Araştırmacı, Yazar

ANASAYFA
BİZE ULAŞIN
AMACIMIZ
KUR'AN DİNLE
KİTAPLARIMIZ
DERS VİDEOLARI ARŞİVİ
NOT DEFTERİ
__ YENİ PAYLAŞIMIMIZ! (Sesli Kitap - 8. Bölüm) __ 2021 Yılının İlk Paylaşımı... Abone olup, bildirimi açıp, eşinize dostunuza tavsiye edip, "çam sakızı, çoban armağanı" kâbilinden de olsa, hayır denizinde bir damla olabilirsiniz.
Bağlantı | kategori: DERS VİDEOLARI | tarih: 01/01/2021 | Yorum(0) | Yorum yaz
__ YENİ PAYLAŞIMIMIZ (İLMÎ)! (Sesli Kitap - 7. Bölüm) __ 2020 Yılının Son Paylaşımı... Öncelikle belirtelim, bu konu özellikle ilim ehlini ilgilendiren ilmî bir konudur! İlimden ve Tevhîd’den yoksun olan bazı kesimlerin hak ehlini eleştirip tahkîr ve tekfîr etmelerine yönelik saldırılarını bertaraf etmek adına tahkîk edilmiştir. Bunun, şirk ve dalâlet ehlinin üzerinde yaygara yapmasının da etkisiyle çok müşkil ve tahkîkâtı zor bir konu olduğu bir gerçektir. Eğer hassâten günümüzdeki Ğulât-ı Sûfiyye’nin bu rivâyeti dillerine dolayarak gidip geldikleri yerlerde mütemâdiyen ehl-i imana saldırmaları vâkıası olmasaydı, biz bu konuya yer vermezdik! Bu açıdan bakıldığında, konunun ilmî olarak izah edilmesinin yanında, başta ulemâ olmak üzere tüm mü’minlerin izzet ve şereflerini koruma adına bir hassâsiyet gösterdiğimizi belirtmeliyiz. Her nedense, Âyetlerin ve Hadîslerin bile müteşâbihleri olduğunu bilen şirk ehli, sözlerde de müteşâbihler olabileceğini görmezlikten gelmektedirler. Burada, “İmam Mücâhid rahımehullâh’tan gelen söz konusu rivâyet sahîhtir ama müteşâbih bir mâhiyettedir. İmam Mücâhid’in de, Peygamberimize iftirâ edip din adına kendinden bir söz söylemesi düşünülemeyeceğine göre, keyfiyetini bilemeyiz” deyip, bu sözü, İslâm’ın ana esasları ve umdeleri çerçevesinde te’vîl etseydiler veya tevakkuf etseydiler, elbette bu kendileri için daha hayırlı olurdu! Nitekim kimi âlimler bu rivâyeti yorumsuz şekilde nakletmekle kalmışlar, kimileri de meşrû dairede bir te’vîl ortaya koymuşlardır. O te’vîli de tahkîkâtımızda ortaya koyduk. Konunun zor bir mesele olduğu inkâr edilemez. Bu nedenle de Türkçe kitaplar içinde bu konuyu izah eden bir çalışma görmedik. Fakat sûfîlerin bu kanaldan saldırılarına cevap niteliğinde meseleyi ilmî olarak tahkîk ettik. Böylelikle dallar budaklar mesâbesindeki meseleleri dillerine dolayıp, onlar üzerinden Tevhîd’e ve Tevhîd ehline saldıran kimselerin boş ve beleş konuştuklarını ortaya koymak istedik. Amacımız bu iken, bazı cesur gençler de kalkıp bu rivâyeti hakikati üzere alıp keyfiyetinden dem vurmaya kalkışmasınlar. Bu yolla teşbîh ve tecsîm’e kaymasınlar! Ehl-i Sünnet’in müteşâbihlere yaklaşımı bellidir; ondan sapmasınlar! Sadece bilsinler ki, İbn-i Teymiyye ve İbn-i Kayyım başta olmak üzere bazı âlimleri, bu rivâyeti bahane ederek tekfîr eden kimseler aslında bu rivâyeti kitaplarına alan veya kitaplarına almakla birlikte te’vîl eden birçok âlimi de tekfîr etmektedirler! Bu da, pratikte âlimleri ve mezhepleri kâle almadıklarını