Aratrmac, Yazar

ANASAYFA
BZE ULAIN
AMACIMIZ
KUR'AN DNLE
KTAPLARIMIZ
DERS VDEOLARI ARV
NOT DEFTER
Emsile-i hamse unlardr: يَفْعَلاَنِ ـ تَفْعَلاَنِ ـ يَفْعَلُونَ ـ تَفْعَلُونَ ـ تَفْعَلِينَ Mz ve hl olmayp istikble hss olan fiile te'kd iin nn-u haffe ve nn-u sakle dhil olduunda, emsile-i hamse (be fiil)de irb nnu hazfedilir. Tpk cezm edatlar dhil olduunda hazfedildii gibi. KDE: Tekd nnu dhil olduunda; يَفْعَلُونَ ve تَفْعَلُونَ fiillerinin vv ve تَفْعَلِينَ nin y harfi hazfedilir. Ancak vv ve y harflerinden nceki harf mefth olursa mstesndr. Yani bu durumda vv ve y harfleri hazfedilmez. Eer vv ve y harfleri hazfedilmi olsa, bu harflerden nceki harfin harekesi fetha olduu iin, bu harflere dellet eden bir ey kalmaz.

 

VV VE Y HARFLERNDEN NCEK HARF MEFTH OLAN EMSLE- HAMSENN يَفْعَلُونَ ـ تَفْعَلُونَ ـ تَفْعَلِينَ SIYALARINA NN-U SAKLENN DHL OLMASI:

Emsile-i hamse unlardr:

يَفْعَلاَنِ ـ تَفْعَلاَنِ ـ يَفْعَلُونَ ـ تَفْعَلُونَ ـ تَفْعَلِينَ

KDE: Mz ve hl olmayp, istikble hss olan fiile te'kd iin nn-u haffe ve nn-u sakle dhil olduunda, emsile-i hamse (be fiil)de irb nnu hazfedilir. Tpk cezm edatlar dhil olduunda hazfedildii gibi.

Tekd nnu dhil olduunda;يَفْعَلُونَ  ve  تَفْعَلُونَ fiillerinin vv ve تَفْعَلِينَ nin y harfi hazfedilir. Ancak vv ve y harflerinden nceki harf mefth olursa mstesndr. Yani bu durumda vv ve y harfleri hazfedilmez. Eer vv ve y harfleri hazfedilmi olsa, bu harflerden nceki harfin harekesi fetha olduu iin, bu harflere dellet eden bir ey kalmaz.

Misl 1:

لاَ تَخْشَوُنَّ (Cem mzekker nehy muhtab syasdr.)

Bu fiilin asl: تَخْشَيُونَ (تَفْعَلُونَ)dir.

Y mteharrik ve mkabli mefth olduu iin, y harfi elife evrilir ve تَخْشَاْوْنَ olur.

Ydan munkalib elif ile cemilik vv arasnda iltik-i skineyn olduu iin elif hazfedildi ve تَخْشَوْنَ oldu.

Kelimenin bana nehy ls getirildi, irb nnu cezm almeti olarak hazfedildi ve لاَ تَخْشَوْ oldu. Nehy ls dhil edildikten sonra kelime sadece istikble hss oldu.

لاَ تَخْشَوْ kelimesine tekd iin nn-u sakle dhil edildi ve لاَ تَخْشَوْنَّ oldu. Vv ile idm edilmi olan nn harfi arasnda iltik-i skineyn oldu. ltik-i skineynin defi iin vv harfi hazfedilmez. nk vv harfi hazfedildiinde vv harfine dellet eden herhangi bir ey yoktur. Vv harfi kendisine mnasip yani kendi cinsinden hareke olan damme ile harekelenir ve لاَ تَخْشَوُنَّ olur.

تَخْشَيُونَ تَخْشَاْوْنَ تَخْشَوْنَ لاَ تَخْشَوْ لاَ تَخْشَوْنَّ لاَ تَخْشَوُنَّ

Misl 2:

لاَ تَخْشَيِنَّ (Nehy-i muhtaba syasdr.)

Fiilin asl: تَخْشَيِينَ (تَفْعَلِينَ)dir. Y mteharrik ve mkabli mefth olduu iin, y harfi elife evrildi ve تَخْشَاْيْنَ oldu. Ydan munkalib elif ile y harfi arasnda iltik-i skineyn oldu, ncesindeki fetha kendisine dellet ettii iin elif hazfedildi ve تَخْشَيْنَ oldu. تَخْشَيْنَ kelimesinin bana nehy ls getirildiinde, sadece istikble hss oldu ve irb nnu da cezm almeti olarak hazfedildi ve لاَ تَخْشَيْ oldu. لاَ تَخْشَيْ kelimesine tekd iin nn-u sakle dhil edildi ve لاَ تَخْشَيْ نَّ oldu. Y ile idm edilmi olan nn harfi arasnda iltik-i skineyn oldu. ltik-i skineynin defi iin y harfi hazfedilmez. nk y harfi hazfedildiinde y harfine dellet eden herhangi bir ey yoktur. Y harfi kendisine mnasip yani kendi cinsinden hareke olan kesre ile harekelenir ve لاَ تَخْشَيِنَّ olur.

