Araştırmacı, Yazar

ANASAYFA
BİZE ULAŞIN
AMACIMIZ
KUR'AN DİNLE
KİTAPLARIMIZ
DERS VİDEOLARI ARŞİVİ
NOT DEFTERİ
Toplumda binde bir oranında da olsa, sakalının uzunluğuyla yani bir tutam olmasıyla kendini ön plana çıkarmaya çalışan ve devamlı Müslümanların sakalının bir tutam olması gerektiğini söyleyen hatta sakalı bir tutam olmayan Müslümanların arkasında namaz dahi kılmayan aşırı fikirli ve bilgisiz insanlar bulunabilmektedir. Onlara birkaç sözümüz var...


      BİR TUTAM POLEMİK!

Toplumda binde bir oranında da olsa, sakalının uzunluğuyla yani bir tutam olmasıyla kendini ön plana çıkarmaya çalışan ve devamlı Müslümanların sakalının bir tutam olması gerektiğini söyleyen hatta -bizzat benim de şâhit olduğum gibi- sakalı bir tutam olmayan Müslümanların arkasında namaz dahi kılmayan aşırı fikirli ve bilgisiz insanlar bulunabilmektedir.

Onlara birkaç sözümüz var...

1. Sakalın bir tutam olacağına dair açık bir Hadîs yoktur.

İhtilâflı konulara önem verdiğinizden daha çok sâlih amellere ve güzel ahlâka yönelmeye önem veriniz! Sakalı kazıtmak haramdır ama sakalın ölçüsünün ne kadar olduğu muhtelefun fîh'dir.

2. Sakallarıyla sivrilmeye çalışan kimseler, bir tutam sakallarını, Allah için mi yoksa riyâ için mi bıraktıklarını tekrar düşünsünler! Ayrıca Müslümanlar arasında sakalında birkaç kılın fazlalığıyla müttakî olacaklarını sanmasınlar! Takvâ sahibi olmak istiyorlarsa imana, sâlih amellere, güzel ahlâka önem versinler. Ve şüpheli şeylerden sakınsınlar.

Peygamberimizin, risâleti boyunca öğretip yerleştirmeye çalıştığı takvâ ve ihsân sıfatını elde etmeye çalışsınlar. Sakalı uzun olmayan Müslümanların sakallarını ölçeceklerine, onların maddî durumu nasıl, onun uzunluğuna ya da kısalığına dolayısıyla ihsâna ve fedâkârlığa tâlip olsunlar! Sakallarıyla mü’minleri incitmeye ve tırmalamaya değil!

3. "Sakalı bir tutam olmayanın arkasında namaz kılınmaz" diye yeni bir bid'at çıkarmasınlar! Sakalın ölçüsü ile fısk’ın zerre kadar alâkası yoktur! İslâm'da fitneye sebep olmanın zann-ı gâliple muhtemel olduğu durumlarda vâcibin dahi terk edilmesinin vâcip olduğunu unutmasınlar. Zira zararları def etmek, menfaatleri celbetmekten daha evlâdır. Bir tutam olup olmaması meselesi fıkhî yönden ihtilâflı olan bir mevzuda farklı bakış açıları nedeniyle kardeşliğe zarar vermesinler!

Nefse uyarak, Müslümanlar arasında ayrılığa neden olmak büyük bir fitnedir! İhtilâflı konularda bir görüşe sarılıp diğer görüşlerle amel eden Müslümanlara müsâmaha göstermemek ve böylece parçalanmaya, ayrılığa ve hizipleşmeye vesile olmak haramdır!

Sözü Üstad Mevdûdî rahımehullâh’a bırakalım:

"Kılık-kıyafet ve şekil-şemâil gibi zâhirle; yani dış görünüşle ilgili Peygamber Efendimizin yaptığı tüm yönlendirmeler, Medîne döneminin son 5-6 yılına aittir. Bundan önce Peygamber Efendimiz 15-16 sene kendi tâbiîlerinde, takvâ ve ihsânın -Kur'ân-ı Kerîm ve Hadîs-i Şerîflerde ayrıntılı kalıpları beyan buyrulmuş olan- sıfatlarını vücûda getirmek için uğraştı...