gösterir! Her ne kadar bunun aksini söyleseler de!.. Bu tavır, ümmetin imamlarının ve mü’minlerin yolu olan Sırât-ı Müstakîm’den ve Ehl-i Sünnet ve’l Cemâat menhecinden sapmaktır! Öyle ya, ulemâyı ve diğer mü’minleri sahîh bir rivâyeti kitaplarına aldıkları veya söyledikleri için tekfîr etmek de neyin nesi?! Hem de o rivâyetin, aslında teşbîh ve tecsîmcilerin delillerini zikredip iptal etmek ve İslâm’ın hakikatini ortaya koymak adına zikredildiğini bilmeden! Müşebbihe ve Mücessime’ye karşı en çok mücâdele eden o âlimlere hakâret eden teşbîh ve tecsîm içinde yüzen kimseler, âlimlere gıybet ve iftirâ ederlerken, âlimlerin etlerinin zehirli olduğunu bilmiyorlar mı? Mahkeme-i Kübrâ’da nasıl hesaplaşacaklar?! İmam Mücâhid’den nakledilen bu sahîh rivâyeti, -sadece kitabına alan onlarmış gibi- kitaplarına aldıkları için İbn-i Teymiyye’ye ve İbn-i Kayyım’a iftirâ eden yaygaracılar acaba; İMAM TABERÎ, EBÛ BEKR EL-HALLÂL, İBN-İ BATTA, EBÛ İSHÂK ES-SA’LEBÎ, EBÛ YA’L EL-FERRÂ, EL-HATÎB EL-BAĞDÂDÎ, İBN-İ EBÎ YA’LÂ, İBN-İ ATIYYE, İMAM KURTUBÎ, BEDRUDDÎN İBN-İ CEMÂA, İMAM ZEHEBÎ, BEDRUDDÎN EL-AYNÎ, İBN-İ HACER EL-ASKALÂNÎ, İMAM SUYÛTÎ, MOLLA ALİYYU’L KÂRÎ, HATTA BU RİVÂYETİ REDDETMEYEN AHMED B. HANBEL VE OĞLU ABDULLAH gibi âlimleri hatta sayfa işgal etmemek için isimlerini zikretmediğimiz diğer âlimleri de mi sapıklıkla suçlayıp tekfîr etmektedirler?! Hem de tekfîrcilikte [iman ehlini tekfîrde] level atlayarak!.. Sırf bu müteşâbih rivâyeti kitaplarında zikrettiler diye! Yoksa onlar çifte standartlı kimseler midirler? Bu câhil insanlar, bu bilgisizliklerine, tutarsızlıklarına ve dalâletlerine rağmen ne yazık ki câhiliyye toplumlarında kendilerine az veya çok taraftar bulabilmektedirler! Birçok kimse âhir zamanın saptırıcı imamları tarafından saptırılmaktadır! Rabbim, akl-ı selîm ve hidâyet versin.
Bağlantı | kategori: DERS VİDEOLARI | tarih: 30/12/2020 | Yorum(0) | Yorum yaz
YENİ PAYLAŞIMIMIZ! (Sesli Kitap - 6. Bölüm)
Bağlantı | kategori: DERS VİDEOLARI | tarih: 25/12/2020 | Yorum(0) | Yorum yaz
YENİ PAYLAŞIMIMIZ! (Sesli Kitap - 5. Bölüm) Kitabımızda “İslâm Akîdesi ve Temel Kavramlar” başlığı altında müstakîl sayılabilecek bir bölüm vardır. Bu bölümde sırasıyla “Akâid, İbâdet, Din, Tâğût ve Câhiliyye” kavramlarını işlemekteyiz. Bu kavramları sahîh olarak fıkhetmek, İslâm dininin hakikatini de sahîh olarak anlamayı sağlamaktadır. Bu beşinci bölümde ilk kavram olan “Akâid” konusuyla başlıyoruz…
Bağlantı | kategori: DERS VİDEOLARI | tarih: 22/12/2020 | Yorum(0) | Yorum yaz
YENİ PAYLAŞIMIMIZ! (Sesli Kitap - 4. Bölüm) Hamden lillâh alâ kulli hâl sive'l-kufri ve'd-dalâl... “Putperest Çağlarda Müslüman Olmak” adlı kitabımızın “Putperest Çağlarda Müslüman Olmak” adlı konusu… “Yöntem Hakkında” konusunun sekizinci ve son alt başlığı ve kitabımızın ismiyle müsemmâ olan “Putperest Çağlarda Müslüman Olmak” adlı başlığın seslendirmesini dinlemenizi ve başkalarına da dinletmenizi mutlaka tavsiye ederiz.