تَخْشَيِينَ تَخْشَاْيْنَ تَخْشَيْنَ لاَ تَخْشَيْ لاَ تَخْشَيْ نَّ لاَ تَخْشَيِنَّ

Misl 3:

لَتُبْلَوُنَّ (Mechl cem mzekker muhtab syasdr.)

Fiilin asl: لَتُبْلَوُونَ (لَتُفْعَلُونَ)dir. Vv mteharrik ve mkabli mefth olduu iin, vv harfi elife evrildi ve لَتُبْلَاْوْنَ oldu. Vvdan munkalib elif ile vv harfi arasnda iltik-i skineyn oldu, ncesindeki fetha kendisine dellet ettii iin elif hazfedildi ve لَتُبْلَوْنَ oldu. لَتُبْلَوْنَ kelimesi, kasemin cevab olarak vki olduu iin istikble hsstr. لَتُبْلَوْنَ ye tekd iin nn-u sakle dhil edildi ve لَتُبْلَوْنَنَّ oldu. Tekd nnu dhil edildikten sonra, nn-u sakle, fiili, mebn yaptndan dolay, kelimenin sonundaki irb nnu, -irb ile bin bir araya toplanmamas iin- hazfedildi. ݒrb nnunun hazfndan sonra, vv ile idm edilmi olan nn harfi arasnda iltik-i skineyn oldu. ltik-i skineynin defi iin vv harfi hazfedilmez. nk vv harfi hazfedildiinde vv harfine dellet eden herhangi bir ey yoktur. Vv harfi kendisine mnasip yani kendi cinsinden hareke olan damme ile harekelenir ve لَتُبْلَوُنَّ olur.

لَتُبْلَوُونَ لَتُبْلَاْوْنَ لَتُبْلَوْنَ لَتُبْلَوْنَنَّ   لَتُبْلَوْنَّ لَتُبْلَوُنَّ

Not: Rabbimiz buyurdu:

لَتُبْلَوُنَّ فِى أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ

Andolsun ki siz, mallarnz ve canlarnz hususunda mutlaka imtihan olunacaksnz... (l-i mrn: 186)

Misl 4:

اِمَّا تَرَيِنَّ (Mfred mennes muhtaba syasdr.)

Fiilin asl: تَرْأَيِينَ (تَفْعَلِينَ)dir. تَرْأَيِينَ fiilindeki hemzenin harekesi tahfflik olsun diye mkablindeki r harfine verildi ve hemze hazfedildi ve تَرَيِينَ oldu. Y harfi mteharrik ve mkablindeki r harfi de mefth olduu iin, y harfi elife evrildi ve تَرَاْيْنَ oldu. Ydan munkalib elif ile y harfi arasnda iltik-i skineyn oldu, ncesindeki fetha kendisine dellet ettii iin elif hazfedildi ve تَرَيْنَ oldu. تَرَيْنَ kelimesinin evveline art edat olan إِنْ kelimesi getirildi ve cezm almeti olarak kelimenin sonundaki irb nnu drld ve إِنْ تَرَيْ oldu. إِنْ تَرَيْ kelimesi, art edat getirildikten sonra sadece istikble hss oldu. Kelimenin sonuna tekd iin nn-u sakle dhil edildi ve إِنْ تَرَيْ نَّ oldu. Y harfi ile idm edilmi olan nn harfi arasnda iltik-i skineyn meydana geldi. ltik-i skineynin defi iin y harfi hazfedilmez. nk y harfi hazfedildiinde, y harfine dellet eden herhangi bir almet yoktur. Y harfi kendisine mnasip yani kendi cinsinden hareke olan kesre ile harekelendi ve إِنْ تَرَيِنَّ oldu. art edat olan إِنْ kelimesinden sonra tekd iin (مَا) m-i zide getirildi ve إِنْ مَا تَرَيِنَّ oldu. Nn ile mm harflerinin mahrecleri birbirine yakn olduundan, nn harfi mm harfine kalbedildikten sonra, ikinci mm harfine idm edildi ve إِمَّا تَرَيِنَّ oldu.

