca Yahd ve Hristiyan tifeleri ile snrldr (Enm: 156), irk koanlara bu sfat verilemez. Allah, Kurnda bu iki tifeyi birbirinden ayrmtr. Mriklere ayn zamanda Ehl-i Kitap diyenlere ve onlarn kestiklerinin de yenilebileceini syleyenlere hatrlatmak isteriz Allah, Kurnda Ehl-i Kitaptan olan kadnlarla evlenilmesine izin vermitir: Sizden nce kendilerine kitap verilenlerden iffetli kadnlar, mehirlerini vermeniz artyla, namuslu olmak, zin etmemek ve gizli dost tutmamak zere size helldir. (Mide: 5) Bu yete gre, Ehl-i Kitbn hangi kadnlaryla evlenilebilecei aklanmaktadr. O kadnlar da; namusuna sahip kp iffetli olarak hareket eden, zin etmeyen ve gizli dost tutmayan kadnlardr. Bir Mslman, mehirlerini verdii zaman onlar nikahlayabilir. Bu yette, Ehl-i Kitbn مِنْ قَبْلِكُمْ  sizden nce kayd ile mukayyed olduuna da dikkat ekelim. Yani kitap ehli kimseler, biz Mslmanlardan nceki tifeler olan, Yahd ve Hristiyanlardan ibarettir.

Ayrca l-i mrn Sresinin 64. yetinde, Kitap Ehli kimseler, Tevhde davet edilirlerken Sizinle bizim aramzda mterek bir kelime ifadesi kullanlmaktadr. nk iin banda Kitap Ehli kiiler, Peygamberleri vastasyla Tevhde arlmlard. Oysa onlar ya bu arya kar ktlar ya da sonradan Tevhdden ayrldlar. Fakat Mslmanlarla mrikler arasnda ortak kelime yoktur; zira onlar asl itibariyle irk akdesine mensupturlar. Bu ynyle de, irke intisp edenlere Kitap Ehli denmesi doru deildir.

Rabbimiz, Ehl-i Kitbn kadnlaryla evlenmeye izin vermesine ramen, mriklerin kadnlaryla da erkekleriyle de evlenmeyi kesin olarak haram klmtr: Mrik kadnlarla, onlar iman etmedike evlenmeyin. Hounuza gitse de, mrik bir kadndan mmin bir criye elbette daha hayrldr. Mrik erkeklerle de onlar iman etmedike, (mmin kadnlar) evlendirmeyin. Hounuza gitse de, mrik bir erkekten mmin bir kle elbet daha hayrldr. Onlar (mrikler) cehenneme arrlar. Allah ise, kendi izniyle, cennete ve mafirete arr ve iyice dnp t alsnlar diye, insanlara yetlerini aklar. (Bakara: 221) Acaba mriklerin kestiklerini yiyenler, onlarn kadnlaryla da evlenilebileceini sylyorlar m? Zira mrik ile kitap ehli ayn olursa, byle bir eliki domaktadr! Aslnda eliki, bu kavramlar birbirlerine kartrmaktan ibrettir. Yce Allah; Kendilerine kitap verilenlerin yiyecei (kestikleri) size helldir, sizin yiyeceiniz de onlara helldir (Mide: 5) buyurmak sretiyle, Ehl-i Kitbn kestiklerinin yenilebileceini, -az nce zikrettiimiz gibi- kadnlaryla da evlenilebileceini (Bakara: 221) sylerken; dier tife olan mriklerin ise hem kadnlaryla, hem de erkekleriyle evlenmeyi kesin olarak yasaklamaktadr. Bir kimsenin mriklerle evlenilebileceini iddia etmesi kfrdr! Peki, btn bunlara ramen, mriklerin kestiklerinin yenilebilecei nasl iddia edilebilir? Mrikler ayr, kitap ehli ayr olduklar halde, bu iki tifeyi birbirlerine katp, onlar tek tife haline getirmek nasl kabul edilebilir? Mer olan tezkiye (hayvan boazlama) konusunda sadece besmeleyi temel ve yeterli art (illet) kabul etmek de mmkn deildir. Byle yaplrsa, besmele ile kesilen (asl itibariyle eti yenebilen) btn hayvanlarn yenilebilecei sylenmi olur! Yani "kim keserse kessin, fark etmez" hkm verilmi olur! Bu, doru deildir! Elbette besmele, mer tezkiye iin artlardan bir tanesidir, ama yeterli art deildir. Kesen kimsenin diynet durumu da nemli bir arttr. Cumhra gre, illettir. Yani hayvan boazlayan kimsenin, ya Mslman olmas ya da kitap ehli olan bir kimse olup, eti yenebilen bir hayvan Allahn adyla boazlam olmas gerekmektedir. Bu durum, Nasslarla sbittir.

Mslmana den grev; zayf grleri can simidi grmek yerine, mer kesimlerle faaliyet gsteren kasap ve lokantalar aarak mmetin nndeki bu ciddi sorunu ortadan kaldrmaktr. Bu mesele zerinde insanlar, yllardr konumak ve tartmak yerine, alarak ortaya icraat koymu olsalard, bugn bunlar konuuluyor olmayacakt! Gemite slmn hkim olduu beldelerde bu meselelerin konuulmad ve bugn var olan bu sorunun, o dnemlerde bulunmad gibi! Aslnda problemin kayna insanlardr. Sorumsuzluk, sorun retir; tembellik de sorunlar devam ettirir. Her glkten sonra bir kolaylk vardr; fakat alrsak, sabr, sebt ve istikmet zere bulunursak Rabbimiz, hepimizi pheli lokmadan ve o lokmann mneviyt dnyamzda meydana getirecei tahrbttan korusun. mn!