Bağlantı | kategori: DERS VİDEOLARI | tarih: 17/12/2020 | Yorum(0) | Yorum yaz
YENİ PAYLAŞIMIMIZ! (Sesli Kitap - 3. Bölüm) Hayırlı bir işe aracılık etmek de vesîle olmak da onu yapmak gibidir. Yeter ki, iman, ihlâs ve ihtisâb ile olsun. Bu minvâlde bu kazancın yolu da, youtube kanalımıza abone olup paylaşımlarımızı "paylaş" butonuyla veya link kopyalamak sûretiyle yahut da sitemizden takip ederek ve paylaşarak daha geniş kitlelere ulaşmasına hayır köprüsü olmaktır. Hayra nâil olmamız duasıyla.
Bağlantı | kategori: DERS VİDEOLARI | tarih: 13/12/2020 | Yorum(0) | Yorum yaz
“Putperest Çağlarda Müslüman Olmak” adlı Akâid kitabımızı seslendirdiğimiz "Sesli Kitap" programımıza devam ediyoruz. Sitemizi takip ederek veya youtube kanalımıza abone olup bildirimi açarak paylaşımımızdan ânında haberdar olabilirsiniz. Ayrıca paylaşıp ve tavsiye edip, hayırlara da vesîle olabilirsiniz. Selâm ve dua ile.
Bağlantı | kategori: DERS VİDEOLARI | tarih: 09/12/2020 | Yorum(0) | Yorum yaz
YENİ PAYLAŞIMIMIZ! _Sesli Kitap_ Şu mübârek Cuma günü ilk bölümünü paylaşmaya bizi muvaffak kılan Allah'a hamd olsun. Bu kısımdan itibaren, "Temel Eserler & Akâid Kitapları" kategorisinde, ikinci baskısı "genişletilmiş ve gözden geçirilmiş" ve 2014'teki ilk baskısının iki katına çıkarılmış şekilde Temmuz-2020'de ve Konya'da büyük boy (15,5x24cm), ciltli ve 1072 sayfa olarak yayımlanan "Putperest Çağlarda Müslüman Olmak" adlı kitabımızı -daha geniş kesimlere ulaşması ve hayırlara vesîle olması için- "sesli kitap" olarak seslendiriyoruz. Yeni bölümler için kanalımıza abone olup, videomuzu paylaşarak hayra köprü olabilirsiniz. Selâm ve dua ile.
Bağlantı | kategori: DERS VİDEOLARI | tarih: 04/12/2020 | Yorum(0) | Yorum yaz
YENİ PAYLAŞIMIMIZ! Bütün İslâm âleminin Ramazan ayını tebrîk eder; hayırlara, âfiyetlere ve selâmetlere vesîle olmasını dileriz… Virüsle mücâdele edilen şu süreçte şu âna kadar -hamdolsun- bu dersimizle birlikte 13 adet paylaşım yaptık. Bunlardan 5 tanesi seri hâlinde “Rûhun Gıdası” paylaşımları, 8 tanesi de “Hadîs Dersleri” paylaşımlarıdır. Bugünkü “Hadîs Dersleri -9” adlı dersimizden önceki son beş haftadır Hadîs derslerimizi düzenli şekilde hafta ortasında ‘Çarşamba’ günleri paylaşmıştık. Bu sürecin ilk paylaşımını ‘Cuma’ günü, ikinci paylaşımını ise ‘Perşembe’ günü yapmıştık. Başlangıcı ile bitişi arasında insicâm olsun diye bu paylaşımımızı da ‘Cuma’ günü yapıyoruz. Hem de öyle bir insicâm, tenâsüb ve tevâfuk ki, Ramazan ayının ilk gününde sabah namazının çıkmasına yaklaşık on iki dakika kala gündüzün başlangıcı olan bu bereketli vakitte paylaşım yapıyoruz. Ne kadar şükretsek azdır! Bu dersimizle birlikte Sahîh-i Müslim’in ‘Îmân’ bölümünden seçtiğimiz bâbların işlenmesiyle oluşturduğumuz programımızı tamamlamış olduk. Muvaffakiyet Allah’tandır. BU DERSİMİZDE NELER VAR? √ Kâfir olarak ölen kimse dünyadaki iyiliklerinden fayda görecek mi? √ Kâfir bir kimse yaptığı iyiliklerin dünyada bir faydasını görebilir mi? √ Küfür üzere ölen birine yakın akrabalarında bulunan sâlih kimselerin faydası dokunur mu? √ Cehennemde, kâfirlerin azâbı aynı mı olacaktır? √ Gerçek iyilik ve gerçek kötülük nedir? √ İyimserlik ve insanlık -iman olmadan- cennete girmek için yeterli midir? Müslümanlardan başkası cennete girebilecek mi? √ Edison ve onun gibi insanlık yararına buluşlar yapanlar cennete gidecek mi? √ İmam Nevevî kimdir? Kaç yıl yaşamıştır, eserleri nelerdir, eserlerini kaç yaşından sonra yazmaya başlamıştır? √ Zamanın kıymeti! √ Çok uyuyan kimse ömrünün kaç yılını uykuda geçirir? √ Çok konuşan kimse ömrünün kaç yılını konuşarak geçirir? √ Bu ders, Tevhîd’e, İslâm’a davet; şirkten, küfürden, zulümden ve her türlü ma’siyet ve zulümden sakındırmadır! √ Ayrıca, uykucular, çok konuşanlar ve faydasız veya boş işlerle meşgul olanlar için bu dersimiz mânevî bir terapi olabilir!