Sakalla ilgili olarak Nebî aleyhisselâm hiçbir miktar belirlememiştir. Sadece bırakılmasını buyurmuştur. Eğer sakal bırakırken fâsıkların şeklinden kaçınırsanız ve genel olarak örfte sakal olarak tanımlanan mikdarda sakal bırakırsanız (yani onu gördüğünde herhangi bir şahısta sizin birkaç günden beri sakalınızı kesmediğiniz şüphesi uyanmamalı), Fıkıh ehlinin istinbât ettikleri şartlara tamamen uyup uymasa da Şâri'nin isteği yerine gelmiş olur..." (Fetvâlar, 1/193)

İmam Mevdûdî, “büyük âlimlerin (!), sakalın bir tutam uzunlukta olması gerektiği ve bundan daha az sakal bırakanın fâsık olduğunu söylediklerini” ifâde eden bir kişiye şöyle cevap vermektedir:

"Asıl sorulması gereken sakalın miktarının belirlenmesi için o âlimlerin ne gibi delillere sahip olduğudur. Özellikle onların belirledikleri uzunluktan daha kısa sakal bırakanları fâsık olmakla suçladıkları noktada, onlardan fısk'ı nasıl tanımladıklarını sormak gerekir. Büyük büyük (!) âlimlerin Şer’î sınırları ihlâl eden fetvâlar vermelerinden dolayı oldukça üzülüyorum…

Sakalla ilgili olarak Şâri' hiçbir sınır belirlememiştir. Ulemânın belirlemek için uğraştığı sınır behemehâl istinbâtla ilgili bir şeydir. İstinbâtla ortaya konulmuş hüküm, Nassın sahip olduğu dereceye sahip değildir..." (Fetvâlar, 1/197)

Selef ulemâsı, sahâbenin şemâili hakkında uzun uzadıya açıklamalar yapmış olmasına rağmen, neden onların sakallarının miktarı hakkında birkaç sahâbî dışında birşey yazmamışlardır?

"Esmâu'r-Ricâl ve Siyer kitaplarında araştırmalarım neticesinde iki-üç sahâbîden başkasının sakalının miktarı hakkında bir bilgiye sahip olamadım. Sahâbenin şemâili hakkında sayfalarca yazılıp çizilmesine rağmen onların sakallarının ne kadar olduğu hakkında bir şey yazılmamıştır. Bundan da Selef ulemâsı arasında sakalın uzunluğu meselesinin ne kadar önemsiz ve dikkate değmez bir şey olduğu anlaşılabilir. Bununla beraber müteahhirûn ulemâsı arasında bu mesele üzerinde oldukça fazla durulmuştur..." (Fetvâlar, 1/197, 198)

Sakalın uzunluğu mu yoksa fedâkârlık ve vefâkârlığın uzunluğu mu önemlidir?

"Yeter ki herhangi bir kimsenin Allah yolundaki fedâkârlıkları ve vefâkârlıkları uzun olsun da, sakalları kısa olsa da, o kadar büyük bir zararı olmayacaktır. Ama fedâkârlık ve vefâkârlığı kısa olursa, inanın ki, sakalı ne kadar uzun olursa olsun fayda vermeyecektir. Hatta Allah Teâlâ yanında hilekârlıktan dolayı hesaba çekilmesi de uzak bir ihtimâl değildir..." (Fetvâlar, 1/198, 199)

 

Bağlantı | kategori: FIKIH | tarih: 28/09/2013 | Yorum(0) | Yorum yaz
YORUM YAZINIZ
İSMİNİZ

E-Posta (Gizli)