Yusuf Semmak

Balant | kategori: FIKIH | tarih: 12/11/2013 | Yorum(1) | Yorum yaz
misafirAllah raz olsun .
tarih: 27.12.2017
YORUM YAZINIZ
SMNZ

E-Posta (Gizli)

Web siteniz

Yorumunuz

Gvenlik kodu
18.10.2019Cuma
Son Konular • 42- Zlimlerin Yaptklarndan Allah Habersiz Sanma! (Video)
• 41- Ashb- Kehf Hakknda (Video)
• 40- Kur'n'da Peygamberimize 'Ey Muhammed!' Biiminde Hitap Edilmi midir? (Video)
• 39- Neyi Fkhedeceiz? (Video)
• 38- Muavvizeteyn Hakknda bn-i Mes'd'dan Gelen Rivyet Meselesi (Video)
• 37- Rzk Artran ve Bereketlendiren Etkenler Nelerdir? (Video)
• 36- Kime Uyacaz? Kime nanacaz? (Video)
• 35- Ey Yolcu, Dnya Bir Aa Glgesi Gibidir! (Video)
• 34- Kelime-i ehdet'in 'rb (Video)
• 33- Hayata Dair, Hayt tler (Video)
• 32- "Arapa'y Putlatrmak" Deyimi zerine (Video)
• 31- Kime Kulak Vermeli?! -Fkradan Hisse- (Video)
• 30- Evli Kadnlarla Evlenilir mi?! (Video)
• 29- Seyyid Kutub lim midir? (Video)
• 28- Kur'n'a Uymad ddiasyla nkr Edilen Bir Hadsin Mdfaas (Video)
• 27- Gnmzde Genelde Yanl Anlalan Bir yet - Ra'd: 11 (Video)
• 26- Bedevden Al Haberi! (Video)
• 25- Mezhepsizlik Dinsizliin Kprsdr! (Video)
• 24- slm'da Tevhd Olmadan Vahdet Olmaz! (Video)
• 23- Rabbin Kim? Rabb Kimdir? (Video)
• 22- Allah'tan Bakasna bdet Etmede Cehlet Mazeret Deildir! (Video)
• Gnlk Dua ve Zikirler
• KASDE- LAMYYE (eyhu'l-slam bn-i Teymiyye) Pdf ndir!
• Peygamberler Tarihi Test Bilgi Yarmas - PDF ndir!
• Muhtelif Konularda Ksa Ksa - 5
• "TEVESSL VE KABR- NEB'Y ZYARET" ADLI KTABIMIZ IKMITIR!
• MUHTELF KONULARDA LM NAKLLER - 1
• NASHATLER 13
• Dinin Aslnda Cehalet Mazeret midir? (PDF Oku/ndir!)
• Muhtelif Konularda KISA KISA - 4
• Allah Tel, Neden Kurnda Baz Yerlerde Biz Zamiri ile Hitap Buyurmutur?
• Vv ve Y Harflerinden nceki Harfi Mefth Olan Emsile-i Hamse'ye Nn-u Sakle'nin Dhil Olmas:
• NASHATLER 12
Son Yorumlar
sadullah demirciolu
abdullah bin mesud (r.a.) sakn
Yusuf Semmak
Bir kardeimiz, selmdan sonra;
Yusuf Semmak
EVET, YNE SGARA! Bugn piyas
brahim sarta
Allahraz olsun
Muhammet ****
Bizim din hocamz banz rtmek
Ali zbek
Hocam Allah raz olsun mkemmel b
fatma
ellerinize yreinize salk cdd
Mehmet
Bu site "13.45'de mi 13.45'te mi
iclal
elinize salk
misafir
Allah raz olsun .
mutluluk
ok gzel olmu ellerinize salk
hediye
Esselamn aleykm Yusuf kardeim.
Yusuf Semmak
SNNETTE BYLE BR PAZARLIK ANLAY
mahmut konur
BR AYET "Mmin kadnlara da bak
Erkan
Allah raz olsun
ismail
bayildim
Yusuf Semmak
NOT: Bir Hristiyanla tartan bir
Yusuf Semmak
KMLER SULU? Bir toplumda ins
Yusuf Semmak
SAHR VAKTNN SON BULMASI VE SAB
ali
Gzel bir anlatm olmu ALLAH(C.C
Yusuf Semmak
MUHCRLERLE ENSRIN KARDEL:
Ece
Harika ok teekkrler
meryemnazyazan
ok gzel anlatmsnz, imdi o
Yusuf Semmak
DLN, BEYNIN, OKUMANIN, YAZMANI
Yusuf Semmak
Bir melde yle geiyor: "Bunun
Yusuf Semmak
Mtevz, mutevaz (م
Yusuf Semmak
Esml Hsn: Yanl el-Esmul
Yusuf Semmak
Mkl: Yanl Mkil (kapal,
Yusuf Semmak
Naslki: Yanl Nasl ki: Doru
Yusuf Semmak
MESS: Deme, dokunma, temas,
Sibel EKNC
Muhterem Hocamz Feriduddin AYDIN
2017
ok detaya girmisiniz ama tr
Melek
ok gzel
© 2012 YUSUFSEMMAK.COM