Bağlantı | kategori: DERS VİDEOLARI | tarih: 24/04/2020 | Yorum(0) | Yorum yaz
YENİ PAYLAŞIMIMIZ! Bu dersimizde şu soruların cevaplarını bulabilirsiniz... Peygamberimizin babası iman üzere öldü mü? Küfür üzere ölen yakınlarına mukarrabîn’in bir faydası olacak mı? Kâfir ve müşrik olarak ölen kimselere şefâat var mıdır? Peygamberimiz peygamber olarak gönderilmeden önce câhiliyye devrinde yaşayıp, kavimlerinin dini üzere ölen putperestlerin durumu nedir? Fetret döneminde birbirine ibâdet eden, Allah’ı Tevhîd etmeyip şirk koşan kimseler ma’zûr mudur? Peygamberimizin, amcası Ebû Tâlib’e şefâati nasıl olacak? Şîaçılık yaparken Ehl-i Beyt’i övme iddiasıyla Ebû Tâlib’in faziletlerini anlatan hatta onu mü’min olarak göstermeye çalışan kimseler varken, bu hususu iyi bilmek zarûrîdir! Cehennemlikler arasında en hafif azap görecek kişi kimdir?
Bağlantı | kategori: DERS VİDEOLARI | tarih: 15/04/2020 | Yorum(0) | Yorum yaz

21.06.2021Pazartesi
Son Konular .: 84- Umreden Men Ediliş ve Hudeybiye Antlaşması’nın Önemi – Putperest Çağlarda Müslüman Olmak – 27
.: 83- Kadınların Yüzlerini ve Ellerini Örtmeleri Meselesi – Putperest Çağlarda Müslüman Olmak – 26
.: 82- Câhiliyye Zannı, Hükmü, Teberrücü ve Giyinik Çıplaklık – Putperest Çağlarda Müslüman Olmak – 25
.: 81- Cahiliyye, İlim, Bilgi Edinme Yolları, Alim ve Cahil – Putperest Çağlarda Müslüman Olmak – 24
.: 80- Allah Adına Yemin Etmek ve Cahiliyyenin Aldatıcı Sihri – Putperest Çağlarda Müslüman Olmak – 23
.: 79- Tağutun Hükmüne Başvurmak - Putperest Çağlarda Müslüman Olmak – 22
.: 78- Allah’ın İndirdiğiyle Hükmetmeyenlerin Durumu/3 - Putperest Çağlarda Müslüman Olmak - 21
.: 77- Allah’ın İndirdiğiyle Hükmetmeyenlerin Durumu/2 - Putperest Çağlarda Müslüman Olmak - 20
.: 76- Allah’ın İndirdiğiyle Hükmetmeyenlerin Durumu/1 - Putperest Çağlarda Müslüman Olmak - 19
.: 75- Tağut, Sufizm, İlham, Feyz, Mürşide Bağlanma ve Keldanilerin Sihri! - Putperest Çağlarda Müslüman Olmak - 18
.: 74- “Allah” Kelimesi Yerine “Tanrı” Kelimesinin Kullanımı! - Putperest Çağlarda Müslüman Olmak - 17
.: 73- Meâllerde, Tâğût Konusundaki Çeviri Yanlışları - Putperest Çağlarda Müslüman Olmak - 16
.: 72- İslam Akidesi ve Temel Kavramlar TAĞUT - Putperest Çağlarda Müslüman Olmak - 15
.: 71- Allah'ın Dini - Putperest Çağlarda Müslüman Olmak - 14
.: 70- İslam Akidesi ve Temel Kavramlar DİN - Putperest Çağlarda Müslüman Olmak - 13
.: 69- Rabblik İddia Eden Firavun Ateist miydi? - Putperest Çağlarda Müslüman Olmak - 12