Web siteniz

Yorumunuz

Güvenlik kodu
13.07.2020Pazartesi
Son Konular .: 56- Hadis Dersleri -9 | “Kafir Olarak Ölmüş Kişiye Hiçbir Ameli Fayda Vermez!” (Ders Videosu)
.: 55- Hadis Dersleri -8 | “Benim Babam da Senin Baban da Ateştedir!” (Ders Videosu)
.: 54- Ruhun Gıdası -5 (Video)
.: 53- Hadİs Dersleri -7 | “İman Edenler ve İmanlarına Zulüm Karıştırmayanlar!” (Ders Videosu)
.: 52- Ruhun Gıdası -4 (Video)
.: 51- Hadis Dersleri -6 | “Müslüman Olan Kimse Cahiliyyedeki Amelinden Sorumlu mudur?” (Ders Videosu)
.: 50- Ruhun Gıdası -3 (Video)
.: 49- Hadis Dersleri -5 | "Mü’min Olarak Sabahlayıp, Kafir Olarak Akşamlamak!" (Ders Videosu)
.: 48- Ruhun Gıdası -2 (Video)
.: 47- Hadis Dersleri -4 "Müslümana Sövmek Fasıklık, Onunla Çarpışmak Küfürdür!" (Ders Videosu)
.: 46- Ruhun Gıdası -1 (Video)
.: 45- Hadis Dersleri -3 "Müslümana 'Kafir' Diyen Kimsenin Durumu!" (Ders Videosu)
.: 44- Hadîs Dersleri -2 "Münâfığın Hasletleri!" (Ders Videosu)
.: MUHTELİF KONULARDA İLMÎ NAKİLLER - 2
.: Namahreme, 'Hoş Geldin!' Demek Caiz midir?
.: 43- Yûsuf Semmak Kimdir?
.: NASİHATLER 14
.: 42- Zâlimlerin Yaptıklarından Allah’ı Habersiz Sanma! (Video)
.: 41- Ashâb-ı Kehf Hakkında (Video)
.: 40- Kur'ân'da Peygamberimize 'Ey Muhammed!' Biçiminde Hitap Edilmiş midir? (Video)
.: 39- Neyi Fıkhedeceğiz? (Video)
.: 38- Muavvizeteyn Hakkında İbn-i Mes'ûd'dan Gelen Rivâyet Meselesi (Video)
.: 37- Rızkı Artıran ve Bereketlendiren Etkenler Nelerdir? (Video)
.: 36- Kime Uyacağız? Kime İnanacağız? (Video)
.: 35- Ey Yolcu, Dünya Bir Ağaç Gölgesi Gibidir! (Video)
.: 34- Kelime-i Şehâdet'in İ'râbı (Video)
.: 33- Hayata Dair, Hayâtî Öğütler (Video)
.: 32- "Arapça'yı Putlaştırmak" Deyimi Üzerine (Video)
.: 31- Kime Kulak Vermeli?! -Fıkradan Hisse- (Video)
.: 30- Evli Kadınlarla Evlenilir mi?! (Video)
.: 29- Seyyid Kutub Âlim midir? (Video)
.: 28- Kur'ân'a Uymadığı İddiasıyla İnkâr Edilen Bir Hadîsin Müdâfaası (Video)
.: 27- Günümüzde Genelde Yanlış Anlaşılan Bir Âyet - Ra'd: 11 (Video)
Son Yorumlar
sadullah demircioğlu
abdullah bin mesud (r.a.) ‘’sakın
Yusuf Semmak
Bir kardeşimiz, selâmdan sonra; “
Yusuf Semmak
EVET, YİNE SİGARA! Bugün piyas
İbrahim sarıtaş
Allahrazı olsun
Muhammet ****
Bizim din hocamız başınızı örtmek
Ali Özbek
Hocam Allah razı olsun mükemmel b
fatma
ellerinize yüreğinize sağlık cıdd
Mehmet
Bu site "13.45'de mi 13.45'te mi
iclal
elinize sağlık
misafir
Allah razı olsun .
mutluluk
Çok güzel olmuş ellerinize sağlık
hediye
Esselamün aleyküm Yusuf kardeşim.
Yusuf Semmak
SÜNNETTE BÖYLE BİR PAZARLIK ANLAY
mahmut konur
BİR AYET "Mümin kadınlara da bak
Erkan
Allah razı olsun
ismail
bayildim
Yusuf Semmak
NOT: Bir Hristiyanla tartışan bir
Yusuf Semmak
KİMLER SUÇLU? Bir toplumda ins
Yusuf Semmak
SAHÛR VAKTİNİN SON BULMASI VE SAB
ali
Güzel bir anlatım olmuş ALLAH(C.C
Yusuf Semmak
MUHÂCİRLERLE ENSÂR’IN KARDEŞLİĞİ:
Ece
Harika çok teşekkürler
meryemnazyazğan
Çok güzel anlatmışsınız, şimdi ço
Yusuf Semmak
DİLİN, BEYÂNIN, OKUMANIN, YAZMANI
Yusuf Semmak
Bir meâlde şöyle geçiyor: "Bunun
Yusuf Semmak
“Mütevâzı’, mutevazı” (م
Yusuf Semmak
Esmâül Hüsnâ: Yanlış – el-Esmâul
Yusuf Semmak
Müşkül: Yanlış – Müşkil (kapalı,
Yusuf Semmak
Nasılki: Yanlış – Nasıl ki: Doğru
Yusuf Semmak
“MESS”: Değme, dokunma, temas,
Sibel EKİNCİ
Muhterem Hocamız Feriduddin AYDIN
2017
çok detaya girmişsiniz ama tşr
Melek
Çok güzel
© 2012 YUSUFSEMMAK.COM