تَرْأَيِينَ تَرَيِينَ تَرَاْيْنَ تَرَيْنَ   إِنْ تَرَيْ   إِنْ تَرَيْ نَّ إِنْ تَرَيِنَّ إِنْ مَا تَرَيِنَّ إِمَّا تَرَيِنَّ

Not: Rabbimiz buyurdu:

فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِى إِنِّى نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا

(Melek, Meryeme dedi ki:) ...Eer insanlardan birini grrsen de ki: Gerekten ben Rahmna oru adadm. Onun iin bugn hibir insanla asla konumayacam. (Meryem: 26)

Balant | kategori: ARAPA | tarih: 28/02/2017 | Yorum(0) | Yorum yaz
YORUM YAZINIZ
SMNZ

E-Posta (Gizli)

Web siteniz

Yorumunuz

Gvenlik kodu
18.10.2019Cuma
Son Konular • 42- Zlimlerin Yaptklarndan Allah Habersiz Sanma! (Video)
• 41- Ashb- Kehf Hakknda (Video)
• 40- Kur'n'da Peygamberimize 'Ey Muhammed!' Biiminde Hitap Edilmi midir? (Video)
• 39- Neyi Fkhedeceiz? (Video)
• 38- Muavvizeteyn Hakknda bn-i Mes'd'dan Gelen Rivyet Meselesi (Video)
• 37- Rzk Artran ve Bereketlendiren Etkenler Nelerdir? (Video)
• 36- Kime Uyacaz? Kime nanacaz? (Video)
• 35- Ey Yolcu, Dnya Bir Aa Glgesi Gibidir! (Video)
• 34- Kelime-i ehdet'in 'rb (Video)
• 33- Hayata Dair, Hayt tler (Video)
• 32- "Arapa'y Putlatrmak" Deyimi zerine (Video)
• 31- Kime Kulak Vermeli?! -Fkradan Hisse- (Video)
• 30- Evli Kadnlarla Evlenilir mi?! (Video)
• 29- Seyyid Kutub lim midir? (Video)
• 28- Kur'n'a Uymad ddiasyla nkr Edilen Bir Hadsin Mdfaas (Video)
• 27- Gnmzde Genelde Yanl Anlalan Bir yet - Ra'd: 11 (Video)
• 26- Bedevden Al Haberi! (Video)
• 25- Mezhepsizlik Dinsizliin Kprsdr! (Video)
• 24- slm'da Tevhd Olmadan Vahdet Olmaz! (Video)
• 23- Rabbin Kim? Rabb Kimdir? (Video)
• 22- Allah'tan Bakasna bdet Etmede Cehlet Mazeret Deildir! (Video)
• Gnlk Dua ve Zikirler
• KASDE- LAMYYE (eyhu'l-slam bn-i Teymiyye) Pdf ndir!
• Peygamberler Tarihi Test Bilgi Yarmas - PDF ndir!
• Muhtelif Konularda Ksa Ksa - 5
• "TEVESSL VE KABR- NEB'Y ZYARET" ADLI KTABIMIZ IKMITIR!
• MUHTELF KONULARDA LM NAKLLER - 1
• NASHATLER 13
• Dinin Aslnda Cehalet Mazeret midir? (PDF Oku/ndir!)
• Muhtelif Konularda KISA KISA - 4
• Allah Tel, Neden Kurnda Baz Yerlerde Biz Zamiri ile Hitap Buyurmutur?
• Vv ve Y Harflerinden nceki Harfi Mefth Olan Emsile-i Hamse'ye Nn-u Sakle'nin Dhil Olmas:
• NASHATLER 12
Son Yorumlar
sadullah demirciolu
abdullah bin mesud (r.a.) sakn
Yusuf Semmak
Bir kardeimiz, selmdan sonra;
Yusuf Semmak
EVET, YNE SGARA! Bugn piyas
brahim sarta
Allahraz olsun
Muhammet ****
Bizim din hocamz banz rtmek
Ali zbek
Hocam Allah raz olsun mkemmel b
fatma
ellerinize yreinize salk cdd
Mehmet
Bu site "13.45'de mi 13.45'te mi
iclal
elinize salk
misafir
Allah raz olsun .
mutluluk
ok gzel olmu ellerinize salk
hediye
Esselamn aleykm Yusuf kardeim.
Yusuf Semmak
SNNETTE BYLE BR PAZARLIK ANLAY
mahmut konur
BR AYET "Mmin kadnlara da bak
Erkan
Allah raz olsun
ismail
bayildim
Yusuf Semmak
NOT: Bir Hristiyanla tartan bir
Yusuf Semmak
KMLER SULU? Bir toplumda ins
Yusuf Semmak
SAHR VAKTNN SON BULMASI VE SAB
ali
Gzel bir anlatm olmu ALLAH(C.C
Yusuf Semmak
MUHCRLERLE ENSRIN KARDEL:
Ece
Harika ok teekkrler
meryemnazyazan
ok gzel anlatmsnz, imdi o
Yusuf Semmak
DLN, BEYNIN, OKUMANIN, YAZMANI
Yusuf Semmak
Bir melde yle geiyor: "Bunun
Yusuf Semmak
Mtevz, mutevaz (م
Yusuf Semmak
Esml Hsn: Yanl el-Esmul
Yusuf Semmak
Mkl: Yanl Mkil (kapal,
Yusuf Semmak
Naslki: Yanl Nasl ki: Doru
Yusuf Semmak
MESS: Deme, dokunma, temas,
Sibel EKNC
Muhterem Hocamz Feriduddin AYDIN
2017
ok detaya girmisiniz ama tr
Melek
ok gzel
© 2012 YUSUFSEMMAK.COM