.: 68- Sabah-Akşam Zikirler (Günlük Dua ve Zikirler)
.: 67- İslam Akidesi ve Temel Kavramlar İBADET - Putperest Çağlarda Müslüman Olmak - 11
.: 66- Din Kardeşine “Kafir” Diyenin Durumu - Putperest Çağlarda Müslüman Olmak - 10
.: 65- Kader İnkarcılarına İbn-i Ömer'in Cevabı - Putperest Çağlarda Müslüman Olmak - 9
.: 64- Fevkıyyet (Üstte Oluş) ve Cihet Bahsi - Putperest Çağlarda Müslüman Olmak - 8
.: 63- Allah’ın, Hz. Muhammed’i Arşa Oturtması Rivayeti - Putperest Çağlarda Müslüman Olmak - 7
.: 62- Sahih Akide Tevhid’dir - Putperest Çağlarda Müslüman Olmak - 6
.: 61- İslam Akidesi ve Temel Kavramlar AKAİD - Putperest Çağlarda Müslüman Olmak - 5
.: 60- “Putperest Çağlarda Müslüman Olmak” - Putperest Çağlarda Müslüman Olmak - 4
.: 59- Kur’an-ı Kerim ve Arapça Öğrenmek - Putperest Çağlarda Müslüman Olmak - 3
.: 58- Yöntem Hakkında - Putperest Çağlarda Müslüman Olmak - 2
.: 57- Kitabımız Hakkında - Putperest Çağlarda Müslüman Olmak - 1
.: NASİHATLER 15
.: Muhtelif Konularda Kısa Kısa - 6
.: 56- Hadis Dersleri -9 | “Kafir Olarak Ölmüş Kişiye Hiçbir Ameli Fayda Vermez!” (Ders Videosu)
.: 55- Hadis Dersleri -8 | “Benim Babam da Senin Baban da Ateştedir!” (Ders Videosu)
.: 54- Ruhun Gıdası -5 (Video)
Son Yorumlar
Derya Atan
Ağzınıza, yüreğinize sağlık hocam
Firdevs Sevgi
inş güzeldit.
misafir
⭐⭐⭐⭐&
mustafa
Abi çook teşekküür ederim
Medine
Cenetin kapısın geçmek istiyom
Yusuf Semmak
Namazda Salli-Bârik okurken, Peyg
Yusuf
Allah razı olsun hocam çok anlaşı
Yusuf Semmak
Saçınızı erkeğe kestirmediğiniz,
Meryem
Verdiğiniz bu bilgiler için çok t
Yusuf Semmak
+ Ayrıca Hadîs'in açıklamasında d
Yusuf Semmak
Güzel bir yorum. Fakat biraz açık
metin
hadiste gecen Gölge Arsin gölgesi
Rüya
Çok teşekkür ederim
Şule
Çok teşekkürler
sadullah demircioğlu
abdullah bin mesud (r.a.) ‘’sakın
Yusuf Semmak
Bir kardeşimiz, selâmdan sonra; “
Yusuf Semmak
EVET, YİNE SİGARA! Bugün piyas
İbrahim sarıtaş
Allahrazı olsun
Muhammet ****
Bizim din hocamız başınızı örtmek
Ali Özbek
Hocam Allah razı olsun mükemmel b
fatma
ellerinize yüreğinize sağlık cıdd
Mehmet
Bu site "13.45'de mi 13.45'te mi
iclal
elinize sağlık
misafir
Allah razı olsun .
mutluluk
Çok güzel olmuş ellerinize sağlık
hediye
Esselamün aleyküm Yusuf kardeşim.
Yusuf Semmak
SÜNNETTE BÖYLE BİR PAZARLIK ANLAY
mahmut konur
BİR AYET "Mümin kadınlara da bak
Erkan
Allah razı olsun
ismail
bayildim
Yusuf Semmak
NOT: Bir Hristiyanla tartışan bir
Yusuf Semmak
KİMLER SUÇLU? Bir toplumda ins
Yusuf Semmak
SAHÛR VAKTİNİN SON BULMASI VE SAB
© 2012 YUSUFSEMMAK.COM